Sukladno članku III.5.7. neizvršavanje obaveza, kršenje pravila prenašanja utvrđenih Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom PMF-a te narušavanje ugleda Sveučilišta, Fakulteta, fakultetskih odsjeka i zaposlenika podložno je sankcioniranju pred Etičkim povjerenstvom. 
Uz stegovne postupke Etičko povjerenstvo također razmatra i pitanja etičnosti u istraživanjima te izdaje potvrde o poštivanju načela etičnosti pri izradi istraživanja, provođenju projekata, i slično.
Rad etičkog povjerenstva definiran je posebnim općim aktom. Etičko povjerenstvo čine predstavnici svih fakultetskih odsjeka.
 


Repozitorij