Prijediplomski studij

Biologija

Na Biološkom odsjeku moguće je upisati tri prijediplomska studija - Biologije, Molekularne biologije te Znanosti o okolišu. Znanosti o okolišu temelje se na interdisciplinarnosti između bioloških, geografskih i geoloških aspekata zaštite bioloških i krajobraznih raznolikosti.   

pročitaj više     

 

Fizika

Istraživački orijentirani studij fizike sastavni je dodiplomski i diplomski petogodišnji studij, koji zahtijeva punu stručnost iz teorijske i eksperimentalne fizike, kao i osnovna znanja iz matematike i računarstva.

pročitaj više                                                                                                           


GEOfizika

Prva godina prijediplomskog studija geofizike istovjetna je prvoj godini istraživačkog smjera integriranog prijediplomskog i diplomskog studija fizike, druga godina je vrlo slična: isti su za "osnovni" kolegiji, ali se uvode i neki geofizički.     

pročitaj više

GEografija 

Prijediplomski istraživački studijski program geografije nudi integriran temeljni studij sistematske geografije, dakle uravnotežen studij prirodne i društvene geografije, poglavito u prvom dijelu preddiplomskog studija.

pročitaj više                                                                                            

 


GEOLOGija

 

Geološki odsjek nositelj je jednog prijediplomskog studijskog programa (Prijediplomski studij Geologija). Nakon prve godine s osnovnim kolegijima, u nastavku studija detaljno se proučavaju različiti segmenti ove znanosti. Završetkom studija stječe se 180 ECTS-a.

pročitaj više​​​​​​

Kemija

Trajanje prijediplomskog sveučilišnog studija Kemija je 3 godine nakon čega se stječe akademsko zvanje
Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica kemije.

pročitaj više

 


matematika

Sveučilišni studijski programi na Matematičkom odsjeku PMF-a izrađeni su prema Bolonjskoj deklaraciji i Europskom sustavu prijenosa bodova (European Credit Transfer System - ECTS).  

pročitaj više