Geološki odsjek

Broj posjeta:
1824128

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

 

 

 

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnoga prometa. Za osobe koje su unazad 14 dana boravile u Kini, Hong Kongu, Japanu, Iranu, Singapuru, Južnoj Koreji te oni koji su nakon 23. veljače doputovali u Hrvatsku iz talijanskih pokrajina Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Piedmont provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

•    aktivni zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
•    u samoizolaciji na temelju rješenja graničnoga sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.

Nadalje, oni koji su došli prije 24. veljače iz navedenih pokrajina u Italiji a sveukupno unutar 14 dana, te su razvili respiratorne simptome nikako ne smiju ići u kolektiv (na nastavu i druge sadržaje) te se odmah trebaju javiti svom izabranom liječniku.

- Definicija zahvaćenog područja: Kina, Hong Kong, talijanske pokrajine Lombardija, Veneto, Emilia Romagna i Piedmont, Japan, Iran, Singapur, južna Koreja.  

1. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji u anamnezi ne navode bliski kontakt s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) pri čemu ovi studenti mogu živjeti s drugim osobama (mogu primjerice dijeliti studentsku sobu s drugim studentima).

2. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima (bez znakova bolesti) koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji su bili u bliskim kontaktima s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) ali pri tome trebaju živjeti sami. Dakle, u Studenskom domu je neophodno, kada god je moguće, organizirati da takav student boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim studentom. Ako ne žive sami ili nikako nije moguće organizirati da sam boravi u Studenskoj sobi, neophodan je boravak u ORGANIZIRANOJ KARANTENI u zdravstvenoj ustanovi- bolnici, konkretno aktualno u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“).

3. Studente koje dolazi iz zahvaćenih područja a imaju neki od respiratornih simptoma (nagli početak barem jednoga od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah) neophodno je tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom, što znači da je neophodna hospitalizacija u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. 

No situacija se brzo može mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju, te se ove preporuke mogu promijeniti, stoga pratite mrežne stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije:

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

 

Opće mjere zaštite:

Uz navedeno, neophodno je u organiziranom smještaju studenta, na kampusima, studentskim domovima kao i u prostorima gdje se odvija nastava, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

 • mogućnost pranja ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili sušilicama sa cirkulirajućim zrakom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola,
 • izostanak s nastave nastavnom osoblju i studentima koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju.

Studente kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

 • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
 • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
 • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju


Hrvatski zavod za javno zdravstvo
U Zagrebu, 27. veljače 2020.

Autor: Karmen Fio Firi

Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su na način da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

Trenutno, od 24. veljače 2020. na snazi su preventivne mjere koje uključuju zdravstveni nadzor za osobe koje su boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan), Južnoj Koreji i dviju pokrajina u Italiji – Lombardija i Veneto.

Za osobe koje su unazad 14 dana boravile u kontinentalnoj Kini (tj. isključuje se Makau, Hong Kong i Taiwan) te oni koji su nakon 23. veljače doputovali u Hrvatsku iz Južne Koreje i pokrajina Lombardiji i Veneto u Italiji provodi se u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenih područja:

 • aktivni zdravstveni nadzor (javljanje zdravstvenog stanja teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja/boravka)
 • u samoizolaciji na temelju rješenja graničnog sanitarnog inspektora o podvrgavanju zdravstvenom nadzoru radi praćenja pojave simptoma respiratorne bolesti.

- Definicija zahvaćenog područja: KINA, JUŽNA KOREJA, LOMBARDIJA I VENETO U ITALIJI.

1. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji u anamnezi ne navode bliski kontakt s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) pri čemu ovi studenti mogu živjeti s drugim osobama (mogu primjerice dijeliti studentsku sobu s drugim studentima).

2. Aktivni zdravstveni nadzor nad zdravim studentima (bez znakova bolesti) koji dolaze iz zahvaćenih područja a koji su bili u bliskim kontaktima s oboljelima: UVIJEK JE U SAMOIZOLACIJI kod kuće ili u Studentskom domu (organiziranom smještaju) ali pri tome trebaju živjeti sami. Dakle, u Studenskom domu je neophodno, kada god je moguće, organizirati da takav student boravi sam u sobi te da ne dijeli sobu s drugim studentom. Ako ne žive sami ili nikako nije moguće organizirati da sam boravi u Studenskoj sobi, neophodan je boravak u ORGANIZIRANOJ KARANTENI u zdravstvenoj ustanovi- bolnici, konkretno aktualno u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“).

3. Studente koje dolazi iz zahvaćenih područja a imaju neki od respiratornih simptoma (nagli početak barem jednog od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, grlobolja i kratak dah) neophodno je tretirati kao zaražene osobe dok se zaraza ne isključi mikrobiološkom obradom, što znači da je neophodna hospitalizacija u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. 

No situacija se brzo može mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju, te se ove preporuke mogu promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno objavljuju ažurirani podaci vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije:

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

 

Opće mjere zaštite:

Uz navedeno, neophodno je u organiziranom smještaju studenta, na kampusima, studentskim domovima kao i u prostorima gdje se odvija nastava, sanitarnim čvorovima te u prostorima gdje je organizirana prehrana, osigurati:

 • mogućnost pranja ruku sa sapunom i tekućom vodom te sušenje ruku jednokratnim ručnicima ili sušilicama sa cirkulirajućim zrakom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola,
 • izostanak s nastave nastavnom osoblju i studentima koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju.

Studente kao i ostale građane neophodno je podsjećati na pridržavanje preporuka općih mjera zaštite:

 • redovito perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinficijens na bazi alkohola
 • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos papirnatom maramicom i poslije ju odbacite u koš za otpad te operite ruke
 • izbjegavajte bliski kontakt s osobama koji imaju simptome infekcije dišnih putova, imaju povišenu temperaturu i kašlju


Hrvatski zavod za javno zdravstvo
U Zagrebu, 26. veljače 2020.

Autor: Karmen Fio Firi

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija u akad. god. 2019./20. Prijave na Natječaj počinju 19. veljače i traju do 11. ožujka 2020. do 24 sati. Obavljaju se isključivo elektroničkim putem. Za sve detalje slijedite poveznicu na stranicu Sveučilišta!

Autor: Zorica Petrinec

Upisi predmeta iz ljetnog semestra produženi su do srijede, 4.3.2020.

Autor: Šimun Aščić
Simpozij doktoranada PMF-a - petak...
Autor: Kristina Pikelj

Nastava iz kolegija Geologija i geokemija nafte (44106) počinje u četvrtak, 5. ožujka 2020., u 13:15 sati, u Geološkom kartiranju (GPZ-007).

Autor: Katarina Gobo

Studentica smjera Geologija MATEA TOMAC pristupit će polaganju diplomskog ispita u         Četvrtak  05.03.2020.  godine u 12:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je „Krajnji produkti termičke obrade opeke i keramike “.

Autor: Irena Bašić

Nastava iz kolegija GEOSTATISTIKA (geolgija 4. god.) počet će u četvrtak 12.03.2020. u 9:15 u računalnom praktikumu (zgrada Kemijskog odsjeka, P004, lijevo u odnosu na glavni ulaz). 

 

Autor: Gordana Medunić

Nastava iz kolegija MINERALOGIJA GLINA počinje u četvrtak, 5.3.2020. prema rasporedu.

Autor: Darko Tibljaš

Nastava iz kolegija KRISTALOGRAFIJA za studente Diplomskog studija geologije počinje u utorak, 3.3.2020. prema rasporedu.

Autor: Darko Tibljaš

Nastava (predavanje i vježbe) izkolegija PALEOEKOLOGIJA (44089) za studente Diplomskog studija geologije počinje u utorak, 3.3.2020. prema rasporedu .

Autor: Vlasta Ćosović

Pozivamo vas da i ove godine prijavom svojih fotografija sudjelujete na foto-natječaju GEA koji organizira Hrvatsko geološko društvo. Od svih pristiglih fotografija komisija organizatora odabrat će najbolje koje će biti uvećane i izložene na izložbi.

Tema ovogodišnjeg natječaja je „Ge(a)obaština“, a od sudionika očekujemo fotografije vezane uz raznolike geološke pojave i motive s naglaskom na geološku baštinu.

Pravo sudjelovanja na ovoj izložbi otvorenog tipa, osim članova HGD-a, imaju i svi ostali zaljubljenici u fotografiju, geoznanosti, prirodne ljepote. Članovi Organizacijskog odbora nemaju pravo sudjelovanja.

PRAVILA ZA PRIJAVU FOTOGRAFIJA:

molimo da uz najviše tri (3) digitalne fotografije u .jpg formatu, rezolucije minimalno 2600 piksela po dužoj stranici, formata 3:2, dostavite obavezno i sljedeće osnovne podatke:

 • ime i prezime, zanimanje, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu
 • kratak naziv pojedinačnog djela, mjesto i godinu nastanka fotografije

O sudjelovanju fotografija koje ne zadovoljavaju navedena pravila odlučit će Organizacijski odbor.

Rok za slanje fotografija je 24. travnja 2020. g., a poslati ih treba na e-mail adresu:

hgd.gea@gmail.com

 

http://www.geologija.hr/pdf/vijesti2/GEA-2020-2.pdf

 

Autor: Karmen Fio Firi
Autor: Zvonka Gverić
Autor: Andrea Čobić

Nastava počinje u ponedjeljak 2. ožujka u 9:15 sati u seminaru (016).

Autor: Karmen Fio Firi
"The Science Nomad" dr....

U utorak, 3. ožujka 2020. godine u 18 sati (Horvatovac 102a, predavaonica A1) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gostovat će dr. Stuart Kohlhagen, australski edukator, komunikator i popularizator znanosti, poznatiji kao The Science Nomad. 

 

Dr. Kohlhagen oržat će predavanje na temu: 

                             Why the best answer is your next question

Curiosity, Problems and the Science of Learning - How to grow a 21st century mind

Dr. Kohlhagen bivši je ravnatelj australske organizacije Quastacon-The National Science and Technology Centre i neumorni entuzijast s opsežnim i vrlo zapaženim međunarodnim aktivnostima i rezultatima u radu s mladima te učiteljima svih obrazovnih razina.

U organizaciji PMF-a i Veleposlanstva Australije, Dr. Kohlhagen će u Zagrebu održati predavanje na engleskom jeziku, namijenjeno učiteljima primarnog obrazovanja, učiteljima i nastavnicima tzv. STEM predmeta, visokoškolskim nastavnicima te studentima učiteljskih i nastavničkih studija.

Autor: Karmen Fio Firi

Nastava iz kolegija Petrologija sedimenata započet će u ponedjeljak 2. ožujka 2020., točno u 9:30 u predavaonici MPZ-1.

Autor: Frane Marković
Autor: Šimun Aščić

Student smjera Geologija zaštite okoliša IVAN MIKIČIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u Petak  28.02.2020.  godine u 10:30 SATI u prostorijama  Geološko-paleontološkog zavoda, PMF-a, Seminar (016),  Horvatovac 102a,  Zagreb. Tema diplomskog rada je „Procjena dubine granice odobalnog transporta sedimenta na plaži Dugi Rat na temelju sastava sedimenta“.

Autor: Kristina Pikelj

Student smjera Geologija zaštite okoliša MATIJA BEDEKOVIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u Petak  28.02.2020.  godine u 10:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je „Mineraloške i geokemijske značajke boksita na području Oklaja “.

Autor: Irena Bašić

Upisi predmeta iz ljetnog semestra su od 17.2. do 1.3.2020.

Autor: Šimun Aščić

Raspored izlaganja Seminara IV i V na Geološko-paleontološkom zavodu.

Autor: Aleksandar Mezga
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka