Korisne poveznice

Nastavnički portalStudomat


DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Ovdje možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta. 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak Ostale obavijesti.


Obavijest vezana uz organizaciju i izvođenje nastave na Geološkom odsjeku (akad. god. 2020./21.)

Na sljedećoj poveznici možete naći cjelovitu obavijest vezano uz početak nove akademske godine i način odvijanja nastave na Geološkom odsjeku.

Molimo sve studente da se pridržavaju preporuka koje je izdao HZJZ.


NASTAVNE OBAVIJESTI

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskog studija Geologija u akad. godini 2020./2021. održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2020.  u predavaonici -008 (nisko prizemlje) Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a. Studenti su podijeljeni u dva turnusa. Prvi turnus dolazi na uvodno predavanje od 9-10:30 h (studenti čija prezimena počinju sa A do Ker), a drugi turnus od 11:30-13 h (prezimena od Kla do Z). Prilikom dolaska na fakultet potrebno se pridržavati svih aktualnih epidemioloških mjera za visoka učilišta, a posebno napominjemo obavezu nošenja maske za lice. U prostore fakulteta ulazi se kroz glavni ulaz u zgradu Kemijskog odsjeka, kao i u vrijeme provođenja upisa na studij u srpnju.

Važna obavijest za studente prvog turnusa: nakon uvodnog predavanja za ove studente (A do Ker) slijedi predavanje iz Opće mineralogije koje će se održati u zgradi Mineraloško-petrografskog zavoda, Horvatovac 95. Studenti drugog turnusa uvodnog predavanja na nastavu iz Opće mineralogije dolaze u srijedu, 7. listopada 2020. Dodatne obavijesti biti će dane na uvodnom predavanju.

U slučaju da netko od studenata nije u mogućnosti pohađati uvodno predavanje, molimo da se javi mailom izravno na e-mail adresu studentske referade (referada@geol.pmf.hr) do petka, 2. listopada 2020. u 12:00 h.

Autor: Zorica Petrinec

Upisi u istu ili višu godinu studija za Preddiplomski sveučilišni studij Geologija i diplomske sveučilišne studije Geologija i Geologija zaštite okoliša  počet će 16. rujna 2020. i trajat će do 30. rujna 2020. godine.

Autor: Karmen Fio Firi

Red predavanja za akademsku godinu 2020./21. preuzmite OVDJE. U Red predavanja uključen je kalendar nastave s rasporedom nastavnih tjedana i ispitnih rokova.

Autor: Zorica Petrinec

Student III. godine preddiplomskog studija geologije Leonardo Vertuš  pristupit će polaganju završnog seminara u Ponedjeljak  28. rujna 2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “MIKROFIZIOGRAFSKA OBILJEŽIJA STIJENA U POTOČNOJ DOLINI POPOV DOL (NOVO SELO OKIĆKO) “

Autor: Irena Bašić

Studentica  III. godine preddiplomskog studija geologije Vanja Geng pristupit će polaganju završnog seminara u  utorak 29. rujna 2020. godine u 17:00 sati . Obrana je online, skype, pod naslovom: “Razine selena i metala u tragovima u povrću uzgojenom na području zagađenom Raškim ugljenom i pepelom

Autor: Irena Bašić

Studentica  III. godine preddiplomskog studija geologije Jelena Koritnik pristupit će polaganju završnog seminara u utorak  29. rujna 2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ2)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “Vrste riplova i upotreba indeksa riplova u tumačenju taložnih okoliša“.

Autor: Katarina Gobo

Fakultetsko vijeće PMF-a SuZ na sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni kalendara nastave u aktualnoj akademskoj godini. Cijeli tekst odluke, kao i vrijeme održavanja izvanrednog te redovnih ljetnih i jesenskih ispitnih rokova možete pronaći OVDJE.

Autor: Karmen Fio Firi

Ispiti kod doc. dr. sc. Čobić u jesenskom redovnom ispitnom roku održat će se 01. i 15. rujna 2020.  Pismeni ispiti iz svih kolegija započet će u 8 h u MPZ1.

Izvanredni ispitni rok će biti održan u utorak, 29. rujna 2020. Pismeni ispiti će započeti u 8 h u MPZ1. 

Autor: Karmen Fio Firi

Ispiti kod prof. dr. sc. Bermanca u jesenskom redovnom ispitnom roku održat će se 02. i 16. rujna 2020. Pismeni ispiti iz svih kolegija započet će u 8 h u MPZ1

Izvanredni ispitni rok će biti održan u srijedu, 30. rujna 2020. Pismeni ispiti će započeti u 8 h u MPZ1. 

Autor: Karmen Fio Firi

Usmeni ispiti iz kolegija GEOLOGIJA MORA održat će se u redovitom jesenskom roku u četvrtak 10. rujna 2020. i u četvrtak 24. rujna 2020. s početkom u 14 h u Predavaonici -008 na Geološkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 102a.

Za pristupanje usmenom ispitu potrebno je imati položen pismeni dio ispita. Svi koji nisu položili pismeni dio moći će ga pisati  četvrtak 10. rujna 2020. i u četvrtak 24. rujna 2020. s početkom u 11 h u Predavaonici -008 na Geološkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 102a.

Prije pristupanja pismenom ispitu potrebno je javiti se doc. Kristini Pikelj elektroničkom poštom u vezi dijela pismenog koji se polaže.

Mole se svi studenti da prije pristupanja ispitima pročitaju Protokol za provođenje ispita u jesenskom ispitnom roku vezano za epidemiju virusa COVID-19 te da postupaju po njemu.

Autor: Karmen Fio Firi

Usmeni ispiti iz kolegija GEOLOGIJA ZAŠTITE OKOLIŠA održat će se u redovitom jesenskom roku u četvrtak 10. rujna 2020. i u četvrtak 24. rujna 2020. s početkom u 14 h u Predavaonici -008 na Geološkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 102a.

Za pristupanje usmenom ispitu potrebno je imati položen pismeni dio ispita. Svi koji nisu položili pismeni dio moći će ga pisati  četvrtak 10. rujna 2020. i u četvrtak 24. rujna 2020. s početkom u 11 h u Predavaonici -008 na Geološkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 102a.

Prije pristupanja pismenom ispitu potrebno je javiti se doc. Kristini Pikelj elektroničkom poštom u vezi dijela pismenog koji se polaže.

Mole se svi studenti da prije pristupanja ispitima pročitaju Protokol za provođenje ispita u jesenskom ispitnom roku vezano za epidemiju virusa COVID-19 te da postupaju po njemu.

Autor: Karmen Fio Firi

Izvanredni ispitni rok iz Historijske geologije I i Osnova Historijske geologije održat će se 29.09.2020. u 10.00 h, a iz Historijske geologije II u 12.00 i 14.00 h.

Autor: Karmen Fio Firi

Pismeni ispiti iz svih kolegija kod prof.dr.sc. J. Sremac održat će se 23.9.2020. u 10 h u Predavaonici za geološko kartiranje (-007) i 30.9.2020. u 9 h u Seminaru (016) Geološko-paleontološkog zavoda.

Autor: Karmen Fio Firi

Studentica smjera Geologija  Silvija Brcko pristupit će polaganju diplomskog ispita u utorak  29.09.2020.  godine u 13:00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda (GPZ 016)  PMF-a, Horvatovac 102a  Zagreb. Tema diplomskog rada je Litiotidni školjkaši u donjojurskim karbonatnim naslagama Južnog Velebita i južne Like“.

Autor: Karmen Fio Firi

Pismeni ispit iz kolegija PALEONTOLOGIJA BESKRALJEŽNJAKA za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij geologija održati će se u utorak 29.09. 2020. u 12h (predavaona 007).

Autor: Karmen Fio Firi

Pismeni ispit iz kolegija GEOLOGIJA (159313), GEOLOGIJA (60383) za studente geografije i kolegija GEOLOGIJA (118820) za studente Filozofskog fakulteta održati će se u utorak 29.09. 2020. u 12h (predavaona 007).

Autor: Karmen Fio Firi

Pismeni ispit iz kolegija GEOLOGIJA S PALEONTOLOGIJOM za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij biologija / Preddiplomski sveučilišni studij molekularna biologija održati će se u utorak 29.09. 2020. u 12h (predavaona 007).

Autor: Karmen Fio Firi

Pismeni ispit kod izv. prof. Đ. Pezelj iz kolegija GEOLOGIJA HRVATSKE (71939) za studente 1. godine Diplomski sveučillišni studij Geologija održati će se u utorak 29.09. 2020. u 12h (predavaona 007).

Autor: Karmen Fio Firi

Studentica  III. godine preddiplomskog studija geologije Nikolina Šestak pristupit će polaganju završnog seminara u  petak  25. rujna 2020. godine u 12:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “Mineralna asocijacija na lokalitetu Lojane, Sjeverna   Makedonija“.

Autor: Karmen Fio Firi

Student III. godine preddiplomskog studija geologije Ivan Vujević pristupit će polaganju završnog seminara u  petak 25. rujna 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “MEGAKRISTALI TINJCA IZ MAGMATSKIH STIJENA KAMENOLOMA ŠANDROVAC (PAPUK)

Autor: Karmen Fio Firi

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 23. rujna 2020. održat će se prema sljedećem rasporedu:

- u 8:00 sati pismeni ispiti iz Kristalografije, Mineralogije (KEM) i Opće mineralogije,

- u 11:00 sati pismeni ispit iz Osnova elementne i fazne analize, Fazne i elementne analize i Mineralogije (ZOO za sljedeće studente: Dimitrijević, Dubravac, Gashi, Gošev i Jakovljević)

- u 14:00 sati pismeni ispit iz Mineralogije (ZOO za sljedeće studente: Jazvić, Krkanić, Miculinić, Mikulandra, Obranović, Plavetić, Toplak, Uhrl i Vukušić)

 

Svi pismeni ispiti održat će se u velikoj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda.

Mole se studenti da se ne okupljaju u prostorijama Geološkog odsjeka, već da pred ulazom u Mineraloško-petrografski zavod pričekaju nastavnika koji će doći po njih i uputiti ih do mjesta pisanja ispita.

 

- usmeni dio ispita održat će se u maloj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda s početkom:

u   8:30 – Fran Hromiš

u   9:45 – Martina Hegol, Iva Ivičić

Autor: Karmen Fio Firi

Ispiti iz Historijske geologije I i II i Osnova Historijske geologije zakazani za 23.09.2020. održati će se prema sljedećem rasporedu:

Historijska geologija I i Osnove historijske geologije: u 10.00 h (5 prijavljenih),

Historijska geologija II: u 12.00 (15 prijavljenih)

Ispiti pred Povjerenstvom održat će se između 11-12 h (4 prijavljena).

Autor: Karmen Fio Firi

Studentica  III. godine preddiplomskog studija geologije Tara Stjepanović  pristupit će polaganju završnog seminara u Petak 25. rujna 2020. godine u 13:00 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “KRITIČNE MINERALNE SIROVINE: IZAZOV TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U BUDUĆNOSTI “

Autor: Karmen Fio Firi

Ispiti u izvanrednom ispitnom roku na Geološkom odsjeku održavat će se od 28.9.-2.10.2020. Za pojedine predmetne nastavnike vrijede termini oglašeni u Redu predavanja za akad. god. 2019./20. za izvanredne ispitne rokove. Za svaki predmet potrebno je pratiti stranicu kolegija s relevantnim datumima prijave i ostalim obavijestima o održavanju!
Posebnu pozornost u planiranju ispita skrećemo trećoj godini preddiplomskog studija. Naime, obrane završnih radova (Seminara III) biti će moguće zaključno do srijede, 30.9.2020. zbog zaključivanja akademske godine u ISVU sustavu.

Autor: Karmen Fio Firi

 

Od akademske godine 2020./2021. na Geološkom odsjeku možete upisati novi kolegij, Stručna praksa.

Kolegij je izborni (izvan jezgre studija), a održavat će se u zimskom semestru za studente Preddiplomskog studija Geologije i Diplomskih studija Geologije i Geologije zaštite okoliša.

Više detalja o kolegiju i praksi možete naći u obavijesti koja sadrži i kontakt informacije za daljnje upite, te u prezentaciji koja sadrži sve potrebne informacije o centru i stručnoj praksi.

Autor: Karmen Fio Firi

Natjecaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) PMF-a: Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2020./2021., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti nalazi se na poveznici 1 i poveznici 2

Autor: Karmen Fio Firi

Za sve one koji za potrebe završnih/diplomskih/doktorskih radova trebaju raditi na polarizacijskom mikroskopu Zeiss Axiolab na MPZ-u, ljubazno molimo da se jave svojim mentorima te da ih oni upišu u tablicu dostupnu putem ove poveznice. Na toj poveznici ujedno možete pratiti slobodne termine.
 

Autor: Karmen Fio Firi

Na sjednici Fakultetskog vijeća PMF-a održanoj 26.3.2020. donesene su odluke o troškovima upisa u akad. god. 2020./21, te o participaciji u troškovima studija za istu akad. godinu. Spomenute dokumente možete pronaći na ovim poveznicama:
Odluka o cijeni upisa (2020./21.)
Odluka o participaciji u troškovima studija (2020./21.)

Autor: Karmen Fio Firi

Fakultetsko vijeće PMF-a SuZ na sjednici održanoj 21. svibnja 2020. godine donijelo je Odluku o izmjeni kalendara nastave u aktualnoj akademskoj godini. Cijeli tekst odluke, kao i vrijeme održavanja izvanrednog te redovnih ljetnih i jesenskih ispitnih rokova možete pronaći OVDJE.

Autor: Karmen Fio Firi
Humanitarna akcija prikupljanja...

 

S dugom tradicijom od  74 godine, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća je visokoškolska institucija u području prirodnih znanosti čija je obrazovna i istraživačka izvrsnost priznata, kako na domaćoj tako i na međunarodnoj razini. Potres koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i okolicu ostavio je, nažalost, posljedice i na svim zgradama u kojima djeluje PMF Sveučilišta u Zagrebu.

Autor: Karmen Fio Firi

Kolegij Geološkog odsjeka donio je 16.4.2020. odluku kojom prihvaća prilagodbe načina kontinuiranog vrednovanja na pojedinim kolegijima ljetnog semestra 2019./20. uslijed izvođenja nastave na daljinu. Puni tekst odluke možete pronaći ovdje, a tablica s predmetima u kojima je došlo do promjene nalazi se ovdje.

Autor: Karmen Fio Firi

OSTALE OBAVIJESTI

U tijeku je glasovanje za nagradu za najbolje asistente i predavače PMF-a – BRDO.

Studentski zbor napravio je anketu na webu te prema njihovoj zamolbi i ovdje postavljamo link na anketu: 

https://limesurvey.srce.hr/983456?lang=hr

Pozivamo vas da se javite u što većem broju!

Autor: Karmen Fio Firi

Obrazac ZAMOLBE za pristupanje usmenim ispitima/seminarima/obranama u prostorima PMF-a na Doktorskom studiju Geologija. Zamolba je obvezna i podnosi se najmanje tjedan dana prije zakazanog termina ispita/seminara/obrane.  

Autor: Karmen Fio Firi

Poštovani kolege studenti, podsjećamo da E-potvrdu o statusu studenta možete samostalno generirati i sipisati iz PDF formata korištenjem portala e-Građani i bez dolaska u referadu. Sve detalje pročitajte na stranicama SRCE-a na ovoj poveznici.

Autor: Karmen Fio Firi

možete naći OVDJE.

Autor: Karmen Fio Firi