Geološki odsjek

Broj posjeta:
1493138

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Rezultati 1. međuispita iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I pisanog 20.11.2018. nalaze se na stranicama kolegija.

Autor: Vlasta Ćosović

Mole se svi studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Geologija da najkasnije do 30. studenoga  2018. god. uplate iznos od 200,00 kuna za troškove tiskanja diplome, internet bankarstvom ili općom uplatnicom na žiro-račun PMF-a

IBAN: HR5823600001101522208
model 00, poziv na broj 604040-1.

Potvrdu o uplati   pošaljite  mail-om na referada@geol.pmf.hr  ili donesite u referadu.
Promocija će se održati 14. prosinca 2018. (petak) u 16,15 sati u zgradi Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a. Poziv za svečanu podjelu prvostupničkih diploma biti će objavljen naknadno na web stranici Geološkog odsjeka PMF-a.

Autor: Davor Kudrnovski

Pisani dio ispita održat će se u četvrtak, 22.11.2018. s početkom u 13:00 sati u predavaonici MPZ-2. Usmeni dio ispita će se održati u 14:30.  

Autor: Frane Marković

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 21. studenoga 2018. održat će se prema sljedećem rasporedu:
 

Autor: Darko Tibljaš

Pismeni ispit iz Geologije mineralnih ležišta u izvanrednom ispitnom roku će se održati 20.11.2018. u 9 h, u predavaoni MPZ1. Usmeni ispit će se održati isti dan u 12 h.

Autor: Andrea Čobić

Pismeni ispiti kod prof. Bermanca u izvanrednom ispitnom roku održat će se 21.11.2018. u 8 h, u predavaoni MPZ1. Termini usmenih ispita će biti oglašen naknadno.

Autor: Andrea Čobić
Autor: Davor Kudrnovski

Prvi među-ispit iz kolegija MIIKROPALEONTOLOGIJA i (41035) održat će se u utorak, 20.11.2018. s početkom u 12,00h u predavapnici -008 Geološko-paleontološkog zavoda. Raspored studenata u grupama je u repozitoriju kolegija.

Među-ispit iz kolegija METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA (63324, 44101) bit će u srijedu, 21.11.2018. s početkom u 11,00h u predavaonici SEMINAR (016) Geološko-paleontološkog zavoda.

Međiu-ispit broj 1 iz kolegija OPĆA PALEONTOLOGIJA (36201) piše se u četvrtak, 22.11.2018. u predavaonici -008 Geološko-paleontološkog zavoda s početkom u 10,00h. Raspored studenata u grupama je u repozitoriju kolegija.

Pismeni ispit iz kolegija PALEOEKOLOGIJA bit će u utorak, 20.11.2018. u 12,00h u predavaonici -008.

Autor: Vlasta Ćosović

  za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij geologija održati će se u utorak 20. 11. 2018. (predavaona 008) s početkom u 13.15h – 1. grupa; 14.15h – 2. grupa.

Autor: Đurđica Pezelj

Rok za odabir tema za Seminar IV i Seminar V je ponedjeljak 03. prosinca 2018. Podsjećaju se  studenti koji još nisu odabrali temu seminara, da se do navedenog roka jave nekom od predmetnih nastavnika. Popis nastavnika za Seminar IV nalazi se na Geološko-paleontološkom zavodu (u uredovnici), dok je popis za Seminar V na oglasnoj ploči Mineraloško-petrografskog zavoda

Autor: Irena Bašić

U izvanrednom ispitnom roku ispiti kod profesora Tibljaša iz Mineralogije i Kristalografije održat će se u srijedu 21. studenoga 2018. godine.

Raspored ispita biti objavljen u ponedjeljak 19. studenoga iza 12 sati.

 

Autor: Darko Tibljaš

Studentica smjera Znanosti o okolišu Magdalena Janeš pristupit će polaganju diplomskog ispita u Četvrtak 22.11.2018.  godine u 14:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (predavaona –MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Decontamination of soil polluted with coal using bacterial biomass (Istrian Raša coal mines)

Autor: Irena Bašić

Ovim najavljujemo da će student sveučilišnog doktorskog studija Geologija Alen Požgaj održati Seminar I pod naslovom: "STRUKTURNI I TALOŽNI ODNOSI SJEVEROZAPADNOG DIJELA DINARSKOG PREDGORSKOG BAZENA NA TEMELJU 2D SEIZMIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA", dana  19. studenoga 2018. (ponedjeljak) u 11.00 sati u Seminaru (GPZ016) Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

Autor: Davor Kudrnovski

Međuispit iz predmeta Odabana poglavlja iz paleontologije bezkralježnjaka za sudente diplomskkog studija geologije (IV i V godina) održat će se 19.11. u 10 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda, Horvatovac 102A

Autor: Alan Moro

Međuispit iz predmeta Geologija za studente I godine Znanosti o okolišu održat će se 19.11. u 9 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda, Horvatovac 102A

Autor: Alan Moro

Ovim najavljujemo da će student sveučilišnog Interdisciplinarnog doktorskog  studija iz oceanologije Krešimir Maldini održati Seminar III pod naslovom: "GEOKEMIJSKE KARAKTERISTIKE VODE I SEDIMENTA RIJEKE CETINE", dana 20. studenoga 2018. (utorak) u 9,00 sati u predavaonici (-007) Geološko-paleontološkog zavoda na Geološkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

Autor: Davor Kudrnovski

Nastava iz kolegija Geologija krša (44085) počet će tijekom 11. mjeseca 2018. god., te će se do kraja semestra održavati koncentrirano.

Točan datum početka nastave bit će objavljen naknadno.

Autor: Šimun Aščić

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka