Geološki odsjek

Broj posjeta:
1728064

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

U sklopu programa nudi se 20 stipendija za studente završnih godina studija, a pojedino poduzeće iz sektora neenergetskih mineralnih sirovina može aplicirati za najviše dva studenta.

Stručna studentska praksa može trajati od 1 do 3 mjeseca. Na praksu dolaze studenti koji su završili preddiplomski studij u polju rudarstva, geologije, kemijske tehnologije, metalurgije, inženjerstva okoliša i sl. iz regije Adria. Projektom se tijekom trajanja stručne studentske prakse predviđa financiranje studentskih troškova u iznosu od 500,00 EUR mjesečno.

S obzirom na ograničeni broj mjesta, prijave će biti razmatrane prema redoslijedu apliciranja. Rektorova ili dekanova nagrada nije uvjet za ostvarenje Internshipa. 

Sve mobilnosti moraju biti realizirane tijekom 2019. godine.

On-line prijava na Internship za studente

Autor: Nenad Tomašić

Ovim najavljujemo da će student sveučilišnog doktorskog studija Geologija Andrija Vinković održati Seminar I pod naslovom: METODE ODREĐIVANJA UGLJIKA U SEDIMENTU dana  24. listopada 2019. (četvrtak) u 8,30  sati  u   predavaoni (-008) Geološko-paleontološkog  zavoda PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Autor: Marija Cindro

Ovim najavljujemo da će studentica Interdisciplinarnog doktorskog  studija iz Oceanologije Katarina Kajan  održati Seminar I pod naslovom: NOVE METODE U MIKROBNOJ EKOLOGIJI dana  21. listopada 2019. (ponedjeljak) u  14.00 sati  u knjižnici 5. krila Instituta Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb

Autor: Marija Cindro

Obavještavamo da će  Ana Majstorović Bušić,  studentica sveučilišnog doktorskog studija Geologija, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom STRATIGRAFSKE, NAFTNOGEOLOŠKE I PALEOEKOLOŠKE ZNAČAJKE SARMATSKIH TALOŽINA ZAPADNOG DIJELA SAVSKE DEPRESIJE dana 25. listopada  2019. (petak) u 9,30 sati  u   predavaonici (-008)  Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb,  Horvatovac 102a

 

 

Autor: Marija Cindro

Studentica diplomskog studija Geologije KRISTINA ŠEPAROVIĆ MARKOTA, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 24. LISTOPADA 2019. godine u 15:30 sati, u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Procjena stabilnosti plaže Dugi Rat nakon korekcije prakse nasipavanja“.

Autor: Šimun Aščić

U repozitoriju kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I  nalazi se novi raspored termina održavanja vježbi koji je rezultat uskladivanja termina nastavnih aktivnosti studenata.

Autor: Vlasta Ćosović

Uvodni sat iz kolegija Samostalni terenski rad održat će se u ponedjeljak 21. listopada u predavaonici MPZ-1 s početkom u 12 h. Dolazak obavezan.

Autor: Marijan Kovačić

Sveučilište u Zagrebu u okviru EIT HEALTH projekta prvi puta organizira EIT HEALTH INNOVATION DAY, jednodnevni program razvoja inovacija u koji želi uključiti čim veći broj studenata. Program se provodi u istom periodu na 31 EIT HEALTH partnerskoj lokaciji u Europi, čime se i naše Sveučilište priključuje društvu najboljih europskih sveučilišta (Oxford University, Imperial College London, Sorbonne University etc.), a sve s ciljem promocije inovacije u području zdravlja, zdravstvene skrbi i zdravstvenog sustava. Prijave traju do 4. studenog!
Za više informacija i mogućnost sudjelovanja molimo slijedite poveznicu: http://cirtt.unizg.hr/open-call/prvi-eit-health-innovation-day-za-studente-sveucilista-u-zagrebu/

Autor: Zorica Petrinec

 

Upisi u više godine  za studente poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija geologije i oceanologije trajati će do 31. listopada 2019. godine. Obvezuju se svi studenti poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija da se upišu u navedenom razdoblju   u referadi za studije Geološkog odsjeka u  uredovno vrijeme.

DR.SC.04. obrazac je godišnji izvještaj studenta koje g je student dužan ispuniti putem OBAD baze i isprintati ga iz baze. DR.SC. O5. obrazac je godišnji izvještaj  kojeg vispunjava studijski voditelj/mentor.

Oba ispunjena, otisnuta i potpisana obrasca student je dužan predati pri  upisu  u  novu  akademsku  godinu,  odnosno  pri  reguliranju  statusa.  Bez predavanja ovih izvještaja student neće moći regulirati status.

Ispunjeni  obrasci  DR.SC.04.  i  DR.SC.05.  će  osim  za  praćenje napredovanja   ukupnog   studija   putem   obrasca   DR.SC.09.   koji   za   svaku akademsku godinu ispunjava voditelj studija i šalje na SuZg.

Autor: Marija Cindro

Predavanje iz Elemenata znanstvenog rada, koje se trebalo održati u srijedu, 16.9.2019., odgađa se zbog spriječenosti nastavnice!

 

Autor: Šimun Aščić

Najavljujemo da će studentica sveučilišnog Interdisciplinarnog doktorskog  studija iz Oceanologije Anamrija Kolda održati Seminar III  pod naslovom: EKOLOGIJA I RAZNOLIKOST CIJANOBAKTERIJA U EKOSUSTAVIMA POD STRESOM U JADRANSKOM MORU I JADRANSKOM SLIVU  dana  17.  listopada 2019. (četvrtak) u  12,00 sati   u Vijećnici Biološkog odsjeka, Rooseveltov trg 6.

 

Autor: Marija Cindro

Najavljujemo da će studentica Interdisciplinarnog sveučilišnog doktorskog studija iz Oceanologije Sarah Mateša održati Seminar I pod naslovom „Elektroanalitičke metode u određivanju sumpornih vrsta u prirodnim vodama“ dana 22. listopada 2019. (utorak) u 11,00 sati u knjižnici 5. krila Instituta Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb.

 

 

Autor: Marija Cindro

Početak nastave iz kolegija METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA (63324, 44101) najavljen za srijedu, 9.10.2019. zbog spriječenosti nastavnika odgađa se za, 16.10.2019.

Autor: Vlasta Ćosović

Odlukom Fakultetskog vijeća od 26.9.2019. studentima dodiplomskih studija omogućen je završetak po upisanom programu ili nastavak studija na preddiplomskim studijskim programima. Za sve detalje obavezno proičitati proširenu obavijest i Odluku FV koja je objavljena na odsječkim stranicama!

Autor: Zorica Petrinec

Hrvatsko geološko društvo - Odsjek za gline, Prirodoslovno-matematički fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatski geološki institut 21. i 22. studenoga 2019.organizirat će radionicu o mineralima glina.
        
Više o radionici možete naći na poveznici

Autor: Darko Tibljaš

Izlaganje Seminara I (41030) za studente druge godine preddiplomskog studija Geologije održat će se tijekom prosinca 2019. i tijekom siječnja 2020. godine. Zbog dobivanja teme Seminara I od strane odabranog nastavnika, studenti su obvezni prijaviti se svojim potpisom na tabelu izvješenu na oglasnoj ploči GPZ-a najkasnije do 31.10.2019.

Autor: Damir Bucković

Student diplomskog studija Geologije TOMISLAV FONOVIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 26. RUJNA 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Naslage gornjeg paleozoika na području Bregane, Samoborsko gorje».

Autor: Davor Kudrnovski

Studentica diplomskog studija Geologije IVA KRIŽE, pristupit će polaganju diplomskog ispita u UTORAK, 24. RUJNA 2019. godine u 13,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Uzroci, posljedice i sanacija klizišta na Banovini».

Autor: Davor Kudrnovski

Studentica dodiplomskog studija smjera prof. geologije i geografije ANA-MARIJA TOMŠA, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 26. RUJNA 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «„Tercijarne” breče otoka Krka».

Autor: Davor Kudrnovski

Studentica diplomskog studija Geologija zaštite okoliša LUCIJA DROBNJAK, pristupit će polaganju diplomskog ispita u UTORAK, 24. RUJNA 2019. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Analiza i interpretacija facijesa i taložnih okoliša gornjopaleogenskih naslaga na području Maslenice».

Autor: Davor Kudrnovski

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka