Geološki odsjek

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
531457

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514606080
Fax:
+38514606081
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Jasenka Sremac
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Vladimir Bermanec

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Prof.dr.sc. Marijan Kovačić
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Aleksandar Mezga 
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Blanka Cvetko Tešović 
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Studentica smjera Geologije LUCIJA PREMUŽAK pristupit će polaganju diplomskog ispita u PETAK 05.05.2017. GODINE U 12:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (MPZ2) PMF-a, Horvatovac 95 Zagreb. Tema diplomskog rada je P-T put metamorfnih stijena amfibolitnog facijesa iz Dinaridske ofiolitne zone

 

Autor: Irena Bašić

Studentica smjera Geologija zaštite okoliša IVANA EREŠ pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK 04.05.2017. GODINE U 13:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda (MPZ1) PMF-a, Horvatovac 95 Zagreb. Tema diplomskog rada je Cirkularno gospodarenje otpadom na primjeru otpada prehrambene industrije i tekstila

Autor: Irena Bašić

Studenti koji su prijavili SEMINAR II dužni su predati seminare odabranim nastavnicima najkasnije do 22.05.2017., a obrane seminara održati će se prema naknadno utvrđenom rasporedu u tjednu od 29.05. do 02.06.2017. god.

Autor: Irena Bašić

Ispiti iz kolegija Računalni programi u geologiji i Geološko kartiranje I održati će se u srijedu 26.4. u 11 sati.

Autor: Borna Lužar-Oberiter

ispit će se održati u četvrtak 27. 04. 2017. u 13h (predavaona 016).

Autor: Đurđica Pezelj

Student Diplomskog studija Geologije ANDRIJA VEDRIŠ pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 27. TRAVNJA 2017. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, u predavaonici Geološko kartiranje (-007), Horvatovac 102a, Zagreb.
Tema diplomskog ispita je "Geokemijski model bušotine u Savskoj depresiji".

Autor: webmaster Geološkog odsjeka
Autor: Andrea Čobić
Autor: Andrea Čobić

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Foto

 

 

 

Napravi svoju geodu!


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2016/2017.

Ažurirano 05.01.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - LJETNI SEMESTAR 2016-2017

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)


U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.


PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.