Geološki odsjek

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
626336

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605960
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Predavanja iz svih kolegija koje drži prof.dr.sc. Jasenka Sremac počet će sljedeći tjedan (od ponedjeljka, 26.2.2018.), prema satnici.

Autor: Jasenka Sremac

Nastava iz Glaciologije započet će u petak 9.3.2018. u 12.00 sati u Seminaru GPZ (016).

Autor: Tihomir Marjanac

Nastava iz kolegija Metode daljinskih istraživanja u geologiji započet će u utorak 6.3.2018. u 10.00 sati u Seminaru GPZ (016).

Autor: Tihomir Marjanac

Nastava iz kolegija Petrologija sedimenta počet će u ponedjeljak, 26. veljače 2018., u predavaonici MPZ-1 točno u 8:30 sati.
 

Autor: Frane Marković

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij Mineralogija i petrologija (izborni kolegij za prediplomski istraž. studij geografije 2. i 3. god.; integrirani studij geografije i povijesti 1. i 2. god. i diplomski nastavnički studij geografije)  da će dogovor o održavanju nastave  biti u četvrtak 1.03.2018. u  11.00h u pred. MPZ2  Mineraloško-petrografskog zavoda, Horvatovac 95.

Autor: Dražen Kurtanjek

Pisani dio ispita iz Petrologije sedimenata održat će se u četvrtak, 22. veljače 2018. u predavaonici MPZ-2 s početkom u 9:00 sati.

Autor: Frane Marković

Nastava iz Historijske geologije II počinje 08.03.2018. prema rasporedu.

Autor: Damir Bucković

Predavanja iz kolegija GEOLOGIJA za studente I. god. preddiplomskog studija geografije započet će u ponedjeljak, 26.02.2018. u 12.00h u predavaonici GPZ-008, Horvatovac 102a. (To je termin koji je u satnici predviđen za vježbe, ali će se iznimno 26.02. održati predavanje.)

Autor: Dražen Kurtanjek

Studentica smjera Geologija Anđelika Ritossa pristupit će polaganju diplomskog ispita u SRIJEDU 28.02.2018.  GODINE U 14:00 SATI u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (predavaona - 008)  PMF-a, Horvatovac 102a  Zagreb. Tema diplomskog rada je Donjokredne emerzijske pojave u kamenolomu Selina kraj Svetog Lovreča

Autor: Irena Bašić
Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Svi studenti preddiplomskog studija Geologija koji  u ak. god. 2017./2018. upisuju Seminar III, trebaju se do 20. ožujka 2018. javiti odabranim mentorima i s njima dogovoriti temu seminara.

Dodatne informacije

Autor: Nenad Tomašić

Studentica Diplomskog studija geologije Adriana Varga pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak, 23.2.2018., u 14:00 sati, u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a (Seminar 016), Horvatovac 102a,  Zagreb.

Tema diplomskog rada je „Mikrofosilne zajednice vršnog dijela formacije Gornji Humac uvale Blaca, otok Brač“

Autor: Šimun Aščić

Predavanja iz Geologije mineralnih ležišta započinju prema rasporedu, 01.03.2018. godine u 8.30 h u MPZ1.

Autor: Andrea Čobić
Autor: Andrea Čobić

Ovim najavljujemo da će student sveučilišnog Doktorskog studija Geologije Ivan Razum održati Seminar III pod naslovom: Paleookolišni i tefrostratigrafski sedimentni zapis kasno glacijalnih i holocenskih okoliša otoka Mljeta, dana 22.02.2018. (četvrtak) u 15,00 sati, u predavaonici 016 Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a.

Autor: Damir Bucković
Autor: Šimun Aščić

Student Diplomskog studija geologije Waseem Elias pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak, 23.2.2018., u 12:00 sati, u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a (Seminar 016), Horvatovac 102a,  Zagreb.

Tema diplomskog rada je „Razvoj sekundarnog poroziteta u vapnenačkim stijenama“

Autor: Šimun Aščić

Studentica Diplomskog studija geologije Tatjana Somer pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak, 23.2.2018., u 10:30 sati, u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a (Seminar 016)  Horvatovac 102a,  Zagreb.

Tema diplomskog rada je „Evolucija korita rijeke Drave u jugoistočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije“

Autor: Šimun Aščić

Student Diplomskog studija geologije Mario Poleto pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak, 23.2.2018., u 9:00 sati, u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a (Seminar 016), Horvatovac 102a,  Zagreb.

Tema diplomskog rada je „Analiza tektonske evolucije Dinarida posredstvom analognih modela“

Autor: Šimun Aščić

Rezultati pismenih ispita iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I, METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA (za studente preddiplomskog i diplomskog studija) pisani 13.02.2018., nalaze se u repozitorijima kolegija.

Autor: Vlasta Ćosović

Pismeni ispiti kod prof.Prohića održat će se u četvrtak 15.2.2018., u MPZ1, u 10:00h.

Autor: Hana Fajković
Autor: Šimun Aščić

Usmeni ispiti iz kolegija Geologija mora, Geologija zaštite okoliša i Povijest geologije održat će se u četvrtak 15.2.2018. u 9:30 sati. 

Autor: Igor Felja

Pismeni ispiti iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I za studente preddiplomskog studija geologije s početkom u  12,00 h održat će se u Velikoj predavaonici Geološko-paleontološkog zavoda.

Pismeni ispiti iz kolegija METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA  za studente diplomskog i preddiplomskog studija geologije bit će u Seminaru Geološko-paleontološkog zavoda u 13,15 h.

Usmeni ispit iz kolegija PALEOEKOLOGIJA  za studente diplomskog studija geologije je u 11,00 h.

Autor: Vlasta Ćosović

Pismeni ispit iz Instrumentalnih metoda analize kakvoće okoliša i Instrumentalnih analitičkih metoda u istraživanju okoliša održat će se 14.02.2018. u 10 h u MPZ1.

Autor: Andrea Čobić

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Foto

 

 

 

 

 

Kristali dolomita iz kamenoloma Veličanka


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2017/2018.

Ažurirano 20.10.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - LJETNI SEMESTAR 2016-2017

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)


U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.


PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.