Geološki odsjek

Broj posjeta:
1606395

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Na temelju zaključka Vijeća Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici održanoj 11. siječnja 2019. godine, određuje se u sporazumu s Deom Brunović,  studenticom poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija iz Oceanologije,  dan obrane doktorske disertacije, 28. siječnja  2019. (ponedjeljak) u 13,00 sati u predavaonici -008  Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a. Disertacija nosi naslov: "Morska i jezerska sedimentacija u potopljenom krškom bazenu: Taložni sustav Lošinjskoga kanala tijekom kasnog kvartara"

Autor: Davor Kudrnovski

Motiviraj se je projekt u organizaciji Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Studentski zbor
studentsko je predstavničko tijelo, čiji su članovi studenti na preddiplomskim, diplomskim i
poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i bavimo se sadržajima vezanima uz studentski
standard, kulturu i sport. Također, pomažemo u rješavanju svih izazova s kojima se studenti susreću tijekom svoga obrazovanja. ... (prilog, pdf)

Autor: Davor Kudrnovski

2. međuispit iz kolegija PALEONTOLOGIJA BESKRALJEŽNJAKA za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij geologija održati će se u ponedeljak 21. 01. 2019. (predavaona 008) s početkom u 11.00h – 2. grupa; 12.00h – 1. grupa

Autor: Đurđica Pezelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj

Studenti (apsolventi) diplomskih studija pri Geološkom odsjeku kojima je prilikom upisa u 5. semestar odobreno uvjetno oslobađanje školarine dužni su obraniti diplomske radove do kraja zimskog semestra 2018./19. Ukoliko radovi ne budu obranjeni do tada, studenti i dalje mogu produžiti studentska prava pravovremenim upisom u ljetni semestar, ali će u tom slučaju biti dužni platiti školarinu za cijelu akad. godinu, odnosno u iznosu koji proizlazi iz reguliranja obaveza preko ISVU sustava. Podsjećamo da, prema Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a, studentska prava traju maksimalno dvostruko dulje od vremena trajanja studija (u slučaju diplomskog studija: max. 4 godine). 

Autor: Zorica Petrinec

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka