Geološki odsjek

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Broj posjeta:
681175

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Prijave za razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geologija zaštite okoliša provodit će se 24. i 25. rujna 2018. Za sve detalje o upisnim kvotama, načinu i vremenu prijave te potrebnoj dokumentaciji molimo pročitajte opširniju obavijest.

Autor: Zorica Petrinec

Ovjera ljetnog semestar akad. godi. 2017./18. i upisi u zimski semestar akad. god. 2018./19. za sve studente viših godina preddiplomskog studija Geologije i diplomskih studija Geologije i Geologije zaštite okoliša provodit će se od 10. do 28. rujna 2018. godine, svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati u Uredu za studente Geološkog odsjeka (referada). Za detalje obavezno pročitajte proširenu obavijest!

Autor: Zorica Petrinec

Student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija geologije DOMINIK VADLJA pristupit će polaganju završnog seminara u PONEDJELJAK, 24. 9. 2018. godine u 13 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Fosilni nalazi rakova vitičara u miocenskim naslagama okolice Zagreba».

Autor: Jasenka Sremac

Student diplomskog studija Geologije PETAR LABROVIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PETAK, 28. RUJNA 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, u Seminaru (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Sedimentološke značajke slanih močvara u delti rijeke Mirne»

Autor: Davor Kudrnovski
Autor: Šimun Aščić

Studentica diplomskog studija Geologije PETRA HUSAIN, pristupit će polaganju diplomskog ispita u SRIJEDU, 26. RUJNA 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, u Seminaru (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Ostaci riba (otoliti) u badenskim naslagama jugozapadnog dijela Medvednice»

Autor: Davor Kudrnovski

Studentica diplomskog studija Znanosti o okolišu IVANA DEREŽIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PONEDJELJAK, 24. RUJNA 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, u Seminaru (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Miocenski „pteropodni lapori“ Goranca (okolica Čućerja, Medvednica)»

Autor: Davor Kudrnovski

Student diplomskog studija Geologije KRISTIJAN ŠPEHAR, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PONEDJELJAK, 24. RUJNA 2018. godine u 10,30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, u Seminaru (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Izrada fotogeološke karte sjeveroistočnog dijela otoka Paga»

Autor: Davor Kudrnovski

Student diplomskog studija Geologije HRVOJE KOSANOVIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PONEDJELJAK, 24. RUJNA 2018. godine u 9,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, u Seminaru (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Varijabilnost sadržaja CaCo3 u turbiditima srednjodalmatinskog fliškog bazena»

Autor: Davor Kudrnovski

 

Ispiti će se održati u četvrtak 20. rujna  u 9:00, u predavaonici MPZ1.

Autor: Hana Fajković

Ispiti iz paleontološke grupe predmeta (44089, 41305, 44101, 63324), sukladno obavijesti od 27.07.2018., bit će 18. rujna 2018. u 11,00 h u predavaonici SEMINAR (016) Geološko-paleontološkog zavoda.

Komisijski ispit iz kolegja Mikropaleontologja bit će istoga dana u 13,00h

Autor: Vlasta Ćosović

Studentica smjera Geologija Iva Olić  pristupit će polaganju diplomskog ispita u Utorak 25.09.2018.  godine U 12:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (predavaona –MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Mineraloške i geokemijske karakteristike srednjemiocenskih tufova s lokaliteta Bukova Glava na Krndiji

Autor: Irena Bašić

Studentica smjera Geologija zaštite okoliša Margareta Tomičić  pristupit će polaganju diplomskog ispita u Utorak 25.09.2018.  godine U 11:00 SATI u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda, PMF-a, (predavaona –016)  Horvatovac 102a  Zagreb. Tema diplomskog rada je Karakteristike magnetnog susceptibiliteta tala Ravnih Kotara i Bukovice

Autor: Irena Bašić

Studentica smjera Geologija zaštite okoliša Kristina Koret  pristupit će polaganju diplomskog ispita u Srijedu 26.09.2018.  godine U 09:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (predavaona –MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Utjecaj biougljena na mobilnost potencijalno toksičnih elemenata u onečišćenom tlu

Autor: Irena Bašić

Studentica smjera Geologija zaštite okoliša Dana Leontić Vazdar  pristupit će polaganju diplomskog ispita u Srijedu 26.09.2018.  godine U 12:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (predavaona –MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Utjecaj požara na geokemijske karakteristike tla

Autor: Irena Bašić

Studentica smjera Geologija zaštite okoliša Nataša Mravunac pristupit će polaganju diplomskog ispita u Utorak 25.09.2018.  godine U 10:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (predavaona –MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Geokemijska varijabilnost sastava granata iz metamorfnih kompleksa Papuka

Autor: Irena Bašić

Ispit će biti u ponedjeljak 17. rujna. Pismeni dio ispita započeti će u 9h, a usmeni dio u 13h

Autor: Marijan Kovačić

Ispit iz kolegija GEOLOŠKO KARTIRANJE I, GEOLOŠKO KARTIRANJE II, GEOLOŠKE KARTE (ZOOK) i RAČUNALNI PROGRAMI U GEOLOGIJI održati će se u srijedu 12.9. u 12 sati.

Autor: Borna Lužar-Oberiter

 Upisi u ak. god. 2018./2019. su od 10. do 28. rujna!

Autor: Šimun Aščić

UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE za pristupnike koji ostvare pravo upisa u ljetnom upisnom roku provoditi će se:

u utorak 17. srpnja 2018. od 10,00 - 15,00 sati, i
u srijedu 18. srpnja 2018. od 10,00 - 15,00 sati
u Referadi za studije Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a.

Autor: Davor Kudrnovski

Ispiti iz kolegija

PALEONTOLOGIJA BESKRALJEŽNJAKA

za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij geologija održati će se:

 četvrtak 30.08.2018. u 11h (predavaona 008)

 četvrtak 13.09.2018. u 11h (predavaona 008)

 

Autor: Đurđica Pezelj
Autor: webmaster Geološkog odsjeka

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Foto

 

 

 

 

 

 

feromagnetni ježići
 


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2017/2018.

Ažurirano 05.06.2018.


____________________

Odluka o uvjetima prijelaza sa drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Geologija za akad. godinu 2018/2019.

 

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ljetni semestar 2017./18.

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

 

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)

U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.

PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.

 

Odluka o dodjeli pohvala uz svjedodžbe i diplome na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju geologija