Upisi na preddiplomski studijski program Geologija

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija Geologija objavljuje se svake godine u svibnju na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu teksta natječaja za cijelo sveučilište.

Tekst natječaja za aktualnu akademsku godinu, kao i upisne kvote, moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta.


AKTUALNO: Upisi na preddiplomski studij Geologija u ak. god. 2021./22.

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 8. redovitoj sjednici u 352. akademskoj godini (2020./2021.) održanoj 16. ožujka 2021. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2021./2022. Prema ovoj odluci, na preddiplomski studij Geologija upisujemo 36 redovnih studenata, a jedno mjesto rezervirano je za strane studente.

Natječaj za upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH I INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH studija u ak. god. 2021./2022. objavljen je 20. svibnja 2021. na stranicama SuZ i može se pronaći ovdje.

Dio teksta natječaja koji se odnosi na Geološki odsjek:

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 11. (preddiplomski studij Geologija) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.


a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

 • Matematika (viša razina) do 400 bodova
 • Fizika ili Biologija ili Kemija ili Geografija* do 150 bodova
 • *Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je ispit iz jednog od predmeta položen na državnoj maturi, donosi bodove. Ako je kandidat položio ispit iz dva, tri ili četiri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*

 • Postignuti rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju u RH ili smotri iz predmeta Biologija ili Matematika ili Kemija ili Geografija ili Informatika ili Fizika:
  • osvojeno 1. mjesto IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
  • osvojeno 2. mjesto 50 bodova
  • osvojeno 3. mjesto 40 bodova
  • sudjelovanje u natjecanju 30 bodova
 • Sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na međunarodnim natjecanjima iz predmeta Biologije ili Ekologije ili Geografije ili Kemije ili Informatike ili Fizike ili Matematike (olimpijade, International Conference of Young Scientists, International Young Scientists Competition i sl.). do 50 bodova *
 • Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.


PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK (izvadak iz teksta natječaja!)

Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom razredbenom roku. Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se u pravilu (za iznimke vidi posebni dio ovog natječaja):

 • za srpanjski razredbeni rok do uključivo 21. srpnja 2021. u 13:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se u pravilu do 6. lipnja 2021. (za iznimke vidjeti Posebni dio natječaja svake sastavnice).
 • za rujanski razredbeni rok do uključivo 16. rujna 2021. u 14:59 sati (osim za studijske programe za koje postoje dodatne provjere.

Prijave za dodatne provjere primaju se do 27. kolovoza 2021. (za iznimke vidjeti Posebni dio natječaja svake sastavnice).
Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr.
Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranicama NISpVU-a www.postani-student.hr

 


Postupak upisa na preddiplomski studij Geologija, ak. god. 2020./21.

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij GEOLOGIJA za akademsku godinu 2020./2021. putem državne mature provodit će se prema sljedećem rasporedu:

 22. srpnja 2020. (srijeda)

Rangirani:

- od 1. do 3. mjesta u 10:00 sati

- od 4. do 6. mjesta u 10:30 sati

- od 7. do 9. mjesta u 11:00 sati

- od 10. do 12. mjesta u 11:30 sati

- od 13. do 15. mjesta u 12:00 sati

- od 16. do 18. mjesta u 12:30 sati

- od 19. do 21. mjesta u 13:00 sati

 

23. srpnja 2020. (četvrtak)

Rangirani:

- od 22. do 24. mjesta u 10:00 sati

- od 25. do 27. mjesta u 10:30 sati

- od 28. do 30. mjesta u 11:00 sati

- od 31. do 33. mjesta u 11:30 sati

- od 34. do 35. mjesta u 12:00 sati

  

Pristupnici su dužni doći na upis osobno u propisanom vremenskom roku. U slučaju opravdane spriječenosti za vrijeme trajanja upisa može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

U slučaju opravdane spriječenosti na sam dan odnosno u terminu upisa (npr. zastoj u prometu) pristupnik/pristupnica obavezno treba nazvati Studentsku referadu Geološkog odsjeka (telefon 01 4606 075).

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS  

1. POPUNJENI UPISNI LIST (preuzeti OVDJE; primjer popunjenog obrasca nalazi se OVDJE)

2. POPUNJEN (ali ne potpisan!) FORMULAR ZA STUDENTSKU ISKAZNICU (preuzeti OVDJE)

2. JEDNA FOTOGRAFIJA (format 3,5 x 4,5 cm, potrebno zalijepiti na formular za studentsku iskaznicu)

3. RODNI LIST (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

4. DOMOVNICA (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

5. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE ili potvrda o prebivalištu

6. SVJEDODŽBA O MATURI (neovjerena preslika)

7. UPISNI BROJ (broj kojeg je pristupnik dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU)

8. POTVRDA O UPLATI TROŠKOVA UPISA (350,00 kn)

Uplata troškova upisa u iznosu od 350,00 kn može se izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva.

 

 

 

Podaci za uplatu troškova upisa:

Uplatitelj: IME I PREZIME (obavezan podatak)

Iznos: 350,00 kn

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000

Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604070-107-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Upis u prvu godinu Preddiplomskog studija Geologija

 

 

Punu školarinu u iznosu od 8.400,00 kn za 1. godinu studija dužni su platiti:

- pristupnici koji su već studirali

- strani državljani

 

Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 × 2.800,00 kn).

Uplatnicu s uplaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!

 

Podaci za uplatu školarine:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 503621-107-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Školarina - preddiplomski studij GEOLOGIJA

 

 

POSTUPAK UPISA STUDENATA:

1. Molimo studente da obavezno potvrde dolazak (ili dolazak opunomoćene osobe) na upis u terminu predviđenom objavljenim rasporedom slanjem e-maila na adresu referada@geol.pmf.hr, najkasnije do utorka, 21. srpnja 2020. u 13:00.  U predmet maila upisati ime i prezime studenta i broj s rang liste (primjer predmeta/naslova: Potvrda upisa Ana Anić – redni broj 1)

2. Prije dolaska na upis potrebno je ispuniti (ne potpisivati!!!) i prikupiti dokumente koji su navedeni u gornjem popisu.

3. Prethodno navedene dokumente je potrebno donijeti u točno navedenom terminu na vidljivo označeno mjesto na fakultetu. Upute ćete dobiti na glavnom ulazu u zgradu Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a, u kojoj se nalazi Studentska referada Geološkog odsjeka. Pritom je potrebno poštivati sve trenutno važeće epidemiološke mjere, koje se nalaze OVDJE.

 

U OGLAŠENOM TERMINU UPISA U PROSTORIMA FAKULTETA:

1. Predajete sve prethodno pripremljene i popunjene dokumente definirane gore u popisu. Molimo da dokumente ne potpisujete vlastoručno do dolaska na fakultet, već da samo ispunite sve tražene podatke!

2. Potpisujete unaprijed generirani Ugovor kojeg ćete dobiti u terminu upisa. Potpisujete ispunjene i provjerene dokumente (Upisni list i Formular za studentsku iskaznicu).

3. Preuzimate privremenu lozinku za pristup Studomatu i odrađujete postupak upisa u ISVU uz pomoć ISVU koordinatora u prostorima fakulteta.