O knjižnici

Središnja geološka knjižnica

 

Središnja geološka knjižnica namijenjena je prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, no dostupna je svima zainteresiranima za korištenje. Korisnici imaju otvoren pristup knjižničnom fondu koji pokriva relevantnu građu iz šireg područja geologije, uključujući paleontologiju, mineralogiju, petrologiju, geokemiju...

 

Fond knjižnice sadrži:

  • Oko 15.000 primjeraka stručnog i nastavnog materijala: knjige, udžbenike, priručnike i referentnu literaturu (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije)
  • 300 naslova domaćih i stranih stručnih časopisa
  • oko 4.500 geoloških i topografskih karata i tumača
  • Diplomske, magistarske radova te doktorske disertacija
  • ostali nastavni materijal
  • U prostoru knjižnice nalazi se čitaonica s računalom uz mogućnost korištenja vlastitog računala putem bežičnog interneta.

 

Radno vrijeme za korisnike

Ponedjeljak – petak

9:00  –  15:00 h

Adresa

Prirodoslovno-matematički fakultet

Središnja geološka knjižnica

Horvatovac 102a

10 000 Zagreb

Kontakt

Josip Šebalj, mag. informatologije

Voditelj središnje geološke knjižnice

Tel: 01/460-6474

Fax: 01/460-6081

E-mail: jsebalj@geol.pmf.hr