Knjižnice PMF-a

 

Misija knjižnica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu temelji se na pružanju knjižničnih usluga u svrhu poticanja akademske izvrsnosti i napredovanja u znanstveno istraživačkoj, nastavnoj  i stručnoj djelatnosti svojih korisnika. 

 

 

Knjižnične zbirke obuhvaćaju različite znanstvene discipline iz područja prirodnih znanosti te su prilagođene  potrebama studija i znanstveno istraživačkog rada.  Svojim fondom udžbenika i priručnika,  zbirkom monografskih publikacija i ocjenskih radova te bogatom zbirkom domaćih i stranih časopisa, knjižnice PMF-a služe kao podrška u nastavnom procesu te kao sveobuhvatan izvor informacija za studente, znanstveno nastavno osoblje i sve ostale zainteresirane za znanstveno istraživački rad.


Osim pristupa tradicionalnim knjižničnim zbirkama, knjižnice omogućuju  pristup i elektroničkim izvorima, bazama podataka te ostalim istraživačkim alatima. Mrežni katalog i knjižnični sustavi omogućuju učinkovito pretraživanje i pronalaženje literature, osiguravajući korisnicima  pristup najnovijim relevantnim informacijama.

Fond knjižnica se svake godine povećava i danas* sadrži ukupno: 

115.000 
monografskih 
publikacija

4.600 
naslova 
periodičnih publikacija

31.200 
ocjenskih radova
(diplomskih, magistarskih i doktorskih)


* Stanje ukupnog fonda knjižnica PMF-a 01.09.2023.


 

      Popis knjižnica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

 

       1. Središnja biološka knjižnica
       http://www.pmf.unizg.hr/biol/sredisnja_bioloska_knjiznica

       2. Središnja knjižnica za fiziku
       https://www.pmf.unizg.hr/phy/knjiznica

       3. Središnja geološka knjižnica 
       http://www.pmf.unizg.hr/geol/knjiznica

       4. Središnja geografska knjižnica
       http://www.pmf.unizg.hr/geog/sredisnja_geografska_knjiznica

       5. Središnja geofizička knjižnica
       https://knjiznica.gfz.hr

       6. Središnja kemijska knjižnica
       http://www.pmf.unizg.hr/chem/skk

       7. Središnja matematička knjižnica
       https://www.pmf.unizg.hr/math/sredisnja_matematicka_knjiznica