Obavijesti

Autor: Snježana Lubura Strunjak

Središnja matematička knjižnica

 

 

 

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme knjižnice: od 8:30 do 18:00 sati

Posuđivanje knjiga za studente: od 12:00 do 16:00 sati

KONTAKT

e-mail: mathlib@math.hr

telefon 01/4605 719,  01/4605 705

Bitne poveznice

             popis knjiga donacije SABRE iz serije Lecture Notes in Computer Science koje knjižnica posjeduje ali još nisu zavedene u  katalog.

 

Sukladno članku 19. Statuta PMF-MO, Središnja matematička knjižnica, u čijem se sastavu nalazi i Studentska čitaonica, ustrojstvena je jedinica Fakulteta u kojoj se obavljaju svi knjižničarski (bibliotekarski) poslovi, a napose:

  • nabava monografskih i serijskih publikacija (knjiga i časopisa);
  • stručna obrada knjiga – katalogizacija, klasifikacija;
  • smještaj građe (djelomično otvoren pristup fondu);
  • posudba knjiga - udžbenika i druge stručne literature;
  • referalna i informacijska djelatnost (pretraživanja i upućivanje na relevantne baze podataka);
  • obavještavanje korisnika o novim izdanjima knjiga putem e-maila i weba;
  • fotokopiranje članaka iz časopisa;
  • međuknjižnična suradnja.

Radom Središnje matematičke knjižnice upravlja njen voditelj, koji za njen rad odgovara pomoćniku pročelnika za znanost Matematičkog odsjeka.