Zavod za numeričku matematiku i znanstveno računanje

Istraživački interesi zavoda vezani su uz razvoj teorijske podloge znanstvenog računanja te razvoja i validacije  matematičkog softvera razvijenog na tim teorijskim konceptima. Smjerovi istraživanja su bazirani na recentnim aktivnostima i rezultatima u okviru istraživačkih projekata a rezultati istraživanja primjenjivi su u različitim disciplinama.

Znanstveni interes članova zavoda je posebno usmjeren na:

  • Matrične spektralne dekompozicije. Uz razvoj numeričkih algoritama se rade  teorija perturbacija i dokazi konvergencije. Cilj je nastaviti uspješno uključivanje našeg softvera u programski paket LAPACK.
  • Teorija upravljanja. Interes je usmjeren kako na razvoj teorijskih i numeričkih aspekata, tako i na primjenu teorije upravljanja na konkretne inženjerske probleme.
  • Redukcija dimenzije dinamičkih sustava i metode temeljene na podacima (data driven).  Razvijaju se metode identifikacije i aproksimacije dinamičkih sustava  nižedimenzionialnim modelima.
  • Operatorske jednadžbe. Razvoj algebarskih metoda aproksimacije rješenja operatorskih jednadžbi (Lyapunovljeva i Riccatijeva jednadžba) aproksimacijom operatorom malog ranga, temeljenog na metodama Krilovljevog tipa, kao i modernom pristupu temeljenom na slučajnom uzorkovanju u slici operatora.
  • Spektralna analiza mehaničkih sustava.  Razvoj numeričkih metoda za rješavanje linearnih i nelinearnih problema svojstvenih vrijednosti u primjenama.
  • Splajn aproksimacije. Proučavaju se aproksimacije pomoću posebnih vrsta splajn funkcija, poput Čebiševljevih, cikloidnih, napetih i q-splajnova. Osim razvoja novih numeričkih algoritama za efikasno računanje ovih splajnova, razvija se i teorija njihovih aproksimacijskih svojstava, te na osnovu njih, algoritmi za konkretne primjene.
  • Numeričke metode za singularno perturbirani rubno problem za ODJ. Proučava se primjena napetih splajnova na ovaj problem kao i razvoj eksponencijalno prilagođenih deferencijskih shema višeg reda.

Članovi Zavoda su nositelji raznih kolegija iz područja numeričke matematike na svim razinama studija.


Zavod za numeričku matematiku i znanstveno računanje

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Zlatko Drmač

  Email     5740

prof. dr. sc. Miljenko Marušić

  Email     5747

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Luka Grubišić

  Email     +385-1-4605748

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Nela Bosner

  Email   302   5781

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Bujanović

  Email   A307   5898

izv. prof. dr. sc. Ivica Nakić

  Email     5791

Docent

doc. dr. sc. Tina Bosner

  Email     5741

Poslijedoktorand - predavač

Ivana Šain Glibić, dr. sc.

  Email     5745

Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2