Katedra za metodiku nastave matematike i računarstva

Katedra za metodiku nastave matematike i računarstva djeluje od 1978./1979. Za prvog je voditelja Katedre bio izabran prof. dr. sc. Boris Pavković (1931.-2006.) koji je tu dužnost obavljao do 1994., a zatim je do 2002. voditelj Katedre bio prof. dr. sc. Zdravko Kurnik (1937.-2010.). Od tada, dužnost voditelja odnosno šefa Katedre u kraćim mandatnim periodima obavljala je nekolicina profesora Matematičkog odsjeka.

Na početku djelovanja Katedre njezini su članovi bili autori i recenzenti udžbenika iz matematike i informatike, a danas su članovi Katedre zaposlenici Fakulteta čija je znanstvena i stručna aktivnost vezana uz metodiku poučavanja, popularizaciju i unapređenje nastave matematike i računarstva na svim razinama obrazovanja. Znanstveni interes članova Katedre su fundamentalna  istraživanja matematičkog i informatičkog obrazovanja te istraživanja razumijevanja i primjene temeljnih matematičkih koncepata u kontekstu matematike i ostalih nastavnih predmeta. Članovi Katedre sudjeluju u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova iz područja metodike, surađuju s Ministarstvom za znanost i obrazovanje i drugim institucijama u pripremi i realizaciji raznih aktivnosti vezanih uz područja nastave matematike i računarstva na svim razinama obrazovanja te sudjeluju u organizaciji i realizaciji sustava cjeloživotnog obrazovanja nastavnika matematike i računarstva.

 

Članovi Katedre za metodiku nastave matematike i računarstva na Matematičkom odsjeku PMF-a su:

1.       Antonić Nenad

2.       Arambašić Ljiljana

3.       Bašić Matija

4.       Bombardelli Mea

5.       Bruckler Franka Miriam

6.       Čižmešija Aleksandra

7.       Goldstein Pavle

8.       Hanjš Željko

9.       Igaly Goran

10.    Krčadinac Vedran

11.    Marušić Miljenko

12.    Milin Šipuš Željka

13.    Nogo Goranka

14.    Šiftar Juraj

15.    Šikić Hrvoje

16.    Varošanec Sanja 

17.    Vlahović Kruc Renata

18.    Vrdoljak Marko

19.   Vuković Mladen