Katedra za metodiku nastave matematike i računarstva

Katedra za metodiku nastave matematike i računarstva djeluje od 1978./1979. Za prvog je voditelja Katedre bio izabran prof. dr. sc. Boris Pavković (1931.-2006.) koji je tu dužnost obavljao do 1994., a zatim je do 2002. voditelj Katedre bio prof. dr. sc. Zdravko Kurnik (1937.-2010.). Od tada, dužnost voditelja odnosno šefa Katedre u kraćim mandatnim periodima obavljala je nekolicina profesora Matematičkog odsjeka.

Na početku djelovanja Katedre njezini su članovi bili autori i recenzenti udžbenika iz matematike i informatike, a danas su članovi Katedre zaposlenici Fakulteta čija je znanstvena i stručna aktivnost vezana uz metodiku poučavanja, popularizaciju i unapređenje nastave matematike i računarstva na svim razinama obrazovanja. Znanstveni interes članova Katedre su fundamentalna  istraživanja matematičkog i informatičkog obrazovanja te istraživanja razumijevanja i primjene temeljnih matematičkih koncepata u kontekstu matematike i ostalih nastavnih predmeta. Članovi Katedre sudjeluju u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova iz područja metodike, surađuju s Ministarstvom za znanost i obrazovanje i drugim institucijama u pripremi i realizaciji raznih aktivnosti vezanih uz područja nastave matematike i računarstva na svim razinama obrazovanja te sudjeluju u organizaciji i realizaciji sustava cjeloživotnog obrazovanja nastavnika matematike i računarstva.