Zavod za primijenjenu matematiku

Zavod za primijenjenu matematiku ima bogatu povijest nastavnog i istraživačkog rada
čiji se počeci vezuju uz osnivanje Seminara za teorijsku fiziku
pri Filozofskom fakultetu 1920. godine, koji je 1939. godine preimenovan u 
Seminar za teorijsku  fiziku i primijenjenu matematiku.

Nakon osnivanja  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1946. godine formirani su
Institut za teorijsku fiziku i Institut za primijenjenu matematiku.
U Institutu za primijenjenu matematiku, koji 1959. postaje Zavod za primijenjenu matematiku, 
otvaraju se nova istraživačka i nastavna područja s posebnim naglaskom na mehaniku fluida, 
topologiju i funkcionalnu analizu. Prvi predstojnik 
Zavoda bio je dr. Ž. Marković, a članovi
su bili dr. Z. Janković, dr. S. Mardešić, dr. S. Kurepa i dr. I. Aganović.
  
Suvremeni znanstveni rad iz primijenjene matematike počinje sedamdesetih godina prošlog
stoljeća kada je osnovan i današnji Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu. 
Područja istraživanja Zavoda su značajno proširena, što rezultira originalnim znanstvenim doprinosima 
u području parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, nižedimenzionalnih aproksimacija u mehanici kontinunuuma, 
singularnoj perturbaciji i matematičkim modelima toka fluida kroz poroznu sredinu. 
Ujedno se jača i razvija interes prema numeričkoj analizi. 

Istraživački rad Zavoda danas obuhvaća matematičku i numeričku analizu te numeričke simulacije 
matematičkih modela u raznim područjima fizike, kemije i biologije. Specifične istraživačke teme 
obuhvaćaju mikrolokalnu analizu i homogenizaciju, singularnu perturbaciju i nižedimenzionalnu 
aproksimaciju, analizu matematičkih modela u mehanici fluida i teoriji elastičnosti,
analizu nelinearnih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi,  optimalni dizajn, interakciju fluida
s elastičnim strukturama te numeričke metode za parcijalne diferencijalne jednadžbe. 

Djelatnici Zavoda za primijenjenu matematiku održavaju nastavu  na Matematičkom 
odsjeku iz niza općih kolegija te nastavno pokrivaju ona područja koja su vezana uz primijenjenu 
matematiku na diplomskom i doktorskom studiju: 
Parcijalne diferencijalne jednadžbe, Mehaniku fluida, Teoriju elastičnosti, Optimizaciju,
Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, Matematičko modeliranje i
Nelinearnu analizu.  

Djelatnici Zavoda za primijenjenu matematiku objavljuju znanstvene radove u vodećim međunarodnim
znanstvenim časopisim, redovito sudjeluju na značajnim međunarodnim znanstvenim skupovima i 
nositelji su kompetitivnih znanstveno-istraživačkih projekata.


 


Zavod za primijenjenu matematiku

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Nenad Antonić

  Email   218   5735

prof. dr. sc. Mladen Jurak

  Email   220   5738

prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka

  Email     5868

prof. dr. sc. Igor Pažanin

  Email   219   5737

prof. dr. sc. Josip Tambača

  Email   312   01 4605790

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Boris Muha

  Email   A307   5898

prof. dr. sc. Marko Vrdoljak

  Email   218   5736

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marko Erceg

  Email   221   01 460 5739

Docent

doc. dr. sc. Petar Kunštek

  Email   103   5880

doc. dr. sc. Matko Ljulj

  Email   312   5791

doc. dr. sc. Marko Radulović

  Email   207   5836

Asistent

Matko Grbac , mag. math.

  Email   217   5736

Domagoj Lacmanović , mag. math.

  Email   205   5766

Tomislav Perić , mag. math.

  Email   213   5730

Borja Rukavina

  Email   208   5731

Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4