Opći podaci

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Matematički odsjek
 
Adresa:
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
 
Matični broj: 03270149
OIB: 28163265527
IBAN broj: HR5823600001101522208
 
 Telefoni:
Centrala: +385-1-4605 777
Telefax: +385-1-4680 335

Ured pročelnika: +385-1-4605 701
Ured pročelnika: ured@math.hr

Ured za studente: +385-1-4605 703  +385-1-4605 711  +385-1-4605 712
Ured za studente: referada@math.hr

Računski centar: racunski.centar@math.hr
Webmaster: www@math.hr
 
Pročelnik: Prof. dr. sc. Luka Grubišić
Zamjenik pročelnika: Izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić
Pomoćnik pročelnika za znanost: Prof. dr. sc. Igor Pažanin
Pomoćnik pročelnika za nastavu: Izv. prof. dr. sc. Nikola Sandrić
Pomoćnik pročelnika za financije: Prof. dr. sc. Eduard Marušić-Paloka