Obavijesti

Diplomski rad i diplomski ispiti

Opće upute o diplomskom radu na Matematičkom odsjeku

Studenti diplomskih i integriranog studija na Matematičkom odsjeku PMF-a upisuju Diplomski rad u semestru u kojem upisuju sve preostale nepoložene, studijskim programom predviđene kolegije. Prije početka semestra u kojem student upisuje Diplomski rad, poželjno je da zajedno s nekim od nastavnika s liste voditelja definira svoju temu diplomskog rada. Ako to ne uspije, birat će neku od ponuđenih "slobodnih" tema. Prijedloge tema koje nude nastavnici (dogovorene sa studentima i slobodne teme) odobrava Vijeće Matematičkog odsjeka PMF-a i objavljuju se na ovoj mrežnoj stranici (vidi niže). Prilikom upisa semestra, studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad trebaju putem studomata odabrati temu iz fonda ponuđenih tema te u Uredu za studente predati ispunjen sljedeći obrazac, s potpisom voditelja rada.

Dodatne informacije:

 

Rokovi za diplomske ispite u ak.g. 2020./2021.

Zimski semestar:

  • prosinac  - predaja diplomskog rada: utorak, 17. 11. 2020. Obrane: 1. i 2. 12. 2020.
  • ožujak  - predaja diplomskog rada: četvrtak, 18. 2. 2021. Obrane: 4. i 5. 3. 2021.

Ljetni semestar:

  • travanj - predaja diplomskog rada: četvrtak, 15. 4. 2021. Obrane: 29. i 30. 4. 2021.
  • srpanj - predaja diplomskog rada: ponedjeljak, 5. 7. 2021. Obrane: 19.-21. 7. 2021.
  • rujan - predaja diplomskog rada: utorak, 7. 9. 2021. Obrane: 21.-24. 9. 2021.

 

Izbor mentora i teme diplomskih radova za ljetni semestar 2020./2021.

Prilikom upisa kolegija Diplomski rad studenti trebaju izabrati voditelja i temu diplomskog rada.

Studente koji namjeravaju u ljetnom semestru ove akademske godine upisati kolegij Diplomski rad pozivamo da se do sredine studenog jave nekom od ponuđenih voditelja i dogovore o temi svog rada. Studenti koji ne dogovore unaprijed temu diplomskog rada moći će izabrati neku od slobodnih tema.

Popis nastavnika koji mogu biti voditelji diplomskih radova u 2021. godini.

Popis tema predloženih u prošloj akad. god.:  slobodne teme, dogovorene teme.

 

Prilikom prijave diplomskog ispita potrebno je u Urudžbeni zapisnik predati:

         - prijavnicu za ispit
         - konačnu verziju diplomskog rada u tvrdom uvezu (na hrptu diplomskog rada treba pisati ime studenta u obliku PREZIME, IME)
         - CD s konačnom verzijom diplomskog rada u pdf-formatu i sažetkom rada u tekstualnoj datoteci u latex formatu (tekst koji se u predlošku nalazi između \begin{sazetak} i \end{sazetak}). CD treba biti u kutiji na kojoj je napisan naslov rada te ime i prezime studenta
         - izjavu o izvornosti rada
         - izjavu o suglasnosti za objavu rada

Također, prije prijave rada treba podmiriti eventualne dugove prema Fakultetu.