Nastava

(Zimski semestar 2020/2021) Preliminarni raspored po smjerovima.

            Kontaktna nastava se odvija samo za obavezne kolegije preddiplomskih studija i to po rasporedu: 1., 2., 5. i 6. tjedan nastave                prva godina, 3. i 4. tjedan nastave druga i treća godina. Analogno nakon prvih kolokvija.
            Prvih tjedan-dva raspored će biti podložan (manjim) izmjenama.
            Osnovni font znači obavezni kolegij, kurziv znači izborni kolegij.

            Promjene u rasporedu:  

                      -promjena grupa za vježbe iz kolegija Metodika nastave matematike 3;

                      -kolegij Seminar 1 - Životpis matematičarki i matematičara novi termin utorkom od 14 do 16;

                      -Preddiplomski studij matematika nastavnički, čitav dan u srijedu je poredak grupa E (F);

                      -Osnove algoritama - grupa [M-Ž] četvrtak 17-19, grupa [A-Lj] petak 12-14;
                      -Diplomski studij, nastavnički smjer 2. godina - SPA predavanja srijeda 10-12;
                      -Integrirani studij Matematika i Fizika 4. godina - Teorija skupova predavanja 9-11, vježbe 11-13;

                     - Dodana je podjela grupa po prezimenima za preddiplomske studije;
                     - Novi termin kolegija Fizički praktikum 1 na 2. godini integriranog studija
                       Matematika i fizika je utorak 8-12;

                     - Didaktika 1 seminar umjesto srijede 9 do 10 je četvrtak 19-20, te umjesto četvrtak 17-18 je četvrtak 18-19;
                     - Dodan je termin iz kolegija Napredni fizički praktikum 2 za 5. godinu Integriranog studija Matematika i Fizika.          

           Podjela studenata po grupama:

                      Za brucoše (odnosno kolegije 1. godine):

                            PDS Matematika:

                            grupa A = A - Ga

                            grupa B = Ge - Lo

                            grupa C = Lu - R

                            grupa D = S - Ž 

                            PDS Matematika, smjer nastavnički:

                            grupa E = A - Lj 

                            grupa F = M - Ž 

                       Za kolegije druge godine preddiplomskog studija Matematika:

                            grupa A = A - G

                            grupa B = H - Lj

                            grupa C = M - P

                            grupa D = R - Ž

                       Za kolegije treće godine preddiplomskog studija Matematika:

                            grupa A = A - H

                            grupa B = I - M

                            grupa C = N - S

                            grupa D = Š - Ž

                       Za kolegije druge godine preddiplomskog studija Matematika; smjer nastavnički:

                            grupa A = A - J

                            grupa B = K - Ž              

                       Za kolegije treće godine preddiplomskog studija Matematika; smjer nastavnički:

                            grupa A = A - Lj

                            grupa B = M - Ž

                     Za sve ostale studije/kolegije gdje god postoje dvije grupe:

                           prva grupa = A-Lj

                           druga grupa = M-Ž

 

Kalendar nastave za akademsku godinu 2020./2021.

Red predavanja za akademsku godinu 2020./2021.

Pravila ocjenjivanja za zimski semestar akad. god. 2020./2021.:

           Sva nova pravila ocjenjivanja, tj. ona koja su se promijenila u odnosu na akad. god. 2019./20, se mogu pronaći ovdje.

           Sva ostala pravila ocjenjivanja mogu se pronaći na odsječkim web stranicama. 

 

Nastava na prirodoslovnim odsjecima PMF-a u akad. god. 2020./2021.