Nastava

(Zimski semestar 2022/2023) Raspored po smjerovima. (Ažurirano 2.10.2022. u 17:29h)

       Obavijesti:

  • Metodika nastave matematike 1 (v), Novak: utorak 12h, 006

  • Seminar 3 - Natjecanja iz matematike (s), Kovač: ponedjeljak 10h, 101

  • Izračunljivost (p), Čačić: ponedjeljak 14h, A001

  • Matematičko modeliranje u biologiji (p), Marušić: ponedjeljak 16-18, A101; utorak 14-15, A102

  • Nacrtna geometrija (p), Šiftar: petak 15h, A101

  • Nacrtna geometrija (v), Šiftar: utorak 14h, 110

  • Financijsko modeliranje 1 (p), Wagner: četvrtak 15h, A102 (promjena nije još u rasporedu i ne utječe na prvi tjedan nastave)

 

 

Kalendar nastave za akademsku godinu 2022./2023.

Red predavanja za akademsku godinu 2022./2023.

Pravila ocjenjivanja za akad. god. 2022./2023.

           

Popis svih predmeta koji se izvode na nekom od studija na Matematičkom odsjeku PMF-a.

Nastava na prirodoslovnim odsjecima PMF-a u akad. god. 2022./2023.

 

Termini kada su računalni praktikumi otvoreni za samostalni rad studenata

 

Red predavanja na PMF-u za akademsku godinu 2022./2023.