Nastava

(Zimski semestar 2023./2024.) Raspored po smjerovima. (Ažurirano 26.9.2023. u 12:35h)

       Obavijesti:

  • Bosner N. Znanstveno računanje 2, UTO 13-17 PR3
  • Resman Diskretni dinamički sustavi, UTO 16-19 004
  • Nogo Metodika nastave informatike, ČET 16-19 A202
  • Vrdoljak Operacijska istraživanja, UTO 10-13 110
  • Širola Algebarske strukture (v), PON 13-15 005
  • Širola Algebarske strukture (p), UTO 16-18 A102
  • Sandrić Teorija statističkog učenja, SRI 14-17 A002

 

 

Kalendar nastave za akademsku godinu 2023./2024.

Red predavanja za akademsku godinu 2023./2024.

Pravila ocjenjivanja za akad. god. 2022./2023.

           

Popis svih predmeta koji se izvode na nekom od studija na Matematičkom odsjeku PMF-a.

Nastava na prirodoslovnim odsjecima PMF-a u akad. god. 2022./2023.

 

Termini kada su računalni praktikumi otvoreni za samostalni rad studenata

 

Red predavanja na PMF-u za akademsku godinu 2023./2024.