Portlet Forum

Svaki forum sadrži jednu ili više diskusijskih grupa u kojima se nalaze poruke korisnika. Grupe mogu biti vidljive i nevidljive.

Forum podržava i slanje datoteka kao priloga porukama. Grupe mogu imati javne odgovore (vidjet će ih svi koji imaju pristup forumu), ili privatne, koje će vidjeti samo ovlašteni korisnici (urednici i autor početne poruke).

U grupama s privatnim odgovorima, studenti vide samo vlastite poruke i poruke autora (ne i drugih studenata).

Javne poruke na forumu mogu čitati svi korisnici koji na stranici imaju barem pravo čitanja (READ). Nove poruke mogu pisati (i na postojeće odgovarati) korisnici s pravom doprinošenja stranici (WRITE), a za uređivanje foruma potrebno je imati ADMIN pravo.

Da biste dodali novu diskusijsku grupu, odaberite link Dodaj diskusijsku grupu, koji se nalazi ispod postojećih grupa.

Umjesto popisa postojećih grupa pokazuje se prostor za unos nove grupe, s poljima Naziv, Opis i Vidljivost (hoće li grupa biti vidljiva korisnicima koji nisu administratori) te Upload datoteka (mogu li se uz poruke slati i pripadajuće datoteke) i Javni odgovori (je li odgovor na poruku vidljiv svima, ili samo autoru prve poruke, piscu odgovora i administratorima).


Grupe bez javnih odgovora se mogu iskoristiti za slanje rješenja zadataka nastavnom osoblju ili neki drugi oblik suradnje.

 

Primjer kreiranja diskusijskih grupa na portletu Forum.

 

 

Sve poruke na forumu mogu se administrirati tako klikne na desni gumb miša i odabere Obriši ili Uredi.

Prva pojedinačna poruka u nizu se ne može obrisati, no može se promijeniti.

 

Poruke u Forumu se arhiviraju odabirom linka Arhiviraj sve, koji se nalazi ispod popisa svih grupa u određenom Forumu.

U novootvoreni obrazac potrebno je upisati Naziv i opis arhive, te datum do kojeg želite arhivirati poruke.