Kolokviji i ispiti

Preddiplomski, diplomski i integrirani studiji na Matematičkom odsjeku

Voditelj kolokvijskih razreda je dr. sc. Matko Ljulj (email: kolokviji@math.hr).

Podjela predmeta u zimskom semestru akad. god. 2021./22. u kolokvijske razrede je dana ovdje. Ova podjela ne primjenjuje se na prve kolokvije u zimskom semestru akad.god. 2021./22.

Predmet Makroekonomika 1 je prebačen u kolokvijski razred A2.

Predmet Oblikovanje i analiza algoritama je prebačen u kolokvijski razred C1.

Raspored pisanja kolokvija nalazi se ovdje.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije odlukom Vijeća Matematičkog odsjeka raspored pisanja prvih kolokvija je izmijenjen. Kolokviji će se održati od 22. studenog do 3. prosinca 2021. svaki radni dan, prema ovom rasporedu.

Vremena pisanja kolokvija su redom 8:00, 12:00 i 16:00, bez akademske četvrti.

 

Studiji na prirodoslovnim odsjecima PMF-a

Ispiti za studente prirodoslovnih odsjeka PMF-a pripadaju S razredu.

Voditelj S razreda je dr. sc. Matko Ljulj.


Obavijesti