Katalozi

Katalozi

  • On-line katalog knjiga, časopisa i ocjenskih radova (diplomski i magistarski radovi, disertacije)
  • Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

U knjižnici su na listićima dostupni:

  • abecedni katalog knjiga nabavljenih do 2000.g.
  • stručni katalog prema klasifikaciji MSC (Mathematics Subject Classification Matematička predmetna klasifikacija
  • abecedni katalog časopisa

 

Nemamo knjigu koju tražite?

Provjerite ovdje, i pitajte nas o međubibliotečnoj posudbi:

 

Katalozi drugih knjižnica