Obavijesti

Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Što je studentski zbor? 

Studentski zbor nije pjevački, već je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti i predstavlja interese studenata PMF-a, sudjeluje u odlučivanju u tijelima PMF-a te se bavi raznim studentskim pitanjima. On brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te potiče izvannastavne aktivnosti studenata i obavlja druge poslove od interesa za studente. 

Konkretno, Studentski zbor provodi natječaje za članove Fakultetskog vijeća i vijeća pojedinih odsjeka te nadzire rad izabranih predstavnika studenata. Također, bira studentskog pravobranitelja na razini PMF-a, čija je uloga pomoći studentima oko pravnih pitanja, te predstavnika studenata PMF-a u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Studentski zbor provodi i Natječaj za sufinanciranje studentskih programa, na koji studenti PMF-a mogu prijaviti svoj program ili projekt kako bi dobili financijska sredstva za njegovu provedbu. Svaki prijavljeni program ili projekt prolazi kroz sustav ocjenjivanja, a zatim se vrši raspodjela financijskih sredstava dobivenih za provedbu Natječaja. 

Osim toga, Studentski zbor komunicira i surađuje s vijećima i pravobraniteljem, kao i upravom PMF-a, komunicira sa studentskom populacijom oko važnih studentskih pitanja te provodi vlastite programe i projekte vezane za kvalitetu studija i studentskog života na PMF-u.  

Djelovanje Studentskog zbora 

Tijela studentskog zbora čine predsjednik, predsjedništvo i odbori.  

Predsjednik Studentskog zbora predstavlja i zastupa Studentski zbor, koordinira njegov rad, priprema i saziva sjednice Studentskog zbora, prisustvuje sjednicama Fakultetskog kolegija PMF-a te raspolaže sredstvima Studentskog zbora u skladu s proračunom i smjernicama predsjedništva. 

Predsjedništvo Studentskog zbora čine njegovi članovi. Oni su obvezni sudjelovati na sjednicama Studentskog zbora gdje predlažu nove odluke, sudjeluju u raspravi i donose odluke glasanjem. Predsjedništvo Studentskog zbora PMF-a, tj. naše članove, možete pronaći ovdje

Odbori su radna tijela Studentskog zbora koji se imenuju prema potrebi za određenu vrstu djelatnosti (primjerice Odbor za proračun, Odbor za studentske programe, Odbor za nastavu, Odbor za promidžbu...), a njihove članove čini predsjedništvo Studentskog zbora. Njihova svrha je uspostavljanje podjele rada među članovima, kako bi Studentski zbor lakše i efikasnije djelovao. 

 

Zanimaju te novosti Studentskog zbora? Želiš biti u toku s trenutnim postignućima, studentskim pitanjima i pozivima vezanim uz Studentski zbor i studentsku zajednicu PMF-a? Priključi se i prati nas na društvenim mrežama!

@szpmf

Studentski zbor PMF-a Zagreb

studentski.zbor.pmf@gmail.com