Obavijesti

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održani su u utorak 23. 3. 2021. te u srijedu 24. 3. 2021. u vremenu od 8,00 do 20,00.

Konačni rezultati izbora za Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu objavljeni su u ponedjeljak, 12. 4. 2021.

Autor: Marijana Šurina

Nakon žalbenog roka i potvrde konačnog prijedloga od strane fakulteta, donosimo vam odluku o raspodjeli financijskih sredstava.

 

U prilogu se nalazi konačna raspodjela sredstava prema projektima te brojevi kartica projekata.

Molimo da budete posebno svjesni svojeg broja kartice projekta, jer se on navodi prilikom odobravanja korištenja financijskih sredstava od strane PMF-a.

Za točan postupak trošenja financijskih sredstava, prilažemo i dokument s Hodogramima, koji možete naći i u repozitoriju Natječaja za sufinanciranje.

*** VAŽNO! ***

Broj kartice projekta mora biti točan kako bi se odobrilo trošenje financijskih sredstava!

Ne poštivanje hodograma korištenja sredstava može dovesti do nemogućnosti isplate troškova!

 

Autor: Mia Jakopović

Unatoč teškoj situaciji oko nas, otvara se Natječaj za financiranje studentskih programa u 2021. godini!

Prijave na Natječaj će biti otvorene od 18.01.2021. do zaključno 08.02.2021., a naglasak je na malim programima i poštivanju odredbi u epidemiološkoj situaciji uslijed COVID-19.

Također, Natječaj je ove godine prošao kroz razne promjene, stoga ćete na našoj stranici pronaći:

  • Novi oblik teksta Natječaja te dokumentaciju za prijavu i izvješće
  • Detaljne Upute o provedbi Natječaja u kojima možete saznati sve o prijavi, proceduri, kriterijima i načelima Natječaja
  • Tablicu za vrednovanje programa pomoću koje će se bodovati programi
  • Dodatne hodograme i dokumentaciju potrebnu za iskorištavanje financijskih sredstava

Sve na jednom mjestu i lako dostupno svim našim studentima!

Autor: Mia Jakopović

Na posljednjoj sjednici SZPMF-a u prosnicu između svih pristiglih prijava izabrana je nova Studentska pravobraniteljica Albina Načkar i njen zamjenik Matej Mesić.

Više o ulozi studentskog pravobranitelja je dostupno na našim stranicama.

Studentske pravobranitelje možete kontaktirati na mail studentski.pravobranitelj.pmf@gmail.com.

Autor: Lovorka Gajović

Na 2. sjednici Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta izabrani su studentski predstavnici u Vijećima odsjeka za akademsku godinu 2020./2021. Rezultatima natječaja možete pristupiti u prilogu.

Detaljnije inforamcije o ulozi studentskih predstavnika u Vijećima odsjeka i kontakti predstavnika su dostupni na sljedećoj poveznici.

Autor: Lovorka Gajović

Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta

Što je studentski zbor? 

Studentski zbor nije pjevački, već je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti i predstavlja interese studenata PMF-a, sudjeluje u odlučivanju u tijelima PMF-a te se bavi raznim studentskim pitanjima. On brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente te potiče izvannastavne aktivnosti studenata i obavlja druge poslove od interesa za studente. 

Konkretno, Studentski zbor provodi natječaje za članove Fakultetskog vijeća i vijeća pojedinih odsjeka te nadzire rad izabranih predstavnika studenata. Također, bira studentskog pravobranitelja na razini PMF-a, čija je uloga pomoći studentima oko pravnih pitanja, te predstavnika studenata PMF-a u Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu.

Studentski zbor provodi i Natječaj za sufinanciranje studentskih programa, na koji studenti PMF-a mogu prijaviti svoj program ili projekt kako bi dobili financijska sredstva za njegovu provedbu. Svaki prijavljeni program ili projekt prolazi kroz sustav ocjenjivanja, a zatim se vrši raspodjela financijskih sredstava dobivenih za provedbu Natječaja. 

Osim toga, Studentski zbor komunicira i surađuje s vijećima i pravobraniteljem, kao i upravom PMF-a, komunicira sa studentskom populacijom oko važnih studentskih pitanja te provodi vlastite programe i projekte vezane za kvalitetu studija i studentskog života na PMF-u.  

Djelovanje Studentskog zbora 

Tijela studentskog zbora čine predsjednik, predsjedništvo i odbori.  

Predsjednik Studentskog zbora predstavlja i zastupa Studentski zbor, koordinira njegov rad, priprema i saziva sjednice Studentskog zbora, prisustvuje sjednicama Fakultetskog kolegija PMF-a te raspolaže sredstvima Studentskog zbora u skladu s proračunom i smjernicama predsjedništva. 

Predsjedništvo Studentskog zbora čine njegovi članovi. Oni su obvezni sudjelovati na sjednicama Studentskog zbora gdje predlažu nove odluke, sudjeluju u raspravi i donose odluke glasanjem. Predsjedništvo Studentskog zbora PMF-a, tj. naše članove, možete pronaći ovdje

Odbori su radna tijela Studentskog zbora koji se imenuju prema potrebi za određenu vrstu djelatnosti (primjerice Odbor za proračun, Odbor za studentske programe, Odbor za nastavu, Odbor za promidžbu...), a njihove članove čini predsjedništvo Studentskog zbora. Njihova svrha je uspostavljanje podjele rada među članovima, kako bi Studentski zbor lakše i efikasnije djelovao. 

 

Zanimaju te novosti Studentskog zbora? Želiš biti u toku s trenutnim postignućima, studentskim pitanjima i pozivima vezanim uz Studentski zbor i studentsku zajednicu PMF-a? Priključi se i prati nas na društvenim mrežama!

@szpmf

Studentski zbor PMF-a Zagreb

studentski.zbor@pmf.hr

studentski.zbor.pmf@gmail.com