Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijece je stručno vijece fakulteta. Fakultetsko vijeće je ustrojeno na delegatskom načelu te ga čine: po osam predstavnika iz reda zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora, izvanrednog profesora i docenta iz Matematičkog, Fizičkog, Kemijskog, Biološkog, Geološkog i Geografskog odsjeka, po četiri predstavnika iz reda zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju, redovitog profesora, izvanrednog profesora i docenta iz Geofizičkoga odsjeka, po jedan predstavnik za svaki pojedini odsjek iz reda zaposlenika izabranih u nastavna i suradnika zvanja, dekan, prodekani, predstavnici studenata, te predstavnik zaposlenika. Studentski predstavnici, koje sukladno posebnim propisima biraju sami studenti, čine 15 % ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća.


raspored sjednica vijeća


Obavijesti