Opći akti Sveučilišta u Zagrebu 

 

Statut Sveučilišta u Zagrebu


Opći akti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

statut pmf-a

Statut PMF-a na snazi od 4. kolovoza 2023.

 

PRAVILNICI VEZANI UZ STUDIJE I STUDENTE NA PMF-U

 

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMFu-Sveučilišta u Zagrebu 27.6.2022.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta od 16.11.2023.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 2020.

Pravilnik o doktorskim studijima na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o poslijediplomskim specijalistickim studijima PMF-a

Pravilnik o sveučilišnim specijalističkim studijima PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 24.7.2023.

Pravilnik o nagradi uzornog studenta - nagrada Maja Pisk

pravilnici vezani uz poslovanje pmf-a

Pravilnik o stručnoj praksi 13.1.2023.

Pravilnik o organizaciji i provedbi metodičke prakse 20.6.2022.

Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMFu 22.6.2022.

Pravilnik o stimulacijama, dodacima na plaću i drugim oblicima nagrađivanja radnika 1.12.2021.

Pravilnik o nagrađivanju znanstvene izvrsnosti

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta na PMF-u - svibanj 2024.

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na PMF-u 22.12.2023.

Pravilnik o mjerilima i načinu raspodjele prihoda PMF-a

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu PMF-a Sveucilista u Zagrebu

Pravilnik o radu na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o izborima u zvanja i na radna mjesta na PMF-u - pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na PMF-u - ožujak 2022.

Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na PMF-u iz srpnja 2019.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na PMF-u - srpanj 2019.

Pravilnik o izborima u zvanja i na radna mjesta na PMF-u - lipanj 2018.

Pravilnik o vrednovanje rada asistenata i viših asistenata na PMF-u - 30.4.2024.

Pravilnik o vrednovanje rada asistenata poslijedoktoranada i mentora PMF-a

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) - srpanj 2022.

Pravilnik PMF-a o koristenju slobodne studijske godine (sabbatical)

Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u

Pravilnik o osiguravanju kvalitete na PMF-u

Politika kvalitete na PMF-u

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjiznicama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o knjiznicama_PMF-a

Pravilnik o knjižnicama PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva PMF-a 

Pravilnik o zaštiti na radu PMF-a

Pravilnik o zaštiti od požara PMF-a Zagreb

Pravilnik o ronilackim aktivnostima na PMF-u

Poslovnik o radu Vijeća PMF-a