Opći akti Sveučilišta u Zagrebu 

 

Statut Sveučilišta u Zagrebu


Opći akti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

statut pmf-a

 

PRAVILNICI VEZANI UZ STUDIJE I STUDENTE NA PMF-U

 

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o doktorskim studijima na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o poslijediplomskim specijalistickim studijima PMF-a

 

pravilnici vezani uz poslovanje pmf-a

 

Pravilnik o nagrađivanju znanstvene izvrsnosti

Pravilnik o ustroju radnih mjesta na PMF-u-pročišćeni tekst

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta na PMF-u 1.9.2021.

Pravilnik o mjerilima i načinu raspodjele prihoda PMF-a

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika koji rade na EU projektima 

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu PMF-a Sveucilista u Zagrebu

Pravilnik o radu na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o izborima u zvanja i na radna mjesta na PMF-u

Pravilnik o vrednovanje rada asistenata poslijedoktoranada i mentora PMF-a

Pravilnik PMF-a o koristenju slobodne studijske godine (sabbatical)

Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u

Pravilnik o osiguravanju kvalitete na PMF-u

Politika kvalitete na PMF-u

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjiznicama

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o knjiznicama_PMF-a

Pravilnik o knjižnicama PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o zastiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva PMF-a 

Pravilnik o zaštiti na radu PMF-a

Pravilnik o zaštiti od požara PMF-a Zagreb

Pravilnik o ronilackim aktivnostima na PMF-u

Poslovnik o radu Vijeća PMF-a