Opći akti Svečilišta u Zagrebu 

 

Statut Sveučilišta u Zagrebu