Obavijesti

 

Dana 16.6.2021. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt spomenutog Pravilnika u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 16.7. 2021. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Prijedlozi i mišljenja na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u“.

 

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.:

·         od donošenja važećeg Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do danas, nametnula se potreba za ujednačavanjem pravila postupanja na svim fakultetskim odsjecima koji se tiču mentoriranja diplomskih/završnih radova, postupanja s prijavnicama (njihovo ukidanje) te za drugačijom regulativom u postupanju odsječkih tijela, što je rezultiralo potrebom za donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - NACRT

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću-PMF

Autor: Admin 2 dekanat

IZVJEŠĆA o provedenom savjetovanju s javnošću

 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o radu Centra za klimatološka istraživanja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjižnicama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Statut PMF-a

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o vlastitim prihodima-izmjene i dopune

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 

Izvješe o provedenom savjetovanju s javnošćuu-Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o zaštiti na radu 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik omjerilima i načinu raspodjele prihoda PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Strateški program znanstevnih istraživanja 2018-2022 na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o ronilačkim aktivnostima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o osiguravanju kvalitete na PMF-u 

Izvjesce o provedenom savjetovanju s javnoscu-Pravilnik o doktorskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2020. GODINU 

 

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu