Savjetovanje s javnošću

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Savjetovanje s javnošću

 

Dana 15. 12. 2017. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Strateškog programa znanstvenih istraživanja 2018-2022 (u daljenjem tekstu Nacrt strategije).

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt Strategije u roku od 36 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 20. 01. 2018. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Prijedlozi i mišljenja na Nacrt Strategije“.

 

Razlozi i ciljevi donošenja Strateškog programa znanstvenih istraživanja 2018-2022  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

·         U skladu sa Akreditacijskom preporukom AZVO od 29.2.2016., PMF je dužan dostaviti agenciji revidiranu verziju Strateškog programa znanstvenih istraživanja, što je nužan preduvjet za reakreditaciju doktorskih studija PMF-a koja je u planu u prvoj polovici 2018. godine.

 

Strateški program znanstvenih istraživanja 2018-2022 - NACRT

 

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

 

______________________________________________________________________

 

Dana 21. 12. 2017. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt spomenutog Pravilnika u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 20. 01. 2018. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Prijedlozi i mišljenja na Nacrt Pravilnika o raspodjeli prihoda“.

 

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

·         budući da su se u međuvremenu, od donošenja još uvijek važećeg Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, promijenili propisi na kojima se je temeljio narečeni Pravilnik, te kako su se promijenile i okolnosti unutar Fakulteta, to se nametnula potreba za drugačijom raspodjelom, ne samo prihoda, nego i troškova, pa tako i za donošenjem novog Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Pravilnik o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - NACRT

 

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću-PMF