Obavijesti

IZVJEŠĆA o provedenom savjetovanju s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o vrednovanju rada asistenata i viših asistenata PMF-a

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o ustroju radnih mjesta 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a Sveučilišta u Zagrebu

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Pravilnika o specijalističkim studijima na Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izvješće o internom savjetovanju s radnicima - Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o stručnoj praksi

Izvješće o provedenom savjetovanju s radnicima - Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izborima u zvanja - izmjene i dopune

Izvješće o provedenom internom savjetovanju-Pravilnik o stimulacijama i dodacima na plaću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o radu Centra za klimatološka istraživanja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjižnicama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Statut PMF-a

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o vlastitim prihodima-izmjene i dopune

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o zaštiti na radu 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik omjerilima i načinu raspodjele prihoda PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Strateški program znanstevnih istraživanja 2018-2022 na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o ronilačkim aktivnostima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o osiguravanju kvalitete na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o doktorskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu