Dana 23.10.2020. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt spomenutog Pravilnika u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 22. 11. 2020. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Prijedlozi i mišljenja na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“.

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • budući da su se u međuvremenu, od donošenja važećeg Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagreb promijenile okolnosti unutar Fakulteta, to se nametnula potreba za drugačijom raspodjelom, ne samo prihoda, nego i troškova, pa tako i za donošenjem izmjena i dopuna Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima i načinu raspodjele prihoda Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - NACRT


Obavijesti