PMF - Geološki odsjek

Prijelaz na studijske programe Geološkog odsjeka

Prijelazi na studijske programe Geološkog odsjeka provode se u skladu s Pravilnikom o prreddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a prijelaz je moguć sa srodnih studijskih programa unutar PMF-a ili drugih studijskih programa (npr. Znanosti o okolišu, Geološko inženjerstvo (RGNF) i sl.). 
Uvjeti prijelaza definiraju se svake akademske godine na sjednicama Vijeća Geološkog odsjeka, u pravilu tijekom mjeseca lipnja, te objavljuju javno na ovim mrežnim stranicama. 

Sam postupak i rokovi podnošenja zamobli za prijelaze najavljuje se na mrežnim stranicama Geološkog odsjeka tijekom mjeseca rujna. Nakon prijave kandidata, povjerenstvo za prijelaze vrednuje dokumentaciju prijavljenih studenata te donosi rang listu prijavljenih studenata koji su ostvarili pravo prijelaza.

Prilikom prijelaza na studijske programe Geološkog odsjeka moguće je, na temelju studentove zamolbe, ostvariti priznavanje prethodnog učenja. Popis kolegija na Prediiplomskom studiju Geologija za koje je do sada definirana sukladnost nastavnog plana i programa te koji mogu biti priznati na temelju mišljenja odsječkog ECTS koorinatora nalaze se u Repozitoriju.

Za sve dodatne informacije potrebno je kontaktirati Ured za studente Geološkog odsjeka.

 

AKTUALNO (13.9.2021.):

Na temelju oduke Vijeća Geološkog odsjeka od petka 10.9.2021., utvrđena je kvota za prijelaznike od minimalno jednog (1) mjesta. Dodatna mjesta eventualno će biti dostupna po zavšetku jesenskog upisa na preddiplomski studij Geologija. 

Dodatna slobodna mjesta objavit ćemo 21. ili 22.9.2021, kao i sve detalje i datume za predaju dokumentacije za sve pristupnike. 


Repozitorij