PMF - Geološki odsjek

Obavijesti

Studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Iva Olić branit će Seminar I pod naslovom:

EVOLUCIJA SAVSKE SUTURNE ZONE

dana  30. rujna 2021. (četvrtak) u 09.00 sati u predavaonici  016  na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

  1. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, PMF, Zagreb
  2. Doc. dr. sc. Bojan Matoš, RGNF, Zagreb  
  3. Prof. dr. sc. Bruno Tomljenović, RGNF, Zagreb   
Autor: Karmen Fio Firi

Studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Marija Petrović branit će Seminar I pod naslovom:

EKSTRAKCIJSKE METODE I PROCJENA MOBILNOSTI ELEMENATA IZ INDUSTRIJSKOG OTPADA  

dana  29. rujna 2021. (srijeda) u 11.00 sati  na Mineraloško-petrografskom zavodu u MPZ1 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

  1. Dr. sc. Željka Fiket, viša znan. sur., naslovna docentica, IRB, Zagreb
  2. Dr. sc. Neda Vdović, znan. savjetnica, IRB, Zagreb
  3. Doc. dr. sc. Hana Fajković, PMF, Geološki odsjek, Zagreb  
Autor: Karmen Fio Firi

Studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija Geologija Nina Trinajstić branit će Seminar I pod naslovom:

PRIMJENA GEOKEMIJSKIH ANALIZA VULKANSKOG STAKLA U ISTRAŽIVANJU VULKANOKLASTIČNIH NASLAGA

dana  24. rujna  2021. (petak) u 10.00 sati  na Mineraloško-petrografskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 95, Zagreb, pred povjerenstvom u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Dražen Balen, PMF, Geološki odsjek, Zagreb

2. Prof. dr. sc. Darko Tibljaš, PMF, Geološki odsjek, Zagreb

3. Doc. dr. sc. Zorica Petrinec, PMF, Geološki odsjek, Zagreb

Autor: Karmen Fio Firi