UPISI NA STUDIJSKE PROGRAME GEOLOŠKOG ODSJEKA

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija Geologija objavljuje se svake godine u svibnju na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu teksta natječaja za cijelo sveučilište.

Natječaji za upis u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geologija zaštite okoliša objavljuju se svake godine u srpnju, također na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Tekst natječaja za aktualnu akademsku godinu, kao i upisne kvote, moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta.


UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE NA GEOLOŠKOM ODSJEKU, 12. I 13.10.2020.

Upisi za studente Geološkog odsjeka provest će se 12. i 13. listopada 2020. godine, svaki dan od 11:00 – 13:00. Upisi će se provoditi u Uredu za studente prema definiranim terminima, uz obavezno pridržavanje važećih epidemioloških mjera.

 

PONEDJELJAK, 12.10.2020.

Upisi na diplomski studij Geologija zaštite okoliša (za studente koji su završili preddiplomski studij Geologija)

11:00-11:30 – studenti od 1. do 3. mjesta rang liste

11:30-12:00 – studenti od 4. do 6. mjesta rang liste

12:00-12:30 – studenti od 7. do 8. mjesta rang liste

 

Upisi na diplomski studij Geologija zaštite okoliša (za studente koji su završili preddiplomski studij Znanosti o okolišu)

12:30-13:00 – oba pristupnika s odgovarajuće rang liste

 

UTORAK, 13.10.2020.

Upisi na diplomski studij Geologija

11:00-11:30– studenti od 1. do 3. mjesta rang liste

11:30-12:00 – studenti od 4. do 6. mjesta rang liste

12:00-12:30 – studenti od 7. do 9. mjesta rang liste

 

Prije dolaska na upise potrebno je preuzeti slijedeće obrasce te ih ispunjene osobno donijeti na upis:

1. Upisni list (preuzeti obrazac ovisno o studiju: Geologija ILI Geologija zaštite okoliša) – dio ispuniti računalno, zaokruživanja može i vlastoručno

2. Obrazac za upis izbornih predmeta – preuzeti OVDJE, ispuniti računalno

 

Na upis je potrebno donijeti i jednu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm; molimo zalijepiti na upisni list prije dolaska na fakultet) te potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice. Potvrdu o prebivalištu moguće je preuzeti s portala e-Građani, preko e-Usluge MUP.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu 350,00 kn uplatom na IBAN PMF-a (HR5823600001101522208), uz model 00, opis plaćanja "Za upis na diplomski studij " i sljedeći poziv na broj: 604070-107-OIB studenta. Na upis je potrebno donijeti potvrdu o uplati.                  

Pristupnici koji se u definiranom roku ne upišu na studij, gube pravo upisa na diplomski sveučilišni studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi sve dok se ne popuni upisna kvota ili ne istekne rok upisa.


ZAVRŠENO: Prijave na diplomske studije Geološkog odsjeka za ak. god. 2020./21.

AKTUALNO: Rang-liste pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na diplomski studij Geologija i Geologija zaštite okoliša

Rang liste preuzeti OVDJE.

 

Postupak prijave

Prijave na diplomske studijske programe biti će 5. i 6. listopada 2020. Rang liste prijavljenih kandidata biti će objavljene 7. listopada 2020., a upisi će se održavati 12. i 13. listopada 2020

Prijave za razredbeni postupak odvijaju se elektroničkim putem na adresu prijave@geol.pmf.hr, a originalnu dokumentaciju je potrebno i osobno donijeti na fakultet te predati u Ured za studente u zapečaćenoj omotnici. Molimo da pokucate na Ured za studente i pričekate do izlaska djelatnica referade, te da se cijelo vrijeme pridržavate svih propisanih epidemioloških mjera. 

Na zapečaćenu omotnicu potrebno je napisati:
Geološki odsjek
Prijava na diplomski studij Geologija (ili Geologija zaštite okoliša)
Prezime i ime studenta

Elektroničke prijave (s kompletnom dokumentacijom) na željene diplomske studije zaprimaju se u ponedjeljak, 5. listopada 2020. od 9:00 do 14:00 utorka i utorak, 6. listopada 2020. od 9:00 do 14:00 sati. Originalnu dokumentaciju u zapečaćenoj omotnici također se donosi osobno unutar navedenog vremenskog raspona, a najkasnije 6. listopada 2020. do 14:00.

Nepotpune prijave, kao i isključivo elektroničke prijave uz koje nije predana i originalna dokumentacija u tiskanom obliku, neće se razmatrati.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS NA DIPLOMSKE STUDIJE GEOLOŠKOG ODSJEKA:

(1) dokaz o državljanstvu (preporučljivo iz e-Matičnih knjiga dostupnih preko e-Građani prijavom s AAI identitetom, https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html)

(2) rodni list (preporučljivo iz e-Matičnih knjiga dostupnih preko e-Građani prijavom s AAI identitetom, https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html)

(3) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

(4) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn i uplaćuju se na IBAN PMF-a (HR5823600001101522208), uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i sljedeći poziv na broj: Geološki odsjek: 604020-107-OIB studenta

(5) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

(6) za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta

Uz sve gore navedene dokumente, obavezno se prilaže i ispunjen i vlastoručno potpisan OBRAZAC PRIJAVE, koji se može preuzeti OVDJE

Dokumentacija se šalje na adresu prijave@geol.pmf.hr, u obliku PDF datoteka (te se donosi osobno i u printanom obliku). Dokumente u elektroničkom obliku potrebno je nazvati/numerirati, na slijedeći način:

PRIJAVA_Prezime_Ime (ispunjen, vlastoručno potpisan i skeniran obrazac prijave)

01_drzavljanstvo_Prezime_Ime

02_rodni_list_Prezime_Ime

03_ svjedodzba_Prezime_Ime

04_uplatnica_Prezime_Ime

05_prijepis_ocjena_Prezime_Ime

06_sadrzaj_predmeta_Prezime_Ime (samo za studente koji su preddiplomski/dodiplomski studij završili izvan PMF-a

Dokumenti koji se vlastoručno potpisuju ili ispunjavaju mogu biti skenirani i/ili fotografirani pa pohranjeni u PDF formatu, bitno je da su numerirani kako je navedeno i da su svi podaci jasno vidljivi.

Puni tekst Natječa za upis na diplomske studijske programe Geološkog odsjeka objavljen je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu a možete ga pronaći i ovdje (za PMF pogledati 6.-13. str.):

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2020./21.


Upisi u ak. godinu 2020./2021. - ostali studenti

Upisi u istu ili višu godinu studija za Preddiplomski sveučilišni studij Geologija i diplomske sveučilišne studije Geologija i Geologija zaštite okoliša  počet će 16. rujna 2020. i trajat će do 30. rujna 2020. godine. Ovo se ne odnosi na studente koji su završili ili upravo završavaju preddiplomski studij.

UPISI PRODULJENI DO 9. LISTOPADA 2020.!!!

VAŽNO

Prije upisa studenti:

  • moraju provjeriti preko studomata da su im svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu i po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika.
  • Uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove upisa putem opće uplatnice ili e bankarstvom  (IBAN: HR5823600001101522208; model 00; poziv na broj odobrenja za studente GEOLOŠKOG ODSJEKA je 604070-107- OIB STUDENTA,
  • Vratiti sve knjige u knjižnice PMF-a.
  • Nakon upisa putem studomata, poslati kopiju uplate na mail referade
  • Svi koji upisuju jedan od kolegija treći put ne mogu se upisati preko studomata, već moraju pisati molbu za odobrenje upisa.
  • Naknadni upis odobrava se iznimno uz molbu (400,00 kn).

Naknade za upise u ak. god. 2020./21.

Na sjednici Fakultetskog vijeća PMF-a održanoj 26.3.2020. donesene su odluke o troškovima upisa u akad. god. 2020./21, te o participaciji u troškovima studija za istu akad. godinu. Spomenute dokumente možete pronaći na ovim poveznicama:
Odluka o cijeni upisa (2020./21.)
Odluka o participaciji u troškovima studija (2020./21.)


POSTUPAK UPISA NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJA U AK. GOD. 2020./21. - završeno

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij GEOLOGIJA za akademsku godinu 2020./2021. putem državne mature provodit će se prema sljedećem rasporedu:

 22. srpnja 2020. (srijeda)

Rangirani:

- od 1. do 3. mjesta u 10:00 sati

- od 4. do 6. mjesta u 10:30 sati

- od 7. do 9. mjesta u 11:00 sati

- od 10. do 12. mjesta u 11:30 sati

- od 13. do 15. mjesta u 12:00 sati

- od 16. do 18. mjesta u 12:30 sati

- od 19. do 21. mjesta u 13:00 sati

 

23. srpnja 2020. (četvrtak)

Rangirani:

- od 22. do 24. mjesta u 10:00 sati

- od 25. do 27. mjesta u 10:30 sati

- od 28. do 30. mjesta u 11:00 sati

- od 31. do 33. mjesta u 11:30 sati

- od 34. do 35. mjesta u 12:00 sati

  

Pristupnici su dužni doći na upis osobno u propisanom vremenskom roku. U slučaju opravdane spriječenosti za vrijeme trajanja upisa može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

U slučaju opravdane spriječenosti na sam dan odnosno u terminu upisa (npr. zastoj u prometu) pristupnik/pristupnica obavezno treba nazvati Studentsku referadu Geološkog odsjeka (telefon 01 4606 075).

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS  

1. POPUNJENI UPISNI LIST (preuzeti OVDJE; primjer popunjenog obrasca nalazi se OVDJE)

2. POPUNJEN (ali ne potpisan!) FORMULAR ZA STUDENTSKU ISKAZNICU (preuzeti OVDJE)

2. JEDNA FOTOGRAFIJA (format 3,5 x 4,5 cm, potrebno zalijepiti na formular za studentsku iskaznicu)

3. RODNI LIST (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

4. DOMOVNICA (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

5. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE ili potvrda o prebivalištu

6. SVJEDODŽBA O MATURI (neovjerena preslika)

7. UPISNI BROJ (broj kojeg je pristupnik dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU)

8. POTVRDA O UPLATI TROŠKOVA UPISA (350,00 kn)

Uplata troškova upisa u iznosu od 350,00 kn može se izvršiti u poslovnim bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva.

 

 

 

Podaci za uplatu troškova upisa:

Uplatitelj: IME I PREZIME (obavezan podatak)

Iznos: 350,00 kn

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000

Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604070-107-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Upis u prvu godinu Preddiplomskog studija Geologija

 

 

Punu školarinu u iznosu od 8.400,00 kn za 1. godinu studija dužni su platiti:

- pristupnici koji su već studirali

- strani državljani

 

Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 × 2.800,00 kn).

Uplatnicu s uplaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!

 

Podaci za uplatu školarine:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 503621-107-OIB STUDENTA

Opis plaćanja: Školarina - preddiplomski studij GEOLOGIJA

 

 

POSTUPAK UPISA STUDENATA:

1. Molimo studente da obavezno potvrde dolazak (ili dolazak opunomoćene osobe) na upis u terminu predviđenom objavljenim rasporedom slanjem e-maila na adresu referada@geol.pmf.hr, najkasnije do utorka, 21. srpnja 2020. u 13:00.  U predmet maila upisati ime i prezime studenta i broj s rang liste (primjer predmeta/naslova: Potvrda upisa Ana Anić – redni broj 1)

2. Prije dolaska na upis potrebno je ispuniti (ne potpisivati!!!) i prikupiti dokumente koji su navedeni u gornjem popisu.

3. Prethodno navedene dokumente je potrebno donijeti u točno navedenom terminu na vidljivo označeno mjesto na fakultetu. Upute ćete dobiti na glavnom ulazu u zgradu Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a, u kojoj se nalazi Studentska referada Geološkog odsjeka. Pritom je potrebno poštivati sve trenutno važeće epidemiološke mjere, koje se nalaze OVDJE.

 

U OGLAŠENOM TERMINU UPISA U PROSTORIMA FAKULTETA:

1. Predajete sve prethodno pripremljene i popunjene dokumente definirane gore u popisu. Molimo da dokumente ne potpisujete vlastoručno do dolaska na fakultet, već da samo ispunite sve tražene podatke!

2. Potpisujete unaprijed generirani Ugovor kojeg ćete dobiti u terminu upisa. Potpisujete ispunjene i provjerene dokumente (Upisni list i Formular za studentsku iskaznicu).

3. Preuzimate privremenu lozinku za pristup Studomatu i odrađujete postupak upisa u ISVU uz pomoć ISVU koordinatora u prostorima fakulteta.

 


Referada za studije

Voditeljica referade: Marija Cindro, dipl.iur  
Tel: +385 1 4606075
E-mail: referada@geol.pmf.unizg.hr

 

Uredovno vrijeme za studente preddiplomskog, diplomskog i dodiplomskog studija:

Od ponedjeljka do četvrtka: 12:00 – 14:30

 

Uredovno vrijeme za studente doktorskog studija:

Od ponedjeljka do petka; prema dogovoru