Knjižnica

Središnja geološka knjižnica

Središnja geološka knjižnica namijenjena je prvenstveno studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, no dostupna je svima zainteresiranima za korištenje. Korisnici imaju otvoren pristup knjižničnom fondu koji pokriva relevantnu građu iz šireg područja geologije, uključujući paleontologiju, mineralogiju, petrologiju, geokemiju...

 

Fond knjižnice sadrži:

 

 • Oko 15.000 primjeraka stručnog i nastavnog materijala: knjige, udžbenike, priručnike i referentnu literaturu (enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije)

 • 300 naslova domaćih i stranih stručnih časopisa

 • oko 4.500 geoloških i topografskih karata i tumača

 • Diplomske, magistarske radova te doktorske disertacija

 • ostali nastavni materijal

 

U prostoru knjižnice nalazi se čitaonica s računalom uz mogućnost korištenja vlastitog računala putem bežičnog interneta.

 

 

Radno vrijeme za korisnike

 

ponedjeljak – petak: 9:00 – 15:00 h

 

Adresa

 

Prirodoslovno-matematički fakultet

Središnja geološka knjižnica

Horvatovac 102a

10 000 Zagreb

 

Kontakt

 

Danica Vujičić, dipl. bibl.

Voditeljica središnje geološke knjižnice

 

Tel: 01/ 4606 474

Fax: 01/ 4606 081

E-mail: dvujicic@geol.pmf.hr

 

 

Info za korisnike

 

 

Upis i posudba:

 

 • u knjižnicu se mogu upisati svi redoviti studenti PMF-a

 • prilikom upisa i svake prve posudbe početkom akademske godine i/ili semestra obavezno je predočiti indeks

 • knjižna građa može se posuditi na rok od maksimalno 30 dana uz mogućnost produženja pod uvjetom da knjižnica ima dovoljan broj primjeraka

 • časopisi, ocjenski radovi i karte ne posuđuju se izvan knjižnice i namijenjeni su isključivo radu u čitaonici uz predočenje identifikacijskog dokumenta

 • nakon diplomiranja ili u slučaju napuštanja studija, korisnik je dužan vratiti svu posuđenu građu nakon čega mu se pečatom u indeks potvrđuje da je knjižnična građa vraćena

 

Katalog

 

 

Središnja geološka knjižnica u sustavu je integriranog knjižničnog softvera Aleph koji korisnicima omogućava online pretraživanje kataloga.

 

Katalozi knjižnica iz sustava http://zag.nsk.hr omogućuju pristup knjižničnim katalozima pojedinih knjižnica, uvid u status raspoloživosti knjižnične građe te osnovne informacije o knjižnicama. 

 

Korisni linkovi ostalih knjižnica u Hrvatskoj:

 

 

 

Baze podataka

 

 

Centar za online baze podataka je projekt MZOŠ-a, CARNet-a i IRB-a s osnovnim ciljem osiguravanja mrežnog pristupa komercijalnim bazama podataka kao i onima u slobodnom pristupu za sve članove znanstvene i istraživačke zajednice RH (istraživače, nastavnike i studente). Korisnici imaju mogu koristiti više od 40 najvažnijih baza iz pojedinih znanstvenih područja. Autorizacija je regulirana putem IP adresa, stoga je pristup bazama omogućen s institucija i od kuće ako se spajate putem CARNetovih modemskih ulaza (CMU).

 

Drugi korisni linkovi:

 

 • Pero - elektronički časopisi s cjelovitim tekstom

 • Hrčak - portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

 • Crosbi - hrvatska znanstvena bibliografija

 

 

Repozitorij

 

 

DIGRE (Digitalni Repozitorij) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je institucijski repozitorij koji okuplja ocjenske radove nastale na PMF-u te znanstveno istraživačke radove čiji su autori djelatnici Fakulteta. U repozitorij se pohranjuju cjeloviti tekstovi ocjenskih radova, radova objavljenih u znanstvenim časopisima ili zbornicima s konferencija, nastavnih materijala, poglavlja iz knjiga te ostalih vrsta sadržaja nastalih radom Fakultetskih djelatnika.

Dio radova u repozitoriju je u otvorenom pristupu (dostupno javno i besplatno, nije potreban korisnički račun), a dio je dostupan samo studentima i djelatnicima PMF-a uz autorizaciju AAI@EduHR identitetom ovisno o željama autora i autorskim pravima vezanim za radove.