Korisne poveznice

Nastavnički portalStudomat


DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Ovdje možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta. 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak Ostale obavijesti.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.


OBAVIJEST O PODJELI PRVOSTUPNIČKIH DIPLOMA

Za studente koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Geologija ak. god. 2019./2020.

Obavještavaju se studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Geologija na Geološkom odsjeku PMF-a tijekom ak. god. 2019./2020. godine da diplome mogu podići u Referadi za studije pri Geološkom odsjeku, Horvatovac 102a, Zagreb počev od 4. siječnja 2021. godine.

Studenti se prije dolaska u referadu trebaju javiti (mailom ili telefonom) da dobiju termin za podizanje diplome.


Obavijesti vezane uz organizaciju i izvođenje nastave na Geološkom odsjeku (akad. god. 2020./21.)

Na sljedećoj poveznici možete naći cjelovitu obavijest vezano uz početak nove akademske godine i način odvijanja nastave na Geološkom odsjeku.

Molimo sve studente da se pridržavaju preporuka koje je izdao HZJZ.

Ovdje pročitajte i Preporuku rektora Sveučilišta u Zagrebu upućenu svim sastavnicama SuZ u vezi trenutne epidemiološke situacije (izdana 20.10.2020.).

27.10.2020.: S obzirom na potrebu prilagodbe rada s obzirom na pojavu i prijenos koronavirusa COVID-19 Dekan PMF-a preporučuje nove mjere koje u cijelosti možete pročitati na ovoj poveznici.

30.11.2020.: nadopuna Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera od 31. kolovoza 2020. godine.

NOVE OBAVIJESTI (05.01.2021.): 

Geološki odsjek s početkom nove kalendarske godine nastavlja s redovnim radom, prema dosadašnjim epidemiološkim mjerama.

Nastava i međuispiti odvijat će se prema predviđenom rasporedu.

Referada redovito radi od 4.1., te preporučamo da se za sve upite studenti prvo jave djelatnicama putem telefona ili elektroničke pošte, prije osobnog dolaska na fakultet.

Molimo sve studente, koji zbog izvanrednih okolnosti na širem području središnje Hrvatske eventualno imaju poteškoća s nastavom na daljinu, da o tome obavezno obavijeste referadu, predmetne nastavnike i pomoćnicu za nastavu.

 

Obavijest MINERALOŠKO-PETROGRAFSKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Priprema uzoraka - 1 student + uz osoblje
  • IR laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Rentgenski laboratorij - 1 student + nastavnik
  • Mineraloška zbirka - 1 student
  • Petrološka zbirka - najviše 2 studenta ili 1 student + nastavnik

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od ponedjeljka 2. studenog nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili g. Vončinom.

Obavijest GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKOG ZAVODA, od 30.10.2020. o prilagođenim mjerama rada u zavodskim zbirkama i laboratorijima

Obzirom na trenutnu situaciju s pandemijom, ograničava se broj osoba koje istovremeno smiju boraviti u zavodskim laboratorijima i zbirkama. Maksimalan broj osoba je:

  • Mokri laboratorij - najviše 2 studenta + nastavnik ili tehničar
  • Geološko-paleontološka zbirka - najviše 4 studenta

Studenti su se dužni upisati na liste koje će se od petka 30. listopada nalaziti na ulaznim vratima svake od spomenutih prostorija. Termin za rad u spomenutim prostorijama potrebno je unaprijed rezervirati u kontaktu s predmetnim nastavnikom i/ili voditeljem laboratorija Ž. Ištukom dipl.inž.


Obavijest za studente u samoizolaciji i s dijagnosticiranim virusom Covid-19 - NOVE UPUTE!

UPUTE ZA STUDENTE – opravdanje izostanka s nastave u slučaju povtrđene bolesti COVID-19 ili propisane samoizolacije

1)      POZITIVAN NALAZ NA VIRUS SARS-COV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

2)      PROPISANA MJERA SAMOIZOLACIJE

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji.

Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

3)      PRAĆENJE NASTAVE NA DALJINU

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na
daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.).

4)      NEMOGUĆNOST PRAĆENJA NASTAVE NA DALJINU

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.


 


Nastupno predavanje Dr. sc. Marije Bošnjak, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno)

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129105. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja:
četvrtak, 28. 1. 2021. u 15.15 sati
na Geološko-paleontološkom zavodu, Zagreb, Horvatovac 102a, putem platforme Skype.


Naslov predavanja glasi: "Morski prolazi i migracije biote izmedu Paratethysa i okolnih morskih prostora"


Predavanje će se održati u prisutnosti stručnog povjerenstva u sastavu:
1. Prof. dr. sc. ]asenka Sremac, redovita profesorica, PMF
2. Prof. dr. sc. Aleksandar Mezga, izvanredni profesor, PMF
3. Prof. dr. sc. Tomislav Malvić, redoviti profesor, RGNF
te nastavnika Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Geologija i Geologija zaštite okoliša, u okviru kolegija Geologija Hrvatske.
 

 


NOVO - Odluka o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima (2020./21.)

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste III. kruga dodjele dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi prema kvoti za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do subote, 16. siječnja 2021. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Kreiraju se i dvije zasebne rang-liste (Izdvojene stipendije) za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Molimo Vas da redovito pratite mrežnu stranicu Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnu stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ te službenu Facebook stranicu Državne STEM stipendije u svrhu daljnjih saznanja o ovogodišnjoj dodjeli stipendija.

Za sve ostale informacije možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.


NASTAVNE OBAVIJESTI

U zimskom ispitnom roku ispiti kod profesora Tibljaša održat će se u srijedu 3. veljače i u srijedu 17. veljače 2021. godine.

Raspored ispita bit će objavljen u utorak 2. veljače, odnosno utorak 16. veljače ujutro.

Autor: Petra Šnajder

Prijava ispita za predmete iz zimskog semestra biti će biti moguća od 23.1.2021.!

 

Autor: Šimun Aščić

Studentica diplomskog studija Geologije ANA HLEBEC, pristupit će polaganju diplomskog ispita u PETAK, 29. siječnja 2021. godine u 13,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je «Mikropaleontološke značajke morskoga dna Tršćanskog zaljeva».

Autor: Željka Haramina

Od 11. do 29. siječnja 2021. provodi se on-line studentska anketa za procjenu rada nastavnika. Studenti za čije se predmete provodi anketiranje mogu ispuniti anketu putem Studomata. Obzirom da je ove godine ovo jedini način provođenja ankete i da u potpunosti zamjenjuje klasične "papirnate" ankete, a da se podaci prikupljanju u svrhu vrednovanja rada nastavnika te praćenje kvalitete nastavnog procesa, ljubazno molimo studente da u što većem broju pristupe ispunjavanju anketa.
Svaki od predmentnih nastavnika za koje se provodi anketa dat će dodatne obavijesti za svoj predmet za koji se provodi anketiranje.
 

Autor: Zorica Petrinec

Pozivaju se studenti Geološkog odsjeka s potresom pogođenih područja da se što prije jave elektroničkom poštom pomoćnici pročelnice za nastavu (Zorica Petrinec) i studentskoj referadi Geološkog odsjeka (gđa. Marija Cindro) radi dogovora o reguliranju studijskih obaveza do kraja zimskog semestra. Odlukom uprave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, zamolbe u svrhu reguliranja obaveza za takve studente neće se naplaćivati.

Autor: Zorica Petrinec

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 20 od 20
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Postupanje u slučaju potresa Objavljeno 20. 1. 2021. u 09:20  ( Zorica Petrinec )
[^] SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMFa 2021. Objavljeno 13. 1. 2021. u 12:40  ( Damir Bucković ) Uređeno: 13. 1. 2021. u 12:41  (Damir Bucković)
[^] CEEPUS mobilnosti u ak.god. 2021/22 Objavljeno 7. 12. 2020. u 10:24  ( Darko Tibljaš )
[^] REKTOROVA NAGRADA: virtualna izložba postera nagrađenih radova Objavljeno 17. 11. 2020. u 17:29  ( Karmen Fio Firi )
[^] IGOR KARLOVIĆ (RGNF) – JAVNI RAZGOVOR o temi doktorskog rada Objavljeno 16. 11. 2020. u 10:09  ( Karmen Fio Firi )
[^] Program stipendiranja za inženjerke – MOL Grupa Objavljeno 5. 11. 2020. u 13:31  ( Karmen Fio Firi )
[^] Objavljen je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata - Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2020./21. Objavljeno 3. 11. 2020. u 09:11  ( Katarina Gobo )
[^] Obavijest Studentskog zbora: Natječaj za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka Objavljeno 26. 10. 2020. u 17:01  ( Karmen Fio Firi ) Uređeno: 26. 10. 2020. u 17:01  (Karmen Fio Firi)
[^] Natječaji za dodjelu stipendija Grada Zagreba Objavljeno 23. 10. 2020. u 12:16  ( Karmen Fio Firi ) Uređeno: 23. 10. 2020. u 12:20  (Karmen Fio Firi)
[^] Znanstvena škola - NAJAVA - Integrirani pristup istraživanju utjecaja industrijskih odlagališta otpada na okoliš - DRUGA OBAVIJEST Objavljeno 20. 10. 2020. u 09:50  ( Kristina Pikelj )
[^] Obavijest o stipendijama za učenje stranih jezika Objavljeno 14. 10. 2020. u 10:13  ( Katarina Gobo )
[^] Uvodno predavanje iz predmeta Mineralogija okoliša Objavljeno 13. 10. 2020. u 15:00  ( Nenad Tomašić ) Uređeno: 13. 10. 2020. u 15:01  (Nenad Tomašić)
[^] Uvodno predavanje GEOKEMIJA OKOLIŠA Objavljeno 5. 10. 2020. u 11:52  ( Hana Fajković )
[^] Početak predavanja INSTRUMENTALNE METODE ANALIZE KAKVOĆE OKOLIŠA i INSTRUMENTALNE ANALITIČKE METODE U ISTRAŽIVANJU OKOLIŠA Objavljeno 5. 10. 2020. u 11:49  ( Hana Fajković )
[^] Znanstvena škola - NAJAVA - Integrirani pristup istraživanju utjecaja industrijskih odlagališta otpada na okoliš - PRVA OBAVIJEST Objavljeno 30. 9. 2020. u 17:18  ( Kristina Pikelj )
[^] Online Interaktivno predavanje: "Životopisi i motivacijska pisma", 30. rujna 2020. u 10.00h Objavljeno 29. 9. 2020. u 11:04  ( Karmen Fio Firi )
[^] Obrazac ZAMOLBE za pristupanje usmenim ispitima/seminarima/obranama na Doktorskom studiju Geologija Objavljeno 22. 9. 2020. u 09:07  ( Karmen Fio Firi )
[^] E-potvrda o statusu studenta i bez referade Objavljeno 22. 9. 2020. u 09:05  ( Karmen Fio Firi )
[^] RASPORED SJEDNICA Vijeća Geološkog odsjeka u akad. god. 2020./21. Objavljeno 22. 9. 2020. u 08:58  ( Karmen Fio Firi ) Uređeno: 21. 1. 2021. u 15:26  (Karmen Fio Firi)
[^] BRDO – Nagrada za najbolje asistente i predavače PMF-a prema glasovima studenata Objavljeno 16. 9. 2020. u 09:26  ( Karmen Fio Firi )