Broj posjeta:
12323

Upisi na studij fizike 2015./2016.

Upisi će se obavljati u Uredu za studente Fizičkog odsjeka od 9:00 do 13:00 u razdoblju od 22. rujna do 23. rujna 2015. Prilikom upisa kandidat mora predočiti upisni broj koji mu je NISpVU dodijelio prilikom potvrdjivanja namjere upisa.

Na upis je potrebno doći u propisanom roku u protivnom se gubi pravo na upis.

Upisne kvote možete provjeriti na mrežnim stranicama Postani student

Dokumenti potrebni za upis na studijske programe PMF-a

Za upis je potrebno sljedeće: 

 1. Svjedodžba o maturi*
 2. Dvije fotografije formata 4 x 6 cm
 3. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
 4. Kopija uplatnice u visini od 350,00 kn u svrhu troškova upisa na fakultet. (IBAN: HR5823600001101522208; Model: 00; FIZIKA - Poziv na Broj: 604070-104; GEOFIZIKA - Poziv na broj: 604070-109)
 5. Obvezno provjeriti i zapamtiti svoj upisni broj dobiven prilikom potvrde upisa na željeni fakultet (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU)

*STUDENTI koji su državnu maturu polagali u akademskoj godini 2014./2015. SVJEDODŽBU O MATURI mogu donijeti naknadno uz napomenu da ista mora biti izvornik.

Na Fizičkom i Geofizičkom odsjeku PMF-a mogu se studirati sljedeći studijski programi:

 1. Fizika, smjer: istraživački, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, trajanje 5 godina
 2. Fizika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni, trajanje 5 godina
 3. Fizika i informatika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
 4. Fizika i tehnika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
 5. Fizika i kemija, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
 6. Geofizika, redovni preddiplomski svučilišni studij

 

Pregledavanje studijskih programa, kao i prijave, moguće je obaviti na mrežnoj stranici Postani student 

Odabirom Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, polje fizika dostupni su studijski programi Fizika; smjer istraživački, Fizika, smjer: nastavnički i Fizika i tehnika, smjer: nastavnički. Odabirom polja interdisciplinarne prirodne znanosti dostupni postaju programi Fizika i informatika, smjer: nastavnički i Fizika i kemija, smjer: nastavnički. Odabirom polja geofizika dostupan postaje redovni preddiplomski sveučilišni studij Geofizika.


Repozitorij

Repozitorij je prazan