Ured za projekte

Broj posjeta:
8516

O NAMA

 
Email: projekti@phy.hr
 
Katarina Šolčić, mag. soc.
Email: ksolcic@phy.hr
Telefon: +385 1 460 5679 
Telefon kućni: 5679
Soba: 002

 

Obrasci i drugi dokumenti dostupni su na intranetu


Prezentacije i dokumenti

Otvoreni natječaji

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI –...

Hrvatska zaklada za znanost raspisala je natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata.

 

Postupak prijave:

  1. Zajednički projekt švicarsko-hrvatske istraživačke grupe podnosi švicarski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Švicarskoj nacionalnoj zakladi za znanost (SNSF) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem SNSF-a do 1. listopada 2020. godine do 17.00 CET
  2. Hrvatski istraživač podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost najkasnije do 2. listopada 2020. godine do 12.00 CET.
  3. Prijava HRZZ-u sastoji se od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu, rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana, potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ.
  4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi SSNF, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.

Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Više informacija o natječaju te prijavnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

Autor: Katarina Šolčić
Jačanje kapaciteta organizacija...

Otvoren je novi ESF natječaj "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a" .

Pozivom se želi jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Prijavitelji su udruge/neprofitne organizacije, a javne znanstvene institucije/organizacije iz STEM područja prihvatljivi su partneri.

Ukupan proračun natječaja je 96.000.000,00 kn

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine.

Više informacija o natječaju može se pronaći na linku.

Autor: Katarina Šolčić

Obavijesti

Projekti u tijeku

Godina početka Naslov Voditelj Izvor financiranja Trajanje (mjeseci) Web stranica
2017 Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni Hrvoje Buljan HRZZ 48  
2017 The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity (TheONE) Neven Barišić HORIZON 2020 (ERC-COG) 60  
2017 Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima Danko Radić HRZZ 48  
2017 Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica Amon Ilakovac HRZZ 48  
2017 Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 60  
2017 Applications of Fast Pulse Digitizers in Positron Emission Particle Tracking Systems  Damir Bosnar International Atomic Energy Agency 48  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Microscopic theory of nuclear fission  Dario Vretenar MZO 24  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: New quantum phenomena in type-II
Weyl semimetals
Mario Novak MZO 24  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Insight into thermosalient phenomenon of
molecular crystals – one step closer to
revealing the jumping mystery using the
high-temperature AFM and hightemperature
FTIR
Željko Skoko MZO 24  
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Austrije: Istraživanje termoodskočnih kristala pod djelovanjem tlaka Željko Skoko MZO 24  
2018 CeNIKS - Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava Mihael Srđan Grbić Europski fond za regionalni razvoj 18  
2018 Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće Tamara Nikšić HRZZ 48  
2018 Temeljna eketronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni Ivan Kokanović HRZZ 48  
2018 Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komoreom vremenske projekcije Mirko Planinić HRZZ 48  
2018 Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima Miroslav Požek HRZZ 48  
2018 Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara Damir Bosnar HRZZ 48  
2018 Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja Maja Planinić HRZZ 48  
2018 Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala Denis Sunko HRZZ 48 vuga.phy.hr/SulfNewFunMat/
2019 Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials Neven Barišić HRZZ Hrvatsko - švicarski program suradnje 24  
2019 Razvoj studija fizike uz primjenu HKO Mirko Planinić MZO 36  
2019 Exotic Nuclear Structure and Dynamics Kosuke Nomura HRZZ TT 60  
2019 Ispitivanje hipertermijskog i MRI dijagnostičkog potencijala magnetskih nanočestica na bazi oksida željeza Miroslav Požek MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24  
2019 Alati primijenjene matematičke analize u modeliranju biofizičkih fenomena Davor Horvatić MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24  
2019 Jednoslojni polarimetar gama zračenja za primjene u medicinskom oslikavanju i za temeljna istraživanja u fizici Mihael Makek HRZZ - Program znanstvene suradnje 44  
2019 Gluonsko zasićenje u visoko energetskim proton-jezgra sudarima – istraživanje novih fenomenoloških smjernica Sanjin Benić HRZZ 60  
2020 Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku Vedran Đerek HRZZ 60  
2020 Ravnoteža sila i momenta sila u diobenom vretenu Nenad Pavin HRZZ 48  
2020 Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human
tissues
Nenad Pavin HORIZON 2020 (ERC SYNERGY) 72  
2020 Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata Matko Glunčić HRZZ 48