Događanja na PMF-u

27.
studenoga
11:00-12:00,
Zoom platforma
27.
studenoga
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, A1
01.
prosinca
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaona 023

Obavijesti

Sve upute za postupanje u uvjetima pandemije COVID 19 nalaze se na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
UPUTE ZA STUDENTE – Opravdanje...

1) Pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2

U slučaju pozitivnog nalaza, student je dužan skeniranu liječničku potvrdu poslati u studentsku referadu. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog bolesti ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je dijagnosticiran COVID-19 (u prilog sken potvrde pozitivnog nalaza).

 

2) Propisana mjera samoizolacije

U slučaju da mu je određena samoizolacija, student je dužan poslati u studentsku referadu službenu potvrdu epidemiologa o propisanoj samoizolaciji. Također, student je dužan svakom pojedinom profesoru, kod kojeg zbog propisane samoizolacije ne dolazi na nastavu, odmah javiti da mu je propisana samoizolacija (u prilog sken potvrde od epidemiologa).

 

3) Praćenje nastave na daljinu

Studentu koji može pratiti nastavu online (ako ima blage simptome bolesti ili ih uopće nema), nastavnik je dužan osigurati nastavu na daljinu (npr. slanjem prezentacija predavanja, direktnim uključenjem putem MS Teamsa, slanjem praktikumskih materijala, zadataka, zadaća, seminara i sl.);

 

4) Nemogućnost praćenja nastave na daljinu

Ukoliko student razvije teže simptome pa ne može pratiti niti nastavu na daljinu, izostanak mu je opravdan, a individualno će se odlučivati o načinu nadoknade nastave.

Autor: Adriana Kenđel
Prof. Marijana Đaković izabrana za...

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak 16. studenog 2020. godine predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt proglasio je nove članove HAZU izabrane na skupštini Akademije koja je zbog pandemije koronavirusa održana dopisnim putem.

Među novim članovima je i profesorica Kemijskog odsjeka PMF-a Marijana Đaković koja je izabrana za članicu suradnicu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti.

Ovim putem čestitamo prof. Đaković na velikom priznanju!

Autor: Adriana Kenđel
Prof. Tomislav Cvitaš postao zaslužni...

Svake godine Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) dodjeljuje svojim dugogodišnjim zaslužnim suradnicima počasne titule Emeritus Felllow.

Jedna od osam IUPAC-ovih sekcija, Sekcija za fizikalnu i biofizikalnu kemiju (Physical and Biophysical Chemistry Division) ove je godine podijelila tri počasne titule. Novi zaslužni članovi su:

prof. dr. sc. Ian M. Mills professor emeritus Sveučilišta u Readingu (Reading, Velika Britanija),

prof. dr. sc. Ron D. Weir, professor emeritus Royal Military College (Kingston, Kanada),

prof. dr. sc. Tomislav Cvitaš, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

 

Ova vijest uskoro će biti objavljena i na stranicama IUPAC-a, a mi s ponosom čestitamo prof. Cvitašu na ovom velikom priznanju!

Autor: Adriana Kenđel
VAŽNO - objavljene RANG-LISTE...

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2020./2021., donio je Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2020./2021. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Autor: Željka Soldin
Početak rada fotokopiraone knjigOprint

Fotokopiraona knjigOprint, smještena na Kemijskom odsjeku (kod Studentskog prostora), započela je s radom nakon kraće pauze.

Obavijest

Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel
Autor: Adriana Kenđel
CIuK novosti

Tijekom mjeseca listopada, u sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji, na Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta stigla su dva nova serverska računala, spregnuti sustav razlikovnog pretražnog kalorimetra i optičkog sustava/kamere (sustav DSC mikroskopije), Ramanov spektrometar/mikroskop te spregnuti sustav nanoUHPLC-MS/MS visoke rezolucije.

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Sanda Rončević, Ivan Nemet i donedavni student Kemijskog odsjeka Viktor Zagorec u suradnji s Atiđom Selmani s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad A facile size tunable one-pot synthesis of dipicolinate@nZVI core–shell nanoparticles: material properties for trace cadmium ion removal u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF = 3,288).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Tomislav Jednačak, Ivana Mikulandra i Predrag Novak objavili su rad pod naslovom Advanced Methods for Studying Structure and Interactions of Macrolide Antibiotics u uglednom časopisu International Journal of Molecular Sciences (IF = 4,556).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Davor Kovačević, Jasmina Jukić i Josip Požar u suradnji s Ljiljanom Spasojević, Sandrom Bučko i Jaroslavom Katonom sa Sveučilišta u Novom Sadu, Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Anžeom Abramom s Instituta Jožef Stefan u Ljubljani objavili su rad Interactions of zein and zein/rosin nanoparticles with natural polyanion gum arabic u uglednom časopisu Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (IF 4,389).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Edi Topić, Jana Pisk, Ivica Đilović, Višnja Vrdoljak i Mirta Rubčić u suradnji s Ivanom Landripet s Instituta „Ruđer Bošković“ i Maëlle Duguin objavili su rad Coordinating and supramolecular prospects of unsymmetrically substituted carbohydrazides u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF = 3,228).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Predrag Novak, Ivana Mikulandra, Iva Habinovec i Branimir Bertoša u suradnji s Ivanom Grgičevićem, Mirjanom Bukvić, Mihailom Banjancem i Vedranom Radovanović iz Fidelte d.o.o objavili su rad Discovery of macrozones, new antimicrobial thiosemicarbazone-based azithromycin conjugates: design, synthesis and in vitro biological evaluation u vrhunskom časopisu International Journal of Antimicrobial Agents (IF= 4,621).

Autor: Adriana Kenđel

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Darko Vušak i studentica Mia Jurković, u suradnji s Jasminom Sabolović i Jelenom Pejić s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Gáborom Szalontaijem sa Sveučilišta Pannonia (Vészprem, Mađarska), objavili su rad Coordination polymers of paramagnetic bis(leucinato)copper(II) diastereomers: experimental and computational study of the stereoisomerism and conformations u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Rad je istaknut na unutarnjoj stražnjoj naslovnici časopisa.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević, donedavni poslijedoktorand Zlatko Brkljača (trenutno zaposlen na Institutu Ruđer Bošković) i donedavne studentice Kemijskog odsjeka Nikolina Lešić i Katarina Bertović u suradnji s Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Goranom Dražićem s Kemijskog instituta u Ljubljani objavili su rad Polyelectrolyte-Coated Cerium Oxide Nanoparticles: Insights into Adsorption Process. Rad je objavljen u uglednom časopisu The Journal of Physical Chemistry C (IF 4,484).

Autor: Adriana Kenđel
CIuK novosti

U sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji tijekom kolovoza sklopljena su čak četiri ugovora o javnoj nabavi roba ukupne vrijednosti preko devet i pol milijuna kuna i to za nabavu sljedeće opreme i instrumenata: superračunala, serverskih računala, rentgenskog difraktometra za jedinične kristale s opremom za visokotemperaturna i niskotemperaturna mjerenja te spregnutog sustava razlikovnog pretražnog kalorimetra i kamere (sustav DSC-mikroskopije).

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić te bivši student Kemijskog odsjeka Toni Vitasović (trenutno doktorand na Sveučilištu u Aarhusu, Danska) objavili su rad Halogen-bonded cocrystals of donepezil with perfluorinated diiodobenzenes u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Autor: Adriana Kenđel

Broj posjeta:
127178