Događanja na PMF-u

24.
rujna
12:00-13:30,
Kemijski odsjek, 023
25.
rujna
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, A2
25.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, A2
25.
rujna
11:15-12:15,
Kemijski odsjek, A2
25.
rujna
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, A2
28.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
rujna
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, 222
29.
rujna
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 304
30.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304
30.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 222
30.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 225
30.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1

Obavijesti

Uvodno predavanje za studente koji su u akad. godini 2020./2021. prvi put upisali 1. godinu Preddiplomskog studija Kemije održat će se u

ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine u:

 

9:00 sati u predavaonici A2 zgrade Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

(za studente čija prezimena započinju slovima A-L)

 

10:00 sati u predavaonici A1 zgrade Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

(za studente čija prezimena započinju slovima M-Ž)

 

Na kraju Uvodnog predavanja studentima će biti uručene studentske iskaznice. Mole se studenti koji nisu dostavili Svjedodžbu o državnoj maturi da istu ponesu sa sobom kako bi je predali prilikom preuzimanja studentskih iskaznica.

Prilikom dolaska na fakultet potrebno se pridržavati svih aktualnih epidemioloških mjera za visoka učilišta, a posebno napominjemo obavezu nošenja maske za lice.

Po završetku Uvodnog predavanja studenti ostaju u predavaonicama radi početka nastave iz kolegija V. Vrdoljak, Opća kemija.

 

Autor: Adriana Kenđel

Poštovane studentice i studenti, pismo dekanice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešije povodom akademske 2020./2021. godine pročitajte OVDJE.

Autor: Adriana Kenđel

Sukladno Odluci o izmjeni kalendara nastave za akad. god. 2019./2020. Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 21. svibnja 2020. godine donesen je raspored polaganja ispita na dodatnom terminu. Raspored se može pronaći na sljedećoj poveznici. Na dodatnom ispitnom roku se mogu polagati predmeti zimskog i ljetnog semestra, a rokovi će biti raspisani do 7.9.2020.

Autor: Željka Soldin

Dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija donijela je Protokol za provođenje ispita i popravnih završnih provjera znanja u jesenskom roku akad. god. 2019./2020. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, vezano za pandemiju COVID 19.

Autor: Adriana Kenđel
Započela provedba projekta MARILIA

Na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF-a) Sveučilišta u Zagrebu započela je provedba projekta MARILIA u okviru programa Horizon 2020 (ERC).

Realizacija projekta ostvaruje se u suradnji s AIT (Austrian Institute of Technology), IRB (Institut Ruđer Bošković) i IREN (talijanska privatna kompanija čija djelatnost uključuje vodoopskrbu, energetiku i zbrinjavanje otpada).

U provedbi projekta sudjeluju djelatnici Kemijskog odsjeka PMF-a Branimir Bertoša i Zoe Jelić Matošević.

Predviđeno trajanje projekta je 2 godine, a cilj projekta jest razvoj brzih i jeftinih testova za detekciju patogena u uzorcima vode temeljenih na protein-protein i protein-DNA interakcijama.

Autor: Adriana Kenđel

Na poveznici http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/ured-za-studente/ se nalazi prezentacija o oblicima podrške za studente koje pruža sveučilišni Ured za studente.

Autor: Adriana Kenđel

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta svake godine dodjeljuju nagradu BRDO za najboljeg asistenta i predavača.

Studentski zbor PMF-a poziva i ove godine sve studente da glasaju za svoje kandidate preko sljedeće poveznice.

Autor: Adriana Kenđel

Na preddiplomskom studiju i diplomskom studiju kemije od ak. god. 2020./2021. uvodi se novi kolegij Stručna praksa.

Kolegij je izborni izvan jezgre studija što znači da se ECTS-bodovi evidentiraju po završetku studija, ali ne ulaze u zbroj od 180 odnosno 120 ECTS-bodova potrebnih za završetak studija.

Studenti preddiplomskog studija kemije mogu ga upisati u ljetnom semestru 3. godine, dok ga studenti diplomskog studija kemije mogu upisati u zimskom semestru.

Predviđeno je trajanje stručne prakse od 90 h za studente preddiplomskog studija i 120 h prakse za studente diplomskog studija.

Stručna praksa može se obaviti:

• u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim institucijama koje se bave kemijom (Institut Ruđera Boškovića, fakulteti u Hrvatskoj),

• u privatnim tvrtkama koje se bave kemijom,

• na Kemijskom odsjeku PMF-a.

Više informacija možete potražiti u Karijernom centru PMF-a (zgrada Kemijskog odsjeka) kod voditeljice Matee Butigan (matea.butigan@karijere.pmf.hr), suradnica Tereze Oreb (tereza.oreb@karijere.pmf.hr) i Ružice Branković Klun (ruzica.brankovic.klun@karijere.pmf.hr) ili nositelja kolegija doc. dr. sc. Jane Pisk i doc. dr. sc Nikole Bregovića.

Stručna praksa uvedena je u studijske programe u sklopu projekta Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Edi Topić, Jana Pisk, Ivica Đilović, Višnja Vrdoljak i Mirta Rubčić u suradnji s Ivanom Landripet s Instituta „Ruđer Bošković“ i Maëlle Duguin objavili su rad Coordinating and supramolecular prospects of unsymmetrically substituted carbohydrazides u uglednom časopisu New Journal of Chemistry (IF = 3,228).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Predrag Novak, Ivana Mikulandra, Iva Habinovec i Branimir Bertoša u suradnji s Ivanom Grgičevićem, Mirjanom Bukvić, Mihailom Banjancem i Vedranom Radovanović iz Fidelte d.o.o objavili su rad Discovery of macrozones, new antimicrobial thiosemicarbazone-based azithromycin conjugates: design, synthesis and in vitro biological evaluation u vrhunskom časopisu International Journal of Antimicrobial Agents (IF= 4,621).

Autor: Adriana Kenđel

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Darko Vušak i studentica Mia Jurković, u suradnji s Jasminom Sabolović i Jelenom Pejić s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te Gáborom Szalontaijem sa Sveučilišta Pannonia (Vészprem, Mađarska), objavili su rad Coordination polymers of paramagnetic bis(leucinato)copper(II) diastereomers: experimental and computational study of the stereoisomerism and conformations u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Rad je istaknut na unutarnjoj stražnjoj naslovnici časopisa.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević, donedavni poslijedoktorand Zlatko Brkljača (trenutno zaposlen na Institutu Ruđer Bošković) i donedavne studentice Kemijskog odsjeka Nikolina Lešić i Katarina Bertović u suradnji s Klemenom Bohincem sa Sveučilišta u Ljubljani i Goranom Dražićem s Kemijskog instituta u Ljubljani objavili su rad Polyelectrolyte-Coated Cerium Oxide Nanoparticles: Insights into Adsorption Process. Rad je objavljen u uglednom časopisu The Journal of Physical Chemistry C (IF 4,484).

Autor: Adriana Kenđel
CIuK novosti

U sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji tijekom kolovoza sklopljena su čak četiri ugovora o javnoj nabavi roba ukupne vrijednosti preko devet i pol milijuna kuna i to za nabavu sljedeće opreme i instrumenata: superračunala, serverskih računala, rentgenskog difraktometra za jedinične kristale s opremom za visokotemperaturna i niskotemperaturna mjerenja te spregnutog sustava razlikovnog pretražnog kalorimetra i kamere (sustav DSC-mikroskopije).

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Vinko Nemec i Dominik Cinčić te bivši student Kemijskog odsjeka Toni Vitasović (trenutno doktorand na Sveučilištu u Aarhusu, Danska) objavili su rad Halogen-bonded cocrystals of donepezil with perfluorinated diiodobenzenes u uglednom časopisu CrystEngComm (IF=3,117).

Autor: Adriana Kenđel

Na temelju Pravilnika o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom, prijevoz može koristiti osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Studenti s invaliditetom koji su zainteresirani za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr, a koji podatke i dokumente potrebne za realizaciju prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu.

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti Uredu i putem sljedećih kontakata: tel. 01 4564 405; mob. 099 4593 578; Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).

Autor: Adriana Kenđel
CIuK novosti

U sklopu projekta Centar izvrsnosti u kemiji u srpnju su postavljena na Kemijski odsjek dva nova instrumenta.

U Zavod za biokemiju, u Laboratorij za enzimsku kinetiku i preparativnu biokemiju, stigao je UV/VIS spektrofotometar VWR UV-1600PC, a Zavod za fizikalnu kemiju odnosno njegov Laboratorij za spektrofotometriju, može se pohvaliti novim spektrofotometrom AT Cary 5000.

Više na poveznici.

Autor: Adriana Kenđel

Na III. Mini simpoziju Sekcije za medicinsku i farmaceutsku kemiju 12. studenog 2019. godine mladi znanstvenici su održali predavanje o svom istraživačkom radu te su po prvi puta imali mogućnost sudjelovati u procesu selekcije za dodjelu Nagrade mladim medicinskim i farmaceutskim kemičarima koju dodjeljuje Hrvatsko kemijsko društvo i tvrtka Fidelta d.o.o.

Nagradu za mladog znanstvenika u području medicinske i farmaceutske kemije 2019. godine dobio je dr. sc. Đani Škalamera.

Dr. sc. Škalamera je održao predavanje s naslovom: “Synthesis and Evaluation of QS-17/18-Based Vaccine Adjuvants“.

 

Čestitamo!

 

Objava

Autor: Adriana Kenđel

Grad Zagreb je 5. svibnja ove godine osnovao Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba koje je u svoj program uključilo i poseban dio namijenjen studentskoj populaciji.

Materijalima Povjerenstva možete pristupiti preko poveznice.

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Kristina Smokrović i Ivica Đilović u suradnji sa Senadom Muratović, Bahar Karadeniz, Krunoslavom Užarevićem i Dijanom Žilić s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Synthon Robustness and Structural Modularity of Copper(II) Two-Dimensional Coordination Polymers with Isomeric Amino Acids and 4,4′-Bipyridine u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF = 4,153).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Kristina Smokrović i Vladimir Stilinović objavili su rad Stoichiometry of adamantylamine–trinitrophloroglucinol salts controlled by solvate formation u uglednom časopisu CrystEngComm (IF = 3,350).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Luka Fotović i Vladimir Stilinović objavili su rad Halogenide anions as halogen and hydrogen bond acceptors in iodopyridinium halogenides u uglednom časopisu CrystEngComm (IF = 3,350).

Autor: Adriana Kenđel

S obzirom na sve veći broj zaraženih koronavirusom SARS-CoV-2 proteklih dana, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija podsjeća na obavezu pridržavanja svih nužnih epidemioloških mjera, kao i Protokola za provođenje ispita na PMF-u.

 

 Podsjetnik

 

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Dominik Cinčić u suradnji s Mihailsom Arhangelskisom sa Sveučilišta u Varšavi (Varšava, Poljska), Filipom Topićem, Rickyem Tranom i Tomislavom Friščićem sa Sveučilišta McGill (Montreal, Kanada), Poppy Hindle sa Sveučilišta u Cardiffu (Cardiff, UK) i Andrewom J. Morrisom sa Sveučilišta u Birminghamu (Birmingham, UK) objavio je rad Mechanochemical reactions of cocrystals: comparing theory with experiment in the making and breaking of halogen bonds in the solid state u vrhunskom časopisu Chemical Communications (IF = 6,164).

Autor: Adriana Kenđel
Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenik Kemijskog odsjeka Davor Kovačević i studentice sveučilišnog studija molekularne biologije i CEEPUS stipendistice Irena Slišković i Valentina Runko u suradnji s Klemenom Bohincem, Anamarijom Zore, Mojcom Jevšnik i Peterom Rasporom sa Sveučilišta u Ljubljani, Katjom Bezek sa Sveučilišta Primorska i Anžeom Abramom s Instituta Jožef Stefan objavili su rad Bacterial adhesion rate on food grade ceramics and Teflon as kitchen worktop surfaces. Rad je objavljen u uglednom časopisu International Journal of Food Microbiology (IF 4,006).

Autor: Adriana Kenđel

Dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija donijela je Protokol za provođenje ispita na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19).

Autor: Adriana Kenđel

Na sjednici Vijeća Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanoj 3. lipnja 2020. donesena je Odluka o rasporedu ispita na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Odlukom se utvrđuje novi raspored održavanja ispita na izvanrednom, ljetnom i jesenskom ispitnom roku na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sve prijave studenata na ispite u lipnju, srpnju i rujnu bit će obrisane te će se raspisati novi ispitni rokovi prema donesenoj odluci. Molimo studente da iza 8. lipnja 2020. ponovno prijave željene ispite. Ispite iz kolegija ljetnog semestra će biti moguće prijaviti po završetku semestra. Na izvanrednom ispitnom roku moguće je polagati samo ispite iz kolegija zimskog semestra.

Autor: Adriana Kenđel

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo je na sjednici održnoj 21. svibnja 2020. godine Odluku o izmjeni kalendara nastave za akad. god. 2019./2020.

Autor: Adriana Kenđel
Odrada praktikumskih vježbi na...

U ponedjeljak 11. svibnja 2020. godine, već prvog dana kada je to s obzirom na epidemiološku situaciju bilo omogućeno, na Kemijskom odsjeku su započele odrade praktikumskih vježbi u svim studentskim laboratorijima. Uspješno održavanje praktikumske nastave ne bi bilo moguće bez velikog angažmana svih sudionika. U prvom redu zahvaljujemo studenticama i studentima koji, bez obzira na cijeli niz problema sa smještajem, prijevozom, prehranom i brojnim drugim zaprekama, redovito dolaze i marljivo odrađuju vježbe. Hvala i zaposlenicima Kemijskog odsjeka – asistentima, nastavnicima, tehničarima i spremačicama, koji su napravili sve potrebne predradnje i čine sve da se laboratorijska nastava odvija na siguran način u skladu s Protokolom za izvođenje laboratorijske i praktikumske nastave na PMF-u tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) i drugim preporukama.

Vježbe se svakodnevno kontinuirano i uspješno odrađuju na zadovoljstvo i Kemijskog odsjeka i studenata o čemu svjedoče među ostalim i dojmovi studenata objavljeni na portalu srednja.hr (https://www.srednja.hr/faks/pitali-smo-studente-prosao-prvi-tjedan-povratka-fakultete-potpunosti-se-osjecam-sigurno/)

Neupitno je da u ovim neizvjesnim vremenima samo zajedničkim angažmanom možemo prebroditi mnogobrojne probleme i poteškoće s kojima se svakodnevno susrećemo. Uvjereni smo da ćemo zajedno uspješno odraditi sve obaveze u tekućoj akademskoj godini.

Autor: Željka Soldin

Na temelju Odluke o izvođenju praktikumske i laboratorijske nastave na PMF-u, dozvoljava se izvođenje praktikumske nastave u prostorima Kemijskog odsjeka od ponedjeljka, 11. svibnja 2020. Odvijanje nastave će se organizirati prema Protokolu koji je objavio PMF, a kojeg su dužni poštivati svi sudionici nastave.

Posebnu pozornost potrebno je obratiti na mjere dezinfekcije te na obvezno nošenje zaštitnih maski. Grupiranje i zadržavanje prije i nakon ulaska u zgradu nije dopušteno. U zgradi i izvan nje obvezno je držanje fizičkog razmaka od 2 m.

Dodatne informacije o grupama i načinu izvođenja praktikumske nastave na pojedinim kolegijima studenti će dobiti od predmetnih nastavnika. 

Autor: Željka Soldin

Broj posjeta:
13522