Repozitorij

Upis na sveučilišne diplomske studije kemije

Sveučilišni diplomski studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2023./2024. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, Petra Goričanec Nemet i  Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti

Prijave na studije: sveučilišni diplomski studij Kemija; smjer: istraživački i sveučilišni diplomski studij Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički na Kemijskom odsjeku PMF-a odvijat će se online u nekoliko koraka putem aplikacije na poveznici https://upisi.pmf.hr/diplomski.

 

MOLIMO KANDIDATE ZA UPIS DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA KEMIJA DA NA SERVERU ELEKTRONIČKE POŠTE OSIM PRISTIGLE POŠTE (INBOX) REDOVITO PROVJERAVAJU I MAPU NEŽELJENA POŠTA (SPAM).

 

1. Registracija

Od 18. rujna 2023. u 00:01 do 25. rujna 2023. u 15:00

Kandidati se mogu registrirati koristeći AAI@EduHr identitet ili adresu elektroničke pošte.

Ako se registrirate putem elektroničke pošte prethodno ćete morati zatražiti kod za registraciju (proučite dokument Upute za korištenje aplikacije za upis na diplomski studij Kemije u Repozitoriju s lijeve strane). Pažljivo unesite sve potrebne podatke.

Nakon provedene registracije, kandidatima će biti aktivirani računi i moći će započeti s prijavom (u terminu Prijava, kako je dolje navedeno).

 

2. Prijave

Od 26. rujna 2023. u 00:01 do 27. rujna 2023. u 23:59

U okviru prijave, kandidati moraju:

- odabrati studijske smjerove;

- priložiti potvrdu o uplati naknade za razredbeni postupak;

- ako ostvaruju dodatne uvjete/bodove sukladno uvjetima Natječaja, odabrati koji su to uvjeti te priložiti odgovarajuću dokumentaciju;

- navesti jesu li prethodno studirali na diplomskom studiju.

Dokumenti koje ćete morati priložiti u ovom koraku kroz aplikaciju (proučite dokument Upute za korištenje aplikacije za upis na diplomski studij Kemije) definirani su Natječajem i uključuju:

a) dokaz o državljanstvu (neovjerena preslika domovnice ili ispis iz sustava e-građani)

b) rodni list (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

c) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

d) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

e) za kandidate koji prijediplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta

f) za kandidate koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

g) ispisnica za kandidate koji su prethodno studirali na nekom diplomskom studiju

VAŽNO!

Kandidati koji su prijediplomski studij završili pri Kemijskom odsjeku PMF-a, ne trebaju u okviru prijave priložiti prijepis ocjena prijediplomskog studija niti svjedodžbu (uvjerenje) o završenom prijediplomskom sveučilišnom studiju, ako im ista nije izdana.

Kandidati koji su prijediplomski studij završili pri Kemijskom odsjeku PMF-a, a imaju svjedodžbu o završenom prijediplomskom studiju, istu moraju priložiti tijekom prijave.

 

Službena rang-lista kandidata bit će objavljena na stranici Kemijskog odsjeka  https://www.pmf.unizg.hr/chem/studiji/diplomski_studiji.

Rang na službenoj rang listi kandidatima će biti vidljiv i kroz aplikaciju. 

Nakon toga kandidati trebaju potvrditi namjeru upisa putem aplikacije.

 

3. Potvrda namjere upisa

Do 3. listopada 2023. u 14:00 kandidati trebaju potvrditi namjeru upisa koristeći aplikaciju (proučite dokument Upute za korištenje aplikacije za upis na diplomski studij Kemije u repozitoriju). Nakon potvrde namjere upisa, u aplikaciju prilažete Upisni list (možete ga pronaći u Repozitoriju s lijeve strane) i ostale potrebene dokumente, ako su Vam navedeni u aplikaciji.

 

Upisi godine putem Studomata

5. i 6. listopada 2023. će se provoditi upisi na diplomske studije putem Studomata.

Prije upisa kandidati trebaju izvršiti uplatu upisnine za 1. godinu diplomskog studija prema uputama navedenima na ovoj stranici.

Dokaz o uplati upisnine potrebno je dostaviti mailom na adresu upisi@chem.pmf.hr

 

U slučaju problema tijekom razredbenog postupka molimo javiti se u Ured za studente (telefon 01 4606 035) ili mailom na upisi@chem.pmf.hr

Autor: Adriana Kenđel

Prijave na diplomski studij odvijat će se on line 26. i 27. rujna 2023.

Aplikaciji za prijavu na razredbeni postupak pristupit ćete putem poveznice:   https://upisi.pmf.hr/diplomski

Sva dokumentacija koju će trebati uploadati je propisana Natječajem.

Naknade za troškove razredbenog postupka i upisnina u akademskoj godini 2023./2024. definirani su u skladu s Natječajem:

  • cijena naknade za troškove razredbenog postupka za upis u 1. godinu diplomskih sveučilišnih studija u visini 35 EUR (263,71 KN) po studijskom programu.

          Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se prema sljedećim podacima:

           Uplatitelj: Prezime i ime
           Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
           Model: 00
           IBAN: HR5823600001101522208
           Poziv na broj primatelja: 604020-105-OIB studenta
           Opis plaćanja "Prezime i ime studenta - za razredbeni postupak diplomskog studija"

           Presliku potvrde o uplati naknade za troškove razredbenog postupka ćete priložiti u okviru aplikacije za prijavu na                               diplomski studij.

        

  • cijena upisa studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u visini 60,00 EUR (452,07 KN).

           Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa uplatom prema sljedećim podacima:

           Uplatitelj: Prezime i ime
           Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
           Model: 00
           IBAN: HR5823600001101522208
           Poziv na broj primatelja: 604070-105-OIB studenta
           Opis plaćanja "Prezime i ime studenta - za upis na diplomski studij"

Autor: Adriana Kenđel

Upisne kvote za upis 1. godine diplomskih sveučilišnih studija na Kemijskom odsjeku za akad. god. 2023./2024.:

  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 68+2 
  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA (jednopredmetni); smjer: nastavnički: 13+2

 

Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija; smjer: istraživački (70) tako uključuje 68 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički (15) uključuje 13 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. 

Prilikom objave konačnih rang lista slobodna mjesta predviđena za strane državljane automatski se prebacuju u kvotu za državljane Republike Hrvatske i zemalja članica EU.

 

Pri upisu u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija kemije, smjer: istraživački, za akad. god. 2023./2024. ograničava se broj studenata po granama kako slijedi:

  • Analitička kemija: 30
  • Anorganska kemija: 28
  • Biokemija: 24
  • Fizikalna kemija: 28
  • Organska kemija: 30

Pristupnici za upis na Diplomski studij kemije, smjer: istraživački, rangiraju se prema bodovima ostvarenim na temelju uvjeta za upis, a pravo na upis studija stječu prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote (68 redovitih studenata uključujući državljane zemalja članica EU + 2 studenta strana državljana). Prvenstvo upisa pojedine grane pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na rang-listi i listi prioriteta grana koju navode u prijavnom obrascu prilikom prijave za upis i razredbeni postupak. U slučaju ne popunjavanja upisne kvote za studente strane državljane, preostala mjesta će se popuniti sa studentima hrvatskim državljanima i državljanima EU-a.

Autor: Adriana Kenđel