Repozitorij

Upis na Diplomske sveučilišne studije kemije

Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2018./2019. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, gđa. Petra Goričanec Nemet i gđa. Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Obavijesti

Rezultati razredbenog postupka za upis na diplomske studije kemije (smjerovi: istraživački i nastavnički) u akademskoj godini 2020./2021. mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.

S obzirom na interes studenata i radi omogućavanja upisa kvotom definiranog broja studenata (70) na diplomski sveučilišni studij kemija; smjer: istraživački, iznimno je povećan broj mjesta po granama za upis u akademsku godinu 2020./2021. te je upisna kvota po granama sada sljedeća: analitička kemija (34), anorganska kemija (32), biokemija (27), fizikalna kemija (28) i organska kemija (34).

Prigovor na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta. Odgovor  na  prigovor pristupnik će dobiti u roku od dva dana od podnošenja žalbe.

 

Potvrda upisa:

Molimo pristupnike da najkasnije do nedjelje, 11. listopada 2020. u 12 sati, obavezno potvrde namjeru upisa slanjem e-maila na adresu upisi@chem.pmf.hr na način da u Predmetu/Subject maila napišu: Potvrda upisa Prezime i ime, redni broj na rang listi (npr. Potvrda upisa Horvat Ivan - broj 5). Nakon potvrde upisa potrebno je izvršiti uplatu troškova upisa u iznosu od 350 kn te potvrdu o uplati proslijediti na email adresu: upisi@chem.pmf.hr.

 

Podatci za uplatu:
Uplatitelj: Prezime i ime
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj primatelja: 604070 -105-OIB studenta
Opis plaćanja "Prezime i ime studenta - za upis na diplomski studij"

 

Upis studija:

Upisi će se provoditi putem Studomata 12. i 13. listopada 2020. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako nisu e-mailom potvrdili namjeru upisa te nakon slanja potvrde upisali studij najkasnije 13. listopada 2020. putem Studomata. U slučaju problema tijekom upisa putem Studomata molimo javiti se ISVU koordinatorici Kemijskog odsjeka, prof. dr. sc. Željki Soldin na e-mail zeljka@chem.pmf.hr ili broj telefona 01 4606 348.

U slučaju odustajanja pristupnika pravo upisa imat će sljedeći kandidat s najvećim ukupnim brojem bodova ispod upisne crte.

Nakon upisa putem Studomata, pristupnici su obvezni doći potpisati unaprijed generirani ugovor u Referadi prema sljedećem rasporedu:
14. listopada od 12 do 14 sati: istraživački smjer od rednog broja 1 do 25 na rang listi
15. listopada od 12 do 14 sati: istraživački smjer od rednog broja 26 do 50 na rang listi
16. listopada od 12 do 14 sati: istraživački smjer od rednog broja 51 do 70 na rang listi, i nastavnički smjer.

 

Autor: Ivan Kodrin

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije kemije (smjerovi: istraživački i nastavnički) primaju se do 06. listopada 2020. godine elektroničkim putem.

 

Za prijavu je potrebno poslati e-mail na adresu upisi@chem.pmf.hr na način da u Predmetu/Subject maila bude napisano: Prijava na diplomski studij – Prezime Ime (npr. Prijava na diplomski studij – Horvat Ivan) sa svim popunjenim (i potpisanim) prilozima. Po primitku prijave, a nakon službene provjere dokumenata, svakom studentu će na e-mail biti poslana lozinka (redni broj prijave) prema kojoj će odrediti mjesto na objavljenoj rang listi.

 

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. popunjeni (i potpisani) Obrazac za prijavu (dostupan na mrežnoj stranici, portlet Repozitorij s lijeve strane).
 2. popunjeni (i potpisani) Upisni list (dostupan na mrežnoj stranici, portlet Repozitorij s lijeve strane).
 3. jedna fotografija (format 3,5 x 4,5 cm, zalijepiti na Upisni list)
 4. dokaz o državljanstvu (neovjerena preslika domovnice ili ispis iz sustava e-građani)
 5. rodni list (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)
 6. svjedodžba (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija
 7. prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija
 8. dokumenti za priznavanje dodatnih bodova
 9. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se prema sljedećim podacima:

Uplatitelj: Prezime i ime
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj primatelja: 604020-105-OIB studenta
Opis plaćanja "Prezime i ime studenta - za razredbeni postupak diplomskog studija"

 1. za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilšta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta.*
 2. za kandidate koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

*Ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih kolegija ne trebaju dostavljati pristupnici koji su završili preddiplomske studije navedene u priloženom dokumentu, a koji nisu polagali dodatne predmete izvan upisanog studijskog programa.

 

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

Originalne dokumente je potrebno poslati (preporučenom) poštom odmah nakon obavljene elektroničke prijave na adresu:

Ured za studente
Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Horvatovac 102a
HR-10000 Zagreb
s napomenom PRIJAVA NA DIPLOMSKI STUDIJ KEMIJA

 

Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka. Pravila razredbenog postupka i uvjeti za upis na Kemijski odsjek opisani su u tekstu Natječaja za upis studenata u 1. godinu diplomskih studija u ak. god. 2020./2021.

 

Obavijest o upisu (rang lista) bit će objavljena 08. listopada 2020. godine u 12:00 sati na internetskim stranicama i oglasnim pločama Kemijskog odsjeka PMF-a. Prigovor na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od objave rang-liste, Dekanu  Prirodoslovno-matematičkog  fakulteta.  Odgovor  na  prigovor  pristupnik  će  dobiti  u roku od dva dana od podnošenja žalbe.

Autor: Ivan Kodrin

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske sveučilišne studije na Kemijskom odsjeku (smjerovi: istraživački i nastavnički) za ak. god. 2020./2021. primaju se 05. i 06. listopada 2020. godine.

Detaljnije informacije o postupku prijava i upisa s obzirom na epidemiju COVID-19 bit će objavljene uskoro na ovim stranicama.

Autor: Ivan Kodrin

Upisne kvote za upis 1. godine diplomskih sveučilišnih studija na Kemijskom odsjeku za akad. god. 2020./2021.:

 • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 68+2 
 • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA (jednopredmetni); smjer: nastavnički: 13+2

Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija; smjer: istraživački (70) tako uključuje 68 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički (15) uključuje 13 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. 

Prilikom objave konačnih rang lista slobodna mjesta predviđena za strane državljane automatski se prebacuju u kvotu za državljane Republike Hrvatske i zemalja članica EU.

 

Pri upisu u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija kemije, smjer: istraživački, za akad. god. 2020./2021. ograničava se broj studenata po granama kako slijedi:

 • Analitička kemija: 30
 • Anorganska kemija: 28
 • Biokemija: 24
 • Fizikalna kemija: 28
 • Organska kemija: 30

Pristupnici za upis na Diplomski studij kemije, smjer: istraživački, rangiraju se prema bodovima ostvarenim na temelju uvjeta za upis, a pravo na upis studija stječu prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote (68 redovitih studenata uključujući državljane zemalja članica EU + 2 studenta strana državljana). Prvenstvo upisa pojedine grane pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na rang-listi i listi prioriteta grana koju navode u prijavnom obrascu prilikom prijave za upis i razredbeni postupak. U slučaju ne popunjavanja upisne kvote za studente strane državljane, preostala mjesta će se popuniti sa studentima hrvatskim državljanima i državljanima EU-a.

Autor: Željka Soldin