Javna nabava

Broj posjeta:
10164

Kontakt podaci:

Ured nabave PMF-a
Horvatovac 102a, Zagreb
tel/fax: 01/ 4606 041
e-mail: nabava@dekanat.pmf.hr
 


Dokumenti o javnoj nabavi

Objava

Temeljem poglavlja 8. (članci 76. – 83.) Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, član zajednice i podugovaratelja):

 

                 

1.                  Geojotter d.o.o., Zagreb, Prilaz sv. Josipa Radnika 14, OIB: 81055741031     

2.                  Crvena tipka d.o.o., Zagreb, Prilaz sv. Josipa Radnika 14, OIB: 14220381265

3.                  Studio  šest DOF d.o.o., Zagreb, Badaliceva 26b, OIB: 71680981977

4.                  Picologic j.d.o.o., Zagreb, Popovićeva 21, OIB: 77500073500

5.                  Odvjetničko društvo Planinić, Šoljić i partneri, Zagreb, Donje Svetice 46/C, OIB: 31234996315

6.                  PNC software j.d.o.o., Zagreb, Dubrava 216, OIB: 76023817366 

7.                  Zeta d.o.o., Zagreb, Božidara Magovca 153, OIB: 03239205253

8.                  Mebu d.o.o., Josipa Završnika 7, OIB: 06939724713

9.                 Obrt Omega vl. Zoran Stiperski, Zagreb, Lastovska 12a, OIB: 65694173344

10.               Vestigo d.o.o., Zagreb, SR Njemačke 1b, OIB: 88717746347

11.               Intelektualne usluge i posredovanja u trgovini, vl. Hrvoj Vančik, Varaždin, Slavenska 17, OIB:80204476805

12.               Ugostiteljski obrt CLUB 91, Zagreb, Sobolski put 12, OIB: 78913789864

13.               Kaveskar d.o.o., Zagreb, Bauerova 21, OIB: 93052164523

14.               Cair-Centar d.o.o., Zagreb, Maksimirska 116, OIB: 88668715479

15.               Nil turizam d.o.o., Zagreb, Šulekova 8, OIB: 08265720488


Pravila o jednostavnoj nabavi