Kontakt podaci:

Ured nabave PMF-a
Horvatovac 102a, Zagreb
tel/fax: 01/ 4606 041
e-mail: nabava@dekanat.pmf.hr
 


Dokumenti o javnoj nabavi
OBVEZA IZ ČLANKA 13.2 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11)


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu