Znanost in vivo na PMF-u

Projekt Znanost in vivo na PMF-u kao cilj ima povezivanje različitih odsjeka PMF-a u istraživanjima
te poticanje znanstvene suradnje među odsjecima.


Obavijesti