NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

 

Tjelesna i zdravstvena kultura 1., 2., 3. i 4.

 

Nastava Tjelesna i zdravstvena kultura počinje 12. listopada 2020. kada će se znati točno vrijeme i mjesto održavanja, a prema utvrđenim grupama po smjerovima i odsjecima. Sve obavjesti biti će na web-stranici fakulteta za predmet.

 

 

 

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.

 

 

NASTAVA

 

A/ Oblici nastave

 

Nastava se odvija putem vježbi i konzultacija.

Zbog novonastale situacije COVID-19 nismo u mogućnosti biti u dvorani Martinovka i baviti se raznim kineziološkim aktivnostima, već će se nastava TZK u zimskom semsetru odvijati na otvorenim terenima (Jarun, Maksimir, Bundek, Botanički vrt) i online.

Na nastavu TZK studenti će dolaziti u vrijeme koje će biti u rasporedu i u grupi u kojoj pohađaju i ostalu nastavu. Neće biti mogućnosti prelaska iz grupe u grupu iz istih razloga.

Nastava TZK će se održati u dva dijela u zimskom semestru.

Prvi dio nastave biti će kontakni način koji će se održati kroz 6 termina kontakne nastave na otvorenom, a u drugom djelu održat će se kroz 6 termina online nastave vodeći Dnevnik vježbanja uz upute putem naše web stranice za TZK. 

Prvi dio, kontakna nastava na otvorenom, biti će u obliku pješačkih tura uz edukaciju o tome kako i što vježbati, kako pravilno izvoditi vježbe, kako pravilno hodati, trčati i kako izbjeći ozljede. Na nastavi će se educirati o tome koji otkucaji srca su potrebni za postizanje trening zone, kako pravilno disati, pravilno provoditi vježbe istezanja i prolaziti faze oporavka. Studenti će naučiti kako odabrati vježbe koje mogu samostalno izvoditi kod kuće, na otvorenim terenima sa ili bez rekvizita.

 

Drugi dio nastve TZK koji se satoji od 6 termina, studenti bi odradili online, samostalno kod kuće uz obavezno vođenje Dnevnika vježbanja.

Vježbanje kod kuće studenti bi samostalno provoditi uz naše redovite upute, a bile bi u obliku različitih zanimljivih programa koje bi svaki tjedan objavljivali na našoj web stanici PMF-a predviđenoj za nastavu TZK.

 

B/ Obveze studenata i uvjeti za dobivanje potpisa iz kolegija TZK

 

Nastava kolegija TZK je zakonski obvezna za sve redovne studente/ce I. i II. godine studija (4 semestra) i iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave.

Osnovom redovnog pohađanja nastave TZK, studenti/ce stječu pravo na potpis u indeks za svaki pojedini semestar.

Za potpis je potrebno odraditi ukupno 12 termina u zimskom semestru koji su podijeljeni na prvi kontaktni dio nastave kroz 6 termina na otvorenom koje će voditi predmetni profesori i drugi dio od 6 termina online nastave uz vođenje Dnevnika vježbanja u koji će upisivati što su i koliko radili prema uputama koje će dobiti od nastvnika.

Za pješačkih tura na otvorenom svaki student će  dobiti svoju evidencijsku karticu na koju će upisati svoje ime i prezime, godinu i smjer studija na koju će se svaki sat potpisati nastavnik.

 

C/ Oslobođenja od nastave Tjelesne i zdravstvene kulture za jedan ili oba semestra

 

Studenti/ce s posebnim zdravstvenim potrebama

Na osnovu utvrđenog zdravstvenog stanja, dobi i spola, te morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, liječnik i nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture utvrđuju program za svakog studenta.

Potrebno je poslati mailom liječničku dokumentaciju do 31. listopada 2020. godine. U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo grada Zagreba i nadležnim liječnikom za Fakultet, studenti/ce se uključuju u posebne programe nastave ili se oslobađaju od nastave tjelesne i zdravstvene kulture

 

Studenti/ce sportaši

Studenti/ce koji se žele uključiti u sportske sekcije i natjecati se za fakultet javljaju se nastavnicima u vezi treninga i natjecanja.

Studenti sportaši I i II savezne lige mogu se osloboditi nastave tjelesne i zdravstvene kulture uz bavezu natjecanja za Fakultet. Potrebno je poslati mailom ovjerenu člansku natjecateljsku iskaznicu kluba do 31. listopada tekuće godine.

 

 

Na stranicama intraneta dodavat ćemo vam nove prijedloge i programe za samostalno vježbanja, razne linkove i aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane.

Budite odgovorni i čuvajte sebe i sve s kojima ste u kontaktu.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite.

                                                           Vaši nastavnici iz Tjelesne i zdravstvene kult

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

Xenia_f@yahoo.com

 

Jure Vulić, v. pred., prof.

jvulic@net.hr


Obavijesti

 

 

U ljetnom semestru nastava Tjelesna i zdravstvena kultura počinje 01. 03. 2021. i nastavlja se održavati online.

Studenti prate nastavu preko web stranice za TZK,

https://www.pmf.unizg.hr/studenti/nastava_tjelesne_i_zdravstvene_kulture/obavijesti na koju stavljamo programe za samostalno vježbanje, poveznice i aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane.

Sve navedeno vidljivo je uz AAI@EduHr identitet.

 

Uvjet za potpis

Studenti u novi Dnevnik vježbanja trebaju zapisivati što su, kada i koliko radili u vrijeme koje sami odaberu. U drugoj tablici trebaju ispuniti anketu.

Za potpis je potrebno imati ispunjen Dnevnik vježbanja kroz 12 termina ili programa i obavezno ispunjenu anketu.

 

Dragi studenti želimo vam puno uspjeha.

Budite odgovorni i čuvajte sebe i sve s kojima ste u kontaktu.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite 

              

           Vaši nastavnici iz Tjelesne i zdravstvene kulture

Autor: Admin 2 dekanat

Donesena je odluka da će se nastava Tjelesne i zdravstvene kulture od 2. – 13. 11. 2020. održavati online. Na web stranici za TZK stavljat ćemo programe za samostalno vježbanja, razne linkove aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane, vidljive uz aai@edu.hr lozinku.


Odluka je potaknuta činjenicom da je većina Odsjeka PMF-a već i ranije donijela slične i strože mjere (no službeno je to potvrđeno i na Fakultetskom kolegiju održanom 27.10.), a u želji kako bismo što više smanjili fizičke kontakte i sačuvali od zaraze što veći broj sudionika u nastavi.

Autor: Admin 2 dekanat

Nastava Tjelesne i zdravstvene kultre za studente I i II godine prediplomskih smjerova svih odsjeka PMF-a počinje u ponedjeljak 12. 10.2020. i održat će se u Botaničkom vrtu i Parku Maksimir prema rasporedu.

 

Na nastavu TZK dolazit će se prema rasporedu u Botanički vrt, ulaz iz Runjaninove ulice ili  u Park Maksimir na glavni ulaz.

 

 

 

RASPORED NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE 

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

8:00-9:00 

 

održava se nastava

   

 

mjesto nastave

ZNAN. O OKOLIŠU 1. G

Maksimir gl. ulaz

 

 

 

 

8:15-9:15

PROF. FIZIKE, 1.G.

Botanički vrt

MAT. I FIZ.NAST.1 G

Maksimir gl. ulaz

 

 

PROF. FIZ. I INF, 1.G

Botanički vrt

MATEMATIKA 1.G A I B

Maksimir gl. ulaz

 

 

PROF. FIZ. I KEM, 1.G

Botanički vrt

 

 

 

 

ISTR.FIZIKA 1.G

Botanički vrt

 

 

 

 

GEOFIZIKA 1.G

Botanički vrt

KEMIJA  2.G.

Botanički vrt

 

 

GEOLOGIJA  2.G

Botanički vrt

 

 

 

 

9:00-10:00

MAT. NAST. 2.G

Botanički vrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30-11:30

 

 

ISTR.FIZIKA 2.G

Botanički vrt

 

 

 

 

GEOFIZIKA 2.G

Botanički vrt

 

 

 

 

PROF. FIZ. I KEM 2.G

Botanički vrt

 

 

 

 

PROF. FIZ. I INF. 2.G

Botanički vrt

 

 

 

 

PROF.FIZ. 2.G

Botanički vrt

 

 

11:00-12:00

MOLEKULARNA 1.G

Botanički vrt

 

 

GEOGRAFIJA ISTR.2.G

Botanički vrt

MAT. I FIZ.NAST.2 G

Botanički vrt

 

 

MATEMATIKA 1.G C I D

Maksimir gl. ulaz

 

 

 

 

MATEMATIKA 2.G C I D

Maksimir gl. ulaz

12:00-13:00

 

 

 

 

BIO. I KEM. 1 G

Botanički vrt

13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

BIO. I KEM. 2 G

Botanički vrt

 

 

RASPORED NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

Četvrtak

Petak

Subota

 

 

mjesto

 

mjesto

MAKSIMIR

mjesto

 

nastave

 

nastave

glavni ulaz

nastave

8:15-9:15

MATEMATIKA 2.G A I B

Maksimir gl. ulaz

 

 

 

 

MAT.NAST. 1.G E I F

Maksimir gl. ulaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-10:00

 

 

GEOGRAFIJA ISTR.1 G

Botanički vrt

MOLEKULARNA 2.G

Maksimir gl. ulaz

 

 

GEOGR I POV 1.G

Bitanički vrt

ZNAN. O OKOLIŠU 2. G

Maksimir gl. ulaz

 

 

GEOGR I POV 2.G

Botanički vrt

   

 

10:00-11:00

 

 

 

 

BIOLOGIJA 2.G

Maksimir gl. ulaz

 

 

 

 

BIOLOGIJA 1.G

Maksimir gl. ulaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00-12:00

KEMIJA  1. G.

Botanički vrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-13:00

GEOLOGIJA, 1. G

Botanički vrt

 

 

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE online

Dragi studenti,

Dok traje nastava Tjelesne i zdravstvene kultre online moći ćete preko web stranice PMF-a za TZK1 ili TZK3 vježbati iz tjedna u tjedan i voditi Dnevnik vježbanja. U Dnevniku vježbanja kroz priloženu tablicu s primjerima studenti su dužni samostalno vježbati i zapisivat svaki tjedan; kako su vježbali, što su vježbali, vrijeme trajanja vježbanja kao i osvrt na svoje vježbanje. Uz Dnevnik vježbanja studenti su dužni ispuniti drugu tablicu sa osobnim podacima.

Ispunjen Dnevnika za vježbanje, kao i ispunjena tablica sa osobnim podacima je uvjet za potpis.  Studenti će po završetku nastave TZK donijeti obje ispunjene tablice na konzultacije ili slati mailom, o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti preko web stranice.

Na web stranici za TZK dodavat ćemo vam nove prijedloge i programe za samostalno vježbanja, razne linkove i aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane. vidljive uz aai@edu.hr lozinku.

 

Razne aplikacije za praćenje tjelesne aktivnosti i prehrane:

Iskoristite ovo vrijeme da učinite nešto dobro za sebe, a ujedno odradite nastavu tjelesne i zdravstvene kulture.

Budite odgovorni i čuvajte sebe i sve s kojima ste u kontaktu.

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite.

                                            Vaši nastavnici iz Tjelesne i zdravstvene kulture

 

Ksenija Fučkar Reichel, v. pred., prof.

Jure Vulić, v. pred., prof.

Autor: Admin 2 dekanat