Međunarodna suradnja Fakulteta

Tijekom zadnjih nekoliko akademskih godina, međunarodna suradnja PMF-a je u stalnom porastu. Odvijala se u okviru međusveučilišne suradnje, zajedničkih međunarodnih projekata te izravnim kontaktima nastavnika s inozemnim sveučilištima i istraživačkim ustanovama Europe i svijeta. Financiranje suradnje najvećim dijelom ostvarilo se kroz posebnu međunarodnu suradnju Sveučilišta ili putem istraživačkih projekata. U okviru međunarodne suradnje Fakulteta osobito treba naglasiti suradnju u obliku znanstvenih boravaka i aktivno sudjelovanje na međunarodnim konferencijama. Osim razmjene nastavnika (gosti-predavači na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini) te odlaska zaposlenika na međunarodne konferencije, u zadnjih nekoliko godina raste i mobilnost studenata. Ona se odvija odlaskom naših studenata na inozemna sveučilišta, te dolaskom stranih studenata na PMF putem različitih stipendija, programa i projekata. Tijekom akademske godine 2018./2019., ukupno je 150 studenata je sudjelovalo u međunarodnoj razmijeni, najvećim dijelom zbog pohađanja nastave, stručne prakse i istraživačkog rada. Nastavljene su i aktivnosti u sklopu Erasmus+ programa pri čemu do 2019./2020. kontinuirano raste broj odobrenih stipendija za stručnu praksu.

Tijekom akademske godine 2019./2020. međunarodna suradnja se nastavlja, ali u znatno otežanim okolnostima zbog pandemije prouzročene bolešću COVID - 19. Većina navedenih mobilnosti ostvarena je tijekom zimskog semestra 2019./2020. i to putem znanstvenih boravaka i aktivnog sudjelovanja znanstvenika na međunarodnim konferencijama. Nastavljena je suradnja ugovorena putem bilateralnih i multilateralnih ugovora o suradnji, a u tijeku je i provedba nekoliko ranije ugovorenih OBZOR2020 i ERAMSUS+ KA2 projekata.

Osim razmjene nastavnika, nastavljena je i mobilnost studenata u 2019./2020. Značajna razmjena studenata i nastavnika odvijala se u okviru nekoliko mreža CEEPUS programa. Nastavljene su i aktivnosti u sklopu Erasmus+ programa pri čemu je studentima PMF-a godišnje odobreno manje stipendija za studijski boravak i stručnu praksu zbog situacije prouzročene pandemijom. Dolazna mobilnost studenata u sklopu Erasmus+ i ostalih programa mobilnosti je unatoč pandemiji bilježila porast. Upravo je u tijeku revizija postojećih Erasmus+ sporazuma te je odlukom Europske komisije trajanje postojećih bilateralnih sporazuma automatski produženo i na sljedeću akademsku godinu do uspostave novog načina elektroničkog potpisivanja u novom ciklusu Erasmus programa.

Slika 1 prikazuje međunarodnu suradnju i mobilnost djelatnika i studenata PMF-a za više uzastopnih akademskih godina. Iako postoje manje oscilacije kroz godine po pojedinim segmentima mobilnosti ukupna se mobilnost kreće od 981 do 1356 posjeta po godini. Ako se izuzme 2019./2020. godina usporedba podataka ukazuje na porast ukupne mobilnosti koja se ostvaruje zbog kontinuirane povećane mobilnosti za studenata te znanstveno-nastavnog osoblja (znanstveni i stručni boravci te konferencije).

Podaci o ukupnoj mobilnosti nastavnika i studenata po akademskim godinama prikazani su u Tablici 1.

 

Tablica 1: Ukupan broj posjeta za razdoblje 2013.-2020. godine.

 

 

2013./

2014.

2014./

2015.

2015./

2016.

2016./

2017.

2017./

2018.

2018./

2019.

2019./

2020.

dogovor o suradnji

73

39

58

38

47

34

24

gost predavač

87

100

64

87

69

106

46

Konferencija/seminar

252

303

281

312

350

299

72

projektni sastanak

60

57

68

91

58

62

53

znanstveni boravak

291

265

129

322

475

537

251

stručni boravak

46

58

77

74

107

82

36

ostala međunarodna suradnja djelatnika

57

60

269

69

72

86

34

studenti

124

99

113

117

172

150

93

ukupno

990

981

1059

1110

1350

1356

609

 

Slika 1: Međunarodna suradnja i mobilnost djelatnika i studenata PMF-a