Znanstveni rad

Broj posjeta:
2085

Znanstvena djelatnost

Znanstvena istraživanja odvijaju se unutar područja Prirodnih znanosti (polja: Matematika, Fizika, Geologija, Kemija, Biologija, Geofizika i Interdisciplinarne prirodne znanosti) te interdisciplinarnih područja znanosti (Geografija), a čine oko 20% ukupne znanstvene produkcije Sveučilišta u Zagrebu. Kao pokazatelj uspješne znanstvene djelatnosti PMF-a treba istaknuti veliki broj znanstvenih radova u vodećim znanstvenim časopisima, kao i postojanje značajnog broja istraživačkih projekata financiranih iz nacionalnih izvora, suradnje s industrijom i institutima, kao i iz međunarodnih izvora. Jedan od temeljnih ciljeva PMF-a je daljnje unapređenje kvalitete znanstvenih istraživanja. Znanstvena produktivnost i istraživački uspjesi se redovito prate i izvješćuju.

U akademskoj godini 2015./2016. znanstvena se djelatnost na PMF-u odvijala u okviru 117 projekata, a stručna u okviru 40 stručnih projekata. Prema podatcima u bazama CROSBI i WoS djelatnici PMF-a su u 2016. godini objavili 409 izvornih preglednih i znanstvenih radova u CC časopisima. Više detalja o znanstvenom radu na PMF-u može se pronaći u Godišnjem izvješću o nastavnom i znanstvenom radu na PMF-u akad. god. 2015./2016.

Godišnje izvješće o nastavnom i znanstvenom radu na PMF-u akad. god. 2015./2016.

Godišnje izvješće o nastavnom i znanstvenom radu na PMF-u akad. god. 2014./2015.