Stranice vezene uz aktivnosti koje provodi gospodarski savjet PMF-a

 

Gospodarski savjet PMF-a savjetodavna je tijelo koje analizira, predlaže i potiče znanstvene i stručne aktivnosti koje imaju za cilj povezivanje fakulteta i gospodarskih subjekata na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Članovi gospodarskog savjeta istaknuti su poduzetnici i stručnjaci iz gospodarstva koji djeluju u području bliskom PMF-e. Uz vanjske članove gospodarski savjet PMF-a čine znanstvenici i nastavnici PMF-a s određenim iskustvom u suradnji s  gospodarstvom.  Gospodarski savjet o svim aktivnostima  i planovima obavještava upravu PMF-a te djeluje u punoj koordinaciji s Dekanom.

 

Misija gospodarskog savjeta PMF-a:

Omogućiti korištenje znanstvene i stručne ekspertize PMF-a u rješavanju izazova u razvoju inovativnih proizvoda na nacionalnoj i globalnoj razini te izgradnji startup i poduzetničke kulture unutar fakulteta.

 

Vizija gospodarskog savjeta PMF-a:

Postati partner izbora gospodarskim subjektima koji razvijaju proizvode i usluge unutar područja znanstvene i stručne djelatnosti PMF-a te omogućiti studentima konkuretnost u zapošljavanju i samozapošljavanju.

 

Strateški ciljevi gospodarskog savjeta PMF-a:

 

1    Osmisliti i predložiti način komunikacije koji će omogućiti da nastavnici, suradnici i studenti PMF-a steknu uvid o mogućnostima suradnje s gospodarstvom, kao i prednosti koje proizlaze iz toga. 
2.    Osmisliti i predložiti pristup koji će omogućiti da zainteresirani partneri (prije svega gospodarstvo) stekne uvid u mogućnost suradnje sa PMF-om na području stručnih projekata koji su povezani s razvojem proizvoda i usluga.
3.    Mapirati područja (tržišne niše) u kojima PMF može ostvariti suradnju s industrijom na temelju znanstvene i stručne ekspertize koju posjeduje.
4.    U suradnji s upravom PMF-a predložiti izradu procedura i politika koje će omogućiti da se projekti suradnje s gospodarstvom provode na jedinstven i uhodan način (korištenje predložaka za ugovore o tajnosti podataka, korištenje tipskih ugovora, podrška ureda koji brinu o pravnim i financijskim poslovima). 
5.    Razmotriti i predložiti pristupe koji će poticati poduzetništvo i „startup“ kulturu na PMF-u, a da se pri tome ne izgubi fokus s primarne djelatnosti Sveučilišta (edukacija i znanost).
6.    Ukazati na znanja i vještine koje mogu alumnima PMF-a pomoći u pronalasku poslova.

 

Članovi gospodarskog savjeta PMF-a (prema odsjecima), odsjeci navedeni abecednim redom

 

Biološki odsjek:

Prof. dr. sc. Inga urlić (životopis)
Dr. sc. Danko Biondić, Hrvatske vode
Valerija Musić, dipl. ing. biol., Hrvatske vode (životopis)

 

Fizički odsjek:

Izv. prof. dr. sc. Damjan Pelc
Dr.sc. Ivan Krajinović, Rimac Technology Components R&D, direktor centralnog inženjeringa (životopis)

 

Geofizički odsjek

Tomislav Fiket, mag, phys. -geophys. (životopis)
Renato Lisica, dipl. ing. rud., predsjednik uprave Geokon- Zagreb d.d. (životopis)

 

Geografski odsjek

Izv. prof. dr. sc. Ivan Čanjevac
Prof. dr. sc. Zoran Stiperski
Tomislav Tesla, GDi Grupa, GIS specijalist

 

Geološki odsjek

Izv. prof. dr. sc. Borna Lužar (životopis)
Prof. dr. sc. Nenad Tomašić
Prof. dr. sc. Alan Vranjković, INA d.d. (životopis)

 

Kemijski odsjek

Izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović

 

Matematički odsjek

Prof. dr. sc. Miljenko Marušić


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan