Obavijesti
jučer u 06:00

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) i to:

1. za rad na projektu "Codes and Related Combinatorial Structures" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za geometriju pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

PALAEOECOLOGICAL AND TAPHONOMIC ASPECTS OF AVIFAUNA FROM THE EASTERN ADRIATIC COAST DURING THE LATE PLEISTOCENE AND HOLOCENE

(PALEOEKOLOŠKA I TAFONOMSKA OBILJEŽJA GORNJOPLEISTOCENSKE I HOLOCENSKE AVIFAUNE ISTOČNOGA JADRANA)

u

petak, 06. veljače 2015. godine u 10.00 sati

u predavaonici (008) Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a.

 

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Povezanost polimorfizama u mitohondrijskoj DNA s biološkim pokazateljima starenja i mineralnom koštanom gustoćom

u

Utorak, 3. veljače 2015. godine u 15,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat

Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija...

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu do 20. svibnja 2015.

[Detaljnije...]

Admin dekanat

22.01.2015. u 06:00

The group of Sylvia Cremer at the IST Austria (Institute of Science and Technology Austria) is searching for a student intern to work on the project:


“Social host defences of ants against bacterial infection of the colony”

[Detaljnije...]
 

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Meteorološki tsunamiji u Jadranu

u

petak 30. siječnja 2015. u 12:15 sati

u predavaoni P2 Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

Admin dekanat

RADIKALIMA POTAKNUTE PEROKSIDACIJE I IZOMERIZACIJE NEZASIĆENIH MASNIH KISELINA

srijeda, 28. siječnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

21.01.2015. u 09:03
Uređeno: 21.01.2015. u 09:03

za izbor

 

1. znanstvenika u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% radnog vremena, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, za rad u laboratoriju za magnetotransportna mjerenja na niskim temperaturama i u jakim magnetskim poljima;

2. znanstvenika u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% radnog vremena, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, za rad na projektu „Local Probe and Mesoscopic Dynamics of Strongly Correlated Electron Systems“

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice

u

Četvrtak, 5. veljače 2015. godine u 12,00 sati

u Predavaonici BO2 Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat

16.01.2015. u 06:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu