Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu iz sredstava dodijeljenih Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Rok za predaju prijave je 15. rujna 2014. u 23.59 sati.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta

 

Admin dekanat

18.07.2014. u 17:07
NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike i Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2014./2015.

 

Tekst natječaja (pdf)

Admin dekanat

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij u ak. god. 2013./2014. Natječaj je otvoren do 24. rujna 2014.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat

jučer u 08:38
Uređeno: jučer u 08:38

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za pravne, administrativne i opće poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]


22.08.2014. u 06:00

1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 3 (tri) izvršitelja.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu