PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove pri Fizičkom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog (1) mjeseca – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj odsjeka (za stručno-administrativne poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2016./2017.

Studenti PMF-a svu natječajnu dokumentaciju dostavljaju Uredu za međunarodnu suradnju PMF-a na provjeru i potpisivanje.
Prije dostave dokumentacije potrebno je kontaktirati odsječkog ECTS koordinatora kako bi ovjerio dokumentaciju.

Rok za prijavu dokumentacije na Sveučilište je 15.09.2016. (datum primitka).
Molimo studente da prije prijave prouče tekst natječaja te dostave dokumentaciju najkasnije 2 dana prije isteka roka za prijavu na natječaj.

Tekst natječaja kao i prijavni obrasci i dokumentacija dostupni su na stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-1/

Autor: Admin 2 dekanat

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 182 rada za Rektorovu nagradu u šest kategorija: 130 radova u a) kategoriji, 24 u b), 3 u d), 8 u e) i 17 u f) kategoriji.
 

 

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

  1. u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% radnog vremena, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent ili poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
Autor: Ivana Erdelez

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

  1. za rad na projektu "Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme,  u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. za rad na projektu IP-2014-09-4274 "Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. za rad na projektu IP-2014-09-6972 “Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
Autor: Admin 2 dekanat

Vijeće Fizičkog odsjeka razmotrilo je dokumente vezane uz cjelovitu kurikularnu reformu. Zaključci (PDF) su prosljeđeni kao prilog stručnoj raspravi o cjelovitoj kurikularnoj reformi.

Autor: Tamara Nikšić

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

Nakon više od pola stoljeća, u CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja) kod Ženeve bit će isporučeni prvi uređaji napravljeni u Hrvatskoj. Naime, za potrebe eksperimenta ALICE u CERN-u kompanija PicoLogic razvila je pikoampermetar, uređaj za mjerenje malih struja. Glavni istraživač s PMF-a na ovom projektu je prof. dr. sc. Mirko Planinić s Fizičkog odsjeka PMF-a.
Planinić je kompaniju PicoLogic osnovao zajedno s Marinkom Kovačićem, mladim asistentom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.
Više informacija...

 

Autor: webmaster FO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO

Brošura PMF-a

Dobitnici Rektorove nagrade u akademskoj godini 2015./2016

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji na odsjecima

01.
Srpanj
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
04.
Srpanj
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1
05.
Srpanj


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. Primorac Kristina 6292 772 ili Mirica Balog 6292 771


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu