Obavijesti
Natječaj za upis na poslijediplomske...

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2015./2016.

Tekst natječaja

 

 

 

 

 

Potrebna dokumentacija za upis nalazi se na stranicama odsjeka:

 1. Ured za poslijediplomske studije Kemije
 2. Ured za poslijediplomski studij Geologije i Oceanologije
 3. Ured za poslijediplomski studij Biologije
 4. Ured za poslijediplomski doktorski studij Geografije
 5. Ured za poslijediplomski doktorski studij Matematike
 6. Ured za poslijediplomske studije Fizike, Geofizike
Admin dekanat

Natječaj za upis studenata u I....

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata u I. godinu diplomskoga studija u akademskoj godini 2015./2016.

 

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

17.07.2015. u 07:00

za izbor

suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava“ u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

17.07.2015. u 07:00

za izbor

 1. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na projektu Njemačke zaklade za znanost (DFG) „Kinetochore oscillations in mitotic metaphase“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od 14 mjeseci u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 3. za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
 4. za izbor suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a.
Admin dekanat

08.07.2015. u 07:00

za izbor

 1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) na određeno vrijeme u trajanju do dvije godine, u punom radnom vremenu, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Gravitacija i narušenje pariteta“, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a.
Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu