PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Obavještavamo Vas da je na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljen Natječaj za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana u naselju Podbrežje.

Natječaju možete pristupiti putem slijedećeg linka:


http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-pri-kupnji-odgovarajuceg-stana-u-naselju-podbrezje/

Autor: Admin 2 dekanat

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.
Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova .
Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak 28. travnja 2017. do 16 sati.
 

Natjecaj za dodjelu Rektorove nagrade za akadgod 2016_2017

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade  - procisceni tekst veljaca 2016

Kriteriji PMF-17

Upute odsjecima-2-17.

http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

Autor: Admin 2 dekanat

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2016./2017.

Tekst natječaja!

Autor: Admin 2 dekanat
Potpisan Sporazum o zajednici...

Čelnici šest ustanova koje čine Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv) su 20. prosinca 2016. potpisali Sporazum o zajednici prijavitelja u svrhu zajedničkog nastupa u svezi Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“.

Autor: webmaster KO

Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 18. travnja 2017.- 30. srpnja 2017. (dodatni preduvjet: najraniji početak mobilnosti minimalno 1,5 mjesec od datuma dostave prijavne dokumentacije).

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2017.


Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-3/

Rok za prijave je 23.3.2017. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Autor: Admin 2 dekanat

Neven Barišić, fizičar čvrstog stanja, znanstvenik povratnik koji je zaposlen na PMF-u, dobio je ERC Consolidator Grant pomoću kojega će intenzivirati svoja istraživanja visokotemperaturnih supravodiča.

Autor: webmaster FO

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik pri Biološkom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJA NATJEČAJA

 

 

 

za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija (imunologija i animalna fiziologija) u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a, koji je objavljen u „Večernjem listu“, „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama PMF-a dana 24.04.2013. godine i ispravku dijela natječaja objavljenog dana 15. svibnja 2013. godine

 

i

 

za izbor nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija pri Biološkom odsjeku PMF-a, bez zasnivanja radnog odnosa, koji je objavljen u „Večernjem listu“ 13.03.2014. godine, u „Narodnim novinama“ i na internetskim stranicama PMF-a dana 14.03.2014. godine.

 

 

 

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj pododsjeka za računarstvo i programske podrške Informatičkog odjela Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, za rad na projektu „Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini“, na određeno vrijeme, u trajanju od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 2 izvršitelja;
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
Preminuo je professor emeritus...

U petak, 13. siječnja 2017., u 78. godini života preminuo je u Zagrebu professor emeritus Vladimir Simeon, naš istaknuti znanstvenik i profesor, koji je svojim radom i predanošću trajno zadužio kako Kemijski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu tako i širu kemijsku i znanstvenu zajednicu. Profesor Simeon više je godina obnašao dužnost predstojnika Zavoda za fizikalnu kemiju, voditelja Poslijediplomskoga studija kemije, predsjednika Hrvatskoga kemijskog društva te  glavnog urednika časopisa Croatica Chemica Acta. Ispraćaj profesora Simeona bit će u utorak, 17. siječnja u 11.40 sati na groblju Mirogoj u Zagrebu.

Autor: webmaster KO
Autor: Mario Dakić
Stipendije UNESCO-a za istraživačke...

Obavijest o pozivu za podnošenje prijava za dodjelu UNESCO-ovih stipendija za istraživačke projekte u području zelene kemije, kao i posebnih stipendija za istraživačke projekte za inovacije u obradi i korištenju fosfogipsa.

Autor: Admin 2 dekanat
Autor: Admin 2 dekanat
Objavljen natječaj za program „Znanstvena suradnja“ za potporu
„Moja prva suradnja“ (1C)
 
Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 23. prosinca 2016. objavljuje natječaj za potporu „Moja prva suradnja“ (1C) u sklopu programa „Znanstvena suradnja“, koji je otvoren do srijede 08. ožujka 2017. godine.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. 
Autor: Admin 2 dekanat

Tim Sveučilišta u Zagrebu u sastavu Marin Tomić, Mislav Balunović i Domagoj Bradač (svi studenti PMF-a) je osvojio izvrsno drugo mjesto na ACM ICPC Central Europe Regional Contest koji se održao u Zagrebu ovog vikenda. Naš tim je tako i izborio nastup u finalu koje će se održati u SAD-u u svibnju 2017.

http://cerc.hsin.hr/index.php?page=results

Autor: webmaster KO

U subotu 19. studenog 2016. završila je 21. Smotra Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanoj dodjeli priznanja Prirodoslovno-matematički fakultet se okitio s dva: u kategoriji za komunikativnost i susretljivot te za najbolje predstavljanje u kino dvorani za predavanje dr. sc. Matije Bašića s Matematičkog odsjeka. Nagrade su preuzeli dr. sc. Iva Dasović kao glavna koordinatorica PMF-a i doc. dr. sc. Zvonko Iljazović kao koordinator Matematičkog odsjeka PMF-a. Više informacija na mrežnim stranicama Sveučilišta.

 

Autor: Iva Dasović
Profesori PMF-a izabrani za članove...

Redoviti profesori Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, akademik Dario Vretenar (Fizički odsjek) i prof. dr. sc. Goran Muić (Matematički odsjek) potvrđeni su od strane koncila akademije na sastanku 26. 6. 2016. u Cardiffu za nove članove Akademije Europe (Academy of Europe). Velika nam je čast čestitati našim profesorima na ovom iznimnom postignuću.

Autor: webmaster KO

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO

Brošura PMF-a

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji na odsjecima

23.
Veljača
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P2
24.
Veljača
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, P1
24.
Veljača
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 222
24.
Veljača
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, 222
24.
Veljača
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, P1
24.
Veljača
13:30-14:30,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Veljača
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, -030
28.
Veljača
10:30-11:30,
Kemijski odsjek, 225
28.
Veljača
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2016./2017. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10.2016. u 00:00 sati do 30.09.2017. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu