Obavijesti

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

AKUMULACIJA I POSTOJANOST FEKALNOGA ONEČIŠĆENJA U ROVINJSKOM PRIOBALJU

u

9. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 11.00 sati

u predavaonici (016) Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Admin dekanat

jučer u 07:00
Uređeno: jučer u 09:07

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za projekte i međunarodnu suradnju u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj

Admin dekanat

jučer u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent za rad na projektu HR.3.1.15-0017 Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskog klasifikacijskog okvira – EkoRaMa, pri Biološkom odsjeku PMF-a, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 14 mjeseci – 1 izvršitelj

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Nuklearne reakcije 10B + 10B i građa lakih atomskih jezgara

u

utorak 7. srpnja 2015. u 11:00 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Osobitosti imunosnih stanica odbijene prasadi obrađene izofluranom i dušikovim oksidulom

u

Četvrtak, 9. srpnja 2015. godine u 11,00 sati

u dvorani BO3 Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Dinamika naseljavanja perifitonskih dijatomeja u krškim izvorima

Bosne i Hercegovine

u

Petak, 3. srpnja 2015. godine u 10,00 sati

u dvorani BO3 Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat

MODELIRANJE STRUKTURE I REAKTIVNOSTI ORGANSKIH MOLEKULA NOVOM KLASTER-KONTINUUM METODOM SOLVATACIJE

 

utorak, 30. lipnja 2015. godine u 11.00 sati

u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

19.06.2015. u 07:00

za izbor

  1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HR.3.2.01-0130 u sklopu otvorenog Poziva HR.3.2.01 „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
Admin dekanat

Natječaj za mobilnost studenata u...

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak.god. 2015./16.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Dozimetrija uskih fotonskih snopova u stereotaktičkoj neuroradiokirurgiji gama nožem

u

utorak 30. lipnja 2015. u 11:00 sati

u seminaru F201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Uloga proupalnih i protuupalnih mehanizama u razvoju rezistencije posredovane ABC transporterima u upalnim bolestima crijeva

u

Petak, 3. srpnja 2015. godine u 10,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat

FOTOFIZIČKA I FOTOKEMIJSKA SVOJSTVA RESVERATROLA I NJEGOVE REAKCIJE S BIOLOŠKI ZNAČAJNIM RADIKALIMA

 

ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Ispitivanje i razvoj tankih dijamantnih detektora

u

utorak 30. lipnja 2015. u 10:00 sati

u predavaoni F13 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

03.06.2015. u 07:15

za izbor

  1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička logika i računarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu