Obavijesti
18.07.2014. u 17:07
NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike i Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2014./2015.

 

Tekst natječaja (pdf)

Admin dekanat

25.07.2014. u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – računovodstveni referent u Odsjeku u središnjoj službi za ručnovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Admin dekanat
[ Više... ]

23.07.2014. u 06:00

za izbor

 

1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija ili grana biokemija i molekularna biologija ili polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanosti o moru, na HRZZ projektu „Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA)“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

23.07.2014. u 06:00

za izbor

 

suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

18.07.2014. u 06:00

za izbor

 

1. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 2 izvršitelja;

2. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

16.07.2014. u 06:00

za izbor

 

1. suradnika u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

2. suradnika u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.

 

Admin dekanat
[ Više... ]Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu