Obavijesti
22.10.2014. u 11:47

Dr. sc. Marko Močibob, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje)

utorak, 28. listopada 2014. godine u 11,15 sati

u predavaonici A1, zgrada Kemije, Horvatovac 102a, Zagreb.

Naslov predavanja glasi:

"EKSPERIMENTALNE METODE ISTRAŽIVANJA PROTEINA“

Admin dekanat
[ Više... ]

22.10.2014. u 11:39
Uređeno: 22.10.2014. u 11:42

Dr. sc. Tin Perkov, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje)

utorak, 11. studenog 2014. godine u 10,00 sati

u predavaonici 005, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička c. 30, Zagreb.

Naslov predavanja glasi:

"SISTEM PRIRODNE DEDUKCIJE“

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Identifikacija periodičnosti višega reda u insektu Tribolium castaneum pomoću računalne GRM metode

u

srijedu 29. listopada 2014. u 13:00 sati

u predavaoni F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

 

Utjecaj vanjskog koherentnog zračenja na rubidijeve atome u magnetno-optičkoj stupici

u

srijedu 29. listopada 2014. u 11:00 sati

u predavaoni F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Utjecaj poremećene središnje homeostaze monoamina na metabolizam lipida, aktivnost monoaminooksidaze tipa B i koncentraciju serotonina u trombocitima

u

Petak, 31. listopada 2014. godine u 13,00 sati

uVijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Identifikacija endosimbiotskih odnosa hidre i alge primjenom metoda molekularne filogenije

u

Petak, 31. listopada 2014. godine u 13,00 sati

u Biblioteci Botaničkog zavoda, Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6/3, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

17.10.2014. u 06:00

1. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

2. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – računovodstveni referent u Odsjeku u središnjoj službi za ručnovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Admin dekanat
[ Više... ]

Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij (Master's degree) u trajanju od jedne do dvije godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD.

[Detaljnije na stranicama Svečilišta...]

Admin dekanat


Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus - Aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International Cooperation II. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u projektu kao EU partner.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat

03.10.2014. u 00:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik – povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

Sveučilište u Zagrebu na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, donesene na sjednici 8. srpnja 2014., raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu