Obavijesti
jučer u 11:47

Dr. sc. Marko Močibob, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje)

utorak, 28. listopada 2014. godine u 11,15 sati

u predavaonici A1, zgrada Kemije, Horvatovac 102a, Zagreb.

Naslov predavanja glasi:

"EKSPERIMENTALNE METODE ISTRAŽIVANJA PROTEINA“

Admin dekanat
[ Više... ]

jučer u 11:39
Uređeno: jučer u 11:42

Dr. sc. Tin Perkov, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje)

utorak, 11. studenog 2014. godine u 10,00 sati

u predavaonici 005, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička c. 30, Zagreb.

Naslov predavanja glasi:

"SISTEM PRIRODNE DEDUKCIJE“

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Identifikacija periodičnosti višega reda u insektu Tribolium castaneum pomoću računalne GRM metode

u

srijedu 29. listopada 2014. u 13:00 sati

u predavaoni F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

 

Utjecaj vanjskog koherentnog zračenja na rubidijeve atome u magnetno-optičkoj stupici

u

srijedu 29. listopada 2014. u 11:00 sati

u predavaoni F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Utjecaj poremećene središnje homeostaze monoamina na metabolizam lipida, aktivnost monoaminooksidaze tipa B i koncentraciju serotonina u trombocitima

u

Petak, 31. listopada 2014. godine u 13,00 sati

uVijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Identifikacija endosimbiotskih odnosa hidre i alge primjenom metoda molekularne filogenije

u

Petak, 31. listopada 2014. godine u 13,00 sati

u Biblioteci Botaničkog zavoda, Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6/3, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

17.10.2014. u 06:00

1. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

2. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – računovodstveni referent u Odsjeku u središnjoj službi za ručnovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Admin dekanat
[ Više... ]

Vrijeme:

23.10.2014. od 13:00 - 15:00 sati

Mjesto:   Ul. kralja Zvonimira 8, dvorana 304, 3. kat

Sudionici:

Panel je namijenjen nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat

Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij (Master's degree) u trajanju od jedne do dvije godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD.

[Detaljnije na stranicama Svečilišta...]

Admin dekanat


Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus - Aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International Cooperation II. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u projektu kao EU partner.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat

Vrijeme održavanja: četvrtak, 23. listopada 2014. godine

Mjesto održavanja: Aula Rektorata, Trg maršala Tita 14

Obrazac za prijavu

Admin dekanat

03.10.2014. u 00:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik – povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

24.09.2014. u 06:00

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) – 23 izvršitelja (doktoranda) i to:

 

FIZIČKI ODSJEK

1. za rad na projektu „Strongly Correlated Electrons in Layered Organics and Manganites: Low Frequency Excitations and Non-linear Dynamics“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2. za rad na projektu „High precision measurements of hadronic system properties and low energy QCD“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

3. za rad na projektu „Gravity and parity violation“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

4. za rad na projektu „Transport, magnetic and thermodynamic properties of selected inorganic and organic materials“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

5. za rad na projektu „MIAU – Matter and Interactions at Accelerators and in Universe“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

6. za rad na projektu „Local Probe and Mesoscopic Dynamics of New Phases in Strongly Correlated Electron Systems“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

7. za rad na projektu „Constraining AGN feedback through cosmic times: Paving the way for the next generation radio facilities“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

GEOFIZIČKI ODSJEK

8. za rad na projektu „Karakteristike turbulencije bure (CATURBO)“ iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

9. za rad na projektu „Climate of the Adriatic region in its global context – CARE“ iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

MATEMATIČKI ODSJEK

10.  za rad na projektu "Algebraic and combinatorial methods in vertex algebra theory" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za algebru i osnove matematike pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

11. za rad na projektu "Weak convergence methods and applications" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

12. za rad na projektu "Mathematical modelling, analysis and computing with applications to complex mechanical systems" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za numeričku matematiku i znanstveno računanje pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

13. za rad na projektu "Codes and Related Combinatorial Structures " iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za geometriju pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

14. za rad na projektu "Mathematical Analysis of Multiphysics problems Involving Thin and Composite Structures and Fluids" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

15. za rad na projektu "Automorphic forms, representations, and applications" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za algebru i osnove matematike pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

16 za rad na projektu "Dirac operators and representation theory" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

17. za rad na projektu "Stochastic Methods in Analytical and Applied Problems" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

BIOLOŠKI ODSJEK

18. za rad na projektu “Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA)” iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

19. za rad na projektu “Diversity and anteractions of chestnut, chestnut blight fungus and biocontrol agent – virus: implications on chestnut recovery” iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

20. za rad na projektu “Epigenetic regulation of IgG glycosylation” iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

21. za rad na projektu „Notch in hematopoietic stem cell differentiation and leukemia development“ iz područja biomedicine i zdravstva, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

KEMIJSKI ODSJEK

22. za rad na projektu „Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interaction“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;

23. za rad na projektu „Organic molecules in condensed phase: interactions and modeling“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

Sveučilište u Zagrebu na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, donesene na sjednici 8. srpnja 2014., raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu