Obavijesti
07.10.2015. u 07:45

za izbor

  1. u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, za rad na projektu „Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u nepunom radnom vremenu i to 50% od punog radnog vremena, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;
  3. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija na projektu „Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Kemijskom odsjeku PMF-a.
Admin dekanat

07.10.2015. u 07:30

za izbor

  1. nastavnika u nastavno zvanje viši predavač (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Admin dekanat

07.10.2015. u 07:30
AIESEC regrutira nove članove

AIESEC je najveća svjetska studentska organizacija te internacionalna platforma pomoću koje mladi imaju priliku otkriti i razviti svoje potencijala. Vizija organizacije je postići mir u svijetu i ostvariti ljudski potencijal kroz razvoj novih generacija mladih lidera. Taj se razvoj ostvaruje kroz programe međunarodnih volonterskih i stručnih praksi te radom za organizaciju na različitim projektima.

Detaljnije...

Admin dekanat

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

webmaster KO

29.09.2015. u 12:44

Dr. sc. Mario Bukal, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 05. listopada 2015. godine u 9,00 sati

 

u predavaonici 104, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„PROSTOR SOBOLJEVA H1

Admin dekanat

29.09.2015. u 12:39

Dr. sc. Anja Vrbaški, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 05. listopada 2015. godine u 8,00 sati

 

u predavaonici 104, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„POJAM SLABE DERIVACIJE“

 

Admin dekanat

29.09.2015. u 12:36

Dr. sc. Tomislav Pejković, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

ponedjeljak, 05. listopada 2015. godine u 13,00 sati

u predavaonici 109, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„PRSTEN CIJELIH GAUSSOVIH BROJEVA“

Admin dekanat

29.09.2015. u 12:33

Dr. sc. Nikola Sandrić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

utorak, 06. listopada 2015. godine u 14,15 sati

u predavaonici 004, Matematički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 30, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„MARKOVLJEVO SVOJSTVO“

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu