Obavijesti

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Molekularni učinci proteina alfa sinukleina u jezgri: vezanje na molekulu DNA i regulacija transkripcije

u

Srijedu, 10. prosinca 2014. godine u 14,00 sati

u Predavaonici P1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

21.11.2014. u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj Pododsjeka obrade i analize seizmografskih podataka u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

UTJECAJ KRISTALIZACIJE NA ELEKTRIČNE PROCESE I MAGNETSKE INTERAKCIJE U ŽELJEZNOM FOSFATNOM STAKLU

 

petak, 28. studenoga 2014. godine u 10.00 sati u

predavaonici 023 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Mehanizmi regulacije koštanih morfogenetskih proteina putem željeza u tkivima i plazmi

u

Četvrtak, 4. prosinca 2014. godine u 13,00 sati

u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Biološki učinci D-izomera met-encefalina u eksperimentalnom modelu kemijskog oštećenja jetre miša paracetamolom

u

Petak, 28. studenoga 2014. godine u 10,00 sati

u Biblioteci BZ Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

19.11.2014. u 06:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija pri Biološkom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) iz područja biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina pri Biološkom odsjeku PMF-a, bez zasnivanja radnog odnosa;

3. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Biološkom odsjeku PMF-a;

4. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;

5. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

6. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Geološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Uloga izoformi ciklooksigenaza u tumorigenezi sporadičnoga karcinoma debeloga crijeva

u

Petak, 28. studenoga 2014. godine u 14,30 sati

u Predavaoni A1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Kapa-Minkowskijev prostor i fizika na Planckovoj skali

u

srijedu 26. studenoga 2014. u 12:00 sati

u predavaoni F 201 ( seminar ), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Sferno simetrično trodimenzionalno nestacionarno gibanje mikropolarnog kompresibilnog viskoznog fluida "

u

ponedjeljak, 01. prosinca 2014. u 12.00 sati

u predavaonici br. 201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Mordell-Weilove grupe i izogenije familija eliptičkih krivulja"

u

utorak, 02. prosinca 2014. u 16.00 sati

u predavaonici br. A102 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30

Admin dekanat
[ Više... ]

14.11.2014. u 06:00
Uređeno: 14.11.2014. u 06:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

2. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

gradonačelnik Grada Zagreba

 raspisuje

 N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA

DOKTORANDIMA STUDIJA U GRADU ZAGREBU ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015.

 

[Detaljnije na stranicana Grada Zagreba... ]

Admin dekanat

13.11.2014. u 12:34

Dr. sc. Aleksandar Vojta, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

utorak, 02. prosinca 2014. godine u 14,15 sati

u dvorani BO5, Biološki odsjek PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"GENSKE MUTACIJE“

Admin dekanat
[ Više... ]

Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u okviru projekta Erasmus Mundus - Aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-Tunisia-Algeria-Libya International Cooperation II. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u projektu kao EU partner.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat

Sveučilište u Zagrebu na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, donesene na sjednici 8. srpnja 2014., raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu