Obavijesti
19.12.2014. u 11:31

 

Uprava PMF-a

Admin dekanat
[ Više... ]

12.12.2014. u 06:00

za stručno osposobljavanje

na radnom mjestu diplomirani knjižničar u Središnjoj geofizičkoj knjižnici pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Taksonomija i biološke značajke mekousne Salmo obtusirostris

(Heckel, 1851) (Actinopterygii, Salmonidae)

u

Ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine u 14,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Raznolikost gena glavnoga sustava tkivne podudarnosti skupine II u konja prirodno inficiranih patogenim bakterijama iz roda Leptospira

u

Ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine u 11,00 sati

u Biblioteci ZAF, Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Measurement of the 58Ni neutron capture cross section

(Mjerenje udarnoga presjeka za uhvat neutrona na izotopu 58Ni)

u

petak 19. prosinca 2014. u 11:00 sati

u predavaoni F201 (seminar), u zgradi Fizičkog odsjeka, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Konvergencija blok Jacobijevih metoda"

u

srijedu, 17. prosinca 2014. u 14:00 sati

u predavaonici br. 109 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

SINTEZA I STRUKTURA NOVIH DERIVATA TRANS-(3R,4R)-AMINO-β-LAKTAMA TE NJIHOVO BIOLOŠKO TESTIRANJE NA INHIBICIJU APSORPCIJE KOLESTEROLA

 

srijeda, 17. prosinca 2014. godine u 13.00 sati u predavaonici P1

Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

Horvatovac 102a, Zagreb

Danijel Namjesnik
[ Više... ]

REDUKCIJA RIBONUKLEOTIDA U PREBIOTIČKIM UVJETIMA

 

četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 10.00 sati u predavaonici 304/III

Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

Horvatovac 102a, Zagreb

Danijel Namjesnik
[ Više... ]

PRAĆENJE PROCESA MALIGNIH MODIFIKACIJA STANICA PROSTATE I JETARA

 

petak, 19. prosinca 2014. godine u 16.00 sati u

predavaonici A1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Danijel Namjesnik
[ Više... ]

KONFORMACIJSKA DINAMIKA ADENILACIJSKE DOMENE TIROCIDIN-SINTETAZE 1 PRAĆENA METODOM FLUORESCENCIJSKE SPEKTROSKOPIJE

 

četvrtak, 11. prosinca 2014. godine u 15.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Danijel Namjesnik
[ Više... ]

raspisuje

NATJEČAJ

za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2015. godinu.

 

[Detaljnije na stranicama Ministarstva...]

Admin dekanat


03.12.2014. u 06:00

1. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesoor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika pri Biološkom odsjeku PMF-a;

2. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent na ERC projektu „Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

3. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

4. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand na projektu „Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, pri Kemijskom odsjeku PMF-a.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

objavljuje


NATJEČAJ
za dodjelu godišnjih nagrada Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima
u 2014. godini

[Detaljnije...]

Admin dekanat

KOMPLEKSIRANJE ANIONSKIH I NEUTRALNIH VRSTA S DERIVATIMA DEHIDRACETNE KISELINE I KALIKS[4]ARENA U OTOPINI

 

petak, 12. prosinca 2014. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu