Obavijesti
Natječaj za upis na poslijediplomske...

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2015./2016.

Tekst natječaja

 

 

 

 

 

Potrebna dokumentacija za upis nalazi se na stranicama odsjeka:

  1. Ured za poslijediplomske studije Kemije
  2. Ured za poslijediplomski studij Geologije i Oceanologije
  3. Ured za poslijediplomski studij Biologije
  4. Ured za poslijediplomski doktorski studij Geografije
  5. Ured za poslijediplomski doktorski studij Matematike
  6. Ured za poslijediplomske studije Fizike, Geofizike
Admin dekanat

ENANTIOSELEKTIVNA KROMATOGRAFIJA β-AMINOALKOHOLA NA POLISAHARIDNIM KIRALNIM NEPOKRETNIM FAZAMA

 

ponedjeljak, 13. srpnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

 

Dinamika i struktura otopina soli deoksiribonukleinske kiseline:
utjecaj valencije protuiona

u

utorak 14. srpnja 2015. u 10:00 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi anketu o utjecaju postupaka vanjskog vrednovanja na sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

CiIj je ove ankete istražiti svrsihodnost reakreditacije visokih učilišta te prikupiti informacije o tome što pojam kvalitete znači dionicima u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja.

Detaljnije na stranicama Agencija za znanost i visoko obrazovanje...

 

Admin dekanat

03.07.2015. u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj pododsjeka za poslove glavne knjige u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Visokorazlučiva spektroskopija rendgenskoga zračenja na ionskoj mikroprobi

u

ponedjeljak 13. srpnja 2015. u 10:00 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Characterization of very high energy gamma-radiation from active galactic nuclei observed by the MAGIC telescopes

(Svojstva visokoenergijskoga gama-zračenja iz aktivnih galaktičkih jezgri

opažanih teleskopima MAGIC)

u

ponedjeljak 13. srpnja 2015. u 13:00 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

AKUMULACIJA I POSTOJANOST FEKALNOGA ONEČIŠĆENJA U ROVINJSKOM PRIOBALJU

u

9. srpnja 2015. godine (četvrtak) u 11.00 sati

u predavaonici (016) Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

 

Admin dekanat

01.07.2015. u 07:00
Uređeno: 01.07.2015. u 09:07

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za projekte i međunarodnu suradnju u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj

Admin dekanat

01.07.2015. u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent za rad na projektu HR.3.1.15-0017 Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskog klasifikacijskog okvira – EkoRaMa, pri Biološkom odsjeku PMF-a, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 14 mjeseci – 1 izvršitelj

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Nuklearne reakcije 10B + 10B i građa lakih atomskih jezgara

u

utorak 7. srpnja 2015. u 11:00 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Osobitosti imunosnih stanica odbijene prasadi obrađene izofluranom i dušikovim oksidulom

u

Četvrtak, 9. srpnja 2015. godine u 11,00 sati

u dvorani BO3 Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Dinamika naseljavanja perifitonskih dijatomeja u krškim izvorima

Bosne i Hercegovine

u

Petak, 3. srpnja 2015. godine u 10,00 sati

u dvorani BO3 Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat

MODELIRANJE STRUKTURE I REAKTIVNOSTI ORGANSKIH MOLEKULA NOVOM KLASTER-KONTINUUM METODOM SOLVATACIJE

 

utorak, 30. lipnja 2015. godine u 11.00 sati

u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

19.06.2015. u 07:00

za izbor

  1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HR.3.2.01-0130 u sklopu otvorenog Poziva HR.3.2.01 „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
Admin dekanat

Natječaj za mobilnost studenata u...

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za Erasmus+ stručnu praksu za ak.god. 2015./16.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Dozimetrija uskih fotonskih snopova u stereotaktičkoj neuroradiokirurgiji gama nožem

u

utorak 30. lipnja 2015. u 11:00 sati

u seminaru F201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Uloga proupalnih i protuupalnih mehanizama u razvoju rezistencije posredovane ABC transporterima u upalnim bolestima crijeva

u

Petak, 3. srpnja 2015. godine u 10,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat

FOTOFIZIČKA I FOTOKEMIJSKA SVOJSTVA RESVERATROLA I NJEGOVE REAKCIJE S BIOLOŠKI ZNAČAJNIM RADIKALIMA

 

ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

 

webmaster KO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Ispitivanje i razvoj tankih dijamantnih detektora

u

utorak 30. lipnja 2015. u 10:00 sati

u predavaoni F13 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu