Obavijesti
18.07.2014. u 17:07
NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike i Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2014./2015.

 

Tekst natječaja (pdf)

Admin dekanat

10.09.2014. u 09:54
Uređeno: 10.09.2014. u 09:54

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na svečano obilježavanje 140. obljetnice Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a. Proslava će se održati u utorak 23. rujna 2014. godine 11 sati u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Opatička ulica 18, Zagreb.

Tim povodom biti će otvorena izložba "Neraskidive spone"na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u ponedjeljak 22. rujna 2014. godine u 13 sati.


Više informacija o povijesti i djelovanju Zoologijskog zavoda možete pročitati OVDJE

Webmaster BO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

Biološki markeri učinaka toksičnih metala u dojilja na području Zadarske županije

u

Petak, 26. rujna 2014. godine u 14,30 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

Uloga gena KIR u transplantaciji krvotvornih matičnih stanica

u

Ponedjeljak, 22. rujna 2014. godine u 10 sati

u Dvorani BO1 Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

TAKSONOMSKI SASTAV EPIFITSKIH DIJATOMEJA (BACILLARIOPHYTA) U PODRUČJIMA INVAZIVNIH MAKROALGI CAULERPA TAXIFOLIA (VAHL) C. AGARDH I CAULERPA RACEMOSA (FORSSKÅL) J. AGARDH (JADRANSKO MORE, HRVATSKA)

u

ponedjeljak, 22 rujna 2014. godine u 11.00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Admin dekanat
[ Više... ]

15.09.2014. u 23:09
Uređeno: 15.09.2014. u 23:09
Ivana Erdelez
[ Više... ]

15.09.2014. u 23:09
Uređeno: 15.09.2014. u 23:09
Ivana Erdelez
[ Više... ]

Obrana doktorske disertacije Suzane Miodragović, asistentica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, održat će se

u

četvrtak, 25. rujna 2014. u 11.00 sati


u predavaonici br. 108 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Naslov disertacije je:

"Rotacija svojstvenih potprostora perturbiranih matričnih parova s realnim spektrom"

Admin dekanat
[ Više... ]

DINAMIKA SKLAPANJA AMINOACIL-tRNA-SINTETAZNOG KOMPLEKSA
 
srijeda, 17. rujna 2014. godine u 13:00 sati u
predavaonici P1 Kemijskog odsjeka
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

12.09.2014. u 06:00

za izbor


1. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

11.09.2014. u 20:34

Dr. sc. Josip Požar, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

srijeda, 01. listopada 2014. godine u 11,15 sati

u predavaonici A2, Horvatovac 102a, Zagreb.

Naslov predavanja glasi:

"UVOD U KVANTNU TEORIJU“

 

Admin dekanat
[ Više... ]

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

Utjecaj kaveznih uzgajališta riba u Zadarskoj županiji na opterećenje mora

u

Petak, 19. rujna 2014. godine u 10 sati

u Dvorani BO4 Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Admin dekanat
[ Više... ]

11.09.2014. u 09:13
Uređeno: 12.09.2014. u 15:02

UTJECAJ ODABRANIH DOPANADA NA STRUKTURU I MIKROSKTRUKTURU CINKOVOGA I BARIJEVOGA ALUMINATA


ponedjeljak,  15. rujna 2014. godine u 9.00 sati u
predavaonici 023 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

 

Admin dekanat
[ Više... ]

FEROCENSKI BIOKONJUGATI S AMINOKISELINAMA I UGLJIKOHIDRATIMA
 
petak, 19. rujna 2014. godine u 11.00 sati u
Vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Pierottijeva 6, Zagreb
 

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

10.09.2014. u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

Sveučilište u Zagrebu na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu, donesene na sjednici 8. srpnja 2014., raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji e-kolegij u ak. god. 2013./2014. Natječaj je otvoren do 24. rujna 2014.

[Detaljnije na stranicama Sveučilišta...]

Admin dekanat


22.08.2014. u 06:00

1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 3 (tri) izvršitelja.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu