Obavijesti
18.07.2014. u 17:07
NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike i Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2014./2015.

 

Tekst natječaja (pdf)

Admin dekanat

danas u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u Odsjeku za preddiplomski i diplomski studij pri Geološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Admin dekanat
[ Više... ]

danas u 06:00

za izbor

 

1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija ili grana biokemija i molekularna biologija ili polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanosti o moru, na HRZZ projektu „Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA)“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

danas u 06:00

za izbor

 

suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

18.07.2014. u 06:00

za izbor

 

1. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 2 izvršitelja;

2. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

16.07.2014. u 06:00

za izbor

 

1. suradnika u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

2. suradnika u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.

 

Admin dekanat
[ Više... ]


ULOGA KOMPLEKSA RSC U REMODELIRANJU STRUKTURE  KROMATINA PROMOTORA PHO  GENA KVASCA SACCHAROMYCES CEREVISIAE

utorak,  15. srpnja 2014. godine u 13.30 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

08.06.2014. u 08:21
Uređeno: 08.06.2014. u 09:04

PRIMJENA POSREDNE INDUKCIJE KIRALNOSTI U ASIMETRIČNOJ KATALIZI: ENANTIOSELEKTIVNO HIDROGENIRANJE KOMPLEKSIMA RODIJA S BIOKONJUGATIMA TRIFENILFOSFINA I KIRALNIH AMINOKISELINA

petak,  27. lipnja 2014. godine u 10.00 sati u
predavaoni P2 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

SPEKTROMETRIJA MASA FRAGMENATA PEPTIDNIH IONA NASTALIH DJELOVANJEM RADIKALA

srijeda, 18. lipnja 2014. godine u 12.00 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

SPEKTROSKOPSKO I KEMOMETRIČKO ISTRAŽIVANJE JESTIVIH ULJA

ponedjeljak,  2. lipnja 2014. godine u 13.00 sati u
predavaoni 222/II Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]

ODREĐIVANJE POLIFENOLA, INDOL-3-OCTENE KISELINE I 2-AMINOACETOFENONA U VINIMA TEKUĆINSKOM KROMATOGRAFIJOM VISOKE DJELOTVORNOSTI

­četvrtak,  15. svibnja 2014. godine u 8.30 sati u
predavaoni P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Snježana Vodopija Mandić
[ Više... ]


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu