PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

Autor: Admin 2 dekanat

Vijeće Fizičkog odsjeka razmotrilo je dokumente vezane uz cjelovitu kurikularnu reformu. Zaključci (PDF) su prosljeđeni kao prilog stručnoj raspravi o cjelovitoj kurikularnoj reformi.

Autor: Tamara Nikšić

Traju prijave za ovogodišnju Kampusijadu –

očekuje se više od 900 prijavnica zagrebačkih studenata!

 

Zagreb, 27.4. – Organizacijski odbor Kampusijade, najvećeg sportskog natjecanja zagrebačkih studenata, otvorio je prošloga tjedna prijave za preko dvadeset disciplina u kojima će se studenti moći natjecati i osvojiti bogate nagrade koje uključuju putovanja u Krakow, Sarajevo i Budimpeštu! Kampusijada će se odviti 12. svibnja na Znanstveno učilišnom Kampusu Borongaj u razdoblju od 10 do 18 sati, dok će se 11. svibnja odviti kvalifikacijske runde za one sportove koje prime najviše prijava.

Autor: Admin 2 dekanat

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

za izbor

na radno mjesto suradnik na ERC projektu „Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys“, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Akrobacije molekulskih kristala – termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“, na određeno vrijeme u trajanju do dvije godine u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj; 
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje docent, izvanredni profesor ili redoviti profesor-1. izbor (naslovna zvanja) iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru na Interdisciplinarnom doktorskom sveučilišnom studiju Oceanologije pri Geološkom odsjeku PMF-a – 6 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje


ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA
objavljenog u "Narodnim novinama" 06. travnja 2016. godine, u "Večernjem listu“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na internet stranicama Fakulteta i na Euraxess portalu 07. travnja 2016. godine

Dio teksta natječaja koji se odnosi na rok prijave na natječaj mijenja se i glasi:

„Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Služba Dekanata (kadrovski poslovi), Zagreb, Horvatovac 102a, za točke 1., 2., 3., 4., i 5. u roku od 30 dana, a za točke 6. i 7. u roku 35 dana od dana objavljivanja natječaja u „Narodnim novinama“.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra i grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost br. 8799 „Tvar i međudjelovanja na ubrzivačima i u svemiru“ (https://www.pmf.unizg.hr/phy/en/zavodi/ztfcp/proj/miau), na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HRZZ UIP-2014-09-9744 „Komparativna i funkcionalna genomika fitoplazmi-emergentnih biljnih patogena u Hrvatskoj“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a.
Autor: Admin 2 dekanat

Nakon više od pola stoljeća, u CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja) kod Ženeve bit će isporučeni prvi uređaji napravljeni u Hrvatskoj. Naime, za potrebe eksperimenta ALICE u CERN-u kompanija PicoLogic razvila je pikoampermetar, uređaj za mjerenje malih struja. Glavni istraživač s PMF-a na ovom projektu je prof. dr. sc. Mirko Planinić s Fizičkog odsjeka PMF-a.
Planinić je kompaniju PicoLogic osnovao zajedno s Marinkom Kovačićem, mladim asistentom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.
Više informacija...

 

Autor: webmaster FO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO

Brošura PMF-a


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. Primorac Kristina 6292 772 ili Mirica Balog 6292 771


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu