PMF Naslovnica

Obavijesti

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

za izbor

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu HRZZ „Weak convergence methods and applications" (http://riemann.math.hr/weconmapp/), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom,  u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;   
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF—a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za animanu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremeno, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a;
  6. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.
Autor: Admin 2 dekanat

Više na stranicama Sveučilišta!

Autor: Admin 2 dekanat

Više na stranicama Sveučilišta!

Autor: Admin 2 dekanat

Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 29. sijenja 2016. g. donio je odluku da se 01. veljače 2016. g. raspisuje Natječaj za studentske programe za ljetni semestar akademske godine 2015./2016. Više molimo pročitajte ovdje.

Autor: webmaster KO

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent (za pravne poslove) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Već tradicionalno devetu godinu zaredom studentska udruga BEST Zagreb u sklopu svog projekta EBEC Zagreb-Dani inženjera daje šansu mladim inženjerima da svoja umijeća iskažu pred profesorima, predstavnicima tvrtki te svojim kolegama. Od 21. do 24. ožujka na Fakultetu elektrotehnike i računarstva odvijat će se četiri dana prepuna događanja na kojima svaki student zagrebačkog Sveučilišta može naći nešto za sebe.

Autor: webmaster KO

2. veljače 2016. godine će biti svečana inauguracija Međunarodne godine globalnog razumijevanja (IYGU) u Jeni. Profesor Klaus Töpfer, bivši njemački ministar za okoliš i izvršni direktor Programa za okoliš UN-a (UNEP) će otvoriti ceremoniju.

 

Autor: Ivana Erdelez

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik pri Biološkom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent (za upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

koja će se održati od 4. do 8. travnja 2016. g. u Pragu.

Više na stranicama Sveučilišta!

Autor: Admin 2 dekanat

Nakon više od pola stoljeća, u CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja) kod Ženeve bit će isporučeni prvi uređaji napravljeni u Hrvatskoj. Naime, za potrebe eksperimenta ALICE u CERN-u kompanija PicoLogic razvila je pikoampermetar, uređaj za mjerenje malih struja. Glavni istraživač s PMF-a na ovom projektu je prof. dr. sc. Mirko Planinić s Fizičkog odsjeka PMF-a.
Planinić je kompaniju PicoLogic osnovao zajedno s Marinkom Kovačićem, mladim asistentom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.
Više informacija...

 

Autor: webmaster FO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Događaji na odsjecima

Danas:
10:00-12:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Lara Mikac
10:00-15:00, Kemijski odsjek, A2
Predstava „Čarolije u kemiji“


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. LJERKA JANĐEL, TEL: 01/ 62 92  650, MOBITEL: 098 98 319 867,E-MAIL: ljerka.jandjel@sunce.hr


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu