Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu raspisuje natječaj za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja na Sveučilištu u Zagrebu iz sredstava dodijeljenih Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Rok za predaju prijave je 15. rujna 2014. u 23.59 sati.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta

 

Admin dekanat

18.07.2014. u 17:07
NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike i Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2014./2015.

 

Tekst natječaja (pdf)

Admin dekanat

23.07.2014. u 06:00

za izbor

 

1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija ili grana biokemija i molekularna biologija ili polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanosti o moru, na HRZZ projektu „Bio-tracing Adriatic water masses (BIOTA)“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]

23.07.2014. u 06:00

za izbor

 

suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat
[ Više... ]


Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu