PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Obavijesti

U rujnu 2016. objavljen je treći rad ove godine u časopisu Nature Communications u kojem su bitnu ulogu imali djelatnici Fizičkog odsjeka. U radu su Damjan Pelc, Marija Vučković i Miroslav Požek u suradnji s kolegama iz Dresdena objavili otkriće nematske nabojne faze između prugastog nabojnog uređenja i metalnog stanja u La1.8-xEu0.2SrxCuO4, objasnivši tako proces taljenja nabojnih pruga u kupratima. (D. Pelc et al., Nature Communications 7, 12775 (2016))

Podsjetimo:
U lipnju je Hrvoje Buljan u suradnji sa suradnicima na MIT-u objavio otkriće novog načina pretvaranja električnog u svjetlosni signal korištenjem grafena (I. Kaminer et al., Nature Communications 7, 11880 (2016))

U siječnju su Maja Novak, Nenad Pavin i Matko Glunčić u suradnji sa suradnicima s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković objavili promijenjenu paradigmu o ravnoteži sila u diobenom vretenu (J. Kajtez et al., Nature Communications 7, 10298 (2016))

Autor: webmaster FO
Profesori PMF-a izabrani za članove...

Redoviti profesori Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, akademik Dario Vretenar (Fizički odsjek) i prof. dr. sc. Goran Muić (Matematički odsjek) potvrđeni su od strane koncila akademije na sastanku 26. 6. 2016. u Cardiffu za nove članove Akademije Europe (Academy of Europe). Velika nam je čast čestitati našim profesorima na ovom iznimnom postignuću.

Autor: webmaster KO

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2016./2017.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Natures in between. Environments in areas of contact among states, economic systems, cultures and religions

Autor: Ivana Erdelez

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj, primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

Autor: Iva Dasović

U studiji u kojoj su istraživane sile u diobenom vretenu, Maja Novak i Nenad Pavin u suradnji s Matkom Glunčićem, s Fizičkog odsjeka PMF-a, razvili su teorijski opis sila, dok su eksperimente napravili suradnici s međunarodnih institucija te s Insituta Ruđer Bošković. U ovom je interdisciplinarnom istraživanju promijenjena paradigma o ravnoteži sila u diobenom vretenu, a rezultati su objavljeni u prestižnom časopisu Nature Communications (Nat. Commun. 2016, 7, 10298.)

Autor: webmaster KO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO
Autor: Admin 2 dekanat

Brošura PMF-a

Natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije 2016./2017.

Događaji na odsjecima

27.
Rujan
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
Rujan
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 222
29.
Rujan
14:00-14:30,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
14:30-15:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
15:30-16:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Rujan
15:00-15:30,
Kemijski odsjek, P1
30.
Rujan
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 222


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. Primorac Kristina 6292 772 ili Mirica Balog 6292 771


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu