Obavijesti

19.03.2015. u 09:39

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu trenutno prolazi postupak reakreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu Fakultet će posjetiti međunarodno stručno povjerenstvo. Ukoliko želite dostaviti svoj komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite li pohvaliti rad Vašega visokog učilišta ili nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje mišljenje putem povjerljive komunikacije putem ovog linka do 03. travnja 2015. godine. Agencija za znanost i visoko obrazovanje jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentare. Dobivene će se informacije koristiti isključivo u postupku reakreditacije Vašega visokog učilišta.

webmaster KO

23.03.2015. u 23:40
U ponedjeljak 23.03.2015. u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, održan je info-sastanak članova radnih skupina PMF-a, Partnera i vanjskih suradnika na projektu „Razvoj studija ekologije, računarstva i matematike uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira - EkoRaMa“ (HR.3.1.15-0017).
Prezentaciju možete pogledati ovdje.
webmaster BO

26.03.2015. u 07:00

za izbor pod točkom 4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, koji je objavljen u „Večernjem listu“, „Narodnim novinama“, na internet stranicama Fakulteta, Euraxess portalu i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. ožujka 2015. godine.

Admin dekanat

 Rok za prijavu: 15 travanj 2015.

Detaljnije...

Admin dekanat

21.03.2015. u 09:24
Uređeno: 21.03.2015. u 09:24

Stpendije Sveučilišta u Tokiju za studij na trećoj godini preddiplomskog studija kemije.

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/GSC/admissions/application.html

[Detaljnije...]

Admin dekanat

20.03.2015. u 06:30

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

18.03.2015. u 06:15

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra i grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na HRZZ-u „Diversity and interactions of chestnut, chestnut blight fungus and biocontrol agent – virus: implications on chestnut recovery“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u trajanju od dvije godine, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Ekspresija prijenosnika natrija i glukoze Sglt1 (Slc5a1) u organima miševa

u

Petak, 27. ožujka 2015. godine u 12,00 sati

u Predavaoni (008) Geološko-paleontološkog zavoda, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Measurement of the p(e,e' π+)n reaction

with the short-orbit spectrometer at Q2= 0.078 (GeV/c)2

Mjerenje reakcije p(e,e' π+)n spektrometrom kratke orbite na Q2= 0.078 (GeV/c)2

u

utorak 24. ožujka 2015. u 10:30 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Fractal analysis of unbounded sets in Euclidean spaces and Lapidus zeta functions "

("Fraktalna analiza neomeđenih skupova u Euklidskim prostorima i Lapidusove zeta funkcije")

u

srijedu, 25. ožujka 2015. u 11.00 sati

u predavaonici D 102, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3.

Admin dekanat

MEHANIZMI POPRAVKA POGREŠKE LEUCIL-tRNA-SINTETAZE SPRJEČAVAJU NEKANONSKU MISTRANSLACIJU PROTEOMA BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI

 

srijeda, 18. ožujka 2015. godine u 15.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

06.03.2015. u 08:25
Uređeno: 06.03.2015. u 08:25

za izbor

 

nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.

Rok za prijavu na natječaj je 30. travnja 2015. do 16 sati.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija...

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu do 20. svibnja 2015.

[Detaljnije...]

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu