Obavijesti

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Event shape dependent pion femtoscopy of proton-proton collisions at 7 TeV center-of-mass energy

(Pionska femtoskopija sudara protona i protona na energiji 7 TeV u centru mase u ovisnosti o obliku događaja)

u

ponedjeljak 8. lipnja 2015. u 10:00 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH iz Austrije, od 5. do 25. srpnja 2015. održat će sedmu po redu Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika.

Program je koncipiran za studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija koji bi htjeli usavršiti znanje njemačkog/hrvatskog jezika. U programu Ljetne škole može sudjelovati 28 studenata s austrijskih sveučilišta koji uče hrvatski jezik i 28 studenata s hrvatskih sveučilišta koji uče njemački jezik.
Ljetna škola obuhvaća 60 sati nastave jezika, učenje u tandemu, izlete i filmske večeri. Na kraju ljetne škole polaznici polažu ispit i dobivaju potvrdu o položenom ispitu. Za uspješno završen program, studenti stječu 4 ECTS boda.
Više informacija može se pronaći na: http://oet.unipu.hr/index.php?id=1196

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Molekularna organizacija, epigenetički status i transkripcijska aktivnost 18S-5.8S-26S rDNA lokusa vrste Quercus robur

u

Ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine u 14,00 sati

u Predavaonici 008, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Admin dekanat

20.05.2015. u 16:28

Dr. sc. Mario Novak, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

petak, 22. svibnja 2015. godine u 12,00 sati

u predavaoni br. F25, zgrada Fizičkog odsjeka, Bijenička c. 32, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"ŠTO NAM KVANTNE OSCILACIJE MOGU OTKRITI

O SVOJSTVIMA MATERIJALA“

Admin dekanat

20.05.2015. u 13:06

Pozivamo vas na predavanje istaknutog francuskog znanstvenika i člana Francuske akademije znanosti prof. dr. sc. Marca Fontecave, koje će se održati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka PMF, Horvatovac 102 a, u Zagrebu, u srijedu, 27. svibnja 2015. s početkom u 14:30 sati. Predavanje nosi naslov

 

Catalysis for Energy: Enzymes, Artificial Enzymes and Bioinspired Catalysts

webmaster KO

20.05.2015. u 07:00

za izbor pod točkama:

4. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a;

5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a

Admin dekanat

20.05.2015. u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj Ustrojstvene jedinice za računarstvo i programske podrške Informatičkog odjela Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

Erasmus+ natječaj za mobilnost...

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja u akademskoj godini 2015./2016.

za aktivnosti:

  • podučavanje (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica te nenastavno osoblje iz tvrtki izvan RH)
  • kombinirana aktivnost podučavanja i osposobljavanja (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica)
  • osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i sastavnica).

 

Rok za prijavu:

zaključno do  11. lipnja 2015.

 

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

19.05.2015. u 17:58

Dr. sc. Gordan Horvat, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

utorak, 26. svibnja 2015. godine u 10,00 sati

u predavaonici 222, zgrada kemije, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

"REAKCIJSKA KALORIMETRIJA“

Admin dekanat

PRIMJENA POVRŠINSKI MODIFICIRANIH TITANATNIH NANOCJEVČICA U ELEKTROKEMIJSKIM SENZORIMA

 

srijeda, 20. svibnja 2015. godine u 11.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta,

 Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Brzi aproksimacijski algoritmi za problem povezanog skupovnog pokrivača i srodne probleme"

u

četvrtak, 28. svibnja 2015. u 12.00 sati


u predavaonici br. 201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

RASPODJELA I PONAŠANJE ORGANOKOSITROVIH SPOJEVA U PRIOBALNOM MORU ISTOČNOGA DIJELA JADRANA

u

ponedjeljak, 25. svibnja 2015. godine (ponedjeljak) u 14.00 sati

u predavaoni(- 008) Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Study of heavy-ion reactions with large solid angle magnetic spectrometers

(Proučavanje teškoionskih reakcija magnetskim spektrometrom velikoga prostornoga kuta)

u

ponedjeljak 25. svibnja 2015. u 15:00 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

ZASTUPLJENOST KOLOIDNIH MINERALNIH FAZA U RECENTNIM SEDIMENTIMA JADRANA I NJIHOVA ULOGA U BIOGEOKEMIJSKOM KRUŽENJU TVARI

u

petak, 22. svibnja 2015. godine (petak) u 12.00 sati

u predavaoni(- 008) Geološko-paleontološkog zavoda Geološkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

KARAKTERIZACIJA METAMIKTNIH MINERALA KOMPLEKSNIH KRISTALOKEMIJSKIH SVOJSTAVA – PRIMJER ALLANITA

u

petak, 22. svibnja 2015. godine u 9.30 sati

u predavaonici MPZ1 Mineraloško-petrografskog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 95.

Admin dekanat

13.05.2015. u 11:18
Uređeno: 13.05.2015. u 11:25
Symposium & Workshop on...

Zavod za biokemiju PMF-a u suradnji s tvrtkom Nanotemper Technologies GmbH organizira simpozij i radionicu o metodi termoforeze pod naslovom "Symposium & Workshop on Microscale Thermophoresis" koji će se održati 30. lipnja i 1. srpnja 2015. Termoforeza je vrlo osjetljiva metoda za kvantitativno istraživanje međudjelovanja biomolekula, a jedini uređaj za termoforezu u Hrvatskoj nedavno je nabavljen na Zavodu za biokemiju PMF-a u okviru FP7 projekta IntegraLife. 

Igor Sviben

13.05.2015. u 07:30

za izbor

 

  1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a;
  2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;
  3. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;
  4. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a;
  5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a.
Admin dekanat

Nagrade Hrvatske akademije znanosti i...

Nagrade za najviša dostignuća u području prirodnih znanosti i matematike dodijeljene su PMF-ovcima prof. dr. sc. Toniju Nikoliću za objavljivanje izuzetno vrijednog dvovolumnog djela "Sistematska botanika – raznolikost i evolucija biljnog svijeta" (Alfa d.d., Zagreb, 2013.) i prof. dr. sc. Vladislavu Tomišiću za izuzetne znanstvene rezultate vezane uz razvoj novih receptora aniona, kationa i neutralnih vrsta te fizikalno-kemijska istraživanja odgovarajućih reakcija kompleksiranja, s naglaskom na utjecaj otapala, odnosno solvatacije na ravnoteže proučavanih procesa.

webmaster KO

SINTEZA 9-DEAZAPURINSKIH DERIVATA I 1,2,3-TRIAZOLIL SULFONAMIDO-RIBOFURANOZIDNIH KONJUGATA

 

srijeda, 6. svibnja 2015. godine u 12.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu