Naslovnica

Obavijesti

Autor: webmaster BO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Ekološka obilježja koraligenske zajednice u istočnom dijelu Jadranskoga mora

u

Petak, 4. prosinca 2015. godine u 12,30 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Citogenetičke značajke limfoidnih neoplazmi

u

Utorak, 1. prosinca 2015. godine u 11,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u „Narodnim novinama“, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internet stranicama Fakulteta dana 21.10.2015. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj.

Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat

Web stranice PMF-a (dekanat i neki odsjeci) su nedavno promijenile dizajn. Prešlo se na takozvani responzivni dizajn, koji omogućuje ispravan prikaz stranica na ekranima drastično različitih dimenzija i rezolucija (od mobitela na više) kao i bolju prilagođenost korisnicima slabijeg vida i slično ("accessibility").

Autor: webmaster FO

za izbor

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, za rad na HRZZ projektu IP-2014-09-7899 „Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata“, na određeno vrijeme u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a; 
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na ERC projektu „Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;  
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HORIZON2020 „BIOengineered grafts for Cartilage Healing in Patients (BIO-CHIP)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
 4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HORIZON2020 „BIOengineered grafts for Cartilage Healing in Patients (BIO-CHIP)“, na određeno vrijeme u trajanju od dva mjeseca, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
 5. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, za rad na projektu “Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015. godini (GRUPA E – ribolovno područje Jadran) EV.br. 10-E/2015/MV)“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.
Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (za određene poslove) u Pododsjeku za računarstvo i programske podrške Informatičkog odjela pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Svečanom dodjelom priznanja, koja je održana u Kinu Studentskoga centra, završena je 20. smotra Sveučilišta u Zagrebu. Priznanja su najuspješnijim sudionicima dodijelili rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić. U kategoriji komunikativnost i susretljivost priznanje je dobio Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, a za najbolje predstavljanje u kino-dvorani nagrađen je Matematički odsjek. Molimo više pročitajte ovdje.

Autor: webmaster KO

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za administrativne poslove) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 1. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;
 2. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Geofizičkom odsjeku PMF-a;  
 3. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;   
 4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a; 
 5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana genetika, evolucija i filogenija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

Mobilnost izvan CEEPUS mreža odnosi se na svaku mobilnost između dva visoka učilišta koja su prihvatljive ustanove za sudjelovanje u CEEPUS-u, pri čemu jedno ili oba visoka učilišta nisu uključena u odobrenu CEEPUS mrežu.

Rok za prijavu mobilnosti izvan mreža jest 30. studeni svake godine.

Detaljnije na stranicama Agencije...

Autor: Admin dekanat


The programme consists of industrial placements for EU* students. The whole programme takes place in Japan. It starts in September and ends in August of the following year in order to accommodate the academic year in EU* Countries.

 

We particularly encourage students from the following under-represented countries to apply: Croatia - Bulgaria - Malta - Slovenia - Ireland - Luxembourg - Denmark - Estonia

 

Detaljnije...

HRV

Autor: Admin dekanat

Nakon više od pola stoljeća, u CERN (Europski centar za nuklearna istraživanja) kod Ženeve bit će isporučeni prvi uređaji napravljeni u Hrvatskoj. Naime, za potrebe eksperimenta ALICE u CERN-u kompanija PicoLogic razvila je pikoampermetar, uređaj za mjerenje malih struja. Glavni istraživač s PMF-a na ovom projektu je prof. dr. sc. Mirko Planinić s Fizičkog odsjeka PMF-a.
Planinić je kompaniju PicoLogic osnovao zajedno s Marinkom Kovačićem, mladim asistentom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu.
Više informacija...

 

Autor: webmaster FO

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Autor: webmaster KO

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Događaji na odsjecima

Danas:
09:00-10:00, Kemijski odsjek, 304
Seminar II: Ivan Gudelj
14:00-15:00, Kemijski odsjek, 222
Diplomski ispit: Antonio Sermek

Sutra:
12:00-13:00, Kemijski odsjek, 304
Seminar II: Nikola Maraković


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2015./2016. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod SUNCE OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10.2015. u 00:00 sati do 30.09.2016. u 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE U SUNCE OSIGURANJU d.d.: gđa. LJERKA JANĐEL, TEL: 01/ 62 92  650, MOBITEL: 098 98 319 867,E-MAIL: ljerka.jandjel@sunce.hr


 


Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu