Obavijesti
25.02.2015. u 15:38
POZIV

NA TRIBINU O ERASMUS+ NATJEČAJU ZA STUDIJSKI BORAVAK

ZA AK. GODINU 2015./2016.

 

Tribina će se održati

U PONEDJELJAK, 2. OŽUJKA 2015.

U 11.00 SATI U VELIKOJ PREDAVAONICI A2

HORVATOVAC 102a

[Detaljnije...]

Admin dekanat

19.02.2015. u 12:18
Uređeno: 25.02.2015. u 15:38

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./2016.

Natječaj možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta pod Razmjena studenata/Natjecaji:

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Klasifikacija cirkularnih krivulja 3. razreda u kvazihiperboličkoj ravnini"

u

ponedjeljak, 09. ožujka 2015. u 16:00 sati

u predavaonici br. 201 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

Admin dekanat


Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.

Rok za prijavu na natječaj je 30. travnja 2015. do 16 sati.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

25.02.2015. u 12:26

Laboratorij slave je međunarodno natjecanje u potrazi za najboljim novim talentima u području znanstvene komunikacije. Natjecatelji imaju samo tri minute da nadahnu gledatelje i pobude njihovu maštu držeći originalnan govor pred stručnim žirijem. Govor treba biti dojmljiv, znanstveno točan, ali i zanimljiv neznanstvenoj publici.

FameLab info

Detaljnije na stranicama British Council...

 

Admin dekanat

U okviru bilateralne međusveučilišne razmjene objavljeni su novi natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2015./16.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

24.02.2015. u 10:12

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu viši stručni referent u Referadi za studije pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Rekombinogenost palindroma i kvazipalindroma u genomu kvasca Saccharomyces cerevisiae

u

Srijeda, 4. ožujka 2015. godine u 10,00 sati

u Predavaoni BO2 Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Paternal genetic heritage of Croatia in the European context – Y chromosome analysis of the population of Croatian mainland and islands

/Očinsko genetičko nasljeđe Hrvatske u širem europskom kontekstu – analiza kromosoma Y stanovnika hrvatskog kopna i otoka/

u

Petak, 6. ožujka 2015. godine u 12,00 sati

u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Admin dekanat

11.02.2015. u 16:28

objavljenog na internet stranicama Fakulteta i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 11. veljače 2015. godine

Admin dekanat

11.02.2015. u 06:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

3. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

30.01.2015. u 06:00

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) i to:

1. za rad na projektu "Codes and Related Combinatorial Structures" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za geometriju pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija...

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu do 20. svibnja 2015.

[Detaljnije...]

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu