Obavijesti

jučer u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

16.04.2015. u 13:43

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent (za upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat

15.04.2015. u 15:12

Admin dekanat

15.04.2015. u 07:00

za izbor

  1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a;
  2. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  3. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine pri Biološkom odsjeku PMF-a.

 

Admin dekanat

14.04.2015. u 20:35

za stručno osposobljavanje


na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (za određene poslove) pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)i Veleposlanstvo SAD-a organizirali su predavanje i prezentaciju koju će održati uvaženi stručnjak profesor Burton H. Lee sa Sveučilišta Stanford:

O pokretanju start-up tvrtki na sveučilištima

u četvrtak, 16. travnja 2015. od 11.00 – 12.30 (Dvorana D1)

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

webmaster KO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Elektronska svojstva i fazni prijelazi jako koreliranih sustava:

organski vodiči i manganiti

u

ponedjeljak 20. travnja 2015. u 10:30 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb.

Admin dekanat

PRIMJENA RAČUNALNIH PRISTUPA RAZLIČITIH STUPNJEVA SLOŽENOSTI U SVRHU RAZUMIJEVANJA STRUKTURE, DINAMIKE I AKTIVNOSTI LJUDSKE DIPEPTIDIL-PEPTIDAZE III

 

petak, 24. travnja 2015. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

GENOMIKA SPUŽAVA I PODRIJETLO KOMPLEKSNOSTI ŽIVOTINJA

 

srijeda, 22. travnja 2015. godine u 15.00 sati u

predavaoni A2 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

"Scaling properties of stochastic processes with applications to parameter estimation and sample path properties"

("Svojstva skaliranja slučajnih procesa s primjenama u procjeni parametara i svojstvima trajektorija ")

u

petak, 17. travnja 2015. u 15.00 sati

u predavaonici br. 108 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Admin dekanat

SINTEZA DERIVATA KALIKS[4]ARENA S FLUORESCENTNIM PODJEDINICAMA I ISTRAŽIVANJE NJIHOVA KOMPLEKSIRANJA ALKALIJSKIH KATIONA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

MEĐUDJELOVANJA KOLATNOG ANIONA S  POVRŠINSKI AKTIVNIM TVARIMA, KELIRAJUĆIM LIGANDOM I METALNIM IONIMA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 9.00 sati u

seminaru Zavoda za fizikalnu kemiju, soba 225/II, Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

08.04.2015. u 07:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

5. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

6. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

7. u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

KOLINESTERAZE I OKSIMI KAO PSEUDOKATALITIČLKA ČISTILA ŽIVČANIH BOJNIH OTROVA

 

srijeda, 15. travnja 2015. godine u 11.30 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO


26.03.2015. u 07:00

za izbor pod točkom 4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, koji je objavljen u „Večernjem listu“, „Narodnim novinama“, na internet stranicama Fakulteta, Euraxess portalu i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. ožujka 2015. godine.

Admin dekanat

20.03.2015. u 06:30

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

18.03.2015. u 06:15

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra i grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na HRZZ-u „Diversity and interactions of chestnut, chestnut blight fungus and biocontrol agent – virus: implications on chestnut recovery“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u trajanju od dvije godine, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

MEHANIZMI POPRAVKA POGREŠKE LEUCIL-tRNA-SINTETAZE SPRJEČAVAJU NEKANONSKU MISTRANSLACIJU PROTEOMA BAKTERIJE ESCHERICHIA COLI

 

srijeda, 18. ožujka 2015. godine u 15.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.

Rok za prijavu na natječaj je 30. travnja 2015. do 16 sati.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija...

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu do 20. svibnja 2015.

[Detaljnije...]

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu