Obavijesti

 

U ponedjeljak, 20. travnja 2015. u Zagrebu je u 73. godini života preminuo akademik Nikola Kallay, istaknuti hrvatski kemičar. Napustio nas je naš profesor i znanstvenik, professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, član Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, glavni urednik časopisa Croatica Chemica Acta, prijatelj i čovjek koji je cijelu akademsku zajednicu zadužio svojom mudrošću i svojim djelovanjem. Ispraćaj akademika Kallaya bit će u četvrtak, 23. travnja u 12.10 sati na krematoriju u Zagrebu.

webmaster KO

SINTEZA 9-DEAZAPURINSKIH DERIVATA I 1,2,3-TRIAZOLIL SULFONAMIDO-RIBOFURANOZIDNIH KONJUGATA

 

srijeda, 6. svibnja 2015. godine u 12.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

24.04.2015. u 07:00
Uređeno: jučer u 12:39

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – viši tehničar ili radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Admin dekanat

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov:

Manipulation of Dirac electrons through the nanoscale modulation of

epitaxial graphene

(Manipuliranje Diracovim elektronima pomoću nanometarske modulacije

epitaksijalnoga grafena)

u

četvrtak 7. svibnja 2015. u 12:15 sati

u seminaru F-201 Fizičkog odsjeka PMF-a, Bijenička 32, Zagreb

Admin dekanat

22.04.2015. u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste pri Službi Dekanata PMF-a, na određeno vrijeme, s polovicom punog radnog vremena – 1 izvršitelj

Admin dekanat

21.04.2015. u 10:04

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - knjižničar u Središnjoj matematičkoj knjižnici pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat

21.04.2015. u 10:02

za stručno osposobljavanje
 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent (za studentska pitanja) u Referadi za studije pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat

17.04.2015. u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

15.04.2015. u 07:00

za izbor

  1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a;
  2. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  3. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine pri Biološkom odsjeku PMF-a.

 

Admin dekanat

PRIMJENA RAČUNALNIH PRISTUPA RAZLIČITIH STUPNJEVA SLOŽENOSTI U SVRHU RAZUMIJEVANJA STRUKTURE, DINAMIKE I AKTIVNOSTI LJUDSKE DIPEPTIDIL-PEPTIDAZE III

 

petak, 24. travnja 2015. godine u 10.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

GENOMIKA SPUŽAVA I PODRIJETLO KOMPLEKSNOSTI ŽIVOTINJA

 

srijeda, 22. travnja 2015. godine u 15.00 sati u

predavaoni A2 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

SINTEZA DERIVATA KALIKS[4]ARENA S FLUORESCENTNIM PODJEDINICAMA I ISTRAŽIVANJE NJIHOVA KOMPLEKSIRANJA ALKALIJSKIH KATIONA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 13.00 sati u

predavaonici P1 Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

MEĐUDJELOVANJA KOLATNOG ANIONA S  POVRŠINSKI AKTIVNIM TVARIMA, KELIRAJUĆIM LIGANDOM I METALNIM IONIMA

 

petak, 17. travnja 2015. godine u 9.00 sati u

seminaru Zavoda za fizikalnu kemiju, soba 225/II, Kemijskog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a,  Zagreb

webmaster KO

08.04.2015. u 07:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

5. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

6. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

7. u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

20.03.2015. u 06:30

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2014./2015.

Rok za prijavu na natječaj je 30. travnja 2015. do 16 sati.

Detaljnije na stranicama Sveučilišta...

Admin dekanat

Natječaj za dodjelu Nagrade „Andrija...

Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta u Zagrebu do 20. svibnja 2015.

[Detaljnije...]

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu