Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

Prvi standard zanimanja na PMF-u upisan u Registar HKO

8. studenog 2021. odlukom Ministra Josipa Aladrovića o upisu Standarda zanimanja Ekolog/Ekologinja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira uvršten je Standard zanimanja Ekolog/Ekologinja.

Izdvajamo Biologija

Obavijesti

Environmental virology and wastewater...

Poziv na predavanje

Autor: webmaster BO

Pravo zaštite okoliša i zagovaranje iz perspektive Zelene akcije

Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO

Prijave na 2. krug natječaja za mobilnost studenata

Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Regionalno Izumrli
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Poziv za učlanjenje - Cantus Naturae
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Upute za studente vezane za pandemiju...
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Autor: Matea Butigan
Uloga mikrobioma u biološkim invazijama
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Nova saznanja o mikrobioti glavatih...
Autor: webmaster BO
Dodijeljene nagrade BRDO 2020./2021.
Autor: webmaster BO
Preporuke za održavanje nastave na...
Autor: webmaster BO
Revitalizacija suhih tokova sedrenih...
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO
Metodičke kompetencije učitelja i...
Autor: webmaster BO
Autor: webmaster BO