Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Postupak prijelaza na Biološki odsjek


Prijelaz studenata sa srodnih učilišta na studijske programe Biološkog odsjeka za akademsku godinu 2018./2019.

Prijelaz na Biološki odsjek s drugog srodnog  visokog učilišta, moguć je prema članku 16. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u.  Prijelaz je moguć nakon završene prve akademske godine studija i ograničen je kvotom za pojedini studijski program. O prijelazu studenta na temelju pisane i obrazložene zamolbe odlučuje Vijeće Biološkog odsjeka posebnim rješenjem.

Uvjeti prijelaza i kriteriji prema kojim se radi rang lista upisa:

  • ostvaren prosjek ocjena na dosadašnjem studiju
  • broj položenih ispita
  • postignut broj ECTS bodova
  • vrijeme trajanja dosadašnjeg studija i broj položenih srodnih kolegija

Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek predaje se do 31. kolovoza 2018. godine u urudžbeni zapisnik (porta Fakulteta, Rooseveltov trg 6), a uz zamolbu treba priložiti:

  • indeks ili presliku indeksa
  • prijepis ocjena (originalni dokument s popisom položenih ispita i postignutih ocjena te stečenih  ECTS bodova)
  • nastavni plan i program položenih predmeta visokog učilišta s kojeg prelazi
  • potvrdu o uplati 500,00 kn, prema važećoj Odluci PMF-a o visini naknade za usluge iz djelatnosti PMF-a):

  Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a

Model:00

IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-106
Opis plaćanja: Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek

Godina studija koju student upisuje ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova (za drugu godinu potrebno je 50 ECTS bodova). U godini prijelaza student participira u troškovima studija prema važećim odlukama Fakultetskog vijeća PMF-a za tekuću akademsku godinu.

Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek  (pdf)

Odluka (pdf)