Broj posjeta:
391190

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605960
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Jasenka Sremac
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Prof.dr.sc. Marijan Kovačić
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Aleksandar Mezga 
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Blanka Cvetko Tešović 
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Ispit iz kolegija Geokemija i Geostatistika je u četvrtak 25.02.2016. u 10:00.

Autor: Gordana Medunić

Ovjera zimskog semestra i upisi u ljetni semestar za studente Geološkog odsjeka PMF-a (preddiplomski i diplomski studij) provodit će se od 15. veljače do 28. veljače 2016. godine

 • Studenti su dužni u gore navedenom razdoblju upisati ljetni semestar na studomatu i predati indekse u Referadu za studije zbog ovjere indeksa.
 • Za ovjeru semestra student mora u indeksu imati potpise svih nastavnika. Ako student ne dobije potpis nastavnika iz pojedinog kolegija u Referadi će mu se staviti oznaka “ponovno upisati” ili će mu sam nastavnik to upisati u indeks.
 • Svi studenti koji ne ovjere semestar u navedenom razdoblju trebaju podnijeti molbu za naknadnu ovjeru semestra.
 • Za upis predmeta s drugog studijskog programa ili drugog smjera kao i za upis kolegija treći put student treba predati molbu.

 

 

 

Autor: Marija Cindro
Autor: Andrea Čobić

Radionica "Članak je napisan... I što sad?" (voditelj prof.dr.sc. Igor Vlahović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet) održat će se u 17.02.2016. (srijeda) od 14 do 18 sati u velikoj predavaonici (-008) u Geološko-paleontološkom zavodu.

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Pisani dio ispita iz Petrologije sedimenata održat će se u četvrtak, 11. veljače 2016. u predavaonici MPZ-2 s početkom u 9.00 sati.

Usmeni dio ispita održat će se istog dana u 11.00 sati.

Autor: Frane Marković

Nastava iz kolegija Ambijentalna mikropaleontologija za studente Doktorskih studija geologije i oceanologije počinje u srijedu, 10.02.2016. u 11 sati u predavaonici Geološko kartiranje (-007) u Geološko-paleontološkom zavodu..

Autor: Vlasta Ćosović

Nastava iz kolegija GEOSTATISTIKA (Geologija, 1. god. diplomskog studija) održat će se u računalnom praktikumu P2-004 prema sljedećem rasporedu: 29.02., 01.03., i 07.03. od 17 do 20 sati; 02.03. od 16 do 19 sati, te 03.03. od 9 do 12 sati. Kontakt: gmedunic@geol.pmf.hr  

Autor: Gordana Medunić

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien, www.univie.ac.at) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču. ( VIŠE )

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Ispit iz Geologije krša održat će se u srijedu 10.02. i 24.02. u Seminaru (016) na GPZ po turnusima od po 5 studenata.

1. turnus 9.00-10.30

2. turnus 11.00-12.30

3. turnus 14.00-15.30 sati.

Ispit je potrebno prijaviti na Studomatu i SMS-om nastavniku. Popis studenata po turnusima biti ce oglašen na ovim stranicama 6.2. i 20.2.

Nedolazak na ispit treba najaviti nastavniku najkasnije jedan dan ranije putem SMS-a.

prof. Tihomir Marjanac

Autor: Tihomir Marjanac

Ispit iz Elemenata znanstvenog rada održat će se u utorak 9.02. i 23.02. u Seminaru (016) na GPZ po turnusima od po 5 studenata.

1. turnus 9.00-10.30

2. turnus 10.30-12.00

3. turnus 13.00-14.30

4. turnus 14.30-16.00 sati.

Ispit je potrebno prijaviti na Studomatu i SMS-om nastavniku. Popis studenata po turnusima biti ce oglašen na ovim stranicama 6.2. i 20.2. Nedolazak na ispit treba najaviti nastavniku najkasnije jedan dan ranije putem SMS-a.

prof. Tihomir Marjanac

Autor: Tihomir Marjanac
Autor: Andrea Čobić

Ispit iz Historijske geologije I održat će se 10. i 24.2.2016. u predavaonici 008 prema sljedećem rasporedu: početno slovo prezimena A-K - u 8.00 h, ostali - u 8.45 h.  

Autor: Damir Bucković

Ispiti kod prof. Prohića iz kolegija „Legislativa u zaštiti prirode“, „Pravo okoliša“ i  „Geološki aspekti zbrinjavanja otpada“ u zimskom ispitnom roku održat će se u četvrtak 04.02.2016.  i 18.02.2016.  u 9:00 h u  predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda.

Autor: Hana Fajković

Ispiti iz kolegija „Geokemija okoliša“ i „Kvantitativna i izotopna geokemija“ u zimskom ispitnom roku održat će se u četvrtak 04.02.2016.  i 18.02.2016.  u 10:00 h u  predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda.

Autor: Hana Fajković

Ispiti iz kolegija Mineralogija i petrologija u zimskom ispitnom roku održat će se 2.02. i 16.02.2016. s početkom u 10.00h.

D. Kurtanjek

Autor: Dražen Kurtanjek

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 3. veljače 2016. održat će se prema sljedećem rasporedu:
 

 

Autor: Darko Tibljaš

Seminari će se održati prema sljedećem rasporedu:

A. Seminar IV: Ponedjeljak 15. veljače 2016., 8.30 – 12.00, MPZ1

 1. Prof. dr. sc. Darko Tibljaš: Marko Jajac, Ivana Zoričić
 2. Prof dr. sc. Dražen Balen: Petra Schneider, Tomislav Pilkić
 3. Prof. dr. sc. Vladimir Bermanec: Matea Hanousek
 4. Izv. prof. dr. sc. Nenad Tomašić: Denis Karzić, Anđelika Ritossa

B. Seminar V: Utorak 16. veljače 2016., 8.30 – 12.00, MPZ1

 1. Prof. dr. sc. Dražen Balen: Ivana Golec, Anja Paradžik
 2. Prof. dr. sc. Esad Prohić: Silvija Ilijanić, Ana Rosandić, Dana Leontić Vazdar
 3. Izv. prof. dr. sc. Nenad Tomašić: Lucija Premužak, Ena Topalović
Autor: Nenad Tomašić

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

SIMPOZIJ STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA PMF, 26. veljače 2016. godine, Zagreb

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Ispiti će se održati u četvrtak 04.02. i 18.02. 2016. (predavaona 008) u 12h.

Autor: Đurđica Pezelj

Ispitni rokovi su u srijedu 03.02. i 17.02. 2016. Upisi ocjena su kod prof. Buckovića, doc. Pezelj i doc. Mezge od 13-15h.

Autor: Đurđica Pezelj

Ispiti kod doc. Pezelj održati će se u srijedu 03.02. i 17.02. 2016. (predavaonica 005) u 11h.

Autor: Đurđica Pezelj

Ispiti kod doc. Pezelj održati će se u petak 05.02. i 19.02. 2016. u 11h (predavaona 008).

Autor: Đurđica Pezelj

Ispiti iz kolegija Mineralna optika u zimskom ispitnom roku ak. god. 2015./2016. održat će se u utorak 2. i 16. veljače 2016. s početkom u 8.15 sati.

Autor: Nenad Tomašić

U zimskom ispitnom roku, ispit iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I održavat će se utorkom, 02.02. i 16.02.2016. god. u SEMINARU (016) Geološko-paleontološkog zavoda PMFa s početkom u 12,30 sati.

Studenti koji žele pristupiti polaganju ispita u navedenim terminima, trebaju se prijaviti za polaganje putem Studomata.

Autor: Vlasta Ćosović

U zimskom ispitnom roku ispiti iz kolegija PALEOEKOLOGIJA bit će u utorak, 02.02. i 16.02.2016. god. u 14 sati u SEMINARU (016) Geološko-paleontološkog zavoda PMFa.

Autor: Vlasta Ćosović

U zimskom ispitnom roku ispiti iz kolegija METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA održat će se u utorak, 02.02. i 16.02.2016. u 11 sati u SEMINARU (016) Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a. 

Studenti trebaju ispite prijaviti putem studomata, a na ispit donijeti sve vježbe kao i završni esej.

Autor: Vlasta Ćosović
Autor: Andrea Čobić
Autor: Andrea Čobić

Ispiti iz kolegija Geološki hazardi održat će se 8.2.2016. i 22.2.2016. u predavaonici 016 na GPZ, u turnusima od po 5 studenata;

1. turnus 9.00-10.30

2. turnus 10.30-12.00

3. turnus 13.00-14.30

4. turnus 14.30-16.00 sati.

Ispit je potrebno prijaviti na Studomatu najkasnije 5.2.2016 za prvi rok, i 19.2.2016. za drugi rok. Popis studenata po turnusima biti ce oglašen na ovim stranicama 6.2. i 20.2.

Nedolazak na ispit treba najaviti nastavniku najkasnije jedan dan ranije putem SMS-a.

Autor: Tihomir Marjanac

Pismeni ispiti iz kolegija 60383 Geologija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest i kolegija 47085 Geologija za studente preddiplomskog studija Geografije održati će se u četvrtak 03.09. te u četvrtak 17.09. u 9h u predavaonici -008 na GPZ-u.

Autor: Duje Kukoč

Pismeni ispiti iz kolegija 60383 Geologija za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Geografija i povijest i kolegija 47085 Geologija za studente preddiplomskog studija Geografije održati će se u srijedu 24.06. te u četvrtak 09.07. u 0900h u predavaonici -007 na GPZ-u.

Autor: Duje Kukoč

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Slika tjedna

 

Kristalići MgSO4x7H2O (priredila Š. Kampić)

RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2015/2016.

Ažurirano 19.10.2015.


...

1. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a

Prirodoslovno-matematički fakultet 2016. godine zaokružuje dvije značajne obljetnice: 140 godina organiziranog znanstvenog i nastavnog rada iz prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, te 70 godina Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Povodom ovih jubileja, PMF 26. veljače 2016. organizira prvi Simpozij studenata doktorskih studija (dodatne informacije).

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)

 U akad. god 2015/2016. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.

 Za polaganje Seminara III potrebno je:

1. Položiti sve ispite preddiplomskog studija;
2. U referadi podići obrazac za prijavu teme (popuniti ga i prikupiti suglasnosti predstojnika Zavoda na kojem se seminar izrađuje te pročelnika Odsjeka);
3. Donijeti potvrdu iz knjižnice da su vraćene knjige;
4. Na studomatu podići potvrdu sa prijepisom ocjena u svrhu polaganja završnog ispita;
5. U referadi podići obrazac za molbu za pristup obrani seminara III i ispuniti ga;
6. Gore navedene dokumente zajedno s indeksom predati u referadu najmanje 7 dana prije polaganja Seminara III.