Geološki odsjek

Broj posjeta:
1632990

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Prijave na Natječaj traju od 20. ožujka do 7. travnja 2019. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu: stipendije@unizg.hr ili na tel. 01/4564-271 i 01/4698-112. (poveznica na stranice Sveučilišta u Zagrebu)

 

Odluka o raspisu natječaja

Natječaj

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Autor: Nenad Tomašić

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2018./2019.

Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Rok za prijavu na natječaj je petak 3. svibnja 2019. do 16 sati.

Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/

Uz prijavu radova na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, studenti su dužni također                   do 3. svibnja 2019. do 16 sati dostaviti u referadu Geološkog odsjeka:

a) uvezeni ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, uključujući i vlastoručno potpisano pisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterijima izvrsnosti (ispisano izravno s mrežne stranice Sveučilišta), i

b) cijeli prijavljeni rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-mail adresu studentske referade  Geološkog odsjeka (referada@geol.pmf.hr),

oboje s naznakom Povjerenstvo za ocjenu studentskih radova PMF-a u postupku dodjele Rektorove nagrade za akad. god. 2018./2019.

Više informacija na stranicama Sveučilišta u Zagrebu

Autor: Nenad Tomašić

" Na temelju Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u utorak i srijedu 26. i 27. ožujka 2019. održavat će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta bit će otvorena oba dana od 8 do 20 sati.

Kandidacijska lista za izbor Studentskih predstavnika u Studentski zbor PMF-a te popis birača PMF-a, kao sve ostale potrebne obavijesti i upute, objavljeni su na web stranicama PMF-a http://www.pmf.unizg.hr/."


S poštovanjem,
Prof. dr. sc. Željka Soldin,
predsjednica Izbornog povjerenstva PMF-a

Autor: Marija Cindro

Za program sa svim informacijama o Otvorenom danu geologije 2019. molimo kliknite na sličicu s logom, desno!

Autor: Šimun Aščić

Prijave za Seminar II ( kod svakog nastavnika se maksimalno može prijaviti do pet studenta. Rok za prijavu je do 15.03.2019. Studenti su se dužni javiti nastavniku zbog preuzimanja materijala za Seminar najkasnije do 29.03.2019.). Studenti su obavezni predati pisani Seminar odabranom nastavniku najkasnije do 03.05.2019. Usmena izlaganja Seminara predviđena su za drugu polovicu svibnja 2019. Tablica sa popisom nastavnika nalazi se na oglasnoj ploči Mineraloško-petrografskog zavoda.

Autor: Irena Bašić

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka