PMF - Geološki odsjek

Broj posjeta:
176526

Korisne poveznice

DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Na Naslovnici stranice Geološkog odsjeka PMF-a i u odjeljcima Naslovnice možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.


Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte u nastavku ove stranice odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.

 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak OSTALE OBAVIJESTI.

 

Obavijesti o obranama završnih i diplomskih radova, kao i doktorskih disertacija molimo da potražite pod JAVNE OBRANE radova.

 

Sve obavijesti vezano uz COVID-19 i načine održavanja nastave, ispita i rada u prostorima Geološkog odsjeka molimo da potražite pod COVID-19 OBAVIJESTI.


Obavijest o smrti akademika Vladimira Bermanca

U 67. godini umro je u Ohridu istaknuti hrvatski mineralog prof. dr. sc. Vladimir Bermanec, akademik HAZU, dugogodišnji zaposlenik Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Rodio se 8. kolovoza 1955. u Zagrebu gdje je 1979. diplomirao mineralogiju na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Magistrirao je 1987. godine te 1992. doktorirao. Od 1978. radio je u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a gdje je prošao sve akademske stupnjeve od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju (2005.). Dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda obnašao je od 1997. do 1999. Bio je pročelnik Geološkog odsjeka (2001.−2003.) te prodekan za izgradnju PMF-a (2004.−2006.). Od 2006. bio je član suradnik HAZU, a za redovitog člana HAZU, u Razredu za prirodne znanosti, izabran je 2012. Bio je predsjednik Odbora za geokemiju i aktivan član Hrvatske kristalografske zajednice. Akademik Vladimir Bermanec objavio je više od 40 znanstvenih radova. Autor je i dva sveučilišna udžbenika (jednoga u koautorstvu) iz sistematske mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. godinu. Aktivno je sudjelovao na više od 100 svjetskih i drugih međunarodnih kongresa i skupova te na dvadesetak domaćih.

U znanstvenom radu bavio se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao što su feldspati zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, razni sulfidi i borati, kao i više od 30 minerala i mineralnih grupa. Pritom je opisao i desetak do tada nepoznatih minerala.

Bio je član mnogih međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija. Posebno treba istaknuti njegovo dugogodišnje aktivno članstvo u Komisiji za nove minerale, nomenklaturu i klasifikaciju minerala Međunarodne mineraloške asocijacije (IMA-CNMNC). Bio je i recenzent za mnoge domaće i inozemne časopise (European Journal of Mineralogy, The Canadian Mineralogist, u kojemu je bio i član uredništva). U svojem radu razvio je suradnju s brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama.


NASTAVNE OBAVIJESTI

Molimo da se dokazi o provedenim uplatama upućenim prema Geološkom odsjeku u bilo koju svrhu reguliranja studentskih prava dostavljaju elektroničkom poštom u studentsku referadu, kako bi se ubrzao postupak rješavanja svih predmeta. To se odnosi i na dostavu PDF datoteke transakcija provedenih putem internet bankarstva, te fotografije/skenove uplatnica (napomena: fotografije zaslona mobitela nisu valjani dokazi!). Molimo da se u naslov/predmet takvih poruka stavi "Dokaz o uplati" te ime i prezime studenta.

Autor: Zorica Petrinec

Objavljeni su svi detaalji o prijavama i upisima na diplomske studije Geološkog odsjeka. Za sve informacije kliknite OVDJE.

Autor: Zorica Petrinec

Uvodno predavanje za studente prve godine preddiplomskog studija Geologija održat će se u petak 1. listopada na Horvatovcu 102a u predavaoni A1 u zgradi kemije (glavni ulaz u zgradu na prvome katu) s početkom u 10 sati. Molimo sve studente da se prilikom dolaska na fakultet pridržavaju svih važećih epidemioloških mjera. 

Na uvodno predavanje potrebno je donijeti slijedeće dokumente: kopiju svjedodžbe o državnoj maturi, potpisana dva primjerka ugovora o studiranju (preuzetog u aplikaciji prilikom upisa), ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju), te ako je primjenjivo, potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više). Dokumentaciju je potrebno predati u nezapečaćenoj omotnici s naznačenim imenom i prezimenom studenta. 

Autor: Zorica Petrinec

Otvoren je rok za prijavu prijelaznika na Geološki odsjek, kvota za ak. godinu 2021./22. iznosi 12 studenata. Molba za prijelaz na studij podnosi se putem Ureda za studente Geološkog odsjeka 23. i 24. rujna 2021., zaključno do 14:00h u petak. Sve detalje o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji pročitajte OVDJE.

Autor: Zorica Petrinec

Upisi u više nastavne godine, preko Studomata, trajat će od 20.9. do 3.10.2021.!
Svi detalji nalaze se ovdje: http://www.pmf.unizg.hr/geol/upisi/upis_u_visu_godinu

 

Autor: Šimun Aščić

Dana 26. kolovoza 2021. primili smo obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja o obvezi izvođenja nastave u kontaktnom obliku u sljedećoj akademskoj godini. Iz tog razloga preporučamo svim zaposlenicima i studentima Fakulteta cijepljenje radi zaštite od zaraze virusom COVID-19. Čitav tekst obavijesti Ministarstva nalazi se OVDJE.

Autor: Zorica Petrinec

Diplomirani magistri geologije koji nisu bili predbilježeni za promociju mogu podići svoje diplome u Uredu za studente Geološkog odsjeka svaki dan od 30.7. do 4.8. te ponovno od 23.8.2021. u vremenu od 12-14:30. 

Autor: Zorica Petrinec

Student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija LUKA KUHAR pristupit će polaganju završnog seminara u petak, 24. RUJNA 2021. godine u 9,30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «SPECIFIČNOSTI INTERPRETACIJE ZAJEDNICE KOKOLIFLORIDA OCEANSKI LAPORI UVALE PODSTINA (OTOK HVAR)».

Autor: Željka Haramina

Studentica diplomskog studija Geologija zaštite okoliša GRACIJELA BEDEKOVIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u utorak, 28. RUJNA 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Opterećenje sedimenta Riječkog zaljeva plastikom”.

Autor: Željka Haramina

Student III. godine preddiplomskog studija geologije Marko Bermanec pristupit će polaganju završnog seminara u  utorak 28. rujna 2021. godine u 11:30 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “Ispitivanje elastičnih svojstava tinjaca “

Autor: Irena Bašić

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 22. rujna 2021. održat će se prema sljedećem rasporedu:

- u 8:00 sati pismeni ispiti iz: Mineralogije (smjerovi Znanosti o okolišu i Fizika i kemija), Opće mineralogije, Osnova elementne i fazne analize i Kristalografije.

Pismeni ispiti održat će se u velikoj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda (MPZ 1).

 

- usmeni dio ispita održat će se u maloj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda s početkom:

Autor: Zvonka Gverić

Studentica smjera Geologija  MARTA BELUHAN pristupit će polaganju diplomskog ispita u utorak  28.09.2021.  GODINE U 09.00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Mineraloška obilježja glinovitih naslaga na području Grba u okolici grada Nina

Autor: Irena Bašić

Studentica smjera Geologija  AGATA POGANJ pristupit će polaganju diplomskog ispita u utorak  28.09.2021.  GODINE U 10.00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Hidrotermalne alteracije rudnog tijela Bunardžik u bakarnom porfirnom ležištu Bučim, Republika Sjeverna Makedonija

Autor: Irena Bašić

Student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija DANIJEL ČIČAK pristupit će polaganju završnog seminara u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 15,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Sličnosti i razlike morskog sedimenta Jadranskog mora u ovisnosti o različitim taložnim okolišima».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija KARLA ŠTIBERC pristupit će polaganju završnog seminara u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 11,30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Geoturistički potencijal odabranih podzemnih objekata u okolici Zagreba».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija NIVES KUŠURIN pristupit će polaganju završnog seminara u PETAK, 24. RUJNA 2021. godine u 10,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Rod Belemnites – paleoekologija jurskog belemnita».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija DORA DUKIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u PETAK, 24. RUJNA 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Paleoekologija ordovicijskih trilobita (rodovi Trinucleus i Dalmanitina)».

Autor: Željka Haramina

Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija TAMARA TUDOR pristupit će polaganju završnog seminara u PETAK, 24. RUJNA 2021. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Eocenski lapori u uvali Podstine (otok Hvar): starost i okoliš taloženja».

Autor: Željka Haramina

Student III. godine preddiplomskog studija geologije   Ivan Žagar pristupit će polaganju završnog seminara u  Četvrtak 23. rujna 2021. godine u 12:30 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ2)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom:  “Mikrofiziografska obilježja stijenskih fragmenata u morenskom materijalu ledenjaka Fee, Valais, Švicarska “

Autor: Irena Bašić

Studentica  III. godine preddiplomskog studija geologije Ivana Benčić pristupit će polaganju završnog seminara u  petak 24. rujna 2021. godine u 11:30 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “Mineraloška karakterizacija sagvandita iz Troms i Finnmark pokrajine, Norveška“.

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog smjera Geologija  DAMIR POCRNIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u petak  24.09.2021.  GODINE U 13:15 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je „Mineraloška i geomehanička svojstva gornjomiocenskih sedimenata s klizišta Perjavica“

Autor: Irena Bašić

Student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologija FRAN VIDAKOVIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «Amonitna fauna južnog Žumberka».

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog studija Geologija PHILIPP PLEŠE, pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak, 23. RUJNA 2021. godine u 10,30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Novi nalazi pleistocenske flore s lokaliteta Ždrilo u okolici Posedarja”.

Autor: Željka Haramina

Studentica diplomskog studija Geologija ANA RAJAČIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u četvrtak, 23. RUJNA 2021. godine u 9,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje, (-007), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Trošenje mineralne podloge uvjetovano djelovanjem bakterija”.

Autor: Željka Haramina

Student diplomskog studija Geologija zaštite okoliša MATIJA JAKOMINIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 23. RUJNA 2021. godine u 14,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Seminar, (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema diplomskog ispita je „Sedimentološke značajke klastita na području Otruševca, sjeveroistočnog dijela Samoborskog gorja”.

Autor: Željka Haramina

OSTALE OBAVIJESTI

Prijavi se za organizaciju Dana...

WISe se vraća! Ako i ti želiš biti WISe, prijavi se i sudjeluj u organizaciji našeg Dana karijera koji će se održati 3.11.2021.

Za sva pitanja, uvijek smo dostupni na wise@karijere.pmf.hr

Čekamo te!

 Prijava za organizaciju Dana karijera 2021.

Autor: Karmen Fio Firi

Temeljem Pravilnika, prilagođeni prijevoz ZET-a može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. 

Način obavljanja ove usluge reguliran je Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

Studenti s invaliditetom koji su zainteresirani za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr, koji podatke i dokumente potrebne za realizaciju ovoga prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti Uredu i putem tel. 01 4564 405, mob. 099 4593 578 ili osobnim dolaskom u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).

Autor: Željka Haramina

Ispiti kod prof. Tibljaša u redovnom jesenskom ispitnom roku održat će se u srijedu 8. i 22. rujna 2021. g. Detaljni rasporedi održavanja ispita bit će objavljeni u utorak 7. i 21. rujna 2021. g. u prijepodnevnim satima.

Autor: Petra Schneider

Pismeni ispiti iz svih kolegija kod doc. dr. sc. Čobić u redovnom jesenskom ispitnom roku održat će se u utorak 31.08. odnosno 14. 09. 2021. 

Točan raspored održavanja ispita bit će objavljen dan ranije.

 

Autor: Andrea Čobić

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 2021. godine slavi 50 godina od svog osnutka. S ciljem obilježavanja te godišnjice Srce je osiguralo besplatno pohađanje obrazovnih programa svojim sadašnjim i budućim polaznicima. 

Autor: Zorica Petrinec