Geološki odsjek

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Broj posjeta:
544242

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514606080
Fax:
+38514606081
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Jasenka Sremac
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Vladimir Bermanec

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Prof.dr.sc. Marijan Kovačić
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Aleksandar Mezga 
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Blanka Cvetko Tešović 
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Ispiti iz Petrologije sedimenata održat će se prema sljedećem rasporedu:

Autor: Frane Marković

Ispiti kod prof.Prohića u ljetnom ispitnom roku održati će se  6.7.2017. u 10:00 h.

Autor: Hana Fajković

Rezultati ispita iz kolegija 'Paleontologija kralježnjaka' održanog 21.06.2017.

Autor: Aleksandar Mezga

Pismeni ispiti kod prof.dr.sc. J. Sremac održat će se u srijedu, 28.6. i 12.7. 2017. u 10 sati, a usmeni ispiti u 12 sati, u Velikoj predavaonici Geološko-paleontološkog zavoda (-008), Horvatovac 102 a, etaža -1.

Upis ocjena (za studente koji su ispit položili putem međuispita) bit će istoga dana od 9.30 do 10 sati i od 11.30 do 12 sati.

 

Autor: Jasenka Sremac

Rezultati ispita iz kolegija 'Geologija kvartara' održanog 21.06.2017.

Autor: Aleksandar Mezga

Ovim najavljujemo da će student poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija iz Oceanologije Krešimir Markulin održati Seminar III pod naslovom: Interpretacija foraminiferskih zajednica u području priobalja i otvorenog mora srednjeg i južnog Jadrana pomoću odabranih geokemijskih pokazatelja stanja sedimenta, dana 27. lipnja 2017. (utorak) u 13,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (predavaona -007) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

Autor: Marija Cindro

Na temelju zaključka Vijeća Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine, određuje se u sporazumu s Ivanom Mišurom, studentom poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Geologija, dan obrane doktorske disertacije, 27. lipnja 2017. (utorak) u 10:00 sati u Velikoj predavaonici Mineraloško-petorografskog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 95. Disertacija nosi naslov: "GEODINAMSKA EVOLUCIJA METASEDIMENTNIH STIJENA NISKOG STUPNJA METAMORFIZMA NA MEDVEDNICI".

Autor: Dražen Balen

Usmeni dio ispita iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA I bit će u srijedu, 21.06.2017. u 11,00 sati u Mikroskopiraonici (-005)

1. 0124122978     24/39 (61%)

Uvid u pismeni ispit iz kolegija METODE PALEONTOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, bit će u srijedu, 21.06.2017 u 11,00 u Mikroskopiaonici (-005)

1. 0119023802    11,5/21 (55%)

2. 0119025352    10,5721 (50%)

 

Autor: Vlasta Ćosović

Ispiti iz Historijske geologije I, Historijske geologije II i Osnova historijske geologije održat će se 28.6. i 12.7.2017. u 14.00 sati.

Autor: Damir Bucković

Ispiti iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA II za studente I/II godine Diplomski sveučilišni studij geologija održati će se:

utorak 27.06.2017. u 11h (mikropraktikum 005)

utorak 11.07.2017. u 11h (mikropraktikum 005)

Autor: Đurđica Pezelj

Ispiti iz kolegija PALEONTOLOGIJA BESKRALJEŽNJAKA za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij geologija održati će se:

 srijeda 21.06.2017. u 14h (predavaona 008)

 četvrtak 06.07.2017. u 11h (predavaona 008)

Autor: Đurđica Pezelj

 Ispiti iz kolegija GEOLOGIJA (118820), GEOLOGIJA (159313)(67023), GEOLOGIJA (60383) (5406), te GEOLOGIJA (47085) (5404) za studente geografije i Filozofskog fakulteta održati će se: 

srijeda 21.06.2017. u 14h (predavaona 008)

 četvrtak 06.07.2017. u 11h (predavaona 008)

Autor: Đurđica Pezelj

U redovnom ljetnom ispitnom roku ispiti kod profesora Darka Tibljaša održat će se u srijedu 21. lipnja odnosno 5. srpnja 2017. godine.
Prijavnice za ispite potrebno je predati (osim za ispite koji se prijavljuju putem ISVU-a u skladu s u njemu definiranim pravilima) najkasnije do ponedjeljka 19. lipnja odnosno 3. srpnja u 11 sati. Nakon tih rokova biti će objavljen točan raspored ispita.

 

Autor: Darko Tibljaš

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka

Foto

 

 

 

Napravi svoju geodu!


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2016/2017.

Ažurirano 05.01.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - LJETNI SEMESTAR 2016-2017

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)


U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.


PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.