Obavijesti

Ovim najavljujemo da će student sveučilišnog poslijediplomskog  studija Oceanologije Marino Korlević održati Seminar II pod naslovom "BIORAZNOLIKOST BAKTERIJA U MORU", dana 25. travnja 2014. (petak) u 14:30 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda (016) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb.

webmaster Geološkog odsjeka

Ispit iz kolegija Geologija (studenti preddiplomskog studija geografije i povijesti) u izvanrednom ispitnom roku, održat će se u četvrtak, 24.04.2014. s početkom u 11.00h.

Dražen Kurtanjek

21.04.2014. u 16:33
Uređeno: 21.04.2014. u 16:33

Ispiti iz predmeta PALEOEKOLOGIJA za studene dodiplomskog studija geologije održavat će se  prema dogovoru. Studenti se trebaju emailom javiti predmetnom nastavniku!
 

Vlasta Ćosović

21.04.2014. u 10:30

Ispit iz Mineralne optike održat će se u utorak 22. travnja 2014. s počektom u 8.15.

Nenad Tomašić

21.04.2014. u 09:36

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 23. travnja 2014. održat će se prema sljedećem rasporedu:

Darko Tibljaš
[ Više... ]

18.04.2014. u 09:25

Ispiti iz Petrologije (ZOOK; prof.dr.sc. Dražen Balen i prof.dr.sc.  Marijan Kovačić) i petroloških kolegija kod prof.dr.sc. Dražena Balena u izvanrednom ispitnom roku održat će se u petak, 25. travnja 2014. Ispiti će započeti u 9 sati.

 

Dražen Balen

17.04.2014. u 13:22

Pismeni ispiti iz Sistematske mineralogije, Instrumentalnih metoda analize kakvoće okoliša i ostalih kolegija kod prof. dr. sc. Vladimira Bermanca u izvanrednom ispitnom roku održat će se u srijedu, 23. travnja 2014. Ispiti će započeti u 9 sati.

Željka Žigovečki Gobac
[ Više... ]

Ispit iz kolegija Računalni programi u geologiji održati će se u petak, 25.4. u 10 sati.

Borna Lužar-Oberiter

Ispiti u IZVANREDNOM ispitnom roku, TRAVANJ 2014. kod prof. dr. sc. Zlatana Bajraktarevića za studente PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJE PMF-a iz kolegija GEOLOGIJA S PALEONTOLOGIJOM održat će se u Geološko-paleontološkom zavodu, Horvatovac 102 A, u utorak, 22. 04. 2014. u 11,00 sati.

Upozoravaju se studenti da najkasnije dan prije ispita  prijave ispit na STUDOMAT.

webmaster Geološkog odsjeka

Ispiti u IZVANREDNOM ispitnom roku, TRAVANJ 2014.  kod prof. dr. sc. Zlatana Bajraktarevića, održat će se prema slijedećem rasporedu, u Geološko-paleontološkom zavodu PMF-a, Horvatovac 102 A:

PALEONTOLOGIJA KRALJEŽNJAKA, PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god., u srijedu, 23. 04. 2014. u 10,00 sati

ODABRANA POGLAVLJA IZ PALEONTOLOGIJE KRALJEŽNJAKA, DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE, u srijedu, 23. 04. 2014. u 11,00 sati

MIKROPALEONTOLOGIJA I PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god., u četvrtak, 24. 04. 2014. u 11,00 sati

Upozoravaju se studenti da najkasnije dva dana prije isteka roka prijave ispit na STUDOMAT.

Mikroskopiranje preparata treba dogovoriti s doc. dr. sc. Đurđicom Pezelj, dr. sc. Jelenom Vidović i Igorom Feljom, dipl. inž. geol.

webmaster Geološkog odsjeka

Ovim najavljujemo da će pristupnik  ŽARKO KOVAČ održati javnu obranu Seminara II, pod naslovom: "INVERZNO MODELIRANJE PRIMARNE PROIZVODNJE", dana  5. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 12,00 sati na Geofizičkom zavodu PMF-a (predavaonica 2), Horvatovac 95, Zagreb.

webmaster Geološkog odsjeka

Ispiti u izvanrednom ispitnom roku kod prof.dr.sc. Ladislava Palinkaša održati će se u petak 25.04.2014. u 09:00 sati.

webmaster Geološkog odsjeka

Na temelju zaključka Vijeća Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. travnja 2014. godine, određuje se u sporazumu s Nikolinom Ilijanić, dipl.ing., dan obrane doktorske disertacije utorak 22. travnja 2014. godine, u 10,00 sati, u predavaonici (008) Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a.
Disertacija nosi naslov: "MINERALI GLINA U JEZERSKIM SEDIMENTIMA ISTOČNOJADRANSKE OBALE KAO POKAZATELJI PROMJENA OKOLIŠA TIJEKOM KASNOG PLEISTOCENA I HOLOCENA"

webmaster Geološkog odsjeka

14.04.2014. u 15:12
Šimun Aščić
[ Više... ]

10.04.2014. u 15:27

Pismeni ispiti u proljetnom roku kod prof. Sremac održat će se u srijedu 23.4.2014. u 9 sati u Seminaru (016) GPZ-a. Usmeni ispiti održat će se u petak 25.4. od 9 do 11 sati, također u Seminaru. Teme za usmeni ispit potrebno je prijaviti najkasnije dva dana prije ispita putem el. pošte.

Jasenka Sremac

07.04.2014. u 09:25

U izvanrednom ispitnom roku ispiti iz Opće mineralogije, Determinativnih metoda u mineralogiji i petrologiji te Osnova elementne i fazne analize održat će se u srijedu 23. travnja 2014. godine.
Prijavnice za ispite potrebno je predati (osim za ispite koji se prijavljuju putem ISVU-a u skladu s u njemu definiranim pravilima) najkasnije do petka 18. travnja u 12 sati. Nakon tog roka biti će objavljen točan raspored ispita.

 

Darko Tibljaš


Natječaji će biti objavljeni i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr). Studenti su obvezni prijavu na natječaj (zajedno s traženim dokumentima) obaviti online. Aplikacija za online prijavu nalazi se na adresi: http://www.unizg.hr/stipendije/ , a biti će dostupna od 29. siječnja 2014.

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u 2013/2014. akademskoj godini (PDF)

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava (PDF)

 

webmaster Geološkog odsjeka

13.01.2014. u 07:49
Uređeno: 13.01.2014. u 08:47

U Budimpešti će se od 24. do 27. travnja 2014. održati 5. International Students Geological Conference (ISGC 2014), skup namijenjen mladim geolozima (studentima, doktorandima, mladim istraživačima...). Više informacija u pdf dokumentu ili na http://isgc2014.elte.hu/

Darko Tibljaš
[ Više... ]

Kristina Pikelj
[ Više... ]

21.01.2013. u 11:24
Uređeno: 21.01.2013. u 11:25

 Predavanja profesora Prohića nalaze se privremeno na adresi http://geol.pmf.hr/~eprohic

Esad Prohić

15.10.2012. u 12:39
Uređeno: 25.11.2013. u 09:10

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

webmaster Geološkog odsjeka
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu