Geološki odsjek

Broj posjeta:
1819708

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Obavijesti

Student smjera Geologija zaštite okoliša MATIJA BEDEKOVIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u Petak  28.02.2020.  godine u 10:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog zavoda, PMF-a, (MPZ1)  Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je „Mineraloške i geokemijske značajke boksita na području Oklaja “.

Autor: Irena Bašić

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija u akad. god. 2019./20. Prijave na Natječaj počinju 19. veljače i traju do 11. ožujka 2020. do 24 sati. Obavljaju se isključivo elektroničkim putem. Za sve detalje slijedite poveznicu na stranicu Sveučilišta!

Autor: Zorica Petrinec

Upisi predmeta iz ljetnog semestra su od 17.2. do 1.3.2020.

Autor: Šimun Aščić

Studentica diplomskog studija Geologija zaštite okoliša TAMARA DAMJANOVIĆ, pristupit će polaganju diplomskog ispita u ČETVRTAK, 20. VELJAČE 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog  zavoda  PMF-a, Geološko kartiranje (-007), Horvatovac 102a, Zagreb.

Tema diplomskog ispita je «Foraminiferska zajednica srednjeg šelfa Sredozemnog mora (odobalje Sicilije)».

Autor: Vlasta Ćosović

Pismeni ispit iz kolegija MIKROPALEONTOLOGIJA  I održat će se prema  rasporedu 18.02.2020. Studenti koji nisu uspješno riješili međuispit broj 2, a dva puta su pristupili polaganju, polažu gradivo cijelog ispita. Oni studenti koji su polagali samo jedanput međuispit broj 2, sukladno vlastitom izboru biraju hoće li polagati ponovo međuispit broj 2 ili cijelo gradivo.

Termin usmenog dijela ispita (prepoznavanje mikrofosila) bit će naknadno objavljen.

Autor: Vlasta Ćosović

Studentica smjera Geologija  SARA RADIĆ pristupit će polaganju diplomskog ispita u Srijedu  26.02.2020.  GODINE U 13:00 SATI u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95  Zagreb. Tema diplomskog rada je Mineraloške i geokemijske značajke kvartarnih pelitnih sedimenata napuštenog glinokopa Grmošćica (Zagreb)

Autor: Irena Bašić

Ispiti iz svih kolegija kod prof.dr.sc. J. Sremac održat će se 12. i 26. veljače 2020. u Velikoj predavaonici (-008) prema sljedećem rasporedu:

Pismeni ispiti od 9 do 10 h

Upis ocjena od 10 do 10.30 h

Usmeni ispiti od 10.30 do 12 sati.

Autor: Jasenka Sremac

Raspored izlaganja Seminara IV i V na Geološko-paleontološkom zavodu.

Autor: Aleksandar Mezga
Autor: Hana Fajković

Ispit iz Geoloških hazarda za studente koji kolegij nisu položili putem međuispita održat će se u ponedjeljak 10. veljače i 24. veljače, u 10:00 sati, u Seminaru (GPZ 016).

Autor: Katarina Gobo
Autor: Andrea Čobić
Autor: Andrea Čobić

održati će se u srijedu 12.02. i 26.02. 2020. u 13h (predavaona 008). 

Autor: Đurđica Pezelj

za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij biologija / Preddiplomski sveučilišni studij molekularna biologija održati će se u utorak 11.02. i 25.02. 2020. u 13h (predavaona 008).

Autor: Đurđica Pezelj
Autor: Kristina Pikelj

za studente II godine Preddiplomski sveučilišni studij geologija održati će se u

 četvrtak 06.02. i 20.02. u 13h (predavaona 008).

 

Autor: Đurđica Pezelj
Autor: Kristina Pikelj
Autor: Kristina Pikelj

Ispiti iz kolegija ELEMENTI ZNANSTVENOG RADA kod doc. dr. sc. Karmen Fio Firi održavat će se u redovnom ispitnom roku u srijedu 12. veljače i 26. veljače od 10.00 sati, u seminaru (016).

 

Autor: Karmen Fio Firi

 GEOLOGIJA (118820), GEOLOGIJA (159313), (67023) GEOLOGIJA (60383) (5406), GEOLOGIJA (47085) (5404) za studente geografije i Filozofskog fakulteta održati će se u četvrtak 06.02. i 20.02. 2020. u 11h (predavaona 008).

 

Autor: Đurđica Pezelj

U redovnom zimskom ispitnom roku ispiti kod profesora Darka Tibljaša održat će se u srijedu 5. i 19. veljače 2020. godine.
Točan raspored ispita biti će objavljen na oglasnoj ploči Mineraloško-petrografskog zavoda i web stranicama Geološkog odsjeka u ponedjeljak 3. i 17. veljače iza 10 sati.

Autor: Zvonka Gverić

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

Autor: webmaster Geološkog odsjeka