Obavijesti
danas u 16:33
Uređeno: danas u 16:33

Ispiti iz predmeta PALEOEKOLOGIJA za studene dodiplomskog studija geologije održavat će se  prema dogovoru. Studenti se trebaju emailom javiti predmetnom nastavniku!
 

Vlasta Ćosović

Ispit iz Mineralne optike održat će se u utorak 22. travnja 2014. s počektom u 8.15.

Nenad Tomašić

Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 23. travnja 2014. održat će se prema sljedećem rasporedu:

Darko Tibljaš
[ Više... ]

18.04.2014. u 09:25

Ispiti iz Petrologije (ZOOK; prof.dr.sc. Dražen Balen i prof.dr.sc.  Marijan Kovačić) i petroloških kolegija kod prof.dr.sc. Dražena Balena u izvanrednom ispitnom roku održat će se u petak, 25. travnja 2014. Ispiti će započeti u 9 sati.

 

Dražen Balen

17.04.2014. u 13:22

Pismeni ispiti iz Sistematske mineralogije, Instrumentalnih metoda analize kakvoće okoliša i ostalih kolegija kod prof. dr. sc. Vladimira Bermanca u izvanrednom ispitnom roku održat će se u srijedu, 23. travnja 2014. Ispiti će započeti u 9 sati.

Željka Žigovečki Gobac
[ Više... ]

Ispit iz kolegija Računalni programi u geologiji održati će se u petak, 25.4. u 10 sati.

Borna Lužar-Oberiter

Ispiti u IZVANREDNOM ispitnom roku, TRAVANJ 2014. kod prof. dr. sc. Zlatana Bajraktarevića za studente PREDDIPLOMSKOG STUDIJA BIOLOGIJE PMF-a iz kolegija GEOLOGIJA S PALEONTOLOGIJOM održat će se u Geološko-paleontološkom zavodu, Horvatovac 102 A, u utorak, 22. 04. 2014. u 11,00 sati.

Upozoravaju se studenti da najkasnije dan prije ispita  prijave ispit na STUDOMAT.

webmaster Geološkog odsjeka

Ispiti u IZVANREDNOM ispitnom roku, TRAVANJ 2014.  kod prof. dr. sc. Zlatana Bajraktarevića, održat će se prema slijedećem rasporedu, u Geološko-paleontološkom zavodu PMF-a, Horvatovac 102 A:

PALEONTOLOGIJA KRALJEŽNJAKA, PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god., u srijedu, 23. 04. 2014. u 10,00 sati

ODABRANA POGLAVLJA IZ PALEONTOLOGIJE KRALJEŽNJAKA, DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE, u srijedu, 23. 04. 2014. u 11,00 sati

MIKROPALEONTOLOGIJA I PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE II god., u četvrtak, 24. 04. 2014. u 11,00 sati

Upozoravaju se studenti da najkasnije dva dana prije isteka roka prijave ispit na STUDOMAT.

Mikroskopiranje preparata treba dogovoriti s doc. dr. sc. Đurđicom Pezelj, dr. sc. Jelenom Vidović i Igorom Feljom, dipl. inž. geol.

webmaster Geološkog odsjeka

Ovim najavljujemo da će pristupnik  ŽARKO KOVAČ održati javnu obranu Seminara II, pod naslovom: "INVERZNO MODELIRANJE PRIMARNE PROIZVODNJE", dana  5. svibnja 2014. (ponedjeljak) u 12,00 sati na Geofizičkom zavodu PMF-a (predavaonica 2), Horvatovac 95, Zagreb.

webmaster Geološkog odsjeka

Ispiti u izvanrednom ispitnom roku kod prof.dr.sc. Ladislava Palinkaša održati će se u petak 25.04.2014. u 09:00 sati.

webmaster Geološkog odsjeka

Na temelju zaključka Vijeća Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. travnja 2014. godine, određuje se u sporazumu s Nikolinom Ilijanić, dipl.ing., dan obrane doktorske disertacije utorak 22. travnja 2014. godine, u 10,00 sati, u predavaonici (008) Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Zagreb, Horvatovac 102a.
Disertacija nosi naslov: "MINERALI GLINA U JEZERSKIM SEDIMENTIMA ISTOČNOJADRANSKE OBALE KAO POKAZATELJI PROMJENA OKOLIŠA TIJEKOM KASNOG PLEISTOCENA I HOLOCENA"

webmaster Geološkog odsjeka

14.04.2014. u 15:12
Šimun Aščić
[ Više... ]

10.04.2014. u 15:27

Pismeni ispiti u proljetnom roku kod prof. Sremac održat će se u srijedu 23.4.2014. u 9 sati u Seminaru (016) GPZ-a. Usmeni ispiti održat će se u petak 25.4. od 9 do 11 sati, također u Seminaru. Teme za usmeni ispit potrebno je prijaviti najkasnije dva dana prije ispita putem el. pošte.

Jasenka Sremac

Ispit iz kolegija HIDROGEOLOGIJA umjesto 25.04. održati će se 24.04. Studenti koji su bili prijavljeni za 25.04. prijavljeni su na 24.04.!

Šimun Aščić

Ispit iz kolegija Geološko kartiranje 1 održat će se u srijedu 23.4. od 10-11 sati, u predavaonici 007. 

Igor Felja

07.04.2014. u 09:25

U izvanrednom ispitnom roku ispiti iz Opće mineralogije, Determinativnih metoda u mineralogiji i petrologiji te Osnova elementne i fazne analize održat će se u srijedu 23. travnja 2014. godine.
Prijavnice za ispite potrebno je predati (osim za ispite koji se prijavljuju putem ISVU-a u skladu s u njemu definiranim pravilima) najkasnije do petka 18. travnja u 12 sati. Nakon tog roka biti će objavljen točan raspored ispita.

 

Darko Tibljaš


Natječaji će biti objavljeni i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr). Studenti su obvezni prijavu na natječaj (zajedno s traženim dokumentima) obaviti online. Aplikacija za online prijavu nalazi se na adresi: http://www.unizg.hr/stipendije/ , a biti će dostupna od 29. siječnja 2014.

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata u 2013/2014. akademskoj godini (PDF)

 

Natječaj za dodjelu stipendija iz javnih proračunskih sredstava (PDF)

 

webmaster Geološkog odsjeka

13.01.2014. u 07:49
Uređeno: 13.01.2014. u 08:47

U Budimpešti će se od 24. do 27. travnja 2014. održati 5. International Students Geological Conference (ISGC 2014), skup namijenjen mladim geolozima (studentima, doktorandima, mladim istraživačima...). Više informacija u pdf dokumentu ili na http://isgc2014.elte.hu/

Darko Tibljaš
[ Više... ]

Kristina Pikelj
[ Više... ]

21.01.2013. u 11:24
Uređeno: 21.01.2013. u 11:25

 Predavanja profesora Prohića nalaze se privremeno na adresi http://geol.pmf.hr/~eprohic

Esad Prohić

15.10.2012. u 12:39
Uređeno: 25.11.2013. u 09:10

... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

webmaster Geološkog odsjeka
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu