Posudba knjiga

SREDIŠNJA GEOLOŠKA KNJIŽNICA

 

Upis u knjižnicu:

  • u knjižnicu se mogu upisati svi redoviti studenti PMF-a
  • prilikom upisa obavezno je predočiti indeks i sudensku iskaznicu (iksicu)

 

Posudba knjiga:

  • prilikom svake prve posudbe u semestru obavezno je predočiti indeks
  • za posudbu knjiga potrebna je studenska iskaznica (iksica)
  • knjižnična građa može se posuditi na rok od maksimalno 30 dana pod uvjetom da knjižnica ima više od jednog primjerka 
  • student može posuditi najviše 3 knjige
  • knjigu je moguće produžiti osobnim dolaskom ili na kontakt knjižnice
  • časopisi, ocjenski radovi i karte ne posuđuju se izvan knjižnice i namijenjeni su isključivo radu u čitaonici 
  • nakon diplomiranja ili u slučaju napuštanja studija, korisnik je dužan vratiti svu posuđenu građu nakon čega mu se izdaje portvrda da je knjižnična građa vraćena

 

    Prilikom ovjere semestra, potreban je u indeksu pečat "Knjižnična građa vraćena."  Ako student nije posuđivao u knjižnici u trenutnom semestru, onda pečat nije potreban za ovjeru indeksa.