PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA PREDAJU MOLBI VIJEĆU DOKTORSKOG STUDIJA GEOLOGIJA

Obavještavaju se studenti Doktorskog studija Geologija da sve molbe upućene Vijeću Doktorskog studija Geologija, moraju biti predane na Referadu Doktorskog studija najkasnije do ponedeljka u 12.00 sati u tjednu kada se održava sjednica Vijeća Doktorskog studija Geologija. Raspored sjednica Vijeća Doktorskog studija Geologije / Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./2023.

 

PREDAJA MATERIJALA ZA VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA GEOLOGIJE

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA GEOLOGIJE /VIJEĆE GEOLOŠKOG ODSJEKA

 

 

 

Najkasnije do ponedeljka u 12h u tjednu održavanja sjednice.

07.10. 22.

11.11.22.

09.12.22.

13.01.23.

10.02.23.

10.03.23.

14.04.23.

12.05.23.

16.06.23.

30.06.23.

08.09.23.

 

 


Nova tablica za troškove usluga iz djelatnosti PMF-a

Od 1. travnja 2023. stupili su na snagu novi iznosi za troškove usluga iz djelatnosti PMF-a za studente svih razina studija. Troškovi su navedeni u tablici na poveznici


Obavijesti

Radionica „Application of Conodonts...

Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Geologija PMF-a održati će se radionica pod naslovom „Application of Conodonts in Geology“ namjenjena studentima poslijediplomskih i diplomskih studija, no biti će otvorena i za sve druge pristupnike zainteresirane za konodonte.

Autor: Andrea Čobić

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru II kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija LAURA HULJEK. Seminar II pod naslovom USPOREDBA JEDNOSTUPANJSKIH I VIŠESTUPANJSKIH EKSTRAKCIJSKIH METODA U GEOKEMIJI održati će se 4. svibnja 2023. (četvrtak) u 12,30 sati  u predavaoni MPZ 1 na Mineraloško-petrološkom zavodu pri Geološkom odsjeku  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  95, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Doc. dr. sc. Hana Fajković, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek
 2. Prof.dr.sc. Gordana Medunić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek
 3. Dr. sc. Željka Fiket, naslovni docent na PMF-u, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru III (Javna obrana teme doktorskog rada) kojeg će održati student poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Geologija NIKOLA GIZDAVEC. Seminar III pod naslovom Razvoj metodologije za unapređenje daljinskih istraživanja mineralnih sirovina krških Dinarida održati će se 21. travnja 2023. (petak) u 12,00 sati u predavaonici 008 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a.

Članovi povjerenstva:

 1. Prof. dr. sc. Nenad Tomašić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 2. Prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, Sveučilište u Zagrebu,  Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 3. Dr. sc. Slobodan Miko, znanstveni savjetnik, Hrvatski geološki institut, Zagreb

Zamjena izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Autor: Đurđica Pezelj

Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Geologija  pripremamo dvodnevnu radionicu koja je namjenjena prvenstveno studentima poslijediplomskih studija PMF-a (Poslijediplomski sveučilišni studij Geologija, Interdisciplinarni doktorski studija Oceanologija i Poslijediplomski sveučilišni studij Bilogija), no biti će otvorena i za druge pristupnike zainteresirane za ihnologiju. Radionica će se održati u utorak 07.03. 2023. (9-14h) i srijedu 08.03.2023. (12-16h) na Geološko-paleontološkom zavodu (Horvatovac 102a, predavaona 007) pod vodstvom poznatog ihnologa prof. Alfreda Uchmana (Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Kraków, Poland; https://ing.uj.edu.pl/en_GB/alfred-uchman). U praktičnom dijelu radionice koristiti će se ihnofosili pohranjeni u zbirkama Geološkog odsjeka, PMF-a, a ukoliko imate svoje ihnofosile i želite saznati nešto više o njima, ova radionica je prava prilika za to! Pohađanje radionice će se vrednovati sa 2 ECTS boda za vannastavne aktivnosti.

Budući će broj polaznika radionice biti ograničen prijave za  studente koji su zainteresirani i koji mogu pohađati ovu radionicu su do srijede 22.02.2023. u 12h na mail: djurdjica.pezelj@geol.pmf.hr.

Autor: Đurđica Pezelj

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira po sedmi puta Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a. Simpozij će se održati 21. i 22. travnja 2023. godine u prostorijama Kemijskog odsjeka PMF-a u Zagrebu (Horvatovac 102a). Program će uključivati pozvana predavanja, radionice, usmena predavanja, postersku sekciju, sponzorsku sekciju i sekciju zabave (STEM kviz i afterparty). Rok za prijavu sažetaka je 19. veljače 2023. godine. Sudjelovanje na Simpoziju će se, sukladno odluci Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija, vrednovati dodjelom ECTS bodova. Radujemo se ponovnom druženju, razmjeni znanstvenih ideja u konstruktivnoj atmosferi i dogovaranju novih suradnji!

Obavijesti o simpoziju dostupne su na web stranici simpozija

Autor: Đurđica Pezelj

Poštovani studenti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu uključen je u CEEPUS mrežu CIII-RS-0038 Earth-Science Studies in Central and Southeastern Europe čije članice su i geološke institucije sa sveučilišta u Albaniji (Tirana), Austriji (Beč, Innsbruck, Leoben, Salzburg), Bosni i Hercegovini (Tuzla), Češkoj (Brno), Mađarskoj (Budimpešta, Pečuh), Poljskoj (Katowice-Sosnowiec, Krakow, Wrocław), Rumunjskoj (Cluj-Napoca, Iaşi), Slovačkoj (Bratislava, Košice), Sloveniji (Ljubljana) te Srbiji (Beograd). Aktivnost mreže temelji se na mobilnosti studenata i nastavnika kojima se odobravaju stipendije za boravak na stranim sveučilištima. Više o samom CEEPUS programu može se naći na http://www.ceepus.info/.  Studenti zainteresirani za odlazak na neko od prije navedenih sveučilišta u akademskoj godini 2023./24. mogu se do 9. prosinca 2022. javiti lokalnom koordinatoru za navedenu mrežu prof.dr.sc. Darku Tibljašu u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a, Horvatovac 95 (e-mail dtibljas@geol.pmf.hr) koji će im rado dati dodatne informacije.

Autor: Đurđica Pezelj

U okviru nastave na doktorskom studiju RGNF-a,  doc. Eline Le Breton s Freie Universitäta iz Berlina održat će radionicu pod naslovom Plate Kinematics: Methods, Applications to the Adriatic Plate and Introduction to GPlates Softeware.

Radionica će se održati od 22. do 24. ožujka 2023. godine. Za rad na radionici nužno je imati prijenosno računalo s instaliranim računalnim programom GPlates dostupnim na adresi: www.gplates.org.

S obzirom na ograničen broj mjesta u predavaonici, molimo vas da do 8. ožujka 2023. g. pošaljete svoju prijavu za sudjelovanje na radionici porukom na adresu andrea.gmajnicki@rgn.unizg.hr

 

Autor: Andrea Čobić

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru I kojeg će održati student poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija IGOR PEJNOVIĆ. Seminar I pod naslovom ZAJEDNICE PLANKTONSKIH FORAMINIFERA TIJEKOM SREDNJEEOCENSKOG KLIMATSKOG OPTIMUMA održati će se 19. listopada 2022. (srijeda) u 13,00 sati  u predavaoni 007 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 2. Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Damir Bucković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

 Zamjena: Doc. dr. sc. Igor Felja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru II kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija NATALIA SMRKULJ. Seminar II pod naslovom GEOMORFOLOŠKA I SEDIMENTOLOŠKA OBILJEŽJA RIJEČNIH UŠĆA  održati će se 14. listopada 2022. (petak) u 09,30 sati  u predavaoni MPZ2 na Mineraloško-petrografskom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  95, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Doc.dr.sc. Hana Fajković, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek , Zagreb
 2. Dr. sc. Slobodan Miko, znanstveni savjetnik, Hrvatski geološki institut, Zagreb
 3. Doc.dr.sc. Igor Felja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru I kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija IVONA BANIČEK. Seminar I pod naslovom aDNA U KVARTARNOJ GEOLOGIJI  održati će se 13. listopada 2022. (četvrtak) u 15,00 sati  u predavaoni 008 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
 2. Dr. sc. Koraljka Bakrač, viša znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut, Zagreb
 3. Dr.sc. Slobodan Miko, znanstveni savjetnik,  Hrvatski geološki institut, Zagreb

Zamjena: Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru II kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija NINA TRINAJSTIĆ. Seminar II pod naslovom MIOCENSKI KISELI VULKANIZAM KARPATSKO-PANONSKE REGIJE: KORELACIJA I PETROGENEZA  održati će se 10. listopada 2022. (ponedeljak) u 11,00 sati  u predavaoni 007 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Prof.dr.sc. Dražen Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 2. Prof.dr.sc. Darko Tibljaš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Doc.dr.sc. Zorica Petrinec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Zamjena: Izv.prof.dr.sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru I kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija LUCIJA MARKOTIĆ. Seminar II pod naslovom SOURCE TO SINK KONCEPT – VARIJABILNOST SILICIKLASTIČNOG SEDIMENTA U PROSTORU I VREMENU održati će se 07. listopada 2022. (petak) u 13,00 sati  u predavaoni 016 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Doc. dr. sc. Katarina Gobo, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
 2. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 
 3. Prof. dr. sc. Marijan Kovačić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb 

Autor: Đurđica Pezelj

 Stipendije se dodjeljuju u četiri kategorije:

 1. Studijski posjeti za akademsko osoblje (umjetnici i arhitekti: daad.de/go/en/stipa50110016)   
 2. Istraživački posjeti (daad.de/go/en/stipa50015456)
 3. Kratkoročne istraživačke stipendije (daad.de/go/en/stipa50015434)
 4. Program ponovljenog poziva za bivše stipendiste (daad.de/go/en/stipa50015492)

Rok za prijavu je 16. siječnja 2023., a 22. prosinca 2022. u 18 sati će biti organizirana Zoom info radionica za koju se možete registrirati putem ove poveznice: https://forms.gle/Ax3cPSwKZKTbkFnA7

Autor: Đurđica Pezelj

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju Seminaru II kojeg će održati studentica poslijediplomskog sveučilišnog studija Geologija IVA OLIĆ.

Seminar II pod naslovom METODE NISKOTEMPERATURNE TERMOKRONOLOGIJE održati će se 22. rujna 2022. (četvrtak) u 12,00 sati  u predavaoni 016 na Geološko-paleontološkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac  102a, Zagreb.

Članovi povjerenstva:

 1. Doc. dr. sc. Borna Lužar-Oberiter, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 2. Doc. dr. sc. Zorica Petrinec, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb
 3. Izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek, Zagreb

Autor: Đurđica Pezelj

Odlukom Fakultetskog vijeća od travnja 2023. godine na snazi su izmijenjene naknade za troškove usluga iz djelatnosti PMF-a, te prethodni cjenici više nisu aktualni.

Autor: Karmen Fio Firi

Objavljen je natječaj za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije): Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž u akademskoj godini 2022./2023., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti. Tekst natječaja dostupan je na poveznici: 

https://www.pmf.unizg.hr/aktualnosti?@=1n70v#news_26883

Autor: Đurđica Pezelj

Upis će se odvijati od 10. listopada do 28. listopada 2022. u Uredu za poslijediplomski studij Geološkog odsjeka (uredovno vrijeme Ureda za studente je od 12 do 14:30 h).

Dokumenti potrebni za upis:

 1. Popunjen upisni list (studenti koji upisuju doktorski rad ispunjavaju dio obrasca za 3. godinu).
 2. Popunjen obrazac  DR.SC. – 4. (nalazi se u OBAD bazi) i popunjeni obrazac DR.SC. – 5. (ispunjava ga mentor i nalazi se na web stranici Sveučilišta). Obrasce DR.SC.-4 i DR.SC.-5 treba poslati u Referadu i elektronskim putem.
 3. Popunjen prijavni list za doktorande upisane na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij akademska godina 2022./2023. (obrazac se može preuzeti  iz Repozitorija – Obrazac Prijavni list 22-23)
 4. Indeks

Prije upisa, u referadu moraju biti predane sve prijavnice položenih kolegija za ak. god. 2021./22., kao i upisane ocjene u indeks.

Autor: Đurđica Pezelj

Seminar III (javna obrana teme doktorske disertacije) prijavljuje se na obrascu DR.SC.-01 Sveučilišta u Zagrebu (dostupnom na stranicama Sveučilišta (http://doktorski.unizg.hr/obad). Obrazac ispunjavaju doktorandi online putem OBAD baze (http://doktorski.unizg.hr/obad). Upute o dobivanju podataka za prijavu u OBAD bazu potrebno je zatražiti u referadi doktorskog studija. Nakon online ispunjavanja obrasca DR.SC.-01 potrebno ga je otisnuti u tri primjerka, potpisati te predati u referadu doktorskog studija. Osim tri potpisana primjerka u referadu je potrebno dostaviti i digitalnu verziju obrasca. Pristupnik je dužan najmanje 14 dana prije obrane teme prijedlog teme doktorskog rada (obrazac DR.SC.-01) staviti na uvid javnosti (u pisarnicu Geološkog odsjeka).

Autor: Đurđica Pezelj