Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15 uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15, svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet informira javnost putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućvanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na sljedeće načine:

  1. putem telefona na broj: +3851 4606-012
  2. putem faksa na broj: +3851 4606-013
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dekanat@dekanat.pmf.hr
  4. poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
  5. osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb, radnim danom od 09:00 do 15:00 sati.

 

 

PRiSTUP INFORMACIJAMA- ZAHTJEVI 

 

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Repozitorij