Studentski pravobranitelj

Stefan Vulin je studentski pravobranitelj za akademsku godinu 2022./2023.

Službena mail adresa studentskog pravobranitelja na koju možete slati sve službene upite: 

studentski.pravobranitelj.pmf@gmail.com

Što znači biti studentski pravobranitelj?

Nastavnici na fakultetu se trude pomoći studentima pri njihovim problemima najbolje što mogu, no nekad nastaju situacije gdje student smatra da su mu prava prekršena, a fakultet smatra obrnuto. Kada vas zanima što je uopće dopušteno na fakultetu i koja su vaša prava te što možete poduzeti u teškoj situaciji, tada pitajte studentskog pravobranitelja.  

Službene dužnosti pravobranitelja su: 

  1. prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima PMF-a, 

  1. savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, 

  1. sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava, 

  1. obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Studentskog zbora i PMF-a. 

Pravobranitelj nije pravna osoba i nije vaš odvjetnik, nego je vaš kolega koji će vas savjetovati u najboljoj mogućnosti i po potrebi u vaše ime razgovarati s osobljem na fakultetu. 

Pravobranitelj ima poseban položaj, a to je da ima ulogu reprezentacije studenta i njegovog problema. Može razgovarati s nastavnicima bez straha o svom položaju na fakultetu.  

Svaki fakultet ima studentskog pravobranitelja, čiji mandat traje jednu godinu, a uz to postoji i Studentski pravobranitelj na razini sveučilišta, kome se također mogu obratiti svi studenti. 

Prava i obaveze studenata

Pozivamo sve studente da prouče svoja prava, ali također obaveze i odgovornosti. Na sljedećoj poveznici se nalaze dokumenti relevantni za studente cijelog PMF-a i pojedinih odsjeka.

Dokumenti koje bi svaki student trebao proučiti su:

  1. Statut Sveučilišta u Zagrebu (naročito članci 56-60)

  2. Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima  na PMF-u

  3. Etički kodeks

Zašto i kako postati pravobranitelj?

Jeste li ikad osjetili da ste nepravedno dobili ocjenu?

Smatrate li da su od vas na fakultetu zahtijevali stvari koje nisu imale smisla?

Jeste li ikad doznali da ste mogli dobiti bolju ocjenu, samo da vam je netko rekao kako promijeniti grupu/nastavnika?

Jeste li ikad dobili krive informacije iz referade, a u međuvremenu izgubili prava na upis kolegija ili semestra, platili dodatni trošak? 

Postani pravobranitelj i poštedi nekog kolegu ovih muka.

 

Početkom svake akademske godine Studentski zbor PMF-a raspisuje natječaj u sklopu kojeg se studenti prijavljuju za ulogu Studentskog pravobranitelja i zamjenika.  

Natječaj za akademsku godinu 2023./2024. je završio.

studentski pravobranitelji

Stefan Vulin

Studentski pravobranitelj

"Tipični student: pjevam karaoke u Zagsu, jedem u brzoj menzi i vadim se na zadnjem roku."

svulin.phy@pmf.hr