Ana Dugandžić je studentska pravobraniteljica za akademsku godinu 2019./2020.

 

Službena mail adresa studentskog pravobranitelja na koji možete slati sve službene upite:

studentski.pravobranitelj.pmf@gmail.com

Osobna mail adresa pomoću koje možete dogovoriti sastanak:

anarexd@gmail.com

 

Studentski pravobranitelj:
a) prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima PMF-a,
b) savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
c) sudjeluje u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,
d) obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Studentskog zbora i PMF-a.