Predsjedništvo Studentskog zbora PMF-a

Što je predsjedništvo? 

Predsjedništvo Studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sastoji se od 15 članova. 12 članova čine studenti s preddiplomskih i diplomskih studija, a 3 člana čine studenti postdiplomskih studija (ili bolje znani kao - asistenti!).  

Predsjedništvo sudjeluje na sjednicama Studentskog zbora na kojima članovi podnose izvještaje, predlažu nove odluke, sudjeluju u raspravi i donose odluke glasanjem. Oni formiraju odbore koji se imenuju prema potrebi za određenu vrstu djelatnosti (primjerice Odbor za proračun, Odbor za studentske programe, Odbor za nastavu, Odbor za promidžbu...), a čija je svrha uspostavljanje podjele rada, kako bi Studentski zbor lakše i efikasnije djelovao. 

Predsjedništvo na sjednicama bira predsjednika i zamjenika predsjednika Studentskog zbora, predstavnika PMF-a u Studentskom zboru Sveučilišta, studentskog pravobranitelja, predstavnike u Fakultetskom vijeću i vijećima odsjeka te drugim tijelima PMF-a. Također donosi plan i program rada Studentskog zbora i opće akte Studentskog zbora te odlučuje o raznim drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Studentskom zbora.  

Osim samog odabira studentskih predstavnika, predsjedništvo s njima i komunicira, surađuje te nadzire njihov rad tijekom cijelog mandata. 

Kako postati član? 

Članovi predsjedništva biraju se na izborima za članove Studentskog zbora PMF-a na mandat od dvije godine, a biračko pravo imaju svi studenti preddiplomskih, dodiplomskih i postdiplomskih studija PMF-a. 

Za studentskog predstavnika može se kandidirati bilo koji student koji je u posljednje dvije godine studija sakupio minimalno 60 ECTS bodova, osim u slučaju studenata prve godine preddiplomskih studija.

 

Sljedeći izbori za članove Studentskog zbora PMF-a bit će na proljeće 2023. godine.

Članovi studentskog zbora

Bruna Bandula

Predsjednica Studentskog zbora

"Bok svima! Ja sam Bruna i volim vas sve!"


bandubru@student.math.hr

Luka Naglić

Zamjenik predsjednice Studentskog zbora


lunagli@student.math.hr

Luka Cavaliere Lokas

Član predsjedništva

"Obliti privatorv pvblica cvrate."


lcavalie.phy@pmf.hr

Josip Čačković

Član predsjedništva


jcackovic@chem.pmf.hr

Bruno Fabulić

Član predsjedništva


brfabul@student.math.hr

Lovorka Gajović

Član predsjedništva (Web stranica SZPMF)

"Budi pripravan!"


lgajovic.phy@pmf.hr

Sven Horvatić

Član predsjedništva


sven.horvatic@biol.pmf.hr

Mia Jakopović

Član predsjedništva (Natječaji za studentske projekte, Web stranica SZPMF)

"Challenge accepted!"


mjakopovic@stud.biol.pmf.hr

Glorija Medak

Član predsjedništva


gmedak@chem.pmf.hr

Jan Szabo

Član predsjedništva

"Your only limit is your mind."


jszabo@student.geog.pmf.hr

Nika Štampalija

Član predsjedništva (Sport na PMF-u)


nikstam@student.math.hr

Roberta Štrocinger

Član predsjedništva


robstro@student.math.hr

Jelena Zaninović

Član predsjedništva (Pravna pitanja, Web stranica SZPMF)

"Despite everything, it's still you."


jelzani@student.math.hr

Igor Živković

Član predsjedništva

"I loš plan je bolji nego nikakav."


izivkovic@chem.pmf.hr