Studentski predstavnici u Vijećima odsjeka

Tko je studentski predstavnik? 

Studentski predstavnik je student preddiplomskog ili diplomskog studija koji svaki mjesec sudjeluje na sjednicama Vijeća odsjeka

Zanimaju ga zbivanja i odluke koje se donose na fakultetu, ako postoji problem ili ideja kako unaprijediti studiranje želi pomoći te aktivno komunicira sa kolegama i nastavnicima. 

Djelovanje studentskih predstavnika 

Recimo da grupa studenata ima problem na jednom kolegiju i želi se žaliti. Kome i kako da se žali? Ovdje uskače Studentski predstavnik koji u ime studenata priča s osobom za koju procijeni da se treba obratiti - profesorom, docentom, asistentom, pročelnikom...

Recimo da student ima predobar prijedlog za promjenu nečega na kolegiju. Kome da se javi s tom idejom? Studentski predstavnik će biti posrednik jer zna kome i na koji način se predlažu ideje (mailom profesoru, preko vijeća...).

Recimo da se na sjednici Vijeća odsjeka donosi bitna odluka vezana za studente. Studentski predstavnik ima pravo sudjelovati u raspravi, pa će se založiti za svoje kolege. 

Zašto i kako postati studentski predstavnik u Vijeću odsjeka? 

Pravda ne postoji sama od sebe – ona se pravi. Studenti ne mogu dobiti ništa ako ne pitaju. Postani studentski predstavnik i založi se za promjene koje želiš vidjeti na odsjeku! 

Početkom svake akademske godine Studentski zbor PMF-a raspisuje natječaj u sklopu kojeg se studenti prijavljuju da bi postali studentski predstavnici.  

Natječaj za akademsku godinu 2020./2021. je završio. Međutim svi zainteresirani studenti su slobodni javiti se na mail te će biti kontaktirani u slučaju da u vijeću njihovog odsjeka nema dovoljan broj predstavnika.

Što je Vijeće odsjeka? 

Vijeće odsjeka čine redoviti i izvanredni profesori, predstavnici zaposlenika odsjeka i studentski predstavnici. 

Na Vijećima se donose skoro sve važne odluke – od toga tko će predavati na kojem predmetu, preko novih zaposlenika, troškova participacija, do dobivanja nagrada, i još razno. 

Studentski predstavnici sudjeluju na sjednicama tako da glasuju i raspravljaju po potrebi. 

Statutom PMF-a je propisano da 15%  članova Vijeća odsjeka čine studenti.  

PMF je jedinstven po tome što sadrži sedam odsjeka. Budući da oni često donose nezavisne odluke, svaki od njih ima svoje Vijeće. Također postoji i zajedničko Fakultetsko vijeće PMF-a na kojem se donose najbitnije odluke. Više informacija o Fakultetskom vijeću i studentskim predstavnicima u njemu je dostupno na sljedećoj poveznici

Studentski predstavnici u Vijećima odsjeka za ak. god. 2020./2021.

studentski.predstavnici@biol.pmf.hr

Iva Crnjac, icrnjac@stud.biol.pmf.hr
Marita Cvitanović, mcvitanovic@stud.biol.pmf.hr
Dino Davosir, ddavosir@stud.biol.pmf.hr
Mia Jakopović, mjakopovic@stud.biol.pmf.hr
Dominik Klasić, dklasic@stud.biol.pmf.hr
Roko Levar, rlevar@stud.biol.pmf.hr
Gabrijela Prgić, gprgic@stud.biol.pmf.hr
Ivan Ružić, iruzic@stud.biol.pmf.hr
Matija Vodopija, mvodopija@stud.biol.pmf.hr

Bruna Bandula, bandubru@student.math.hr
Filip Čačković, filicack@student.math.hr
Luka Jovanović, lukajova@student.math.hr
Mario Borna Mjertan, marimjer@student.math.hr
Iva Njegić, ivanjeg@student.math.hr
Martina Novotny, novotmar@student.math.hr
Josipa Radnić, josradn@student.math.hr
Nika Štampalija, nikstam@student.math.hr
Jelena Zaninović, jelzani@student.math.hr

Luka Cavaliere Lokas, lcavalie.phy@pmf.hr
Lovro Dulibić, ldulibic.phy@pmf.hr
Lovorka Gajović, lgajovic.phy@pmf.hr
Andrija Radica, aradica.phy@pmf.hr
Nora Reinić, nreinic.phy@pmf.hr
Lana Maria Smith, lmsmith.phy@pmf.hr
Noah Somun, noahs.phy@pmf.hr
Paula Vulić, pvulic.phy@pmf.hr

Patrik Jureša, patrik.juresa@geof.pmf.hr
Sven Vorkapić, sven.vorkapic@student.geof.pmf.hr

Marin Bogdanić, marin.bogdanic@student.geog.pmf.hr
Srećko Kajić, srecko.kajic@student.geog.pmf.hr
Ivan Majstorić, ivan.majstoric@student.geog.pmf.hr
Jan Szabo, jszabo@student.geog.pmf.hr

Ivona Alibegović, alibegovicivona@gmail.com

Nikola Jakupec, njakupec@chem.pmf.hr
Zrinko Jurić, zjuric@chem.pmf.hr
Marin Liović, mliovic@chem.pmf.hr
Adriana Lipovčić, adriana.lipovcic@chem.pmf.hr
Magda Topić, magda.topic@chem.pmf.hr
Erik Uran, euran@chem.pmf.hr
Antun Zelić, antun.zelic@chem.pmf.hr