Savjetovanje s javnošću

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Obavijesti

 

 

Dana 17. 07. 2018. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt spomenutog Pravilnika u roku od 45 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 31. 08. 2018. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Nacrt Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u“.

 

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.:

·      u međuvremenu, od donošenja još uvijek važećeg Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, do danas, nametnula se potreba za ujednačavanjem pravila postupanja na svim fakultetskim odsjecima, te za drugačijom regulativom u postupanju odsječkih tijela, što je rezultiralo potrebom za donošenjem novog Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – NACRT

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

 

Autor: Admin 2 dekanat