Obavijesti

Dana 21.1.2022. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt spomenutog Pravilnika u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 21.2. 2022. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom: „Prijedlozi i mišljenja na Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu“.


Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu:

 

  • Obzirom da je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donijelo Odluku o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora (NN 24/21), bilo je potrebno odrediti minimalne uvjete koje zaposlenici u stručnim zvanjima i na odgovarajućim radnim mjestima moraju ispunjavati u postupku reizbora. U svrhu određivanja navedenih minimalnih uvjeta, bilo je potrebno izmijeniti postojeće uvjete za izbor u stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta, te je sve navedeno rezultiralo potrebom za donošenjem Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

 

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

Autor: Marijana Šurina

IZVJEŠĆA o provedenom savjetovanju s javnošću

 

Izvješće o provedenom internom savjetovanju-Pravilnik o stimulacijama i dodacima na plaću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u

zvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o radu Centra za klimatološka istraživanja

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o knjižnicama

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Statut PMF-a

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o vlastitim prihodima-izmjene i dopune

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o zaštiti na radu 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik omjerilima i načinu raspodjele prihoda PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Strateški program znanstevnih istraživanja 2018-2022 na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta PMF-a 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o ronilačkim aktivnostima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o osiguravanju kvalitete na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o doktorskim studijima na PMF-u 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću-Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na PMF-u 

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu