Savjetovanje s javnošću

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

 

Dana 10.03.2017. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt spomenutog Pravilnika u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 10.04.2017. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Prijedlozi i mišljenje na Nacrt Pravilnika-vrednovanje asistenata“.

Razlozi donošenja Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • sukladno članku 97.a Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, i 139/13. i 101/14. i 60/15.) i članku 86. stavku 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet je u obvezi normativno urediti način ocjenjivanja rada asistenata, poslijedoktoranada, te postupak prihvaćanja izvješća o radu asistenata, poslijedoktoranada i mentora na Fakultetu

 

 

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - NACRT

 

Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću-PMF

______________________________________________________________________

Dana 14.03.2017. godine započeo je postupak savjetovanja s javnošću preko službene internetske stranice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, objavom Nacrta Pravilnika o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Poziva se javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt spomenutog Pravilnika u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka savjetovanja s javnošću, tj. zaključno do 13.04.2017. godine na e-mail adresu: javnarasprava@dekanat.pmf.hr s naznakom : „Prijedlozi i mišljenja na Nacrt Pravilnika-sabbatical“.

Razlozi i ciljevi donošenja Pravilnika o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

  • sukladno članku 103. stavku 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, i 139/13. i 101/14. i 60/15.) i članku 90. stavku 2. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet je u obvezi normativno urediti uvjete za stjecanje prava, obveze, način korištenja plaćene slobodne studijske godine (sabbatical) nastavnika PMF-a izabranih u znanstveno-nastavna zvanja redoviti profesor u trajnom zvanju, redoviti profesor i izvanredni profesor, te u tom razdoblju organizirati kontinuirano obavljanje nastave i ispunjavanje drugih obveza umjesto odsutnog nastavnika.

 

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (sabbatical) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - NACRT


Obrazac-za-sudjelovanje-u-savjetovanju-s-javnošću-PMF