Međunarodna suradnja

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju

Antonio Šimunović

Tel.: +385 1 4606 091
E-mail:
international@dekanat.pmf.hr

 

Erasmus+

Studenti zainteresirani za sudjelovanje u programu Erasmus+ mogu se s upitom javiti na e-mail adresu

international@dekanat.pmf.hr

 


Obavijesti

Natječaji za studentsku razmjenu  u...
Autor: Admin 2 dekanat
Najava natječaja Erasmus+ SMS KA103...
Autor: Admin 2 dekanat

Treći krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 18. travnja 2017.- 30. srpnja 2017. (dodatni preduvjet: najraniji početak mobilnosti minimalno 1,5 mjesec od datuma dostave prijavne dokumentacije).

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2017.


Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-mobilnost-studenata-u-svrhu-strucne-prakse-erasmus-za-akademsku-godinu-201617-3/

Rok za prijave je 23.3.2017. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Autor: Admin 2 dekanat

Dokumenti