Obavijesti

Ponuda ponuditelja Automatic servis d.o.o. odabire se kao najpovoljnija ponuda, jer ispunjava sve uvjete Natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Autor: Marijana Šurina