Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Izbor kandidata po natječaju od 24. siječnja 2017. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 24. siječnja 2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidata PATRIKA LEINERA.

Autor: Admin 2 dekanat

Obavještavamo Vas da je na web stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljen Natječaj za ostvarivanje prava na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana u naselju Podbrežje.

Natječaju možete pristupiti putem slijedećeg linka:


http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-pri-kupnji-odgovarajuceg-stana-u-naselju-podbrezje/

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik pri Biološkom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za stručno osposobljavanje za radno mjesto II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme od 12 mjeseci, po natječaju od 31. siječnja 2017. godine, upućuje

 

 

POZIV NA RAZGOVOR

 

 

pristupnice prijavljene na Natječaj za stručno osposobljavanje na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj, na vrijeme od 12 mjeseci objavljenog dana 31. siječnja 2017. godine na internetskim stranicama Zavoda za zapošljavanje i PMF-a.

 

Razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provođenje natječajnog postupka održat će se u utorak, 21. veljače 2017. godine s početkom u 12,00 sati na adresi Horvatovac 102 a, Zagreb.

 

Pristupnica koja se poziva na razgovor:

Nikolina Miroić

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 25. siječnja 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, za radno mjesto položaj II. vrste – voditelj pododsjeka u Ustrojstvenoj jedinici za računovodstveno-knjigovodstvene poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 25. siječnja 2017. godine u „Narodnim novinama“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj pododsjeka u Ustrojstvenoj jedinici za računovodstveno-knjigovodstvene poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Vlatke Randić.

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 25. siječnja 2017. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi u Službi Dekanata PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 25. siječnja 2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi u Službi Dekanata PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje EDITE ZAJEC.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, za rad na projektu „Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini“, na određeno vrijeme, u trajanju od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 2 izvršitelja;
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
  4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
Autor: Admin 2 dekanat
Objavljen natječaj za program „Znanstvena suradnja“ za potporu
„Moja prva suradnja“ (1C)
 
Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 23. prosinca 2016. objavljuje natječaj za potporu „Moja prva suradnja“ (1C) u sklopu programa „Znanstvena suradnja“, koji je otvoren do srijede 08. ožujka 2017. godine.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. 
Autor: Admin 2 dekanat