Natječaji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto položaj II. vrste – viši stručni referent u Osjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a - 1 izvršitelj, po natječaju od 24. studenog  2017. godine, upućuje

 

 

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, objavljenog dana 24. studenog 2017. godine u Narodnim novinama br. 116, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a, za radno mjesto položaj II. vrste – viši stručni referent u Osjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije u Službi Dekanata PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Testiranje znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj i to iz područja računovodstva i financija te znanja rada na računalu (Exec, Word, e-pošta), održat će se u srijedu, 20. prosinca 2017. godine s početkom u 09,00 sati u sobi P2 (prizemlje), zgrada Kemijskog odsjeka PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb. Nakon obavljenog testiranja održat će se intervju (razgovor).

 

Lista kandidata koji se pozivaju na testiranje i intervju:

             

1.  Ana Bajan,

2.  Natalija Stanić,

3.  Tomislav Šimić,

4.  Ana-Marija Žižak Puljiz,

5.  Ana Tomaić,

6.  Ivana Gambiroža,

7.  Tanja Srdjak,

8.   Marko Miljatović.

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju i intervjuu smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 01. prosinca 2017. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) – 1 izvršitelj, pri Službi Dekanata PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 01. prosinca 2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) pri Službi Dekanata PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom, nakon razmatranja pristigle prijave i razgovora, Povjerenstvo za izbor kandidata je odlučilo da se izabere BOŽIDAR TARTARO.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik pri Biološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca - 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj Ustrojstvene jedinice za računarstvo i programske podrške Informatičkog odjela Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci  – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 

 

na radnom mjestu III. vrste – stručni referent pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

 

Pristupnici  trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- SSS ekonomskog ili upravnog smjera,

- poznavanje rada na osobnom računalu,

- znanje engleskog jezika.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent ili poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a  – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj;
 3. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme  u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme  u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 5. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 6. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja interdisciplinarnih znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska) , za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

 

 1. za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

 

 1. za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat