Natječaji

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Biltenu Zavoda za zapošljavanje  i web stranicama PMF-a dana 13. 07. 2018. godine za radno mjesto I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice - knjižnice u Središnjoj geološkoj knjižnici pri Geološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u Narodnim novinama,  Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranicama PMF-a dana 13. 07. 2018. dana za radno mjesto I. vrste - voditelj ustrojstvene jedinice - knjižnice u Središnjoj geološkoj knjižnici pri Geološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6(šest) mjeseci – 1 izvršitelj, da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, s polovicom punog radnog vremena, pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), za rad na HRZZ projektu „Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava“ na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.       u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

3.       u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

4.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ istraživačkom projektu „Genomic aspects of rapid evolution of Italian wall lizard (Podarcis sicula)“ – GENRALIZ, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;  

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

objavljuje

 

NATJEČAJ

 

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2018./2019.

 

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

 

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskim stranicama PMF-a i na Euraxess portalu od 11. srpnja 2018. godine

 

U tekstu natječaja koji se odnosi na rok dostave ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja umjesto „u roku od 30 dana“ treba stajati „u roku od 75 dana“.

Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

 

                                            Prirodoslovno-matematički fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat