Natječaji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste (bravar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, po natječaju od 20.09.2017. godine, upućuje

 

 

POZIV

na provjeru znanja, vještina i sposobnosti te intervju

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca, objavljenog dana 20.09.2017. godine u Narodnim novinama br. 94, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a za radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste (bravar), uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca, u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Provjera znanja, vještina i sposobnosti te rezgovor (intervju) s članovima Povjerenstva održat će se u službenim prostorijama Botaničkog vrta PMF-a, Zagreb, Marulićev trg 9a (ulaza Runjaninova ulica).

 

Na provjeru znanja, vještina i sposobnosti te razgovor (intervju) s članovima Povjerenstva pozivaju se kandidati kako slijedi:

 

-         u ponedjeljak 23. listopada 2017. godine:

 u 9,00 sati     - Igor Maletić,

 u 10,30 sati   - Bruno Martinčić,

 

-         u utorak 24. listopada 2017. godine:

u 9,00 sati     - Ivan Mihoci

u 10,30 sati   - Ivan Čukelj.

            

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, vještina i sposobnosti  te razgovoru (inrtervjuu) smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste–voditelj Referade za poslijediplomski studij pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 

 

na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 25. rujna 2017. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) – 1 izvršitelj, pri Službi Dekanata PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 25. rujna 2017. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje IVANE MATUŠAN.

 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 21. 04. 2017. godine, te u „Universitasu“ od dana 24. 04. 2017. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica“, na određeno vrijeme do isteka projekta, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u „Narodnim novinama“, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama PMF-a od dana 21. 04. 2017. godine, te u „Universitasu“ od dana 24. 04. 2017. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica“, na određeno vrijeme do isteka projekta, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik Hermès Rene Bèlusca.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na projektu HRZZ „Genomske i epigenomske promjene u auto - i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF–a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

1.       za izbor na radno mjesto suradnik za rad na projektu IRI „Nova generacija visokoprotočnih gliko-servisa“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologije, na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci, s punim radnim vremenom, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.       za izbor na radno mjesto suradnik na projektu Horizon 2020 “Marie Curie ITN-ETN IMforFuture“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vijeme u trajanju od 3 godine, s punim radnim vremenom, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat