Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2016./2017.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 06. srpnja 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom.   

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo da na natječaj objavljen dana 06. srpnja 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nije izvršilo izbor kandidata

Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice – knjižnice u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

na radno mjesto suradnik na HAMAG-BICRO projektu POC6_1_211 „Provjera koncepta za polarizacijsku pozitronsku emisijsku tomografiju“, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme do 8 mjeseci, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

 

za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti polje matematika na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a-2 izvršitelja, objavljenog na  „Euraxess portalu“,  u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na internet stranicama Fakulteta dana 23.12.2015. godine, u dijelu koji se odnosi na broj izvršitelja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 29. lipnja 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog mjeseca, za radno mjesto IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove pri Fizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 29. lipnja 2016. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog mjeseca, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Monike Lukinec.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 21. lipnja 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, za radno mjesto položaj II. vrste – voditelj odsjeka (za stručno-administrativne poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 21. lipnja 2016. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj odsjeka (za stručno-administrativne poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Ružice Topić.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2016. g.“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, bez zasnivanja radnog odnosa,  u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF–a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF–a – 2 izvršitelja
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, na projektu HRZZ-a IP-2014-09-8656 „Zvijezde i prašina: struktura, sastav i interakcija“, na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent - doktorand i to:

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 1. u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% radnog vremena, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent ili poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat