Natječaji

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska) za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz uvjet probnog rada u trajanju 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, objavljenog u „Narodnim novinama“, Euraxess portalu i internet stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 11.04.2018. godine

 

 

 

Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu I. vrste - diplomirani knjižničar u Središnjoj kemijskoj knjižnici pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu I. vrste - diplomirani knjižničar u Središnjoj geofizičkoj knjižnici pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

3.       u stručno zvanje i na radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

4.       u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust), u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

6.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaja I. vrste – rukovoditelj odsjeka u (područnoj) službi u Odsjeku obrade i analize seizmografskih podataka u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog  roka od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaja I. vrste – rukovoditelj odsjeka u (područnoj) službi u Odsjeku za računarstvo i programske podrške u Informatičkom odjelu Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog  roka od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na HRZZ projekta „Unitarne reprezentacije, automorfne i modularne forme“ – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 

 

na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelja, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje

 

 

na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a – 2 izvršitelja, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

               

N A T J E Č A J

 

1.       za izbor na radno mjesto suradnika na projektu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. Dio: Tekućice Dinaridske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

2.       za izbor na radno mjesto suradnika na projektu iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. Dio: Tekućice Dinaridske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu temeljem projekta Povećanja razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja pod naslovom „Razvoj efikasne metodologije za analizu konstrukcije plovnih objekata metodom konačnih elemenata – remake“ pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat