za izbor pod točkom 4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, koji je objavljen u „Večernjem listu“, „Narodnim novinama“, na internet stranicama Fakulteta, Euraxess portalu i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 18. ožujka 2015. godine.

Admin dekanat

20.03.2015. u 06:30

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

18.03.2015. u 06:45

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka (za stručne poslove) pri Kemijskom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Admin dekanat

18.03.2015. u 06:15

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra i grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza i grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, pri Matematičkom odsjeku PMF-a;

4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na HRZZ-u „Diversity and interactions of chestnut, chestnut blight fungus and biocontrol agent – virus: implications on chestnut recovery“, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u trajanju od dvije godine, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

06.03.2015. u 08:25
Uređeno: 06.03.2015. u 08:25

za izbor

 

nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu