za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu HRZZ „Weak convergence methods and applications" (http://riemann.math.hr/weconmapp/), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom,  u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;   
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF—a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za animanu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija i grana ekologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremeno, u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a;
  6. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.
Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxes portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od 18.11.2015. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, za rad na projektu “Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015. godini (GRUPA E – ribolovno područje Jadran) EV.br. 10-E/2015/MV)“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj, koji je objavljen na Euraxes portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od 18.11.2015. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, za rad na projektu “Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015. godini (GRUPA E – ribolovno područje Jadran) EV.br. 10-E/2015/MV)“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, da je izabran pristupnik Sven Horvatić, mag.biol.exp.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 09.12.2015. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 3 izvršitelja, pri Fizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 09.12.2015. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 3 izvršitelja, pri Fizičkom odsjeku PMF-a, da su izabrani pristupnici Danijel Pikutić, mag.phys., Nato Popara, mag.phys., dr.sc. Branimir Zauner, dipl. ing

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 09.12.2015. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 09.12.2015. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a, da je izabrana pristupnica Marina Markeš, mag. chem.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 09.12.2015. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen u “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 09.12.2015. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a, da je izabran pristupnik dr. sc. Ivica Martinjak.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent (za pravne poslove) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 30. prosinca 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik (za administrativne poslove) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 30. prosinca 2015. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za administrativne poslove) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog testiranja, odlučilo za izbor kandidatkinje Dajane Bortek.

Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – tehnički suradnik pri Biološkom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent (za upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat