Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana seizmologija i fizika unutrašnjosti Zemlje, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, a koji je objavljen u „Narodnim novinama“ od 06. travnja 2016. godine, u „Večernjem listu“, na Euraxess portalu i internetskim stranicama Fakulteta dana 07. travnja 2016. godine, pod točkom 5.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na „Euraxess portalu“, u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“ i na internet stranicama Fakulteta dana 07.10.2016. godine, pod točkom 7. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na „Euraxess portalu“, u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“ i na internet stranicama Fakulteta dana 07.10.2016. godine, pod točkom 7. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da natječaj nije uspio

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice za obračun plaća i honorara u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – II. dio: Stajaćice dinaridske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – II. dio: Stajaćice dinaridske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, da je izabrana pristupnica  Natalija Vučković, mag. oecol. et prot. nat

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 13. prosinca 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi u Službi Dekanata PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci, s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Na natječaj objavljen dana 13. prosinca 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku za kadrovske poslove u (područnoj) službi u Službi Dekanata PMF-a, na vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava nije izvršilo izbor kandidata. 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 21.10.2016. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen na Euraxess portalu, “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 21.10..2016. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja, da su izabrani pristupnici Nikola Bedeković, mag. math. i Igor Sabljić, dipl. ing

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Akrobacije molekulskih kristala – termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“,  na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Akrobacije molekulskih kristala – termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“,  na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik dr. sc. José Fernandes

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 21.10.2016. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen na Euraxess portalu, “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 21.10.2016. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvšitelj, da je izabrana pristupnica mr. sc. Kristinka Vinković.  

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 21.10.2016. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, biologija, grana ekologija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen na Euraxess portalu, “Večernjem listu”, “Narodnim novinama” i na internet stranicama Fakulteta od 21.10.2016. godine za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, biologija, grana ekologija, na određeno vrijeme u trajanju jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica Ivana Pozojević, mag. oecol. et prot. nat.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u “Narodnim novinama”, “Večernjem listu”, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta od 09.11.2016. godine za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u “Narodnim novinama”, “Večernjem listu”, na Euraxess portalu i na internetskim stranicama Fakulteta od 09.11.2016. godine za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a, da je izabrana pristupnica dr. sc. Željka Car

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 3 izvršitelja

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 3 izvršitelja, da su izabrani pristupnici Mia Jukić, mag. math., Matko Ljulj, mag. math. i Lucija Validžić, mag. math.  

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“, na internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“, na internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik Vladimir Zanki, mag.biol.mol

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“, na internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, za rad na projektu Centra izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“, na internetskim stranicama PMF-a i HZZ-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, za rad na projektu Centra izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica dr. sc. Melanija Posavec Marjanović

Autor: Admin 2 dekanat
Autor: Admin 2 dekanat
Objavljen natječaj za program „Znanstvena suradnja“ za potporu
„Moja prva suradnja“ (1C)
 
Fond „Jedinstvo uz pomoć znanja“ 23. prosinca 2016. objavljuje natječaj za potporu „Moja prva suradnja“ (1C) u sklopu programa „Znanstvena suradnja“, koji je otvoren do srijede 08. ožujka 2017. godine.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. 
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 4 izvršitelja;
 3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana teorija vjerojatnosti i statistika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a -  1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) u interdisciplinarnom području znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, bez zasnivanja radnog odnosa pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na Interreg Med Programme projektu „Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery populations“ ConFish, na određeno vrijeme u trajanju od 16 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na Interreg Med Programme projektu „Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery populations“ ConFish, na određeno vrijeme u trajanju od 16 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. u suradničko zvanje i radno mjesto  asistent – doktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na projektu HRZZ-a „Multiferoični i  magnetoelektrični sustavi“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, a u vezi Natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILILŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku - 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku (grupa za metodiku) pri Fizičkom odsjeku - 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat