Natječaji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a po natječaju od 07. 06. 2017. godine, upućuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 3 mjeseca, s punim radnim vremenom, objavljenog dana 07. 06. 2017. godine u Narodnim novinama br. 53, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Intervju će se održat u petak, 30. lipnja 2017. godine u službenim prostorijama Fizičkog odsjeka PMF-a, Zagreb, Bijenička cesta 32, s početkom u 12,00 sati, u sobi F219.

 

Na razgovor (intervju) poziva se kandidat:

Marko Bosiočić, mag. phy.

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ projektu „Genomic aspects of rapid evolution of Italian wall lizard (Podarcis sicula)“ - GENRALIZ, na određeno vrijeme, u trajanju od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

 

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a po natječaju od 31. 05. 2017. godine, upućuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 4 mjeseca, s punim radnim vremenom, objavljenog dana 31. 05. 2017. godine u Narodnim novinama br. 51, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Intervju će se održat u utorak, 20. lipnja 2017. godine u službenim prostorijama Fizičkog odsjeka PMF-a, I kat (plava soba), Zagreb, Bijenička cesta 32, s početkom u 15:15 sati.

 

Na razgovor (intervju) poziva se kandidat:

Zoran Rukelj

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat