12.09.2014. u 06:00

za izbor


1. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

10.09.2014. u 06:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – stručni referent u Referadi za preddiplomske i diplomske studije pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca – 1 izvršitelj.

Admin dekanat
[ Više... ]

22.08.2014. u 06:00

1. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 3 (tri) izvršitelja.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu