Natječaji

17. Tjedan mozga na PMF-u

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj, po natječaju od 28. veljače 2018. godine, upućuje

 

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljenog dana 28. veljače 2018. godine u Narodnim novinama, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a, za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Testiranje iz područja stručnih i tehničkih kompetencija, znanja engleskog jezika i poznavanja rada na računalu održat će se u četvrtak, 22. ožujka 2018. godine s početkom u 14,00 sati u službenim prostorijama Geofizičkog odsjeka PMF-a, Horvatovac 95, soba 306 (računalni praktikum, prvi kat).

 

Lista kandidata koji se pozivaju na testiranje i intervju:

             

1.       Damir Ptičar

2.       Damjan Katušić

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 09. veljače 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Zavodu za biokemiju pri Kemisjkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 09. veljače 2018. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za izbor na radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nakon razmatranja pristiglih prijava odlučilo za izbor kandidatkinje Irene Zagorec.
                                                                                                                               

                                                                                                                               

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 14. veljače 2018. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za uzgoj životinja pri Biološkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 14. veljače 2018. godine na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za uzgoj životinja pri Biološkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidata DAMIRA VOJNOVIĆA.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 05. siječnja 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, za radno mjesto suradnik na projektu „Analize bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibarcijskim tipovima rijeka Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 05. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama, Večarnjem listu, Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Analize bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibarcijskim tipovima rijeka Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, odlučilo za izbor kandidatkinje Marine Šumanović.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju od 07. veljače 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 9 mjeseci, za radno mjesto IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 07. veljače 2018. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar) u Botaničkom vrtu pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava te obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidata Petra Krebera.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 26. siječnja 2018. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, za radno mjesto suradnik na projektu Horizon 2020 „Marie Curie ITN-ETN IMforFuture“, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 26. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama, Večarnjem listu, Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a, za izbor na radno mjesto suradnik na projektu Horizon 2020 „Marie Curie ITN-ETN IMforFuture“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, s punim radnim vremenom u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, odlučilo za izbor kandidatkinje Samire Smajlović.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 22. studenog 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, za radno mjesto III. vrste – stručni referent (za doktorske studije) pri Biološkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 22. studenog 2017. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu III. vrste – stručni referent (za doktorske studije) pri Biološkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnjog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava te obavljenog testiranja i intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Zvjezdane Nađ Dujmović.

 


                                                                                                                               

                                                                                                                                Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za izbor na radno mjesto suradnik na HRZZ projektu „Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen)“ iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, s punim radnim vremenom pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili grana fizika kondenzirane tvari (teorijska) za rad na projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;

2.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana mineralogija i petrologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Mineraloško-petrografskom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

 

za izbor na radno mjesto suradnik na projektu „Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa“ iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci, s punim radnim vremenom u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat