20.05.2015. u 07:00

za izbor pod točkama:

4. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a;

5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a

Admin dekanat

20.05.2015. u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj Ustrojstvene jedinice za računarstvo i programske podrške Informatičkog odjela Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

13.05.2015. u 07:30

za izbor

 

  1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a;
  2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;
  3. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;
  4. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a;
  5. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u 40% radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a.
Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu