SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u „Narodnim novinama“, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internet stranicama Fakulteta dana 21.10.2015. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) pri Biološkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom-1 izvršitelj.

Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom pri Matematičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
  3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, za rad na HRZZ projektu IP-2014-09-7899 „Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata“, na određeno vrijeme u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a; 
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na ERC projektu „Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys“, na određeno vrijeme u trajanju od tri godine, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;  
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HORIZON2020 „BIOengineered grafts for Cartilage Healing in Patients (BIO-CHIP)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na projektu HORIZON2020 „BIOengineered grafts for Cartilage Healing in Patients (BIO-CHIP)“, na određeno vrijeme u trajanju od dva mjeseca, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a;
  5. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, za rad na projektu “Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2015. godini (GRUPA E – ribolovno područje Jadran) EV.br. 10-E/2015/MV)“, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a.
Autor: Admin 2 dekanat