24.02.2015. u 10:12

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu viši stručni referent u Referadi za studije pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat

11.02.2015. u 16:28

objavljenog na internet stranicama Fakulteta i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 11. veljače 2015. godine

Admin dekanat

11.02.2015. u 06:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

3. suradnika u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Biološkom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

30.01.2015. u 06:00

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) i to:

1. za rad na projektu "Codes and Related Combinatorial Structures" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu za geometriju pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu