Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

PONIŠTENJA NATJEČAJA

 

 

 

za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent – doktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na projektu HRZZ-a „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, a koji je objavljen u „Narodnim novinama“, „Večernjem listu“, na Euraxess portalu, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskim stranicama Fakulteta dana 06.07.2016. godine, pod točkom broj 3., a u vezi Natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

 

 

                                                                                                                              Prirodoslovno-matematički fakultet

Zagreb, Horvatovac 102a

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Prirodoslovno-matematički fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na radno mjesto suradnik na projektu  Horizon2020 „Systems medicine approach to chronic inflammatory disease (SYSCID)“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologije, na određeno vrijeme od 5 godina, s punim radnim vremenom, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 16. studenog 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 16. studenog 2016. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme od 6 mjeseci, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidata Brune Klajna.

 


                                                                                                                             

                                                                                                                                              Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 31.08.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 31.08.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica Marija Todorić, mag. phys.

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica Andreja Škiljaica, mag. mol. biol

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica dr. sc. Ivana Kekez

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica Barbara Nikolić, mag. biol. exp.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za biljnu proteomiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 07.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za biljnu proteomiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica Renata Biba, mag. educ. biol. et chem

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju objavljenom na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen na Euraxess portalu, u «Večernjem listu», «Narodnim novinama“ i na internet stranicama PMF-a od dana 12.10.2016. godine, za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, da je izabran pristupnik dr. sc. Zlatko Brkljača

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 04. studenog 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj fizičkoj knjižnici pri Fizičkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Na natječaj objavljen dana 04. studenog 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj fizičkoj knjižnici pri Fizičkom odsjeku na vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom nije pristigla niti jedna prijava.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Prirodoslovno-matematički fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na radno mjesto suradnik na UKF projektu „Quantum CorES“, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme od 1 godine i 6 mjeseci, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILILŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku - 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku (grupa za metodiku) pri Fizičkom odsjeku - 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja društvenih  znanosti, polje ekonomija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za  molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat