Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 04. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administrativno – financijski suradnik, na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, s punim radnim vremenom u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za međunarodnu suradnju i projekte pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 04. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administrativno – financijski suradnik, na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine , uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca, s punim radnim vremenom u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za međunarodnu suradnju i projekte pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj– da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 02. 09. 2020. godine, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- 1 izvršitelj  

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 02. 09. 2020. godine, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik: dr. sc. Željko Skoko.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenomu Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 06. 2020. godine, te u Universitasu od dana 29. 06. 2020. godine, pod točkom 1., za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- 1 izvršitelj  

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 26. 06. 2020. godine, te u Universitasu od dana 29. 06. 2020. godine, pod točkom 1., za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu- 1 izvršitelj  - da je izabran pristupnik: dr. sc. Vibor Jelić

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 11. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnika za rad na Horizon 2020 projektu "The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications’ -‘STRONG-2020" (GA 824093), iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,  grana nuklearna fizika (eksperimentalna) , na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 11. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnika za rad na Horizon 2020 projektu "The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications’ -‘STRONG-2020" (GA 824093), iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,  grana nuklearna fizika (eksperimentalna) , na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a– 1 izvršitelj  da je izabran pristupnik: dr.sc. Ivica Friščić

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – razvojni inženjer za programsku podršku, na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za računarstvo pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka (za stručne poslove), na određeno vrijeme, s polovicom punog radnog vremena u Odsjeku za stručne poslove pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka (za stručne poslove), na određeno vrijeme, s polovicom punog radnog vremena u Odsjeku za stručne poslove pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj  da je izabrana pristupnica: Kristina Vojvodić Kolaković.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 02. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju i održavanje, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca, u punom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 02. 12. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju i održavanje, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca, u punom radnom vremenu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj  da je izabrana pristupnica: Branka Kasal.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 16. 09. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje projekata i materijalnih troškova (URED ZA PROJEKTE), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 16. 09. 2020. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za praćenje projekata i materijalnih troškova (URED ZA PROJEKTE), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine , uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju 24 mjeseci, u punom radnom vremenu, za rad na projektu UIP-2017-05-2882 "Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranski biljaka", u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=dfbf522d-e160-407d-8c5a-58b4b90f159d

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 87. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj;

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana algebra i grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu– 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje docent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom Zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

3.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

4.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-1868 "Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama ", u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

5.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2018-01-7590 „Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom“, u Zavodu molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

6.       u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na određeno vrijeme u trajanju od tri (3) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti