Natječaji

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a

Izbor kandidata po natječaju od 10. ožujka 2017. godine (točka 3. natječaja) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za radno mjesto suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 10. ožujka 2017. godine (točka 3. natječaja) u Narodnim novinama, Večernjem listu, Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC)“ na određeno vrijeme u trajanju od 23 mjeseca, s punim radnim vremenom, iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, odlučilo za izbor kandidatkinje Željke Prša, mag. ing. agr.

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 10. ožujka 2017. godine (točka 2. natječaja) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za radno mjesto suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 10. ožujka 2017. godine (točka 2. natječaja) u Narodnim novinama, Večernjem listu, Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC)“ na određeno vrijeme u trajanju od 23 mjeseca, s punim radnim vremenom, iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka odlučilo za izbor kandidata Branimira Omazića, mag. phys.-geophys.

 

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 10. ožujka 2017. godine (točka 1. natječaja) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za radno mjesto suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 10. ožujka 2017. godine (točka 1. natječaja) u Narodnim novinama, Večernjem listu, Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC)“ na određeno vrijeme u trajanju od 23 mjeseca, s punim radnim vremenom, iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka odlučilo za izbor kandidata Damjana Jelića, mag. phys.-geophys.

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 29. ožujka 2017. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom

 

O B A V I J E S T

 

 

Na natječaj objavljen dana 29. ožujka 2017. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku na vrijeme od 12 mjeseci, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nije izvršilo izbor kandidata.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82., 87. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 3. u nastavno zvanje viši predavač (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 3 izvršitelja;
 6. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82., 87. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni“, na određeno vrijeme, u trajanju od dvije godine u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska) za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica“, na određeno vrijeme do isteka projekta, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 24. veljače 2017. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 1 godine, s punim radnim vremenom, za radno mjesto suradnik za rad na projektu „Biološka ispitivanja nadzemnih voda hidroenergetskog sustava HE Varaždin, HE Ćakovec i HE Dubrava“ (Drava-705046) u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 24. veljače 2017. godine u Narodnim novinama, Večernjem listu, Euraxess portalu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskim stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „Biološka ispitivanja nadzemnih voda hidroenergetskog sustava HE Varaždin, HE Ćakovec i HE Dubrava“ (Drava-705046) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme od 1 godine, s punim radnim vremenom, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, odlučilo za izbor kandidata Svena Horvatića, mag. biol. exp.

Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82., 87. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat