Natječaji

Broj posjeta:
434273

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj III. vrste – voditelj odsjeka u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne administrativne i opće poslove, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u punom radnom vremenu pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.       u znanstveno - nastavno zvanje redoviti profesor – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a –1 izvršitelj.

3.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a –1 izvršitelj.

4.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a –1 izvršitelj.

5.       u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a –1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 27. 12. 2019. godine, te u „Universitasu“ dana 30. 12. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: Tekućice panonske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 27. 12. 2019. godine, te u „Universitasu“ dana 30. 12. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. dio: Tekućice panonske ekoregije“, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Natalija Vučković.

Životpis izabranog kandidata

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama dana, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 06. 11. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za informatičke poslove), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Pododsjeku za računarstvo (u središnjoj službi) pri Geološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama dana, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 06. 11. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za informatičke poslove), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Pododsjeku za računarstvo (u središnjoj službi) pri Geološkom odsjeku PMF-a– 1 (jedan) izvršitelj – da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 13. 12. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (interni naziv: kustos botaničke zbirke), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 (jedan) izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 13. 12. 2019. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (interni naziv: kustos botaničke zbirke), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 (jedan) izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Nina Vuković.

Autor: Admin 2 dekanat