Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 12.04.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – voditelj referade, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Referadi za studije pri Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 12.04.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I.vrste - voditelj referade, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Referadi za studije pri Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Ivana Telinec.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

suradnika na projektu za rad na ERC Synergy Grant projektu “Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues-ANEUPLOIDY“, na određeno vrijeme, uz uvjet problnog rada u trajanju od šest (6)mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=0824cca5-3c68-4968-9336-3e9cd87c3791

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu – MONITORING 2022., na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj/a.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=354670f0-0bb4-42c2-b372-2c0e37cfe5bc

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i u Euraxessu od dana 15.02.2023.godine, za izbor suradnika na radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-1046 ,, Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi-učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije ( MEDITERATRI) “ u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj,

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i u Euraxessu od dana 15.02.2023. godine, za izbor suradnika na radno mjesto viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-1046 ,, Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi-učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije ( MEDITERATRI) “ u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj - da je natječaj poništen.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 15.03.2023. godine za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme ( najkasnije do isteka projekta), u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-2882 ,, Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 15.03.2023. godine za izbor na suradničko radno mjesto viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ uspostavnom projektu UIP-2017-05-2882 ,, Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka“ u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Ana Terlević.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.11.2022. godine za izbor na suradničko radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu Naturavita-Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2) Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune- GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i Euraxess portalu dana 25.11.2022. godine za izbor na suradničko radno mjesto asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu Naturavita- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata ( Aktivnost 7.2) Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune-GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja u Zoologijskom zavodu, pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj – da je izabran pristupnik: Mario Rumišek.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj Odsjeka za kadrovske poslove u (područnoj) službi, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju šest (6) mjeseci, pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=ef73b43e-bec6-496f-a570-9a47edd0b5de

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu – MONITORING 2022., na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj/a.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=ff83e393-21ed-4df2-84ab-1e288eeb5e34

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 15.02.2023.godine za izbor suradnika na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 15.02.2023.godine za izbor suradnika na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku kondenzirane tvari pri Fizičkom odsjeku PMF-a- da je izabrana pristupnica: Petra Grozić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. travnja 2023. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za pravne, administrativne i opće poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, u  punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 28. travnja 2023. godine, za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (spremačica) u Pododsjeku za pravne, administrativne i opće poslove pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, u  punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od jedan (1) mjesec – 1 izvršitelj, da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28.04.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – namještenik (portir), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i tehničke poslove pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 28.04.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste –namještenik (portir), na neodređeno vrijeme,u punom radnom vremenu u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i tehničke poslove pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik: Antonio Penava.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

suradnika na suradničko radno mjesto I.vrste - viši asistent, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana teorijska kemija ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska), za rad na HRZZ projektu IP-2020-02-9932 „Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama“ („Quantum tunnel effect: dynamics of molecules with quantum nuclei“), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj

    Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

    https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=efe2820b-15fc-4699-81a7-c8511418d0e8

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 15.03.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu na  Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku- 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 15.03.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste –viši tehničar, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik: Silvestar Beljan.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 21.04.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV.vrste – namještenik (pomoćni vrtlar), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu, pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta- 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 21.04.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik (pomoćni vrtlar), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu, pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Vlasta Horvat.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 28.04.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III.vrste.-ostala radna mjesta III.vrste (čuvar), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu, pri Biološkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 28. travnja 2023. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – ostala radna mjesta III.vrste (čuvar), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom vrtu, pri Biološkom odsjeku PMF-a-da je izabran pristupnik: Igor Puhanić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 78. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

  za izbor

 

nastavnika na nastavno radno mjesto višeg predavača iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.                    

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

na suradničko radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti