Natječaji

Broj posjeta:
509066

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor – 1. izbor (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana geometrija i topologija, bez zasnivanja radnog odnosa, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Discontinuous stochastic processes and non-local operators" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnost prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša (klima-4HR; KK. 05.1.1.02.000), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (naslovno zvanje), iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, bez zasnivanja radnog odnosa pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

2.       u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBio)“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

3.       u suradničko zvanje asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), za rad na projektu „Severe Weather over the Alpine-Adriatic Region in Changing Climate (SWALDRIC)“ , na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

4.       u suradničko zvanje asistenta iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, u sklopu natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01), za rad na projektu „Relativna promjena morske razine i klimatske promjene duž istočne obale Jadrana (IP-2019-04)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj

5.       u suradničko zvanje asistenta (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 2 izvršitelja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od 21. 02. 2020., te  u Universitasu od 24. 02. 2020., pod točkom 1 za izbor  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od 21. 02. 2020., te  u Universitasu od 24. 02. 2020., pod točkom 1 za izbor  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: dr. sc. Višnja Vrdoljak.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu administratora projekta, za rad na ERC Synergy projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased tisses-Aneuploidy“,, na određeno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 – izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat