Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 14.09.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za međunarodnu suradnju i projekte pri službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 14.09.2022. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za međunarodnu suradnju i projekte pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj- da je izabrana pristupnica: Ivana Marinić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste - voditelj pododsjeka, na neodređeno vrijeme , uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=f39eba20-29ae-4f96-952c-cd1cf310fdf7

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu (50 % radnog vremena), u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=0aa5ea8c-c833-47fd-a6ab-da1604cbfe11

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 24. lipnja 2022. te u Universitasu od 27. lipnja 2022. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 24. lipnja 2022. te u Universitasu od 27. lipnja 2022. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

da je izabrana pristupnica: Mia Mesić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27.05.2022. godine, te u Universitasu od dana 30.05.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ uspostavni projekt UIP-2017-05-1720 „ Promjene sastava patogena i imunološkog  odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova (STRIVE)“, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27.05.2022. godine, te u Universitasu od dana 30.05.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu HRZZ uspostavni projekt UIP-2017-05-1720 „ Promjene sastava patogena i imunološkog  odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova (STRIVE)“, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj

- da je izabrana pristupnica: Paula Dragičević.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24.06.2022. godine, te u Universitasu od dana 27.06.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-9560 „Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini“ u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 24.06.2022. godine, te u Universitasu od dana 27.06.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-9560 „Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini“ u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik: Luka Fotović.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 24. lipnja 2022. te u Universitasu od 27. lipnja 2022. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 24. lipnja 2022. te u Universitasu od 27. lipnja 2022. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

da je izabrana pristupnica: Iva Međugorac.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 24. lipnja 2022. te u Universitasu od 27. lipnja 2022. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxess portalu od 24. lipnja 2022. te u Universitasu od 27. lipnja 2022. za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

da je izabrana pristupnica: Ljilja Žilić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27.05.2022. godine, te u Universitasu od dana 30.05.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27.05.2022. godine, te u Universitasu od dana 30.05.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta – 1 izvršitelj

- da je izabran pristupnik: Subrata Kumar Biswal.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i u Euraxessu od dana 22.07.2022. godine te u Universitasu od dana 25.07.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „HRZZ UIP-2017-05-6396 Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen)“, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a i u Euraxessu od dana 22.07.2022. godine te u Universitasu od dana 25.07.2022. godine, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „HRZZ UIP-2017-05-6396 Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen)“, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a-1 izvršitelj - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T JEČAJ

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“  pri Geofizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

               

                 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8f5f7340-1219-447d-8288-4cd179fb8eb2

 

2.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na projektu „HRZZ UIP-2017-05-6396 Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen)“, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=54c2ce07-e383-4e7f-b719-4b83e8dfaf2b

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti