Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a po natječaju od 09.09.2016. godine, upućuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca objavljenog dana 09.09.2016. godine u Narodnim novinama br. 81, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a za radno mjesto II. vrste – viši tehničar u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Intervju će se održat u četvrtak, 29. rujna 2016. godine u službenim prostorijama Fizičkog odsjeka PMF-a, Zagreb, Bijenička 32, s početkom u 15 sati.

 

Lista kandidata koji se pozivaju na intervju:

 

1. Filip Tonković

2.  Dražen Paunović

3.  Zoran Adžaip

4.  Dragan Morović

5.  Ivan Klarić

6.  Neven Bratolić

7.  Fanika Borić

8.  Darija Smoljanac

9.  Ivica Majdanđić

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatra se da je odustao od natječaja.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

  1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

NATJEČAJ

za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) Biologije, Fizike, Geologije, Kemije, Matematike, Interdisciplinarnog doktorskog studija iz oceanologije i Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti u akademskoj godini 2016./2017.

Autor: Admin 2 dekanat