12.12.2014. u 06:00

za stručno osposobljavanje

na radnom mjestu diplomirani knjižničar u Središnjoj geofizičkoj knjižnici pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Admin dekanat
[ Više... ]

03.12.2014. u 06:00

1. za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesoor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika pri Biološkom odsjeku PMF-a;

2. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent na ERC projektu „Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

3. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

4. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand na projektu „Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova – Met4Pharm“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, pri Kemijskom odsjeku PMF-a.

 

Admin dekanat
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu