Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Izbor kandidata po natječaju od 19. svibnja 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije pri Geološkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 19. svibnja 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije pri Geološkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje SONJE BOLTAR.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 16. svibnja 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj geološkoj knjižnici pri Geološkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

O B A V I J E S T

 

Na natječaj objavljen dana 16. svibnja 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj geološkoj knjižnici pri Geološkom odsjeku na vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom nije pristigla niti jedna prijava.

Autor: Admin 2 dekanat

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj II. vrste – voditelj odsjeka (za stručno-administrativne poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

  1. u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica i polja (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, na 15% radnog vremena, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent ili poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje poslijedoktorand (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

  1. za rad na projektu "Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme,  u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. za rad na projektu IP-2014-09-4274 "Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. za rad na projektu IP-2014-09-6972 “Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat