Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

 1. za rad na projektu "Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme,  u Zavodu za organsku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za rad na projektu IP-2014-09-4274 "Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima - struktura i funkcija/svojstvo“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na određeno vrijeme, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za rad na projektu IP-2014-09-6972 “Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu I. vrste - diplomirani knjižničar u Središnjoj geološkoj knjižnici pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokom obrazovanju) - doktorand i to:

 

 1. za rad na projektu "Dirac operators and representation theory" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za rad na projektu "Mathematical modeling and numerical simulations of processes in thin or porous domains" iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme u Zavodu primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za rad na projektu „Multiferoični i magnetoelektrični sustavi“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za rad na projektu „Akrobacije molekulskih kristala - termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. za rad na projektu „Struktura i dinamika egzotičnih femto-sustava (STRUDEF)“ iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. za rad na projektu Njemačke zaklade za znanost (DFG) „Kinetochore oscillations in mitotic metaphase“, a čiju plaću i dodatke na plaću financira Hrvatska zaklada za znanost, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana biofizika i medicinska fizika (teorijska), na određeno vrijeme u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. za rad na projektu br. IP-2014-09-6400 “Istraživanje razvoja, diferencijacije i evolucije životinja kroz genomiku bazalnih metazoa”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 8. za rad na projektu br. IP-2014-09-5656 “Prirodno stanište klinički značajnih Acinetobacter baumannii”, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 9. za rad na projektu financiranom od BBSRC savjeta, broj BB/M020541/1, pod nazivom: “CRISPR Adaptation-the basis for prokaryotic adaptive immunity” iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 10. za rad na projektu “Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa” iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 11. za rad na projektu IP-2014-09-7367 "Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava“ iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U

CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

 

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2016./2017.

 

Pročitaj više...

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

1.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za matematičku analizu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
2.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana geometrija i topologija i grana matematička logika i računarstvo, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za topologiju pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
3.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;   
4.    u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
5.    u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
 

Autor: Admin 2 dekanat