30.09.2015. u 11:50

kandidata prijavljenih na Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj geografskoj knjižnici pri Geografskom odsjeku PMF-a, s punim radnim vremenom, na vrijeme od 12 mjeseci objavljenog na web stranici PMF-a i HZZ-a - 1 izvršitelj.

 

Admin dekanat

25.09.2015. u 09:13

Izbor kandidata po natječaju od 04. rujna 2015. godine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik (za administrativne poslove) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

O B A V I J E S T

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 04. rujna 2015. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu I. vrste – stručni svjetnik (za administrativne poslove) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava, obavljenih razgovora i testiranja, odlučilo za izbor kandidatkinje Dajane Bortek.

 

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu