Natječaji

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF – a – 2 izvršitelja;
 3. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj Instrumentalnog seizmografskog odsjeka u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a po natječaju od 14.09.2016. godine, upućuje

 

 

POZIV NA INTERVJU

 

 

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 (šest) mjeseci, objavljenog dana 14.09.2016. godine u Narodnim novinama br. 82, Biltenu Zavoda za zapošljavanje i web stranici PMF-a za radno mjesto položaj I. vrste – rukovoditelj Instrumentalnog seizmografskog odsjeka u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

 

Intervju će se održat u srijedu, 02. studenog 2016. godine u službenim prostorijama (vijećnici) Geofizičkog odsjeka PMF-a, Zagreb, Horvatovac 95.

 

Lista kandidata koji se pozivaju na intervju, s terminom početka intervjua :

 

1.  Marija Mustać               u  11:00 sati,

2.  Krešimir Kuk                 u  11:15 sati,

3.  Dr. sc. Kristina Šariri      u  11:30 sati,

4.  Snježan Prevolnik         u  11:45 sati.

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru(intervjuu) smatra se da je odustao od natječaja.

 

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju od 16. rujna 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 16. rujna 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – diplomirani knjižničar u Središnjoj knjižnici za fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom da se Povjerenstvo za izbor kandidata, nakon razmatranja pristiglih prijava, testiranja i razgovora odlučilo za izbor kandidatkinje ANJE TKALEC.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 06. rujna 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za studije pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom.   

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo da na natječaj objavljen dana 06. rujna 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Referadi za studije pri Kemijskom odsjeku PMF-a, na vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nije izvršilo izbor kandidata.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 3. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 4. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 5. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija i grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj
 6. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija i grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj

za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto viši predavač iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent (za stručno-upravne poslove) u Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent u Odsjeku u središnjoj službi za računovodstvo i financije pri Službi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 16. rujna 2016. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, za radno mjesto IV. vrste – namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a

 

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen dana 16. rujna 2016. godine u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranicama PMF-a za zapošljavanje na radnom mjestu IV. vrste –  namještenik (spremačica) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, da se Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka, nakon razmatranja pristiglih prijava i obavljenog intervjua, odlučilo za izbor kandidatkinje Zdenke Holetić.


                                                                              

                                                                                         Kadrovska služba PMF-a

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor – 1. izbor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija i grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za stručno osposobljavanje

 

na radnom mjestu II. vrste - viši stručni referent u Referadi za poslijediplomske studije pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj, za rad bez zasnivanja radnog odnosa s punim radnim vremenom, na vrijeme do 12 mjeseci.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju od 16. rujna 2016. godine za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a na vrijeme do 12 mjeseci s punim radnim vremenom  

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Na natječaj objavljen dana 16. rujna 2016. godine na internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i PMF-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove) pri Geofizičkom odsjeku na vrijeme od 12 mjeseci, Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka nije izvršilo izbor kandidata.

Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.
 4. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand  iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Akrobacije molekulskih kristala – termoodskočni materijali za novu generaciju aktuatora“, na određeno vrijeme u trajanju do 20 mjeseci u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu pri Matematičkom odsjeku PMF-a– 3 izvršitelja.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na projektu Centra izvrsnosti „Personalizirana briga o zdravlju“, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Botaničkom zavodu (Laboratorij za fitokemiju) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent za rad na projektu „Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – II. dio: Stajaćice dinaridske ekoregije“ iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine, u u punom radnom vremenu u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratoriju za biljnu proteomiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju (Laboratorij za epigenetiku) pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 6. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u  Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 7. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 8. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana opća biologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za animalnu fiziologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

za izbor

 

 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku – 1 izvršitelj;
 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a- 1 izvršitelj;
 3. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj;
 4. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana fizička geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fizičku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 5. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje geologija, grana geologija i paleontologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat