30.04.2015. u 10:04

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s polovicom punog radnog vremena, objavljenog u Narodnim novinama br. 44 dana 22. 04 2015. godine, za radno mjesto : OSTALA RADNA MJESTA III. VRSTE u Službi Dekanata PMF-a - 1 izvršitelj.

Admin dekanat

08.04.2015. u 07:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

2. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

3. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

4. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

5. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika kondenzirane tvari (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a;

6. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

7. u stručno zvanje i na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitičku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a.

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu