jučer u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni savjetnik (za administrativne poslove) u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za stručno-administrativne poslove pri Geofizičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj

Admin dekanat

02.09.2015. u 13:00

kandidata prijavljenih na Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od 3 (tri) mjeseca, objavljenog u Narodnim novinama br. 73 dana 01. srpnja 2015. godine, za radno mjesto : VIŠI STRUČNI REFERENT u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za projekte i međunarodnu suradnju u Službi Dekanata PMF-a - 1 izvršitelj.

Admin dekanat

02.09.2015. u 07:00

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste – namještenik u Pododsjeku za stručne, administrativne, tehničke i opće poslove pri Fizičkom odsjeku PMF-a na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca – 1 izvršitelj

Admin dekanat

28.08.2015. u 09:16
Uređeno: 28.08.2015. u 09:16

za izbor

suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 2 izvršitelja.

Admin dekanat

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu