Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta,  i HZZ-a dana 12.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši referent (za kadrovske poslove), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u Odsjeku za kadrovske poslove pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 12.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši referent (za kadrovske poslove), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u Odsjeku za kadrovske poslove pri PMF-u, Službi Dekanata – 1 izvršitelj – da je izabrana pristupnica: Simona Marčec.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu – SURADNIK za rad na znanstveno-istraživačkom projektu: "Enzimsko inženjerstvo za održivo recikliranje bioplastike" (Razvojne istraživačke potpore NPOO.C3.2.R2-I1.06.), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=e5febf84-3630-4cc6-8b32-5779eef34c73

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 26.04.2024. godine na radnom mjestu suradnik na projektu "Popularizacija znanosti u svrhu otvorenog školovanja", na određeno vrijeme u trajanju do 8 mjeseci, u punom radnom vremenu, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj u Narodnim novinama, internetskim stranicama Fakulteta, HZZ-a od dana 26.04.2024. godine na radnom mjestu suradnik na projektu "Popularizacija znanosti u svrhu otvorenog školovanja", na određeno vrijeme u trajanju do 8 mjeseci, u punom radnom vremenu, pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj, da je izabrana pristupnica: Petra Vidović.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste- čistač-spremač, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana, u Ustrojstvenoj jedinici za stručne, administrativne i opće poslove pri PMF-u, Geografskom odsjeku – 1-izvršitelj.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 19.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste- čistač-spremač, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1-izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 19.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste- čistač-spremač, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku – 1-izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Svjetlana Miličević.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 08.03.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u (područnoj) službi, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Odsjeku obrade i analize seizmografskih podataka u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 08.03.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu položaj I. vrste – rukovoditelj odsjeka u (područnoj) službi, na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Odsjeku obrade i analize seizmografskih podataka u Seizmografskom odjelu Seizmološke službe, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste - viši tehnički suradnik-viši laborant, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste - viši tehnički suradnik-viši laborant, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj - da je izabrana pristupnica: Karla Peranić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 19.04.2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu viši tehnički suradnik-viši laborant, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 19.04.2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu viši tehnički suradnik-viši laborant, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku – 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik: Damir Ptičar.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 03.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - viši savjetnik 2, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za računarstvo pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-dana 03.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - viši savjetnik 2, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Pododsjeku za računarstvo pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj da je izabran pristupnik: Bojan Zahradka.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste - savjetnik (kustos zoološke zbirke), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Prirodoslovnoj zbirci i herbaru pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=f160e8ff-86e4-44e9-91b3-d9d5cee6eab1

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29.03.2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „CROSSNET (Razvoj mreže seizmoloških podataka)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku - 1 izvršitelj

 

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29.03.2024. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „CROSSNET (Razvoj mreže seizmoloških podataka)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi, pri PMF-u, Geofizičkom odsjeku - 1 izvršitelj - da je izabran pristupnik: Bruno Mravlja.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu radnik III. vrste, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju, održavanje i tehničke poslove pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj

 

O B A V I J E S T

  

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 10.04.2024. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu radnik III. vrste, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca, u punom radnom vremenu, u Ustrojstvenoj jedinici za mehanizaciju, održavanje i tehničke poslove pri PMF-u, Biološkom odsjeku - 1 izvršitelj da je izabran pristupnik: Igor Petek.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 77. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

suradnika na suradničko radno mjesto I.vrste - viši asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija,  na određeno vrijeme do 4 godine, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri PMF-u, Kemijskom odsjeku - 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8ac10a40-1ffb-4291-8b90-f4b0c43df296

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti