11.04.2014. u 06:00

za izbor

 

1. nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a, bez zasnivanja radnog odnosa;

2. suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika pri Matematičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 2 izvršitelja;

3. suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, pri Fizičkom odsjeku PMF-a, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa – 2 izvršitelja.

Admin dekanat
[ Više... ]

11.04.2014. u 06:00

za izbor

 

1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, izvanredni profesor ili redoviti profesor iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a;

 

2. suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija na UKF projektu „The effects of pollution on rapid evolution and ecological change in the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)“, na određeno vrijeme u trajanju od 15 mjeseci u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a;

Admin dekanat
[ Više... ]

Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu