Obavijesti

 

petak, 5. ožujka 2021. godine u 14,00 sati

putem online videokonferencije

Autor: Admin 2 dekanat

 

ponedjeljak, 1. ožujka 2021. godine u 11,00 sati

putem online videokonferencije

Autor: Admin 2 dekanat

 

utorak, 2. ožujka 2021. godine u 9,00 sati

putem online videokonferencije

Autor: Admin 2 dekanat

Prirodoslovno – matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ove godine organizira jednodnevnu manifestaciju “Dan i noć na PMF-u”, koja će se održati 26. ožujka 2021.

Autor: Marijana Šurina